Stop fyringerne på DPU! /Stop the layoffs at the Danish School of Education, Aarhus University!

Kommentarer

#4

To forhold falder mig for brystet: det ene er den manglende transparens der dermed begrunder mistænksomhed i forhold til motiver og egentlige kriterier, det andet at Thomas Rømer er én af de ganske få her til lands som har et indgående kendskab til pædagogik som en selvstændig disciplin, med egne værdier, antinomier og forståelsestilgange -en kontinental tradition, som man i DK i praksis har sin egen fortolkning af og er loyal overfor, men som man på teoretisk plan siden Grue Sørensen holdt på KU (i 1974) har tilsidesat, overset, negligeret og marginaliseret. Hvilket jo sker igen nu her med fyringsvarslet.

Jan Jaap Rothuizen (Skanderborg, 2022-12-05)

#7

Kamp er åndens fremtrædelsesform. Uden kritik, ingen sandhed. Så hjælp DPU og AU med at komme tilbage på sporet her. Man kan ikke fyre den største kritiker - Rømer - under dække af så almene kriterier, at de kan fælde enhver. Han er netop ikke enhver.

Morten Grønborg (København K, 2022-12-05)

#9

www.laerkegrandjean.dk

Lærke Grandjean (Frederikssund, 2022-12-05)

#10

Anslag mod den kritiske forskning er uacceptabelt; nedskæringer inden for den pædagogiske forskning er ligeledes uacceptable

Torben Næsby (Aalborg, 2022-12-05)

#15

Teknokratiet er ved at tage over og det er ikke for mennesker…

Susanne Wich (Ringe, 2022-12-05)

#22

Jeg ønsker mangfoldighed og dkæve vinkler i den pædagogiskr debat og i forskningen

Astrid Schjødt Pedersen (Vanløse, 2022-12-05)

#28

Fordi demokratiet er i fare. Vi skal have kritisk forskning

Tina Jensen (Odense m , 2022-12-05)

#30

Jeg underskriver fordi man ikke ud fra de angivne kriterier forstår fyringen af Rømer, andet end disse har vi ikke. Er der kritikpunkter, fx af kollegial art, så skal det opspores med det samme som tjenesteproblemer og ikke gemmes under økonomisk tvang. Det kan af en oplyst offentlighed kun tolkes som fordækt og er ikke mit gamle universitet værdigt.

Johannes Adamsen (Skanderborg, 2022-12-05)

#31

Forskning skal være FRI, og en af forskeres vigtigste opgaver er at være KRITISKE!

Jane Djurhuus (Rødekro, 2022-12-05)

#32

Sølle 5 mio. kr. ligger til grund for, at DPU og Danmark skal miste prominente forskere. Men værst af alt er, at der er tale om politiske fyringer. Ledelsen benytter lejligheden til at skille sig af sine kritikere. Mage til udemokratisk handling er svær at opdrive.

Stig Broström (Helsingør, 2022-12-05)

#33

jeg savner begrundelser for de konkretet fyringer.

Bjørn Schiemer (OSLO, 2022-12-05)

#34

Hvis ikke ledelser på universiteter tåler, at blive sagt imod eller blive kritiseret, så ser det sort ud.

Kritik og diskussion er selve fundamentet for videnskabelig progression.

Der kommer intet interessant ud af rygklapperi.

Rasmus Normand (Malling, 2022-12-05)

#35

For frihed og åbenhed 🙏🏼

Thor Ananda (Nexø, 2022-12-05)

#39

Vi har i høj grad for kritisk tænkning når det drejer sig om pædagogik. Dette indenfor temaerne: konkurrencestatspædagogik,læringsmålstyring,konceptpædagogik og dannelse. Børn og personale i dagtilbuds sektoren lider under det.

Lone Stephan Simonsen (Farum, 2022-12-05)

#44

DPU skal bevare sin bredde, sit udsyn og den væsentlige debat om pædagogik i dens mange afskygninger inden for instituttets egne vægge. De grundige undersøgelser og de indspark, der er kommet fra Thomas Rømers hånd de sidste mange år, har været uundværlige i bestræbelsen på at skaffe et blik og et sprog for striden i det pædagogiske felt. Det er katastrofalt, fejt og polariserende at tage skridt til en fyring.

Peter Ulriksen (Skjern, 2022-12-05)

#45

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret over at DPU og det pædagogiske miljø, af alle institutter på hele AU, skal spare så kraftigt at det fører til en række fyringer. Hvor er rektor?

Casper Feilberg (Klarup, 2022-12-05)

#46

Jeg har selv en fortid fra Danmarks Lærerhøjskole og også fra universitetet.
Det er en fantastisk uddannelse, og der er udgangspunkt i pædagogik.
Det er en mere praktisk vinkel på den teretiske uddannelse, som er væsentlig i dagens Danmark.

