Nej tak til Energi Ø Aabybro

Kommentarer

#1

Grøn energi mener jeg skal laves på havet hvor det ingen gener har for de der bor på landet, hvis der skal møller op på land må der være nær de store byer, det er trods alt dem der bruger mest strøm.

Dennis Pedersen (Pandrup , 2023-02-17)

#3

Jeg syndes vi skal bevare den smukke natur

Lindhardt Højen (Kaas, 2023-02-17)

#4

Jeg ønsker at bevare Aabybros grønne områder, således at vi stadig kan nyde naturen i og omkring Aabybro.

Kim Pedersen (Aabybro, 2023-02-17)

#5

Jeg bor i området, og ønsker derfor ikke at natur området bliver ødelagt

Kenneth Madsen (Pandrup, 2023-02-17)

#11

At vi kommer til at bo i området om 2 mdr!

Kia jensen (Aabybro, 2023-02-17)

#12

At jeg ikke vil se naturen blive ødelagt

Ulla Thomsen (Saltum, 2023-02-17)

#13

Jeg er modstander af Rendbæk projektet - med årsag i konsekvenser for natur- og dyreliv

Peter Bach Søndergaard (Aabybro, 2023-02-17)

#15

Vores søn og svigerdatter har købt grund på Tueengvej og det ligger jo lige op til dette område. Vi bor selv i Åbybro

Merethe Kristensen (Åbybro, 2023-02-17)

#18

Projektet ødelægger det åbne landskab og er i strid med flere naturbeskyttelsesdirektiver da projektet påvirker Natura2000, paragraf 3 områder og levested og rasteområde for flere rødlistede fuglearter som kongeørn, engsnarre, rørhøg, blå kærhøg, rød glente, havørn, sangsvane mfl. Samtidig levested for bilag IV arter som damflagermus, Odder og markfirben

Søren Haese (Aabybro, 2023-02-17)

#21

Jeg mister mit jagt

Kenneth Jeppesen (Tylstrup, 2023-02-17)

#30

Synd og skam med placeringen i forhold til naturen, samt vi kommer til at bo i et industrikvarter( vi bliver stavnsbundet her).

Peter Jørgensen (Aabybro, 2023-02-17)

#31

Vi skal ikke ødelægge den skønne natur.
Og jeg vil ikke have den energiø i min baghave.

Randi Jørgensen (Aabybro , 2023-02-17)

#34

Jeg skal bo i nærheden

Pia Lindahl (Herning, 2023-02-17)

#39

Det vil ødelægge den dejlige natur

Michael Jensen (Saltum, 2023-02-17)

#40

Vi skal have stoppet sådan en vanvittig ide .

Mette Christina Snerle (Saltum , 2023-02-17)

#42

At jeg ikke vil være med til at den smukke natur og alt dens dyreliv skal forsvinde fra dette smukke område.
Naturen og dyrene kommer i første række!!!!!!

Maria Nielsen (Pandrup, 2023-02-17)

#44

Jeg bor klods op af den kommende erhvervspark / energipark.

Lauge Grønhøj (Saltum , 2023-02-17)

#45

Jeg skriver under fordi at naturen og dyrene skal have lov og blive.

Mathilde Nielsen (Pandrup, 2023-02-17)

#46

Naturen og det rige dyreliv skal reddes og beskyttes mod grådige mennesker.

Tina Aabech Søborg (Pandrup, 2023-02-17)

#53

Det er at splitte st.vildmose af, en af de få sidste steder der er vild. Bor lige op af!

Diana Søborg (Saltum, 2023-02-17)

#54

Det ødelægger vores natur/ fauna
Og så er der ikke nogen af os der bor i det område der får billigere strøm
Der er kun 1 der få noget ud af det.

Thomas Søborg (Saltum , 2023-02-17)

#55

Det er er fantastisk og unikt naturområde, der ikke skal ødelægges.

Charlotte Larsen (Pandrup, 2023-02-17)

#56

Jeg er nabo til projektet

Marie louise Andersen (Aabybro, 2023-02-18)

#58

Ændre placeringen. Der er plads ved solcellerne i Aabybro og byg den vej i stedet for at ødelægge god natur og dyreliv.

