Nej tak! til Energipark Søvang

Kommentarer

#1

Dette projekt vil være en katastrofe for udviklingen af Skive by.

Frederik Bragt (Nørresundby, 2022-12-01)

#8

Jeg mener vi bør bevare flere naturområder.

Martin Sørensen (Aalborg , 2022-12-01)

#11

En genoprettelse af Tastum sø vil være en stor gevinst for det vilde fugleliv, sikre indvindingsområdet for drikkevand og skabe fantastisk bynært natur.
Møller vil skade de mange trækfugle i området og der er i landbrugsområdet bedre egnede områder til solceller.

Elvin Riis Hansen (Kobberup, 2022-12-01)

#12

Vi skal have mere vild og oprindelig natur tilbage. Både for naturens skyld, men også for dem som kommer efter os.
Alt andet vil være utilgiveligt og få uoprettelige konsekvenser for vores alle sammens natur. Mvh. Henriette Bragt

Henriette Bragt (Skive , 2022-12-01)

#14

Fordi at det vil have katastrofale konsekvenser for lokalområdet, dens beboer og ikke mindst naturen. Det område og vores natur fortjener mere.

Nadja Grøngaard (7870, 2022-12-01)

#16

Naturen kræver plads, drikkevandet har første prioritet. Genskab Tastum sø, naturen fortjener den. Giver mulighed for bosætning og udvikling.

Gorm Wæhrens (Resen, 2022-12-01)

#18

Det er naturlig sø der burde genoprettes. Den ligger i nærheden af vores drikkevandsboringer og kunne sikre at det også kan drikkes i fremtiden.

Jesper Nørgaard (Skive, 2022-12-01)

#20

Kender det smukke område.
Genskab naturen med søen. Det er lavbunds
Område. Danmark har hårdt brug for fredede naturlige områder. Biodiversiteten er hårdt truet.

Mona Kilsgaard Andersen (7830 Vinderup, 2022-12-01)

#23

Genoprettelse af Tastum sø vil kunne bidrage til en dejlig og flot natur med naturlig gavn og glæde for mange ex. Bidrage til renere drikkevand og bedre vilkår for Limfjorden for slet ikke at tale om de mange andre muligheder for udvikling af området generelt til glæde for skoler og børnehaver m.m.

Lotte Kloster (Kobberup , 2022-12-01)

#24

For godt 100 år siden tog spekulanter livet af søen, nu er muligheden at vi igen kan få naturen tilbage, slippe for sprøjtemidler oven på vores drikkevand, måske igen se storken med rød/blå klud i næbet. Vi stemmer om udviklingen frem for afviklingen

Gert Madsen (Stoholm Jyll, 2022-12-01)

#31

Området bør genoprettes som sø

Mimi Lund (Skive, 2022-12-02)

#33

Jeg bor i nærheden.

Lene Schwartz (7800 Sk7ve, 2022-12-02)

#35

Jeg skriver under fordi det er for tæt på diverse beboerer

Valdemar Rasmussen (Skive, 2022-12-02)

#36

Jeg er født og opvokset i Skive. Min holdning hertil er, at disse vindmøller er for store til at opstille så tæt på by og bebyggelse.

Anne Linnemann (Aars, 2022-12-02)

#42

Jeg ikke ønsker et smukt naturområde skal ødelægges med vindmøller.

Tine Basse (7840 Højslev , 2022-12-02)

#44

Jeg skriver under fordi jeg selv bor på Siggårdvej og har jord nede i den gamle sø. Derfor ønsker jeg ikke denne energi park men at beholde den dejlig natur.

Henriette Grinderslev (7800, 2022-12-02)

#45

Det vil ødelægge et kæmpe skøn natur område

Jacob Grinderslev (Skive , 2022-12-02)

#46

Vindmøller skal ikke opsættes så tæt på boligbebyggelse og i øvrigt ikke i så naturskønt et område.

Henrik Dahl (Skive, 2022-12-02)

#49

Fordi vi skal ikke have Energipark på Tastum Sø
Vi skal have genoprette Tastum sø til en rigtig dejlig sø med masser af dyr liv

Finn Wexel (Dommerby ,Skive, 2022-12-02)

#52

Pga dyrelivet jeg ser når jeg cykler på arbejde, hen over tastum sø

Hans Peter Fly Løhr (7850 Stoholm, 2022-12-02)

#53

fordi at energiparken vil komme i vejen for genopretningen af naturen og der burde nemt kunne findes en alternativ plads for energiparken

Ulf Karlsen (Viborg (lysgård), 2022-12-02)

#54

Det bør kunne lade sig gøre, at finde en placering lidt højere i terrænet, så søen kan genetableres samtidig med, at der opføres møller.

