Nej til 450 meter høje vindmøller i UNESCO Verdensarv-Nationalpark Vadehavet.

Kommentarer

#2

Danmarks natur og miljø skal ikke ødelægges af den "grønne" omstilling...!!

Carsten Dreisig Hansen (Kibæk, 2023-02-28)

#3

Vi skal ikke belemres med så kæmpe store forsøgsmøller i Natur Park Vadehav

Jan Sørensen (Ribe, 2023-02-28)

#5

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er helt forkert at ødelægge enestående verdensarv natur for naturens skyld. Der mangler omtanke i denne sag. Jeg er for VE, men ikke på bekostning af UNESCO verdensarv.

Vita Hansen (Rømø, 2023-02-28)

#6

Nok er nok

Brian Hansen (Kjellerup , 2023-02-28)

#7

Jeg holder af Vadehavet!

Martensen Inger-Marie Tryde (Egå, 2023-02-28)

#9

1 vi har vindmøller nok i vores natur🤔
2 er det bevist at de ikk forurener ved fremstilling og bortskaffelse?
3 hvorfor skal vi ha Møller til at stå for Tyskland får strøm ???

Maja Boier Meldgaard (Holstebro, 2023-03-01)

#12

Grim giftig plast har man nok af i forvejen.
https://avis.jfk21.dk/downloads/vaks03/19.pdf

Ilona Ragana (Ødemarken, 2023-03-01)

#17

Området som er Verdensarv og et kæmpe naturområde skal da ikke ødelægges af turbiner.

Steffen Madsbjerg (Arnum, 2023-03-01)

#18

Vindmøller har intet med klima at gøre - kun med penge, og de forurener vores skønne natur på flere måder.

Charlotte Sørensen (Smørum, 2023-03-01)

#19

Nej til industrialisering af yngleområde for millioner af fugle, Nej til industrialisering af Nationalpark Vadehavet. Nej til støj,lys,og mikroplast forurening i Nationalparken.

Annette Klit (Bredebro, 2023-03-01)

#20

Jeg er enig og er bekendt med vindmølleindustriens metoder jeg finder samfundsundergravende og en trussel mod demokratiet og tilliden til selvsamme.

Karsten Drøjdal (Årre, 2023-03-01)

#21

Jeg ønsker ikke flere vindmøller, der skæmmer naturen eller forurener

Kimie Folkmann (Bjerringbro, 2023-03-01)

#22

Møller hører overhovedet ikke til i vadehavet og marsken.

Sønnich Sønnichsen (Tønder , 2023-03-01)

#24

Disse tåbeligheder må stoppes.

Tore Holmsted Brus Jensen (Odense, 2023-03-01)

#25

Vi skal beskytte naturen, fuglene og verdensnaturarven i marsken. Det er et enestående og unikt område og vigtigt for millioner fugle. Det skal ikke ødelægges af store industrimøller, tung trafik og vores behov for profit. Det er vores pligt at passe på de dyr, der ikke kan leve andre steder. Vi kan sagtens finde andre steder til møllerne.

Eva Sønnichsen (Tønder, 2023-03-01)

#27

Jeg skriver under fordi jeg bor i Nationalpark Vadehavet, og fordi jeg er født og opvokset i Tøndermarsken med det forskelligartede fugleliv, og hele biodiversiteten der gør, at jeg kan leve med min angst og mine depressioner, det giver mig ro i sindet at kunne færdes i denne enestående natur hver dag, det skal ikke ødelægges af støjforurening fra kæmpe vindmøller, som skræmmer fugle og andre dyr til at søge andre græsgange og dermed ødelægge vores Verdensarv!
Vh Vera Thostrup.

Vera Thostrup (Havneby, Rømø, 2023-03-01)

#28

Jeg skriver under fordi vindkraft ikke er en bæredygtig vej frem, og fordi det vil påvirke natur og dyreliv i stort omfang.

Winnie møller (Skærbæk, 2023-03-01)

#30

Fordi de her vindmøller vil ødelægge nationalparken og på sigt være en urentabel forretning.

