Veksø skole for alle Veksøs børn

Kommentarer

#8

Min søn Malthe starter i 0. klasse og jeg synes også 28 børn er for mange.

Louise Krogager (Veksø, 2023-03-06)

#9

Børn der har gået i Veksø børnehave og har deres netværk og venner i Veksø, bør følge deres venner og ikke blive skilt fra dem og sættes i en anden skole med børn de slet ikke kender.

Lise Møller Hauge (Brædstrup, 2023-03-06)

#14

Jeg har et barnebarn der skal gå i den alt for store klasse.

Jakob Heldorf (Virum, 2023-03-06)

#18

Alle børn fortjener en ordentlig skolegang, hvor de bliver set, hørt og anerkendt.

Manja Simoni (Ballerup, 2023-03-06)

#19

Mit barn er et af de 28 der skal starte på Veksø Skole. Det er stille æ dumt og kortsigtet at spare på skolerne og utilfredsstillende at der ikke er plads til alle børn fra byen i en by med kun én skole.

Jens Gyldenkærne Jensen (Veksø, 2023-03-06)

#21

Jeg ønsker at værne om vores lokalmiljø hvor skolen spiller en stor og, for mange, afgørende rolle.
At man har set sig nødsaget til at lukke for optag på årgang 16, (og for årgang 17 hvis klasseoptaget ikke ændres) og afvise tilflyttere til Veksø med børn i disse årgange, er for mig at se det stik modsatte.

Anette Bach (Veksø , 2023-03-06)

#29

Veksøs opsætning ift daginstitution og skole er anderledes end andre steder i kommunen, hvor ikke alle får deres førsteprioritet. Der er EN daginstitution. Alle børn går i samme institution - alle er venner - alle kender hinanden - det er trykt og godt og der er et fællesskab, både inden og udenfor skolereform. Jeg håber og forventer egentlig at politikkerne anerkender dette og opretter det antal klasser på Veksø skole som der er behov for ift. hvor mange børn der går i Veksøs daginstitution

Rikke bang Andersen (Stenløse, 2023-03-06)

#30

Det er vanvittigt, som kommunen sparer på børn og unge-området.

Jesper Rødby (Smørum, 2023-03-06)

#34

Børnenes tarv skal før økonomi.
Det er vigtigt at prioritere en lav klasselvotient for at øge børns trivsel!

Sille Nielsen (Smørum, 2023-03-06)

#36

Veksø skole er en af, hvis ikke den vigtigste, værdi i Veksø og kræver derfor de bedste forhold for eleverne.

jens hansen (Veksø, 2023-03-06)

#37

Det er på ingen måde rimeligt overfor børnene, at skille dem ad på den måde, fra deres kammerater.

Jannie Andersen (Ledøje, 2023-03-06)

#43

Det er alt mange elever i 0. klasse. Lærerne kan ikke tage sig ordentlig af de små elever, når der er så mange.

Mogens Nørskov (Smørum, 2023-03-06)

#44

Det er fuldstændig urimeligt at have så store klasser samtidig med at man sender 4-5 andre elever til nabobyerne. Der skal naturligvis oprettes 2 klasser så veksøbørnene har skole i deres nærmiljø og fortsat har deres relationer tæt på.

Anette Haslund (Stenløse , 2023-03-06)

#45

Børn ikke skal gå i så store klasser

Tine Alvang-Nielsen (Smørum, 2023-03-06)

#48

får da helt ondt i maven, ved tanken over at sende Veksø børn væk fra deres kammerater, husker vores børns skoletid med trusler hvert 4. år nærmest om at lukke Slagslunde Skole.

kirsten hansen (Stenløse, 2023-03-06)

#49

Det skal være slut med mega-klasser i Egedal kommune, det er på tide, at få gjort op med den dårlige behandling af vores børn.

Emil Ipsen (Smørum, 2023-03-06)

#50

Det er vigtigt for børn at kunne gå i skole og have kammerater i nærområdet.