Willy Dannevang (ODENSE V, 2022-12-02)

#57

Tastum sø er en sand naturperle, der ikke må blive genstand for et kæmpe energi industrianlæg. Søen skal på sigt genetableres og flora og fauna komme tilbage som før tørlægningen.
Tastum Sø ligger alt alt for bynært til at man må etablere 200 meter høje møller der - det vil give voldsomt udslag i byens boligpriser og muligheden for overhovedet at sælge byggegrunde i Skive syd / Højslev vil være kraftigt reduceret.

Michael Rønde Andersen (Skive, 2022-12-02)

#61

Det kommer til ar påvirke alt for mange..

Sofie Olesen (Vinderup , 2022-12-02)

#71

Det er vigtigt at fastholde dette naturområde, som på sigt kan genetableres som Tastumsø

Vagn Mastrup (Højslev, 2022-12-02)

#74

Fordi der ikke skal stå flere vindmøller på land. Få gang i dem der bare står stille, og giv befolkningen billig strøm.

Grethe Ørskov (Viborg, 2022-12-02)

#80

Jeg ikke mener der skal være store vindmøller så bynært.

Kristian Knudsen (Skive, 2022-12-02)

#81

Det virker som en forfejlet og utidssvarende tilgang, at lave store landinstallationer, i naturskønne og landlige områder, for at kunne opnå de ønskede øgninger i CO2 neutral energiomstilling, på bekostning af både mennesker og natur. Danmark har kun vild natur på ganske få procent af arealet, og tallet er dalende. Hvordan er Skive kommune med her? Arter uddør kontinuerligt, også i Danmark, og den eneste måde at bremse dette på, er ved en naturgenopretning, og udlægning af kultiverede områder til fri natur igen, alt sammen mhp at øge biodiversiteten. Vindenergi hører til på havet, hvor parkerne påvirker naturen mindre, omend kWh-prisen vil blive en smule højere, men det betaler vi som bevidste forbrugere gerne. På den måde er det muligt at opnå både de ønskede øgninger i CO2 neutral energi, og den eftertragtede øgning i biodiversitet og andelen af vild natur. Med til dette hører vel også, at den landbrugsmæssige værdi af området må anses for at være noget nedsat, taget i betragtning at der er tale om dræneret og indvundet jord, i en konstant kamp mod naturen og den oprindelige sø. Jeg håber fornuften vinder over de pekuniære aspekter.

Birgitte Hansen (2820 Gentofte, 2022-12-02)

#82

Jeg skriver under fordi jeg mener at området vil kunne bidrage med meget mere til byerne omkring hvis det igen bliver en sø.

John Engholm (Herning, 2022-12-02)

#83

Fuldstændigt vanvittigt at rejse så store møller - midt i landet når 3-4 møller på havet kan producere mere strøm end de kan. Iøvrigt er det ulideligt at bo tæt på møllerne og dres støj og skygger. Tastum Sø burde istedet genoprettes og så kunne man spare på Co2 udledningen ad den vej!

Bo Skelmose (Hemmet, 2022-12-02)

#87

Det vil være en katastrofe for naturen, dyrelivet og indbyggere i og omkring Skive

Mette Jensen (Skive, 2022-12-02)

#90

Jeg skriver under fordi der er alt for lidt natur i dk. Det er for øvrigt alle politikernes målsætning imellem 2223 - 2330 tror jeg? Så der find en anden løsning!!! Der er for øvrigt nok af bygninger med flade tage!

Marianne Andersen (Horsens , 2022-12-02)

#93

Det vil være en kæmpe natur katastrofe og sol celler er slet ikke færdig udviklet til at være miljøvenlig .
De ser frygtelig grimme ud og deres kapacitet er begrænset .
Der er stadigvæk mere brug for landbrugs jord
end solceller også bedre for klimaet

Jens Kristian Hunskjær Nielsen (Højslev , 2022-12-02)

#95

Jeg ser gerne Tastum sø komme tilbage.

Kristian Henriksen (Tastum, 7850 Stoholm , 2022-12-02)

#102

Kæmpe vindmøller ikke hører til på land. De hører til 10 km ude på havet hvor de ikke er til påstyr.

