Nej tak! til Energipark Søvang

Kommentarer

#404

Bor i Tastum. Tæt på området med fri udsigt over området og tænker på både dyre-og fugleliv

Bitten Stjernholm Bugge (Tastum 7850 Stoholm, 2022-12-09)

#405

Håber søen genopstår.

Bente Henriksen (Tastum, 2022-12-09)

#406

Fordi vi har stemt de vindmøller ned en gang. Gir igen mening at sætte vindmøller op på søbund. Sluk de pumper istedet så vi kan få søen tilbage.

Michael Jensen (Højslev, 2022-12-09)

#417

Jeg har området i kikkerten som bopæl i senior årene. Kommer der en energipark, bliver det ikke der min mand og skal bo.

Kirsten Westh Asmussen (Fur, 2022-12-09)

#418

Tastum Sø er i dag et eksempel så stærk forurenende landbrugsproduktion på lavbundsjord, der samtidig bidrager til en kolossal forurening af Limfjorden. Hele området skal naturgenoprettes - derfor vil placeringen af vindmøller være en kæmpe fejl.

Kristian Wiese (Skive, 2022-12-10)

#422

Jeg bor selv nabo til 3 vindmøller, og kender derfor alle ulemper.
Vindmøller skal stå i havet, der producerer de meget mere strøm.
Så stop dette vandvittigt projekt før det er for sent.

Torben Hammer (7860 Spøttrup , 2022-12-10)

#423

Placeringen vil være enden på kampen om at få genskabt Tastum Sø. At et muligt nyt skøn naturområde ødelægges viljeg blive meget træt af

Nicolaj Skovmose (Skive , 2022-12-10)

#427

Ønsker ikke at få ødelagt den skønne natur

Yvonne Østerbæk (Skive, 2022-12-10)

#428

Jeg skriver under pga. Det er ikke en god fremtid at der bliver sat vindmøller op på land og ødelægger natur, dyreliv og hvis man bor tæt på får du dårligt helbred. Hellere atomkraft!

Steffan Mølgaard (Skive, 2022-12-10)

#429

Man vil lave energipark alt for bynært, samt et stort grønt område vil blive dækket med solceller

Annamarie Justesen (Højslev, 2022-12-11)

#438

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at bevare vores natur og at genoprette naturen som den oprindeligt var, til fremme af flora og fauna ved Tastum sø.
Vindmøller og solcelle - parker vil have en negativ virkning herpå også på den menneskelige natur.

Birgit Wexel (8680 Ry, 2022-12-11)

#441

Vindmøller og solceller kan stå mange steder. Det bør ikke være i en af Danmarks største søer. Tastum Sø har et enestående rekreativt potentiale for Skive. Det må vi ikke ødelægge.

Esben Tarpgaard (Randers NV, 2022-12-11)

#447

Jeg skriver under fordi jeg synes det er montert meget solcelle anlegg i og omkring stoholm. Men synes i skalplaceres solceller/vindmøller der hvor man skal bruge strømmen.

Kasper Gramstrup (Herdla, 2022-12-12)

#448

Området er så smukt og tænk, hvis man kun genetablere søen.
Jeg har gået i området mange mange gange og nydt hver eneste tur.
Solceller skal sidde på tage og vindmøller stå til havs .

Eva Holm Jakobsen (Kolding, 2022-12-12)

#452

Danmark er i forvejen et af verdens dårligste lande med hensyn til naturbeskyttelse. Vores drikkevand, som vi var meget stolte af, trues af pesticider, Truede dyre og plantearter udryddes. i "fremskridtes" hellige navn.

Walter Arnkov (København K., 2022-12-12)

#463

Vindmøller skal helt generelt ligge som offshore projekter og ikke tæt på bymæssig bebyggelse.

Tom Bøgholm (Skive, 2022-12-13)

#466

Hej Foreningen for genoprettelsen af Tastum sø.
Vi underskriver Nej tak! til Energipark Søvang af flere årsager.