Jon de Linde (København N, 2023-03-01)

#32

450 m er for meget, og i en nationalpark helt, helt galt

Christina Hansen (Salby, 2023-03-01)

#33

Opsætningen af vindmøllerne strider imod lovgivningen i området, vi vil miste status som verdensarv samt naturen eks. Trækfuglenes færden formentlig vil blive forstyrret betydeligt.
Ja tak til grøn energi, men ikke på en måde der smadrer årelang beskyttelse af et enestående naturområde!

Bente Bjerrum (Rømø, 2023-03-01)

#34

Vindmøller ikke hører til i naturen.

Kim Pedersen (Kolding , 2023-03-01)

#35

Vadehavet er et fantastisk naturområde. Det skal friholdes for nye tekniske installationer der truer fuglelivet og skæmmer det smukke landskab.

Flemming Kruse (Vordingborg, 2023-03-01)

#36

Det ødelægger vores smuk natur

Marianne Pedersen (Vamdrup, 2023-03-01)

#37

Selvom skal vi ikke have store vindmøller, der forurener....nej a-kraft er vejen frem

Henrik Andersen (Rødding, 2023-03-01)

#38

Det ikke hjælper på noget, sviner og forurener

Thomas Dalgaard (Roskilde, 2023-03-01)

#39

Vi skal beskytte Vadehavet og marksen.

Jens Muff Poulsen (Esbjerg V, 2023-03-01)

#40

Vindkraftverk är inget annat än en tickande miljöbomb.

Helen Sonehag (Bruzaholm, 2023-03-01)

#43

En nationalpark skal ikke have 450 meter høje vindmøller

Niels Michaelsen (Ribe, 2023-03-01)

#44

Natur skal ikke ødelægges af vindmøller

Hans Chr Jensen (Odense V, 2023-03-01)

#45

Jeg støtter Vadehavet og ikke griske lobbyister

Jens Overgaard Rasmmussen (Ringe, 2023-03-01)

#46

Vadehavet er nationalpark og unesco verdensarv. Yngleplads og hjemsted for millioner af trækfugle. Vores unikke Vadehav skal ikke ødelægges af møller uanset højde

Line Madsen (Ribe, 2023-03-01)

#49

Vadehavet er Danmarks internationale nationalpark, fordi området har afgørende betydning for 10-12 millioner trækfugle. Det er et enormt indgreb i borgernes eksistens og livsgrundlag - den helt unikke natur og dyre- og fugleliv. Vi skal under ingen omstændigheder sælge ud af vore værdier. Værdier vi ALDRIG får tilbage igen. Status som UNESCOS verdensarv må og skal vi ikke miste.

KirstenVadehavet er Danmarks Freudendahl (Skærbæk, 2023-03-01)

#50

Jeg bor der!

Morten Dahl Hansen (Ribe, 2023-03-01)

#55

Det vil ødelægge et vigtigt natur område

Sonja Kristensen (Ribe, 2023-03-01)

#56

Jeg syntes ikke at det hører til i Nationalpark Vadehavet!

Helge Bruun (Ribe, 2023-03-01)

#58

Det er en alvorlig trussel mod fugle, insekter, havmiljø og økonomi.

Jan Lund Sørensen (Stenløse, 2023-03-01)

#61

Vadehavet som unikt naturområde skal friholdes for industianlæg

Lilian Nielsen (Svendborg, 2023-03-01)

#64

Det er fuldstændig galimatias at opsætte sådanne monstrøsiteter i et verdensarv naturområde, der er et umådeligt vigtigt "stop-over" for millioner af trækfugle hvert år. Byg nogle a-kraftværker i stedet, de må såmænd gerne ligge der..

Knud Hansen (Nordborg, 2023-03-01)

#67

Da vi har nok vindmøller i vores skønne naturpark vadehav.

Bodil Tychsen (Ribe, 2023-03-01)

#68

Det er skandaløst at have vindmøller i en nationalpark.

Linda de Weerd (Bådsbøl-Ballum, 2023-03-01)

#69

For at beskytte vores vigtige kultur/naturarv og biodiversiteten.

Anna Præst (Randers, 2023-03-01)

#70

Det ikke hører til i et område som Vadehavet.

Oskar Hansen (Ribe, 2023-03-01)

#72

Fordi placeringen er i Nationalpark Vadehavet som er en del af UNESCOs verdensarv. Det vil skæmme et utroligt smukt område som jeg mener er så unikt at testmøller ikke er en mulighed - der må findes andre muligheder.