Kathrina Martinsen (St. Rørbæk, 2023-03-06)

#51

Det er fuldstændig uacceptabelt at have så store klasser

Jesper Jørgensen (Smørum , 2023-03-06)

#52

Jeg ønsker gode (og samme!) rammevilkår for alle børn!

Sabrina Grann (Ballerup, 2023-03-06)

#61

Fordi jeg er træt af Egedal kommunes nedprioritering af børn og unges trivsel

Vikki Johansen (Veksø, 2023-03-06)

#67

Vi skal skabe rammer som børn kan trives i!

Tina Hørdum (Stenløse, 2023-03-06)

#68

Små børn skal ikke køre langt for at gå i skole og skal kunne følges med deres venner fra børnehaven. Og hvordan vil det være attraktivt for en børnefamilie med små børn at flytte til Veksø, hvis de alligevel ikke kan få ders børn i den lokale skole

Annie Løkke (Stenløse, 2023-03-06)

#71

Jeg mener at der er for mange børn i klasserne og det går ud over indlæring, trivsel og der er for meget larm m

Eva Heldorf (Kongens Lyngby, 2023-03-06)

#73

Der er for mange børn til kun at have et enkelt spor

Mads Hjælmsø Krogager (Veksø, 2023-03-06)

#74

Børn skal ikke skilles fra deres tryghed i den børnegruppe de kommer fra i børnehaven! Ikke når kun 5 ekskluderes og klassen fyldes op til 28 elever i en 0.kl.

Stine Marie Spangenberg (Ølstykke , 2023-03-06)

#78

Det er vigtigt for børn og lærene

Sarah Gravgaard (Veksø, 2023-03-06)

#80

Veksø har noget særligt at værne om i det lokale.
Jeg har selv to små børn og er flyttet til Veksø.
Man skal holde ord.
Har hørt gode ting om Veksø skole og synes derfor besparelser her er spild af potentiale, ressourcer i forhold til vores alles aller vigtigste og deres indslusen i samfundet, som i forvejen nok skal byde dem rigeligt med udfordringer.

Cecilie Christensen (Veksø Sjælland , 2023-03-06)

#81

Egedal Kommune kører et system over hvor børn placeres i skole diktatorisk. De er lukkede som at tale til en dør.
Min egen datter skal i skole 10 km væk fra hjem, fremfor på den nærmeste 5 km væk, til trods for at der både går cykelsti og bus lige forbi. Så kan i fremtiden ikke selvstændigt komme til skole eller cykle med venner hjem. Synes de røver børnene for en masse fremover på livets vej i skoletiden.

Diana Boisen (Ølstykke, 2023-03-06)

#84

Jeg får børn i Veksø om 3 år (hvis jeg er så heldig at de får plads) og deres trivsel og voksenkontakt er vigtig.

Karen Nørgaard (Veksø, 2023-03-06)

#85

Fordi vores børn fortjener skoler i nærområdet - for trivsel og læring

Johan Hahn (Ølstykke , 2023-03-06)

#86

28 børn i en klasse er for meget, samt er det trist at se en splittet børnegruppe.

Rikke Gade (Veksø, 2023-03-06)

#88

Det er så himmelråbende åndssvagt at der aldrig bliver prioriteret i retning af børn. Det er altid børnene der ikke bliver prioriteret.

Mikkel Krejberg (Veksø, 2023-03-06)

#89

Veksø skal være en attraktiv by at bo i og det kræver en skole der er åben for alle og attraktiv at gå på og være i, både for børn og voksne deri!

Cecilie Heldorf (Veksø, 2023-03-06)

#91

Jeg skriver under fordi jeg selv har været lærer på veksø skole og været heldig at opleve hvor god en start man kan give børnene med mindre klasse størrelser. Det betaler sig på den lange bane med velfungerende, trygge børn med mindre behov for støtte.

