Stop fyringerne på DPU! /Stop the layoffs at the Danish School of Education, Aarhus University!

Kommentarer

#1604

Der er behov for stabilitet og retfærdige vilkår for universitetets ansatte. I hele landet. Alle afdelinger og institutter.

Laura Schou Jensen (Odense, 2022-12-09)

#1606

University of Murcia

Antonio Campillo (Murcia, 2022-12-09)

#1609

Forskningsfrihed og kritik er vigtigt

Kasper Pihl (Roskilde, 2022-12-09)

#1611

Som Lektor i gymnasieskolen bakker jeg op om fri pædagogisk forskning

Tomas Schmidt (Roskilde, 2022-12-10)

#1616

Fyringen af Thomas Aastrup Rømer er åbenbart urimelig.

Peter Nedergaard (Frederiksberg, 2022-12-10)

#1617

For fri forskning

Camilla Funch (Næstved, 2022-12-10)

#1622

Vigtigt med fri forskning og plads til kritik.

Tanja Vilrik Bruun (København, 2022-12-10)

#1631

At kritik er en nødvendighed for at samfundet udvikler sig og at der sikres. At feje kritikere at banen med magt er ikke demokratisk eller et universitet værdigt. Ikke et dansk universitet.

Hvis ledelsen vil tilbage til et professor vælde så gå ned og aflever de perverse VHS bånd og husk at spol dem tilbage

Mads Tvergaard (Aalborg, 2022-12-10)

#1634

Det smager afpersonforfølgelse!

Jan Chr. Mollerup (Gentofte, 2022-12-10)

#1641

Jeg skriver under fordi jeg finder uvildig forskning vigtig

Athina Delskov (Nykøbing Sj, 2022-12-11)

#1647

Fordi: Der skal mange hjerner og kommunikatører til for at sikre at de unge studerende bliver så kloge, at de kan gøre en forskel i samfundet. Og besætte krævende - intellektuelt, kommunikativt og nytænkende - job, med en fod i traditionerne og den anden i fremsynet.

Connie Brask Jensen (København, 2022-12-11)

#1650

fhv. professor, CBS

Christian Knudsen (Frederiksberg, 2022-12-11)

#1657

Jeg arbejder i undervisningssektoren og er selv uddannet fra DPU og mener, at den pædagogiske forskning på ingen måde må nedprioriteres, men derimod oprustes til at forske i og formidle de udfordringer, vi står i

Mia Jovicic (Odense, 2022-12-11)

#1661

La educación es una de las bases del estado del bienestar y debe de tener la financiación adecuada.

Rafael Guardiola (Málaga, 2022-12-11)

#1662

Det må bare ikke ske i Danmark, at usaglighed på den måde får indflydelse på så væsentligt et område som forskning, hvor ting pr. definition SKAL foregå i et sagligt perspektiv.

Annette Sommer (Haderslev, 2022-12-11)

#1663

Jeg skriver under fordi fyringerne tydeligvis er politiske og ideologiske.

Benjamin Nørgaard Bording (Hinnerup , 2022-12-11)

#1666

It is of paramount importance for democracy that academics should be able to do research in all freedom. That critical accounts of dominant discourses are part of this research is not only self-evident; it is also of the utmost importance for democratic change to be possible at all.

Stefan Ramaekers (Leuven, 2022-12-12)

#1668

Den akademiske friheden må beskyttes!

Mikela Lundahl Hero (Göteborg , 2022-12-12)

#1678

Selvom jeg ikke på alle områder er enig med Thomas er Thomas` kritik og pædagogiske tænkning helt afgørende og livgivende - også for det specialpædagogiske område. Både som skole- og uddannelsesforsker og som direktør
for Karisefonden er jeg rystet over den behandling som Thomas Rømer og fri dansk pædagogisk forskning og tænkning bliver udsat for af Århus Universitet. Dansk special/socialpædagogisk praksis har - som
aldrig før - brug for en kritisk og almen pædagogisk stemme! Hvis Århus universitet ikke har brug for Thomas Rømer - ja så ansætter jeg ham gerne!

Leo Komischke-Konnerup (Haslev, 2022-12-12)

#1682

Candpæd. i filosofi

Sara Louise Bruun (København, 2022-12-13)

#1684

Doktorand i historia

Peter Bauer (Malmö, 2022-12-13)

#1685

Jeg går ind for fri og kritiske forskning, varetaget af videnskabsfolk med integritet og tårnhøj faglig standard.

Mikkel Nordvig (Præstø, 2022-12-13)

#1686

I'm concerned.