Anna Vinther (Pandrup, 2023-02-18)

#61

Fordi man ødelægger et fantastisk naturområde

Henrik Madsen (Aabybro, 2023-02-18)

#63

Vi skal passe på naturen. Tilskudsregler, der kun gavner få jordbesiddere, skal fjernes.

Magne Sandgaard (Hunetorp Klit 117 9490 Pandrup , 2023-02-18)

#66

Jeg bor lige op til området hvor det tiltænkte solcelle park skal etableres.

Tina Kjeldahl-Vallon (Tylstrup, 2023-02-18)

#67

Fordi det er en tåbelig ide. Det løser intet problem og er en skændsel at se på.

Per Bang (Pandrup, 2023-02-18)

#68

Er født og opvokset i området og finder det uhyrligt, at et særegent og skønt naturområde skal ødelægges. Klimahensyn er vigtigt, men må ikke medføre landskabsvandamisme.

Inge Lise Hornemann (Hagested, 2023-02-18)

#71

Fordi den smukke natur ikke er nogen andre steder i den europæiske natur.

Anders Madsen (København S, 2023-02-18)

#73

Placeringen er for dårlig af hvad angår natur, dyreliv og udsigt

Elias Krogh (Aabybro, 2023-02-18)

#74

Fordi jeg synes det er en skam og ødelægge dyr livet

Karin Kristensen (Aalborg, 2023-02-18)

#75

Hensyn til dyre og naturlov sim denne placering vil gøre stor skade på. Ikke mindst de ynglende ørne i området. At der skal inddraget natur 2000 jord samt paragraf 3 jord. Derudover bliver vores ejendom sandsynligvis usælgelig pga denne erhvervspark så tæt på.

Ulla Pedersen (Rendbæk, 2023-02-18)

#78

Det er så stortvet område, at det vil gå voldsomt ud over det dyreliv som er der

Karsten Trudslev Pedersen (Saltum, 2023-02-18)

#81

Jeg skriver under fordi jeg synes det vil ødelægge hele området

Andreas Stoltze (Ryå , 2023-02-19)

#83

jeg går imod et så omfattende indgreb i et enestående naturområde

@gmail.com christensen (løkken, 2023-02-19)

#87

En skam for alle de træk fugle som er der

Marianne Slott Andersen (Pandrup, 2023-02-19)

#92

Vindmøller skal på havet og solceller på taget.

Lars Bruun (Brovst, 2023-02-20)

#95

Jeg er ikke enig i den form for inddragelse og udnyttelse af naturen.

Hans Ole Jensen (Nuuk, 2023-02-21)

#96

Fordi jeg ikk syntes man skal ødelægge naturen omkring toftegaardsvej

Malthe Færk (Præstbro , 2023-02-21)

#107

Jeg skriver under fordi, det er fantastisk med miljø rigtige løsning og vi har brug for dem. men disse projekter tromler borgerne over, både fra kommunens side og investorene, for at nogle investorer kan tjene endnu mere,jammerbugt kommune har lagt rigeligt med natur til nu.
Blot det at "opfinde" en betegnelse som rendbæk øst, for at gennemføre det, uden at borgerne fatter mistanke, er meget sigende.... Det er groft og urimeligt..

Benny Hegelund (Arentsminde , 2023-02-24)

#109

Min ejendom ligger midt i hele . Øv !!!

Bill Pedersen (Aabybro, 2023-03-01)

#110

Det vil være til stor skade for hele naturen i området.

Chresten Boelt (Pandrup, 2023-03-05)

#111

naturen og fuglelivet bliver ødelagt

Herdis Andersen (Vadum, 2023-03-06)

#114

Området er Natura 200 beskyttet, grundet både naturen og dyrelivet, inkl. truede og fredede dyrearter. Det skal beskyttes. Nu desværre også mod indgreb fra regeringen, som vi også har set ved Rewilding projekterne.

Ingen tænker natur eller dyr. Der tænkes kun økonomi og profit.

Sysser Nørholm (Vodskov, 2023-03-09)

#116

Med dette projekt vil være alt opslugende af det frie og natur og dyreliv. Som bosiddende i Åbybro hvor næsten alle grønne områder er bebygget er det vigtigt at vi stadig har adgang til den frie natur

Ruben Kristensen (Åbybro, 2023-03-13)

#118

Vi skal værne om vores natur, og dyreliv denne skal ikke ødelægges af solceller og vindmøller.