Inge Mossin (Stenløse, 2023-03-06)

#93

28 er for meget

Logan Hughes (Veksø Sjælland, 2023-03-06)

#98

Alle børn skal have en god skolegang

Christine Jaqué (Smørum, 2023-03-06)

#106

Det er vigtigt at støtte op om de unges fremtid og derudover sikre at vores lokalmiljø forbliver attraktivt og under udvikling.

Charlotte Wahl Christensen (Veksø, 2023-03-06)

#107

Bestemte jeg ville der være max
18 børn i en klasse

Lill Bech (Ølstykke, 2023-03-06)

#112

Jeg er enig i at politikerne skal prioritere vores børns trivsel i daginstitutionerne og skolerne højere. Der skal være plads til vores børn i institutionerne og skolerne. Og så skal klasseloftet på 24 elever overholdes.

Hanna Munch (Smørum, 2023-03-06)

#113

Vigtigt at holde børnegruppen samlet

Martin Iversen (Ganløse, 2023-03-06)

#119

Jeg skriver under fordi alt andet er uanstændigt 🤗

Nanda Stendal (Ølstykke, 2023-03-06)

#125

Alle børn i Egedal skal have verdens bedste hverdag sammen med deres venner.

Jane Stender (Stenløse, 2023-03-06)

#127

Det er vigtigt at der bliver plads til alle børn fra Veksøs daginstitutioner på Veksø Skole, at undgå 28 børn i en klasse og at der ikke ekskluderes børn fra en samlet børnegruppe.

Anne-Sofie Jensen (Veksø, 2023-03-07)

#128

Jeg syntes det er forfærdeligt med så mange børn i klassen. Børnene trives ikke større klasser og lærerne kan ikke udføre arbejdet

Lars Anton Jørgensen (Smoerum, 2023-03-07)

#130

Det er så uendelig trist, at børnene endnu engang nedprioriteres. Kære politikere, tænk nu lidt mere langsigtet og find løsninger, der sætter det vigtigste, vi har først - børnene ❤️

Ida Schou (Smørum , 2023-03-07)

#131

Fordi Egedal kommune skal begynde at prioritere børn og deres fremtid! Åbne øjnene for at der kan komme tilflyttere til og ikke bare fylde klasser til renden før de overhoved er startet! Dybt unfair at lokale børn og familier bliver fragtet muligheden for at komme i klasse med de lokale kendskabet fra sin tid i børnehaven!

Ronni Raun (Stenløse, 2023-03-07)

#133

Sæt nu vores børns trivsel i første række og sørg for at vores lille by kan få nye tilflyttere og blive en del af lokal samfundet vi har i Veksø.

Mie culmsee Elvertorp (3670, 2023-03-07)

#137

Ingen børn skal ekskluderes fra den lokale skole, og skilles fra de øvrige lokale børn.

Sussi Kristiansen (Veksø, 2023-03-07)

#138

Jeg skriver under fordi, vi har selv været igennem det samme problematik med da vores datter skulle starte i skole. Hun var den eneste fra børnehaven som blev placeret på en anden skole, selvom vi boede tættere på en anden skole og som var vores første prioritet.

Hacer Kaymak (Ølstykke , 2023-03-07)

#143

Synes ikke det skal være så mange børn i en klasse, det bør oprettes 2 klasser, så tilflyttere også for plads til deres børn.

Lene Brunshøj (Farum , 2023-03-07)

#144

Fordi min nevø skal have en god skolegang!

Maja Brunshøj (Haslev, 2023-03-07)

#146

Det ikke er rimeligt at børnegrupper splittes. Vi praler af verdens bedste uddannelsessystem..sådan et system splitter ikke børn på en måde som den skitserede….så må øvrige borgere til lommerne.