Tastum sø ligger lige i vores "baghave" (ca. 1 km.)Da vi bor i Dommerby og har boet der siden 1986. Vi nyder og har nydt at have området tilgængeligt for gode gå/løbe og cykleture. Vi har haft mange oplevelser med dyrelivet der er i området eks. mange rådyr, svaner, gæs, fasaner, agerhøns, forskellige rovfugle, ræve, hare osv.
Bliver Tastum Sø genoprettet, vil der blive et fantastisk rekreativ område med et rigt dyreliv i og omkring søen.
Det vil for os være helt uforståeligt at man kan finde på at opføre disse møller og solceller på et område så bynært som det ville blive her.
Tror faktisk ikke at der der vil være andre steder i Danmark hvor der vil være flere mennesker der i et projekt vil blive påvirket med konstant støj og lysforurening mere end der vil blive i dette.
Med den viden der er omkring placeringen af møller og de sener der er dokumenteret omkring møller, så burde man vide at de ikke skal placeres op af bynært område.
For Skive Kommune vil det at skyde sig selv i foden ved ikke at arbejde for at Viborg Kommune får lov at placere disse møller og Solceller i dette område.
Jeg er dog sikker på at vi i Skive Kommune har nogle ansvarlige og dygtige politikker og embedsfolk der ikke lader dette ske.
Yderlig har Foreningen for genoprettelsen af Tastum Sø masser af andre gode grunde til at det vil være fuldstændigt tåbeligt at opsætte disse møller og solceller.
Med håb om at Tastum Sø i fremtiden vil blive et attraktiv naturområde for alle borgere.
Venlig hilsen
Familien på Ramsdahlsvej 65 b, Dommerby

Heine Mortensen (Skive, 2022-12-13)

#467

Jeg synes det er for tåbeligt at ødelægge natur og dyreliv, når vi allerede har så lidt nature som der er. Desuden ville vindmøllerne være bedre placeret i havet, og ikke tæt på boliger hvor støjen kan blive et problem.

Lars Pedersen (Skive, 2022-12-14)

#471

Fordi ueg støtter projektet og fordi det bliver bedre for os mennesker (sundere)

Kanita Talovic (Skive, 2022-12-14)

#472

Fordi jeg støtter op om projektet, om at beskytte naturen

Isabella Madsen (Ramsing , 2022-12-14)

#474

Jeg støtter en genopretningsprojekt.

Birgit Hejlskov Hansen (Højslev , 2022-12-14)

#475

Jeg vil blive nabo til dette hæslige projekt.
Vil hellere have en flot natur til gavn for dyrelivet.

Tina Gade (Tastum, 2022-12-15)

#476

Fordi at det var bedre at genetablere søen i stedet, til gavn for både vandmiljø og naturen. Mvh Arne Pedersen Lundager 🍀

Arne Pedersen (Tastum , 2022-12-15)

#478

Mine forældre bor lige op af Tastum sø og de er da på ingen måde interreseret i at få en solcellepark eller kæmpe vindmøller i deres baghave.
Der er så mange store industri bygninger i det danske land, hvorpå der kunne være placeret solceller, om man lejer en landmands jord, eller om man lejer et tag på en bygning, det kan da være det samme.

Tobias Gade (Skive , 2022-12-16)

#479

Jeg skriver under fordi en genopretning af søen er langt vigtigere for vores natur.
Vi får mere biodiversitet ved en genopretning af et stort område i sammenhæng med fjorden. Der kan opstilles møller og solceller i områder der ikke på sigt har samme natur værdi, eksempelvis langs motorveje eller i industriområder.

Gorm Tveen Rasmussen (Skive, 2022-12-16)

#490

Derfor

Bjarke Dahl (Højslev, 2022-12-18)

#491

Jeg synes det ville være en skam at ødelægge området. Lad os får noget mere natur. En sø ville være en god ide for alle i hele området.

Mads Gudiksen (Nr. Søby, 2022-12-18)

#495

bevar naturen

torben u (aarhus, 2022-12-18)

#510

Fordi jeg bakker 100% op om en genoprettelse af Tastum sø.

Runa Nørgaard Jensen (Stoholm, 2022-12-19)

#515

Jeg støtter naturen, biodivasiteten og livet i og omkring Tastum sø.

Tina Rasmussen (Højslev, 2022-12-19)

#516

Jeg bor i højslev og ønsker ikke at der skal være energi park men meget gerne den oprindelige sø

Torben Svenstrup (Højslev , 2022-12-19)

#521

Vindmøller høre til langt ude på havet. Havvind kan opføres ud tilskud. De eneste der har fordel af vindmøller på land, er projektejerne, der kan se frem til en højere profit end ejerene af havvindmølleparkerne.