Atli Harðarson (Reykjavík, 2022-12-13)

#1689

Jeg har været lærer siden 1998 og er rystet over, hvad der er sket med vores syn på børn, unge og uddannelse, og forfærdet over hvad det har gjort ved vores børn og unge.

Lene Nielsen (København, 2022-12-13)

#1691

Jeg skriver under fordi forskningsfriheden er truet og jeg på ingen måde kan gå med til det.

Hanne B. Stegemüller (Hvidovre, 2022-12-13)

#1692

Thomas er særdeles dygtig med forbilledligt selvstændigt arbejde, hvilket fyringen dokumenterer

Jakob Zeuthen (Brøndby, 2022-12-13)

#1694

Der skal være plads til kritiske røster på et universitet. Og fyringsrunder, som denne, skal være bygge på klare informatioener og transparens. Dette er desværre ikke tilfældet.

Sally Anderson (Hellerup, 2022-12-13)

#1695

Cand Pæd. Pæd. Tidligere studerende på DPU

Nele Loftlund (Silkeborg, 2022-12-13)

#1698

Det er et viden tab det vil have konsekvenser mange år frem, og det vil gøre kvaliteten dårligere.

Jarl Waldemar Monberg (Aarhus , 2022-12-14)

#1707

Jeg er imod nedskæringer på uddannelsesområdet. Vi har brug for dygtige forskere inden for dette felt.

Michael Hansen (Årslev, 2022-12-15)

#1715

L'université d'Aarhus, que j'ai eu le plaisir de visiter dans sa branche près de Copenhague, est un établissement sérieux et renommé qui ne devrait pas tomber dans de telles pratiques!

Emmanuel Picavet (Paris, 2022-12-18)

#1716

Hvis ledelser på Universiteter ikke ved at vi kun erhverver mere viden og nye erkendelser via fri debat baseret på forskellige tilgange og opfattelser, ser det sort ud for demokrati og ytringsfrihed

Michael Schultz (Gistrup, 2022-12-19)

#1718

Mod berufsverbot , sindelagskontrol
For ytringsfrihed , saglighed og
Mangfoldighed under ansvar

Jørgen Tang Holbek (Lundby, 2022-12-22)

#1719

Jeg skriver under fordi den akademiske ytringsfrihed på fineste vis personificeres gennem Thomas’ forskning og offentlige stemme i den filosofiske pædagogiske debat. Som tidligere elev af Thomas ser jeg det som et uigenkaldeligt tab for dansk pædagogisk forskning og undervisning, hvis hans fyring ikke trækkes tilbage. Thomas har en enestående evne til ikke bare at undervise i kritisk teori men også til at undervise i kritisk metode.
Med hans publikationer viser Thomas gang på gang hvordan den kritiske stemme materialiserer sig som en nødvendighed i alle faglige debatter, tiltag og fagpolitiske diskussioner

Maj Luffe Andersen (Vanløse, 2022-12-23)

#1721

Jeg skriver under, fordi akademisk frihed er meget vigtig i et demokrati. Tendensen til at begrænse den er klar og sigter mod at kvæle et kvalificeret modspil til politikerne. Regeringernes politik de sidste mange år har betydet en stadig forringelse af vilkårene for både de ansatte med færre faste ansættelser og for de studerende med stadigt større krav til hurtighed. Det nye påhit med 1 årige kandidatuddannelser fortsætter denne triste udvikling.

Birger Thamsen (Frederiksberg, 2022-12-27)

#1723

Hélt kort:AU er ved at slagte en vigtig og særegen forskningstradition. Det er ubegavet.

Maren Grosen (København, 2022-12-29)

#1724

Jeg finder, at fyringen er politisk og ikke ordentlig fagligt begrundet. Alle fyringer kan altid dækkes ind som en spareøvelse af ledelsen. Det er er redskab, der er flittigt anvendt ved politiske fyringer.

Susan Rogild (Glostrup, 2022-12-30)

#1725

Fyringen er usaglig og udtryk for modstand mod fri akademisk debat og kritik

Benjamin Rygg (Vejle, 2023-01-01)

#1730

Jeg skriver under, da ensidig og partisk information/propaganda ikke hører til i et demokratisk samfund.

Poul Simonsen (København, 2023-01-06)

#1731

Meningsløse fyringer.

Birgit Beck (Risskov , 2023-01-07)

#1734

Cand.Scient.Soc
DPU bliver et "fattigere" forskningsinstitut, det gaar stik imod formaalet med DPU.

Mette Jensen (Wales, 2023-02-13)

#1735

Som tidligere studerende ved jeg hvor vigtigt det er at have et aktiv pædagogisk forum med undervisning i verdensklasse

Tina Bebe Hansen (Valby, 2023-04-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...