Kent Rygaard (Farup , 2023-03-01)

#74

Området ved vadehavet er unikt, det er "verdensarv", og det er nationalpark.
Vi skal ikke gentage fortidens fejltagelser, og skæmme naturen. Fx: Åer har været forsøgt rettet ud, men måtte genskabes.
Kjærgård klitplantage er foreslået som alternativ placering - der må man alligevel ikke færdes pga forurening.

Helle Sørensen (Gredstedbro, 2023-03-01)

#75

Stop for flere vindmøller i naturskønne områder. Alt for ustabil og varierende energi i forhold til ulemper.

Henrik olsen (Bjæverskov, 2023-03-01)

#76

Jeg er i mod store Møller omkring ribe

Anne Hollænder (Ribe, 2023-03-01)

#78

Fordi det er fuldstændig galemathias at opsætte så store møller på land og ikke mindst i Nationalpark Vadehavet.
Ud på havet med dem hvis vi skal have så høje møller!

Anett Liv Simonsen (Tjæreborg, 2023-03-01)

#80

Det vil ødelægge alt i vadehavet

Trine Munk Trager (Ribe, 2023-03-01)

#81

At vi skal passe på vores vadehav og vores fugle

Jeanette Corth Hulgaard (Ikast, 2023-03-01)

#82

Grøn energi skal ikke ødelægge min, vores og kommende generationers verdensarv. Byg energi- øer ude i havet. Længe leve øjets vandring i uspoleret natur. Natur, fugle og dyr har ingen stemme, men det har vi.

Elsebeth helle (fanø, 2023-03-01)

#84

Det kan ikke være rigtigt at det er jyllands flotteste natur der hver gang skal bruges. Hvornår bliver det Nordsjællands- tur?

Karen Kristensen (Vamdrup, 2023-03-01)

#85

Jeg skriver under, fordi jeg gerne vil beskytte fuglelivet i vadehavet.

Janne Olrik (Svendborg, 2023-03-01)

#86

For naturen

Paul Anker Wahls Due (Rømø6792 , 2023-03-01)

#88

Vi skal ikke ødelægge vores følsomme natur.
Vi skal bygge stabile energikilder i stedet for sol og vind.

Thomas Stisen (Hu, 2023-03-01)

#89

Jeg skriver under fordi jeg mener ikke vindmøller på 450m høje skal stå i en national park. Det er en national park fordi der er noget natur der skal passes på.

Bente Lyngsøe (Ribe, 2023-03-01)

#90

Vi skal bevare Vadehavet og ikke ødelægge det med vindmøller.

Ann-Mari Stenger (Ribe, 2023-03-01)

#91

Jeg skriver under, fordi det strider mod al sund fornuft, at placere store vindmøller i UNESCOs Verdensarv-Nationalpark. Det er stik imod formålet med en Nationalpark. Vadehavet er et unikt yngle- og fourageringsområde for titusindvis af fugle,
der vil blive voldsomt påvirket af støj og forureningen fra vindmøller. For slet ikke at tale om den visuelle forurening.

Erik Meyhoff (Struer, 2023-03-01)

#92

Vi skal ikke ødelægge vores natur med vind- og solparker.

Søren Jakobsen (Varde, 2023-03-01)

#94

Jeg bor ved Nationalpark Vadehavet og er dagligt i marsken

Claus Pedersen (Farup, 2023-03-01)

#96

Det er på tide at vi kigger på løsninger som ikke er "vejrafhængige" - og som smadre vores skønne natur.
Der findes løsninger udenfor DK, som er stabile - så stop dette cirkus.

Henrik Martinussen (Bramming, 2023-03-01)

#97

Jeg skriver under, fordi både dyr og mennesker bliver påvirket af vindmøller. Og vindmøller hører ikke til på land - og især ikke i et så specielt område ved Vadehavet

Marianne Pedersen (Rødding, 2023-03-01)

#98

Der ikke er undersøgt nok ift evt bivirkninger af disse planer

Tina Hansen (Skærbæk, 2023-03-01)

#100

Danmark skal værne om sin natur, beskytte flora & fauna og være et foregangsland for dette. Nationalpark Vadehavet skal beskyttes ikke ødelægges.

