Nej tak! til Energipark Søvang

Kommentarer

#602

Forventer der ef risiko for, at de vil genere os mht. solen/skygge.

Lillian Hoffmann (Højslev, 2023-01-01)

#609

Jeg mener at solceller bør ligger på industri tage og ikke i naturen.

Lasse Weber (Skive, 2023-01-02)

#615

Fordi vi skal genskabe søen så vi kan få dyrelivet tilbage

Susanne Ditlev Andersen (Højslev, 2023-01-03)

#618

Ønsker ikke bynær natur ødelagt.

Bert Evers (Skive, 2023-01-03)

#621

Jeg er kommet meget i tastum og kobberup omegn som lille, og er nu flyttet til det meget naturskønne område. Jeg værdsætter at bruge tid i naturen med fred og idyl, men frygter at den mulighed tages fra mig hvis jeg skal omgås industrielle installationer som energimæssigt betegnes "grønne" men som for øjet er lige modsat.

Frederik Berg Olsson (Søby, 2023-01-03)

#623

Tastum Sø skal genskabes, til gavn og glæde for mennesker og natur, desuden har der her været sø i tusindevis af år. Heldigvis kan vi producere fødevarer, foder og energi mange andre steder end lige her, i en af Danmarks største søer. Tastum Sø har et enestående rekreativt potentiale, det må vi ikke ødelægge og alt andet vil også være en katastrofe for udviklingen af Tastum, Kobberup, Nr. Søby, Højslev St., Dommerby og Skive.
Claus Hesselberg.

Claus Hesselberg (Skive, 2023-01-03)

#629

Ud i havet med dem

Karl Alsbjerg (Højslev, 2023-01-04)

#630

Alene af den årsag, at jeg ikke ønsker, at vort land skal ødelægges som følge af nogle griske spekulanter.
Løsningen på vores energibehov er kernekraft, men det spænder lobbyisterne i vindmølleindustrien ben for.

Kurt Christensen (Ebberup, 2023-01-04)

#634

Jeg har altid støttet en genoprettelse af Tastum Sø. Det vil gøre en stor forskel for især fuglelivet i området - og for havmiljøet i Skive Fjord. Det vil vindmøllerne forhindre.

Jakob Olling (Haslev, 2023-01-04)

#636

De skal ikke ødelægge vores land med vindmøller og solceller.

Lotte Nilsson (Rødkærsbro , 2023-01-04)

#640

Vi har rigeligt af ustabile alternative (ikke vedvarende) vind- og solenergikilder i Danmark. Vindmøller alene kan allerede levere hele Danmarks forbrug - hvis vinden blæser.

Det er på tide, at skifte spor til stabil energiforsyning.

Peter Riis (Tranbjerg J., 2023-01-04)

#641

Jeg tidligere ved Østerild har oplevet, hvordan kæmpemøller fuldstændig kan ændre et samfund og derudover er der så mange ubehagelige "bivirkninger"- folk bliver syge af støjen og blink fra møllerne og endelig ødelægges naturen !

Inge Fabricius (Holstebro, 2023-01-04)

#645

Jeg ønsker ikke vindmøller i min forhave

Christian Risbank (Skivr, 2023-01-04)

#646

Vi har rigelig jord der blir ødelagt, og er stemt ned 1 gang før

Lisbeth Frederiksen (Højslev st, 2023-01-04)

#647

Jeg støtter genetablering af Tastum Sø som naturområde

Susanne Nielsen (7840 Højslev, 2023-01-04)

#653

Jeg mener helt klart at vi skal støtte op om udviklingen af vores lokalområde i stedet for afvikling!
Og synes det lyder skønt både for dyr og mennesker at genoprette af Tastum sø!

Joan Nielsen (Skive, 2023-01-04)

#655

Jeg underskriver fordi jeg bor på Lolland og er træt af at vindmøller tager for meget udsyn i landskabet, iøvrigt deler jeg ikke Dan Jørgensens vision om at vores energiproblem skal løses med vindmøller, det er uholdbart.