Tina Buje (Sdr saltum , 2023-04-08)

#119

Pga dyrelivet og det er et pænt område der vil blive ødelagt

Ulla Buje (Vodskov, 2023-04-08)

#120

Jeg er ganske enkelt modstander at at alt vores natur skal omlægges til solcelleparker osv, lad os nu få noget A-kraft i stedet for...

Peter Jørgensen (Moseby , 2023-04-09)

#121

Jeg syntes at det er vigtigt at passe på naturen. At lave så stort et område vil være forfærdeligt at for dyrelivet, og grimt.

Hanne Jørgensen (9490+Pandrup+, 2023-04-09)

#122

Det er hul i hovedet, at etablerer solceller på agerjord, så længe der er på plads på bygninger, så skal der heller ikke trækkes kabler i mosen!

Lars Pedersen (Hjallerup, 2023-05-30)

#124

Jeg ønsker ikke, at vores unikke natur i Vildmosen skal ødelægges af 'industri'.

Merete Hansen (Hune, 2023-06-19)

#125

Der skal ikke ødelægges mere natur i Jammerbugt, vi har allerede ødelagt nok her i kommunen.

Lars Hansen (Hune, 2023-06-19)

#127

Vi skal ikke ødelægge denne natur

Bente Ågren Jensen (Aabybro , 2023-06-19)

#128

Jeg er stærkt imod en energi ø i Aabybro og omegn.

Nathalie Albrechtsen (Saltum, 2023-06-19)

#130

Det skæmmer naturen

Mona Elisabeth Pedersen (Nørresundby, 2023-06-19)

#132

Jeg mener, det grænser til vanvid og stor ubetænksomhed at opstille vindmøller langs Ryå og i Store Vildmose. Fin BEVARINGSVÆRDIG natur med særlig fauna og flora - lad os bevare!!!!

Annamette Andersen (9493 Saltum, 2023-06-19)

#135

Det ødelægger det rige dyreliv og den skønne natur

Winnie Andersen (Vesterhjermitslev, 2023-06-19)

#136

Fordi vindmøller hører til på havet. Samt at en energiø tæt op af enestående natur er direkte hul i hovedet!
Samtidig skal man jo ha for øje, at profitmagere på dette projekt gør det for at suge tilskud ud af statskassen og lade os forbrugere betale gildet med nogle af verdens højeste elpriser. Under dække af grøn energi!

Jesper Bennike (Brovst, 2023-06-19)

#137

Jeg vil bevare den unikke natur i vildmosen..

Jakob Vigstrøm (Aabybro, 2023-06-19)

#139

Ønsker ikke at bo så tæt på sådan noget makværk..

Erik Jørgensen (Aabybro, 2023-06-20)

#140

Dette projekt er slet ikke ordentligt gennemtænkt. 1. Vejnettet er slet ikke stort nok til dette projekt. 2. Det vil få alt for stor indflydelse på turismen, de omkringboende, naturen og dyrelivet.

Poul Hansen (Vadum, 2023-06-20)

#143

Fordi der skal være flere grønne områder og mindre industri, også mindre CO2.

Mark Hansen (Aabybro, 2023-06-20)

#144

Jeg skriver under fordi, jeg er enig i, at der IKKE skal være projekt med solceller og vindmøller i dette område!

Tanja Møller (Ingstrup, 2023-06-20)

#147

Jeg er uenig i planlægningen af noget som man let kunne placere industri der placeres et sted hvor lugt, trafik og eller visuelle udtryk påvirker så mange mennesker som det vil gøre hvis det placeres lige op af større bysamfund som Aabybro.
Grøn energi er godt, men det skal også tage hensyn til borgernes dagligdag.

Kristian Hørlyck (Aabybro, 2023-06-20)

#149

Vi må producere energi mere gennemtænkt og på et større nationalt plan.
OG kommunerne i landet må deles lidt mere ligeligt om produktionen af energi.

Lise Hørlyck (Aabybro, 2023-06-22)

#150

Naturen skal ikke ødelægges

Lars Gunder (Biersted, 2023-06-23)

#151

At vildmosen ik skal ødelægges

Julie Andersen (Alstrup, 2023-06-27)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...