Jytte Lund Larsen (Højbjerg, 2022-12-05)

#50

Jeg finder det forkasteligt at fyre mere end 20 ansatte på DPU. I dag er forskning helt, helt afgørende. Og da især på så central en institution som DPU

Annette Rosenlund (København, 2022-12-05)

#51

Thomas Rømer skal selvfølgelig ikke fyres. Han indædte engagementet i pædagogisk filosofi og skoleliv er helt uovertruffent! Han er en glimrende formidler og en vigtig kritisk stemme i den pædagogiske debat. Thomas Rømer er både produktiv og yderst synlig, hvilket er vigtige egenskaber som forsker. Han er en glimeredbe formidler og som tidligere studerende har jeg kun positivt at sige om ham som underviser.
Det er en skandale, at DPUs ledelse har valgt at afskedige så vigtig en medarbejder

Lonni Østergaard (Herning, 2022-12-05)

#59

Intet demokrati uden dannelse

Lis Zacho (Frederiksberg C, 2022-12-05)

#62

Uni har brug for “svinehunde”

Mette Christiansen (Tølløse, 2022-12-05)

#64

Kritikkens frihed

Gitte Siggaard (Højbjerg, 2022-12-05)

#67

Jeg skriver under som protest imod vilkårligheden i disse fyringer.

Stig Wørmer (København, 2022-12-05)

#70

Forskningsfrihed er afgørende for både videnskab og demokrati.

Asger Sørensen (DPU, Aarhus Universitet, 2022-12-05)

#71

Det ligner selektiv, politisk fyring

Henning Salling Olesen (Valby, 2022-12-05)

#73

Brud for ytringsfrihed, der er en grundlovssikret ret.

Mona Ellinor Larsen (Charlottenlund, 2022-12-05)

#75

Kritisk forskning skal ikke knægtes og så endda med en misvisende økonomisk begrundelse.

Frank Johannesen (København, 2022-12-05)

#82

Jeg skriver bl.a. under for at støtte kritiske og vedholdende stemmer i den pædagogiske forskningsverden. Stemmer jeg ikke altid er enig med, men som utrætteligt undersøger, hvad pædagogik er og bør være med en insisteren på pædagogikkens egenart, normativitet, bevægelighed og tradition i opposition til et reduktionistisk, instrumentelt syn på pædagogik.

Jane Lanng (Aarhus V, 2022-12-05)

#84

Her er tale om et eklatant brud på ytringsfriheden.

Karen Holmgaard Nielsen (Skødstrup, 2022-12-05)

#95

Fyringerne har et kraftigt element af politisk disciplinering over sig. Det samme er set på KU og tidligere fyringer på AAU

John Andersen (Roskilde, 2022-12-05)

#100

Fordi inhumanitet og teknokrati ikke skal ødelægge vores uddannelsesinstitutioner, og vi har brug for kritiske og modige stemmer, som giver os flere perspektiver og stærkere beslutningsgrundlag. Hvis alle tænker ens, så er der nogen der ikke tænker.

Janni Pippilotta Olsson Kreikenbohm (Greve, 2022-12-05)

#105

Ingen kritik intet liv!

jan schmidt-hansen (Humlebæk, 2022-12-05)

#106

Jeg skriver under, fordi også jeg er oprigtigt bekymret for den frie forskning i det pædagogiske landskab.

Julie Øhrstrøm (Frederikshavn , 2022-12-05)

#113

Det er åbenlyst urimeligt og usagligt, at f. eks. en kapacitet som Rømer skal afskediges.
Og utåleligt som det breder sig, at kritisk forholden sig straffes og sanktioneres. Rasmus Willig har ikke skrevet forgæves om netop de subtile måder, hvorpå kritiske medarbejdere afstraffes.

Karen Scott (København, 2022-12-05)

#114

Fyringerne på netop DPU handler mere om universitetspolitik end om økonomi, selvom de af AU ledelsen centralt begrundes hermed

Søren Langager (København Ø, 2022-12-05)

#118

Talefrihed og dermed forskerfriheden er truet.

Inger Nilsson (Vanløse, 2022-12-05)

#141

Vi har brug for fortsat uddannelse og dannelse og kan ikke tåle flere nedskæringer. Samtidig med nedskæringerne, vokser behøvet for uddannelse og mange kan ikke komme ind på ønskede og efterspurgte studie.

Gitte Pedersen (Esbjerg , 2022-12-05)

#143

Jeg er modstander af at fyre forskerne, bare fordi de er kritiske. Vi skal netop have kritiske forskere.

Henriette Steffensen (Randers, 2022-12-05)

#145

Hvis vi ikke kan give plads til ovenstående kritiske standpunkter inden for universitetsverdenen, så er menneskeheden i den grad på spanden

Martin Neergaard (Aarhus, 2022-12-05)

#146

Endnu en fyringsrunde har ramt forskere på et dansk universitet, men denne gang er det alligevel lidt ud over det sædvanlige. For det første pålægger et velpolstret universitet et enkelt lille institut at skaffe sig af med mere end 20 ansatte – som det eneste sted på universitetet. For det andet tillader universitetet, at kritikere af den lokale ledelse udgør mindst halvdelen af de fyringsvarslede på det pågældende institut.