Michael Skovbon (Sakskøbing, 2023-01-04)

#660

Jeg er for nyligt flyttet til området og elsker det allerede. Roen og udsigten, og samtidig følelsen af ikke at være særlig langt fra en større by med gode muligheder (Skive). Personligt ville jeg kraftigt genoverveje mit valg af placering i landet, da jeg er flyttet hertil pga. roen og naturen, og ikke for at blive udsat for lavfrekvent støj dag ud og dag ind.

Kathrine Elise Kristensen (Søby, 2023-01-05)

#663

Jeg ønsker at Tastum Sø bliver genoprettet. Da jeg mener det vil være bedst for naturen og vores drikkevand!

Marianne Ehrenreich (Tastum, 2023-01-05)

#664

Jeg er i mod vindmøller og solceller i naturen. Vindmøller kan lige gå langt ude på havet og solceller hører til på vores tage.

Kåre Sørensen (Hasselager, 2023-01-05)

#670

For tæt ved by og der er masse solceller i den gamle grusgrav ved Jordbromølle Å

Peder Kronborg (Skive, 2023-01-06)

#673

Et oplagt område at føre tilbage til oprindeligt niveau.
For tæt på Skive - Det må være et rimeligt krav, at der også tages hensyn til almen vælet, og ikke kun til driftige investorers krav til afkast

Kjeld Peter Kjeldsen (Skive / Dommerby, 2023-01-07)

#676

Da Tastum sø skal naturgenoprettes til glæde for natur og borgere. Det giver ikke mening at lægge tekniske anlæg i et klimaudfordret pumpelag!

Martin Larsen (Ørslevkloster, 2023-01-07)

#677

Jeg er enig i, at placering af en energipark i et potentielt naturgenopretningsprojektområde er den forkerte prioritering af vores areal.

Nina Christiansen (7840 Højslev, 2023-01-07)

#678

Naturområder som dette skal bevares. Nej tak til støj og faldende huspriser.
Det skal være attraktivt at flytte til de små byer og ikke det stik modsatte.

Lund (Tastum , 2023-01-07)

#686

Nej Tak til faldende boligpriser og støj

Jesper lund (Stoholm Jyll, 2023-01-09)

#687

For tæt på bebyggelse

Tina Kristiansen (Højslev, 2023-01-09)

#691

Så store møller er for tæt på villaområder f. eks. i Højslev og på Ydunsvej i Skive.

Tove Knudsen (Skive, 2023-01-10)

#699

Jeg skriver under fordi at det vil ødelægge den smukke natur i Tastum sø.

Jytte Bertelsen (Højslev, 2023-01-13)

#701

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil være nabo til kæmpe vindmøller.

Jane Norrbohm (Skive, 2023-01-14)

#702

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil være nabo til monstervindmøller

Finn Norrbohm (Skive, 2023-01-14)

#703

Jeg ønsker ikke en energipark med kæmpe vindmøller i vores lokalområde.

David Frydenlund (Skive, 2023-01-14)

#709

Jeg ønsker ikke en energipark i min baghave - med risiko for støj, larm, forurenet drikkevand og at min bolig bliver usælgelig

Mie Frydenlund (Skive, 2023-01-14)

#718

Fordi at solceller parker ødelægger insekt livet, i det hele taget dyreliv... Og vi behov for dyreliv .
Vindmøller larme og der fare for olie udslip. Så det overhovedet ikke grønt og miljø rigtig vej og gå... Og regeringen siger det ikke blæser i Danmark, og solen skinner ikke nok... Så hvorfor ødelægge dyrelivet med det. For at lave nogle dårlige aftaler,og afgifter stiger... lige meget hvad.

Jenni Fiil (Vissenbjerg, 2023-01-18)

#719

Det vil ødelægge den smukke natur i området.

Bjarne Bitsch (Højslev, 2023-01-18)

#720

Det er godt for miljøet, og samtidig bringer den historien tilbage.

Jørgen Kjærside Knudsen (Skive, 2023-01-20)

#721

Bevarer natur område som de er..

Jan Laursen (Skive, 2023-01-20)

#723

Energiparken ligger for tæt på boligområde, som gerne skulle udbygges.

Robert Christensen (Skive, 2023-01-21)

#734

Det er alt for tæt på bebyggelse. Det vil berøre rigtig mange mennesker.