Stephen Thyrring (Stoholm Jyll, 2022-12-02)

#110

Jeg går ind for genopretningen af Tastum Sø

Michael Larsen (Nykøbing Mors, 2022-12-02)

#114

Syntes det er så sørgeligt at dyreliv skal ødelægges på den måde plus den dejlige flotte natur..

Anni Madsen (Redsted, 2022-12-02)

#115

Hvis det gennemføres skal tastum eksproprieres da husene bliver usælgelige.

Per Ryberg (Tastum, 2022-12-02)

#116

Fordi Tastum Sø, er et oplagt emne til en genetablering af en sø.

Kaj Nørgård Jensen (Skive, 2022-12-02)

#126

Søbunden skal omdannes til sø igen, det er godt for naturen og gør Skive-området mere attraktiv - og vindmøllerne skal flyttes langt ud på havet.

Preben Kjærulff (Skive, 2022-12-02)

#129

De kæmpe vindmøller hører kun et sted til, nemlig på havet!

Sara Thormann Thyrring (Stoholm, 2022-12-03)

#130

Fordi det er noget forbanedet svineri at ødelægge sådan et stykke natur

Marius Andersen (Karby, 2022-12-03)

#133

Vi må ikke ødelægge vores dejlige landskab med store dominerende tekniske installationer

Jesper Andersen (Jægerspris, 2022-12-03)

#140

Jeg vindmøller ikke bør stå i bynære områder

Niels Bækby (Skive, 2022-12-03)

#143

Jeg mener det er bedre for naturen, at søen bliver genoprettet

Solveig Johansen (Højslev , 2022-12-03)

#145

Jeg skriver under fordi, der skal ikke placeres vindmøller, solceller eller andet i et område hvor der er optimale betingelser for at genoprette værdifuld natur.

Johny Visborg (Højslev , 2022-12-03)

#147

Hvis vores kære moder jord kunne reagere menneskeligt, ville der fældes nogle tårer over dette tåbelige forslag .
NEJ til kortsigtet løsning med energipark
JA til langsigtet løsning med genoprettelse af Tastum sø til gavn for mennesker, dyr og biodiversitet.

Michael Grinderslev (Skive, 2022-12-03)

#148

Området er så naturskønt og bevaringsværdigt.

Inger Nielsen (Skive, 2022-12-03)

#158

Natur genopretning er vigtigt for området. Møller kan placeres vest for Skive eller nordøst for Skive (mellem Skive og Viborg )

Carsten Nielsen (Skive, 2022-12-03)

#165

Fordi jeg synes genopretning af søen er vigtigere

Lise Strøm (Højslev, 2022-12-03)

#166

Fordi vi ikke ville have vindmøller til at ødelægge et kæmpe naturområde som skulle ligges om til sø igen istedet for

Frits Pørtner (Højslev , 2022-12-03)

#167

Det er vigtigt for biodiversitet at få søen tilbage. Vi skal ikke ødelægge Danmark med kæmpevindmøller og solceller.

Leif Bloss Carstensen (Bjerringbro, 2022-12-03)

#168

Jeg er for vindmøller, blot ikke hvor naturen bør have førsteret.

Martin Hansen (Tjele, 2022-12-03)

#171

Skive kommunalbestyrelse med PCK i spidsen respekterer ikke borgerne, derfor vil det til enhver tid være for farligt for kommunens borgere, at denne kommunalbestyrelse behandler en sag som denne.

Jørgen Vestergaard (Skive, 2022-12-03)

#173

Søen skal gen oprettes.

Michael Lajgaard (Højslev , 2022-12-03)

#174

Jeg er arg modstander af den danske, hovedløse energipolitik.

Kristian Kristensen (Randers , 2022-12-03)

#178

At der bliver ødelagt alt for meget natur som er næsten ikke eksisterende
Sæt Møller ud på havet

Anne-Grethe Kjærsgaard (Esbjerg 6710, 2022-12-03)

#180

Fordi jeg er bekymret for det påvirker vores drikke vand.

Fie Nielsen (Højslev , 2022-12-03)

#181

Fordi at vi har brug for mere vild natur

Alexander christensen (Højslev, 2022-12-03)

#186

Synes der skal være en sø, og drikke vand skal beskyttes

Solveig Stausholm-Jensen (Skive, 2022-12-03)

#190

Det er til stor gene for venner og familie som bor i nærheden!!!

Gitte Mikkelsen (7900, 2022-12-03)

#194

Jeg bor på Jernbanevej så meget tæt på møllerne

Allan jensen (Højslev, 2022-12-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...