På Århus Universitet (AU) valgte man således tidligere i år at kræve af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), at de skal beskære det langsigtede budget med ca. 15 mio. kr., hvilket svarer til, at omkr. 22 medarbejdere ud af ca. 150 skulle miste deres stillinger det kommende år. Efter såkaldt frivillige fratrædelser var der dog kun en manko på ca. 5 mio. kr. tilbage. Alligevel valgte AU, at seks af det videnskabelige personale (VIP) skulle varsles fyret.

Det specielle er først, at AUs rektor og universitetsdirektør samtidigt melder om en robust universitetsøkonomi inden for en omsætning på omk. 8 mia. Dernæst, at tre af de seks udvalgte inden varslingen havde deltaget i en kritisk mailudveksling om fyringsprocessen med rektor, dekan og institutleder. Og til denne mailudveksling bidrog kun fem af DPUs ansatte ud over ledelsen. Mindst halvdelen af de fyringsvarslede er altså fundet blandt meget få, der har vovet at kritisere AUs ledelse i processen op til fyringsvarslingen.

En af de udvalgte til fyring er lektor i pædagogisk filosofi på DPU, Thomas Aastrup Rømer, som er en imponerende produktiv og overordentlig selvstændig forsker, nationalt såvel som internationalt. Han har i det seneste årti markeret sig som en fremtrædende pædagogisk filosof og offentlig debattør, og ikke mindst som kritiker af ideologi og ledelse på netop AU og DPU. Senest har han med sin omfangsrige monografi Skolens formål (Aarhus: Klim, 2022) netop leveret en omfattende og veldokumenteret kritisk analyse af den ideologiske dekonstruktion af den danske pædagogiske tradition, som DPU fra sin grundlæggelse i år 2000 har leveret den forskningsmæssige opbakning til, og hvor den nuværende ledelse af DPU fortsat spiller en aktiv rolle.

Rømer er således både forskningsmæssigt og i den offentlige debat en væsentlig stemme for DPU som pædagogisk universitetsinstitut. At denne angiveligt saglige fyringsproces kan ende med at pege på netop Rømer som en af de seks VIP’ere, man bedst kan undvære, ud af DPUs over hundrede forskere, forekommer os helt uforståeligt.

Uforståeligt er også, at AU overhovedet tør udsætte sig for mistanken om, at DPU fyrer en af sine mest markante kritikere under dække af økonomi. Når det ovenikøbet viser sig, at de præmisser, som angiveligt er lagt til grund for ledelsens saglige udvælgelse, ikke er konklusive, så stiger mistanken. Men: En sådan mistanke kan et fint og hæderkronet universitet som AU simpelthen ikke leve med.

Et universitet er hjemsted for den videnskabelige stræben efter sandhed på højeste niveau, og uden kritik ingen sandhed. Universitetets ledelse skal beskytte videnskaben og dermed også muligheden for saglig kritik. Et kritisk budskab må ikke mødes med repressalier over for budbringeren. Internationalt regnes tryghed i ansættelsen – tenure – som en vigtig forudsætning for akademisk frihed. Forskere skal kunne udtrykke sig frit både om forskningsresultater og universitetsledelse uden at frygte repressalier. Mistanken mod de varslede fyringer kan kun forstærke et frygtregime, der allerede findes på danske universiteter.

Carsten Hald (Græsted, 2022-12-05)

#154

Det er afgørende vigtighed, at forskere kan forholde sig kritiske uden at skulle frygte en fyring af denne grund.

Pernille Kløverpris (Odense , 2022-12-05)

#163

Jeg skriver under fordi fyringen af Thomas Aastrup Rømer ikke flugter med de kriterier der er stillet op for afskedigelsen. Thomas Aastrup Rømers stemme er vigtige for den pluralistiske debat på skoleområdet

Karina Solsø (Brabrand, 2022-12-05)

#164

Det ikke giver mening andet.

Siff Kirstine Gretha Petersen (Søborg , 2022-12-05)

#166

Sagen stikker og er tydeligt eksempel på at den såkaldte ytringsfrihed indenfor den akademiske verden knægtes uden at man holder ledelsen til ansvar!

Aslak Stage (Købe , 2022-12-05)

#193

Jeg skriver under fordi Thomas Aastrup Rømer er en vigtig aktør i pædagogisk forskning og en forsker som jeg selv er meget inspireret af. Jeg synes DPU ville lide et meget stort tab, hvis Thomas Aastrup Rømer bliver fyret, ikke mindst fordi hans betragtninger om pædagogik og filosofi er vigtige for studerende på DPU.

Wilma Walther-Hansen (Aalborg SØ, 2022-12-05)

#196

Jeg er studerende på DPU

Hanne Kirkegaard (Skive, 2022-12-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...