Paw Rytter (Vrå, 2022-12-20)

#525

Jeg er nervøs for lavfrekvent brummen samt genskin mod solen, da møllerne er meget tæt på vores bolig.

Ulla Sørensen (7840, 2022-12-20)

#531

Fordi vindmøller er idiotisk 😡og atomkraft er fremtiden 😀

Thomas Kromann (Højslev, 2022-12-21)

#532

Jeg vil meget hellere have Tastum Sø genoprettet. Det ser ud til, at det også er energivenligt

Lone Mortensen (Højslev, 2022-12-22)

#533

Jeg vil gerne have genoprettet Tastum Sø

Jens Mortensen (Højslev, 2022-12-22)

#537

Jeg skriver under fordi min kærester bor i det område. Det vil være synd og dække så smuk et natur område med solsceller

Benjamin Bjørnskov (Skive , 2022-12-22)

#541

Vi bor forholdsvis tæt på

Mette Hasager (Jernbanevej 130, 7840 Højslev, 2022-12-24)

#544

I Tastum sø skal der være vand og naturlig natur.
Det er det skønneste sted at nyde den frie natur med masser af dyreliv.

Jonna Kristensen (Tastum, 2022-12-24)

#549

Jeg vil gerne være en del af at genoprette Tastrum sø.

Irene Poulsen (7800, 2022-12-27)

#551

Genopret Tastum sø.

Poul Poulsen (Skive, 2022-12-27)

#566

Det er en katastrofe for området.

Annette Adomat (7840 Højslev , 2022-12-28)

#567

Møllerne larmer. De kaster skygger med deres roterende vinger ind over Højslev. Det er uudholdeligt at leve i et hus hvor der hvert sekund kommer et skyggeblink. ( når solen står lavt).

Frank Osbæck (Højslev stationsby, 2022-12-28)

#573

Er bosat i området. Jeg ønsker ikke stød forurening, samt nedslag på evt salg af bolig..

christian micheelsen (Dommerby, 2022-12-29)

#574

Genopret søen og bevar naturen

Ida Jensen (Skive, 2022-12-29)

#575

Jeg skriver under da dette forslag ikke hører hjemme i et sådan natur område og det vil give mening at genetablere søen og droppe solceller og vindmøller.

Michelle Micheelsen (Skive , 2022-12-29)

#579

Greenlab har fået adresse på Skive egnen!

Det må være nok.!

Flyt de vindmøller ud i vindmølleparker på havet! Og lad os få tastum sø tilbage på landkortet

Kresten Kjærgaard (Sjørup, 2022-12-29)

#582

Jeg skriver under fordi jeg bor mellem gul og rød linje og er ikke interesser i så store vindmøller så tæt på.

Rikke Kjær Pedersen (Skive , 2022-12-30)

#588

Den begrænsede natur er enormt presset i Danmark. Giv dog biodiversiteten en chance før det er for sent. Vi kan ganske enkelt ikke tillade os andet.
Solcelleparker er ren ørken og burde etableres i forbindelse med allerede etablerede industriområder, f.eks på tage af industribygninger. Men jeg skriver ikke under for at få plastret området til med parcelhuse, så ryger lidt af ideen med naturgenopretning efter min mening

Bent Bødker Madsen (7840 Højslev, 2022-12-30)

#589

Det får negativ indflydelse på mit liv, bolig og mit nærområde.

Ralf Laustsen (Skive, 2022-12-30)

#592

Der efterhånden kun er kulturlandskab tilbage, med meget lidt eller intet vild natur.. ingen eller kun lidt biodiversitet påvirker mennesket på ukendte måder nu, og i fremtiden! Bevar i stedet for at udnytte naturens få ressourcer!

Dorte Harring Sigaard Hald (7840 Højslev, 2022-12-30)

#595

Projektet ligger alt for tæt på nuværende bebyggelse, og vil med sit stor omfang være ødelæggende for området. Herudover er vi bekymrede ved langtidseffekten af kæmpemøller så tæt på beboelse - det være sig både de sundhedsmæssige samt effekten på huspriser og områdets appel til andre.

Allan Møller Nielsen (Skive, 2022-12-31)

#596

Jeg synes, området skal genoprettelses til Tastum Sø med ønske om flere naturområder

Gitte Henriksen (Højslev, 2022-12-31)

#599

Dette er for vidtgående, for koncentreret i et naturområde, for tæt på
By.

Lasse Bønding (Højslev, 2023-01-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...