Thorbjørn Hartelius (Mårslet, 2023-03-01)

#101

Man sætter ikke møller eller lign op i Vadehavet, det er nationalpark og er Verdens naturarv på Unescos liste..... Der findes ikke natur magen til i hele verden. Det skal ikke ødelægges. Prøv med kernekraft i stedet.

Marie Louise Bagge (Ribe, 2023-03-01)

#102

Man kan ikke placere vindmøller i et så unikt natur område . Møllerne bringer kan død og ødelæggelse

Agnes Siewertsen (Højer, 2023-03-01)

#104

Unescos Verdensarv nationalpark Vadehavet bør bevares mest muligt uberørt

Christian Schmidt (Tønder, 2023-03-01)

#106

dianafonville**********

Diana Fonville - van Oort (Daler Højer, 2023-03-01)

#108

For vindmøller høre til ude på havet.
Og jeg ville stemme ja til A Kraft, billiger og bedre end vind energi.

Knud Møller (Ribe, 2023-03-01)

#111

De er planlagt til at stå i nationalpark vadehavet, hvor de vil karambolere med det rige fugleliv

Josephine Nielsen-Bergqvist (Ribe, 2023-03-01)

#116

Vi bor i et fladt landskab. Det vil vi gerne beholde.

Eike Albrechtsen (Tønder, 2023-03-01)

#117

Synes ikke de bedre passer til at være ude på havet i stedet for at ødelægge naturen i Vadehavet

Teresa Pihl (Skærbæk , 2023-03-01)

#118

At der er alt for mange fjolser der får dårlige idéer for egen vindings skyld....

Sune Thormann (Oldrup, 2023-03-01)

#119

Simpelthen bare fordi😱

Jan Ravnborg (Højer, 2023-03-01)

#120

Er imod at der laves et testcenter i forbindelse med national parken

Anders Soberra (Bredebro, 2023-03-01)

#122

Vindmøller hører til langt ud på havet - ikke i en Verdensarv og Nationalpark.

Thomas Nielsen (Ribe, 2023-03-01)

#123

Det er et fantastisk og meget vigtigt naturområde der ikke bør ødelægges. 🥲

Ulla Villumsen (Skanderborg, 2023-03-01)

#124

Jeg vil ikke have vindmøller i verdensarven. Jeg er naturvejleder og biolog på Vadehavscentret, og kan se hvor katastrofalt det vil være for fuglelivet.

Anita Louise Winther Lousdal (Ribe, 2023-03-01)

#126

Kæmpevindmøller bør ikke placeres på land, og da slet ikke i naturbeskyttede områder, men bør placeres på havet.
Alternativ kunne man placere dem på nordsjællandske kyster, hvor dem der er tættest befolket, så de kan få deres strøm så lokalt som muligt.

Gitte Jørgensen (Egtved, 2023-03-01)

#128

Så store møller hører til på havet og ikke på land

Marianne Pedersen (Skærbæk, 2023-03-01)

#132

Et af de smukkeste områder i Danmark, med fladt landskab, som ydermere er blevet verdensarv og nationalpark, her er der nogen inden for det samme ministerium der udpeger området som muligt område for testmøllet på 450 m. Tal med hinanden i ministeriet.

Niels Frederiksen (Ribe, 2023-03-01)

#134

Industriområder hører ikke hjemme i naturen. Vindmølleindustrien skal ikke invadere Danmarks natur.

Greta Gallandy-Jakobsen (Karise, 2023-03-01)

#135

Vi er plastret nok til i vort smukke land med vindmøller for ikke at nævne solceller.

Lone Lage (Vamdrup, 2023-03-01)

#136

At den skønne natur og det flade landskab ikke skal ødelægges af kæmpe-vindmøller. Ud på vandet med dem, der genere de mindst.

Lene Thiim Roelsen (Ribe, 2023-03-01)

#139

Jeg synes, det er underligt, at der kan gives tilladelse til at placere kæmpevindmøller i fredede nationalparker, hvor næsten al anden foretagsomhed er forbudt. Iøvrigt er jeg generelt imod vindmøller og solceller, fordi de er ineffektive og kræver backup up strøm fra anden (sort) energikilde afhængig af vejret. Sats derfor på moderne kernekraft, som er effektiv og ufarlig.