Dennis schwartz (Skive, 2023-02-05)

#735

Det er ligger alt for tæt på byen og dens befolkningen.Det vil ligeledes skræmme vores område, og det vil forringe vores bolig ifbm. evt. salg. Det bedste ville være udenfor byerne, hvor det ikke kan genere.

Tove Eskildsen Schwartz (Skive, 2023-02-05)

#737

Jeg er meget stor modstander af vindmøller på land generelt, og ligeså de store beskæmmende solcelleparker. Derimod er jeg stor tilhænger af naturarealer, og en gendannelse af Tastum Sø vil være helt fantastisk for den danske fauna.

Michael Hedelund (Silkeborg, 2023-02-10)

#738

Jeg skriver inder fordi jeg vil være med til at beskytte vores grundvand

Marianne Fejerskov (Skive, 2023-02-11)

#741

Kender på egen krop hvad vindmøller betyder for ens livskvalitet

Claus Rasmussen (Oddense , 2023-02-19)

#744

Støj, natur og dyreliv.

Jonna Hansen (Skive, 2023-02-20)

#746

Jeg synes vi skal bevare området. Bor tæt på og har ikke lyst til at blive forstyrret af vedvarende støj fra vindmøllerne.

Birgit Jensen (Skive, 2023-02-21)

#750

Ønsker ikke energipark på dette område. Skal tilbageføres som genoprettet Tastum Sø

Johan Stenfeldt Sørensen (Skive, 2023-02-23)

#752

Bevar natur og udsigt 🌻🌸

John Christensen (Skive, 2023-02-26)

#753

Solceller bør ikke opstilles til gene for naturen, på landbrugsjord og i drikkevandsområder. Ændre lovgivningen, så det i stedet bliver rentabelt at placere dem på bygninger.

Inge Pedersen (Skive, 2023-02-26)

#760

Beskyttelse af Skives drikkevand. Ingen pesticider

Ole Pedersen (Skive , 2023-03-01)

#764

Jeg er født og opvokset på Søndergården ude i denne fantastiske fredfyldte natur med masser af vildt og fugle. Synes det er synd og skam, hvis det skal ødelægges med solceller.

Jette Skjoldgård Pedersen (Højslev, 2023-03-05)

#767

Vi har energipark, møller og solceller nok i vores område. Der er snart ikke plads til landmænd og den almindelige befolkning.

Mette Mygdam Jensen (Skive, 2023-03-06)

#770

Mener det ødelægger naturen

Børge Hansen (Skive, 2023-03-14)

#776

Placeringen af energiparken bliver til gene for alt for mange beboere i området.

Maiken Frydenlund (Aarhus, 2023-04-09)

#780

Fordi det vil betyde at genoprettelse af sø ikke er muligt. Og dyreliv er forstyrret. Og det er MEGET til gene for borgere i omegn at man kan se OG høre vi vindmøller både dag og nat. Det vil simpelthen forringe livskvaliteten for os - markant endda.

Marc Rosgaard (Tastum, 2023-05-13)

#782

Det ødelægger naturen

Morten Toft vester (Spøttrup, 2023-05-22)

#783

Jeg ser gerne søen genoprettet, som den naturperle den fra naturens side altid har været.

Knud Erik Holler Knudsen (Skive, 2023-06-12)

#784

Vil være en katastrofe for hele Fjends Salling med dette altødelæggende projekt.

Gorm Wæhrens (Virginia, 2023-11-06)

#786

Skive skal gendanne tastum sø. Energi parkerne er en elendig ide, de ødelægger natur, og de kunne placere solceller på folks hustage istedet. Hvis skive skal ha vækst og tilflyttere, skal vi lave mere natur og konkurrere med steder som silkeborg og Skanderborg, sgu da ikke få området til at se endnu mere øde og dødt ud.

Michelle Jensen (7840 højslev, 2024-01-04)

#787

Søen skal tilbage

Søren Barasinski (Skive, 2024-01-16)

#788

Jeg skriver under for vi skal bevare og beskytte den natur som levner os muligheder vi aldrig vil kunne få tilbage. Der er flere dagsordner i klimadebatten ' det handler IKKE kun om vedrørende energi, men i høj grad også om biodiversitet samt bæredygtig natur.

Anja Østergaard Jensen (Skive, 2024-01-19)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...