Jan Hjorth (Stenløse, 2023-03-07)

#148

Veksø skole er den bedste

Ida Kristensen (Veksø Sjælland, 2023-03-07)

#151

Der skal være plads til de 5 børn i Veksø skole , det betyder meget for børn at de fortsætter med trygheden at kunne være sammen med deres sociale opvækst. Også at nye børn der flytter til Veksø ,xfår muligheden for at gå på Veksø skole.
Veksø børn har altid haft et godt netværk sammen og det skulle de gerne kunne fortsætte med. Det gør så ondt at læse af forældrene til de 5 børn ikke får deres ønske opfyldt. Børn er det vigtigste vi har og deres sociale samvær her i Veksø betyder meget.

Lone Pihl (3670 Veksø, 2023-03-07)

#158

Skandaløst at man ikke prioterer de unges ve og vel samt uddannelse. Der bør kunne findes midler til 2 klasser samt sikre at man ikke splitte børnene op.

Kevin Nørregaard (Veksø, 2023-03-07)

#159

Det skal være muligt for tilflyttere at få børn i lokal skole. Hvis ikke vil evt. købere af ejendom/tilflyttere fravælge Veksø som nyt hjem. Nuværende børn i daginstitution som ikke kommer i skole med deres kammerater i Veksø skole vil kunne få det svært som en meget lille gruppe i forhold til skolens (her Ganløse skole) andre grupper. Det vil på sigt give bedre opvækst for børnene at alle kommer Veksø skole. Socialt vil børnene opleve tryghed og ikke utryghed med deraf følgende problemer som potentielt vil medføre udgifter for EgedalKommune.

Bent Pihl (Veksø, 2023-03-07)

#160

Det er vigtigt at der er plads til alle veksøs børn på veksø skole!

Johanne Bøgh Nielsen (Veksø Sjælland, 2023-03-07)

#162

Veksø skole er en dejlig skole og bør være for alle byens børn 😊

Mikala Wørts (Veksø, 2023-03-07)

#164

Vi ønsker, at alle børn fra Veksø skal have plads på Veksø Skole, sådan som vi blev lovet det af Skoleudvalget i 2020. Det vil sikre børnenes trivsel og sikre at Veksø forbliver attraktiv for tilflyttere. Vi ønsker at se en by i udvikling og ikke en by under afvikling!

Mangas Jutkud (Veksø Sjælland, 2023-03-07)

#169

Fordi jeg har et barn der skal starte i skole (i Veksø) om nogle år, og ikke ønsker at det skal ske igen i fremtiden.

Michael Christensen (Veksø , 2023-03-07)

#175

Jeg er dybt frustreret over Egedal kommunes prioriteringer. Det er hverken godt for skatteborgernes pengepung, børnenes trivsel, eller lærernes arbejdsmiljø at planlægge så kortsigtet og køre kassetænkning…

Malene Nielsen (Ganløse, 2023-03-07)

#178

Jeg ville flytte til Veksø hvor vi har familie og kommer fra men har genovervejet det og vi tør ikke med mindre vores datter kan få plads i skolen

Peter Maag (København, 2023-03-07)

#181

Det gir ikke mening

Villads Berrill (Veksø, 2023-03-07)

#182

Jeg som borger i Veksø synes det er vigtigt at lave klasser der giver mulighed for alle nuværende og kommende veksøborgere, at kunne være sikker på at kunne komme i den lokale folkeskole. Og fordi jeg generelt synes det er en dårlig ide med for mange børn i en klasse. 28 elever er for mange til at lærerne kan sikre læring og trivsel samt undervisningsdifferentiering for alle børn.

Ane Dahl Jørgensen (Veksø, 2023-03-07)

#184

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at de børn, som flyttes væk fra deres kammerater, vil kunne føle det som en straf.

Steen Fisker (Veksø Sjælland, 2023-03-07)

#197

Dette er ikke en ordentlig måde at behandle børn på.

Christina Bryde Lauritzen (Ølstykke, 2023-03-07)

#199

Børn skal være i og vokse op i sit lokalsamfund, kunne gå trygt i skole, rundt til kammeraterne og være med i fællesskabet.

Dorthe Hansen (Veksø Sjælland, 2023-03-07)

#200

Enkg

Erik Lange (Ganløse, 2023-03-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...