Holger Toft Nielsen (6780 skærbæk, 2023-03-01)

#140

Det er uhørt, bare at foreslå, at opstille disse kæmpe vindmøller i vores største naturarv.

Susan Langwadt (Tønder, 2023-03-01)

#142

Jeg synes det er helt utilstedeligt at opstille vindmøller midt i Nationalparken.
Den burde have topprioritet mht. at holdes fri for industrianlæg

Hannah Buhl (Gredstedbro , 2023-03-01)

#143

De er simpelthen for høje, og det er for tæt på diget. Vindmøller er ikke en dårlig ide, men de skal som minimum længere fra kysten i den størrelse, eller gøres mindre og spredes mere, evt også oppe omkring Thy

Anita Andersen (Ribe, 2023-03-01)

#147

Jeg ikke synes vindmøller hører hjemme så tæt på Danmarks ældste domkirketårn og jeg synes ikke det er ok at opstille vindmøller i Vadehavet.

Iben Løhndorf (Ribe, 2023-03-01)

#148

Marsken ved Ribe er en vigtig del af Nationalpark Vadehavet, og sammenhængen med Ribe er en vigtig del af historien. Når man står på slotsbanken kan man se mod vest og forestille hvordan bådene kom ind til Ribe i vikingetiden. Den oplevelse vil blive ødelagt af 450m høje møller i marsken.

Bo Løhndorf (Ribe, 2023-03-01)

#149

Jeg bor i Nationalpark Vadehavet….

Marie Louise Jørgensen (Ribe, 2023-03-01)

#150

Vindmøller er fint, men disse Møller er simpelthen ude af proportioner. De hører bestemt ikke til på landjorden og slet ikke i nærheden af nationalpark vadehavet.

Martin Frandsen (Ribe, 2023-03-01)

#151

Det vil være en skændsel for det åbne marsk område med de store kæmpe vindmøller

Hans Jørn Fog (Toftlund, 2023-03-01)

#152

Nej til kæmpe vindmøller i unescos verdensnaturarvsområde

Angela Hündt (Tønder, 2023-03-01)

#153

Fordi vi skal passe på vores yngleområder til fugle.

Jytte Jensen (Ribe, 2023-03-01)

#154

Nej til industrialisering af yngleområde for millioner af fugle, Nej til industrialisering af Nationalpark Vadehavet. Nej til støj,lys,og mikroplast forurening i Nationalparken.

Tommi Laugesen (Ribe, 2023-03-01)

#155

det vil smadre Danmarks vigtigste naturområde og også en stor turistattraktion.

Karsten Haug (Aarhus , 2023-03-01)

#157

grøn omstilling er ikke lig med ødelæggelse af nationalparker.

Mie Løhndorf (Aarhus, 2023-03-01)

#161

Er imod vindmøller

Allan Rudolph (Toftlund , 2023-03-01)

#162

Et testcenter skal ikke placeres i et område, der er udpeget som UNESCO Verdensarv.

Simon Simonsen (Rødding, 2023-03-01)

#164

Der skal ikke placeres vindmøller i Nationalpark Vadehavet. Vi må finde plads til de store tekniske anlæg i vores i forvejen stærkt kulturpåvirkede landskaber. Ikke i de få store sammenhængende naturområder vi har tilbage på land.

Philip Hahn-Petersen (Hanstholm, 2023-03-01)

#165

Vindmøller hører ikke til midt i en nationalpark og UNESCO verdensarv.

Der er så mange andre steder de kan stå, hvor det ikke vil have lige så store konsekvenser for nærområdet.

NEJ til kæmpevindmøller i Ribe området

Christian Brinch (Ribe, 2023-03-01)

#168

Det vil være så fuldstændig ødelæggende for marsken og Vadehavet med de testcentre - det er jo en industri, der skal etableres og driftes, så det er industrianlæg med infrastruktur der kan klare al færdsel og transport.

Birgitte Thomsen (Tønder, 2023-03-01)

#172

fordi Vindmøller og solceller aldrig vil give en målbar effekt på klimaet, men til gengæld stor negativ effekt på miljøet

Henning Søndergaard (Brædstrup, 2023-03-01)

#174

Jeg skriver under på grund af flere ting!!
1. Danmark er simpelthen for lille til at være "prøveklud" for alverdens ting der i dobbeltmoralens tegn skal være "godt" for miljøet!!
2. Der må absolut være andre steder i verden hvor der mere øde og dermed bedre plads og mindre gener for dyr, fugle og mennesker til SÅ store monster Møller!!
3. Jeg synes også det enormt dobbeltmoralsk, når de samme personer som vil lave enorme områder om til indhegnede Natur National Parker, for naturens og biodiversiteten skyld, men til stor skade og misrygt for de dyr der bliver indsat i disse misforståede indhegninger!! - også støtter opsætning af moster møller i Vadehavet, som er udlagt som den ægte vare af en National Park med alt hvad det indebærer fra NATURENS side!!

Mogens Hammer (Nibe, 2023-03-01)

#175

Jeg er imod vindmøller i nationalparker og alle andre steder i vores dejlige land.

Conny Hillgren (Skørbæk, 2023-03-01)

#178

Vindmøller ef slet ikke det rigtige. Det ødelægger naturen og heldbredet for dyr og mennesker

Marianne Vitus (Hesselager, 2023-03-02)

#180

Det her vindmølle galematias har taget overhånd, uden hensyntagen til konsekvenserne. Forurening, støjgener, synsgener. Og deres effektivitet kan der sættes et rigtig stort spørgsmål ved.

Henrik Magnusson (Hedehusene, 2023-03-02)

#182

Fordi vindmøller laver lavfrekventstøjen til gene for dyr og mennesker.
Fordi vindmøller afgiver masser af microplast til naturen og vingerne kan ikke tilintetgøres.
Fordi de høje møller påvirker klimaet, så vi ikke får den regn på land jorden, som er naturligt.

Kirsten Roost (Sønderborg, 2023-03-02)

#185

Fordi området er gjort til verdens kulturarv, man sætter ikke vindmøller i en kulturarv.

Jannie Bjørn Jensen (Ribe, 2023-03-02)

#186

Jeg skriver under fordi det er vigtigt med den grønne omstilling men det hjælper ikke hvis det er på bekostning af den i forvejen pressede natur!

Lene Madsen (Svendborg, 2023-03-02)

#188

Vindmøller skal ikke ligge i Nationalparken.

Lise Saabye Simonsen (Middelfart, 2023-03-02)

#191

Der er brugt næsten 300 millioner kr.
I Tønder Marsk området for at forbedre
leve vilkårene for ynglende fugle.
Naturstyrelsen er i 2019 blevet ene-ejer i Margrethe Kog Syd, et område på i alt ca. 800 ha, hvor de 466 ha indgår i et større naturprojekt til fordel for ynglende vadefugle og terner.
Området er en del af Nationalpark Vadehavet og er udpeget UNESCO verdensarv. Derudover er området udlagt som Natura 2000-habitat og fuglebeskyttelsesområde samt udpeget
efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Margrethe kog Nord er det seneste
projekt hvor den Danske Naturfond
I samarbejde med Tønder Kommune
Og landbrugstyrelsen i samarbejde
med lokale lodsejer har gennemført
Et projekt til 69 millioner kr.
I dette projekt er der handlet og
byttet Ca. 600 ha. Jord i samarbejde
med 30 lodsejere. For at
230 hektar stort område kan blive til natur.
Det giver sjældne ynglefugle og titusindvis af trækfugle
et nyt spisekammer og alle adgang til flere naturoplevelser.
Naturområdet skal også beskytte Tønder mod oversvømmelser
ved ekstremt højvande og regnvejr.

Ellen Mattesen (Højer, 2023-03-02)

#192

En af dem som er meget ved vadehavet, og vil ødelægge naturen med synet af de store vindmøller

Bente Vilhelmsen (Løgumkloster , 2023-03-02)

#193

Det er er overgreb på den unikke natur i Vadehavet.

Emil kjær (Skærbæk, 2023-03-02)

#195

Naturen skal ikke tilplastres med vindmøller og solceller. Det bedre alternativ er kernekraft.

Hans Henrik Jensen (Store Heddinge , 2023-03-02)

#199

Jeg skriver under fordi så store vindmøller høre SLET Ikke hjemme på landet og det vil jo ødelægge den dejlige natur her og ikke mindst ødelægge bolig markedet for priserne vil falde når der står sådan nogle grimme og larmende Møller

Bent Nielsen (Højer , 2023-03-02)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...