Bevar busruterne.

Kommentarer

#1404

For at midt Jylland ikke skal blive til Udkantsdanmark.
Hele Danmark skal have lige mulighed for kollektiv trafik.

Charlotte Mathiasen (Ejstrupholm, 2022-11-27)

#1411

Jeg bor i Klovborg og selvom jeg har bil, så vil min datter skulle benytte busruterne når hun begynder på uddannelse om nogle år.
Busruterne er nødvendige i området og det vil gå hårdt ud over lokalsamfundet hvis de bliver nedlagt.

Diana Winterskov (Klovborg, 2022-11-28)

#1413

Har børn der har brug for bus forbindelse til Silkeborg, for at kunne komme til og fra fritidsaktiviteter og andre socialesammenhæng.

Jesper Ormstrup (Them, 2022-11-28)

#1416

Fordi det skaber problemer mellem land og by

Michael Mortensen (Nørre Snede , 2022-11-28)

#1418

Det er vigtigt at de små byer ikke uddør og de unge mennesker også kan trives udenfor de store byer. Staten vil have vi bruger den offentlige trafik men det er ikke nemt når den ikke er tilgængelig

Kataj Peen (Rask Mølle, 2022-11-28)

#1419

Byens udvikling og fastholdelse af nuværende indbyggere er nødvendig. Derudover vil kommunen tabe mange penge når ejendommene falder i værdi.

Ivan Thiim (Them, 2022-11-28)

#1420

Jeg bor i udkanterne og vil blive ramt af nedlæggelserne, og især mine børn vil rammes.

Pernille Hansen (Give, 2022-11-28)

#1423

Selv om vi bor langt væk, vil vi også gerne have mulighed for at komme til større byer.

Marianne Svendsen (7361, 2022-11-28)

#1427

Fordi jeg selv bor i en lille by og ved at hvis min bus rute blev fjernet skulle jeg skifte skole, hvilket kunne ske for nogle af mine klasse kammerater hvis busserne bliver fjernet - og det er ikke ok

Astrid Johnsen (Jelling, 2022-11-28)

#1429

Min søn dagligt benytter ruten

Vibeke Duedahl Knudsen (Tørring , 2022-11-28)

#1430

Det er vigtigt at bevare busser i de små samfund. Ellers affolket de små byer på landet, hvor unge studerende og ældre bliver fanget. Dem der ikke har mulighed for at købe en bil.

Martin Møller (Ejstrupholm , 2022-11-28)

#1431

Jeg benytter rute 116

Jørgen Overby (Horsens , 2022-11-28)

#1443

Vi har brug for busserne for de unge kan komme til og fra deres uddannelser

Irene Haugaard (Nørre Snede, 2022-11-28)

#1447

Vi bor hvor vores unge er afhængig af at kunne komme til uddannelser Silkeborg og andre større byer - det er SÅ vigtigt at vi ikke bliver afskåret fra mulighederne, selvom vi ikke selv bor i de større byer….

Henriette N Elkjær (Them, 2022-11-28)

#1452

Jeg skriver under fordi ellers kan jeg ikke komme i skole hvis de skrotter busserne

Rebecca Mejer Sørensen (Brædstrup , 2022-11-28)

#1455

Min søn går på htx og tager en af busruterne for at komme frem og tilbage

Birgit Nielsen (Tørring, 2022-11-28)

#1461

Jeg køre ofte med 116 Horsens- Herning.
Datter bor i Ikast . Familie i Klovborg og biograf. Jeg bor i Nørre Snede.
215 pga. kursus i Vejle og det handler vi. Det samme med Silkeborg . Silkeborg er forbindelsen til tog og bus til Randers, hvor familien bor.

Susanne Jørgensen (Nørre snede, 2022-11-28)

#1462

Busserne er utrolig vigtige for at binde vores område sammen med de omkringliggende områder , men mest for vores unge studerende

Helle Mathiasen (Ejstrupholm, 2022-11-28)

#1463

Det er vigtigt for os uden togforbindelser, at vi har busserne - også af hensyn til.ældre uden bil.

Anette Lak Rasmussen (Tørring , 2022-11-28)

#1464

Mine børn skal snart bruge busserne.!!!

Søren Nedergaard (8766 Nørre Snede, 2022-11-28)

#1467

Jeg skriver under, da det ellers vil være umuligt for de unge at komme på en videregående uddannelse, og de ældre at komme udenbys.

Ruth Gregersen (Ejstrupholm, 2022-11-28)

#1473

Havde de ruter ikke været kunne mine 3 piger ikke komme til deres skole i Ikast og Herning .
Vi bor i Gludsted

Anja Jensen (Gludsted , 2022-11-29)

#1475

Hvis der ingen busser kører bliver disse tre byer samt opland til et udkants Danmark.

Gerda Sørensen (Nørre Snede, 2022-11-29)

#1477

Jeg flytter til Them 1 feb. Jeg skal bruge bussen for at kunne komme på arbejde. Har ikke kørekort og er afhængig af bussen

Natasha Jørgensen (Silkeborg, 2022-11-29)

#1478

Jeg skriver under fordi vores unge ikke har chance for at komme fra/til ungdomsuddannelserne og det kan vel ikke man skal have en bil for at gå på en ungdomsuddannelse!!

Rikke Winding (Bogfinkevej 2, 2022-11-29)

#1481

Jeg skriver under fordi jeg er afhængig af bus ruterne 215 og 116

Punit Krejsgaard (8766 Nørre snede , 2022-11-29)

#1490

Jeg ønsker at bevare busrute til Silkeborg

Kasper Knudsen (Them, 2022-11-29)

#1494

Bruger bussen 215

Mollie Lauridsen (Bryrup, 2022-11-29)

#1495

Jeg skriver under for at bevare vores muligheder for frit at kunne bevæge os, også den dag vi ikke har mulighed for at køre bil. Desuden hører man igen og igen at man skal bruge offentlig transport for at nedsætte co2 aftryk, men det vil Midttrafik måske ikke bakke op om.

Frank Clausen (Nørre Snede, 2022-11-29)

#1498

Jeg og et utal af andre uge er afhængig af busruten stemmer derfor imod at den bliver nedlagt

Cecilie Lindgaard (Them, 2022-11-29)

#1500

Nr. Snede har i mange mange år været et busknudepunkt. Og hvis ruterne nedlægges, afskæres byen fuldstændig fra omverdenen. Og det går så igen ud over de svageste: børn og ældre samt øvrige der er afhængige af offentlig trafik

Bente Mortensen (Nr. Snede, 2022-11-29)

#1501

Fordi jeg har små børn der gerne skulle have en fremtid her i kommunen.

Frank Nørgaard (Nørre snede, 2022-11-29)

#1505

Jeg skriver under fordi min søn har buskort og er afhængig af busserne ifm. studie.
Min datter bruger bussen periodevis men vil på sigt også skulle bruge busserne daglig ifm uddannelse.

Lene Brogaard (Them, 2022-11-30)

#1506

Det er vigtigt at børn og unge og mennesker uden kørekort/bil kan fragte sig sikkert omkring, også ude på landet

Lene Beining ( Tørring, 2022-11-30)

#1507

Min datter skal snart starte på gymnasiet, hvor hun vil skulle køre med bussen hver dag

Bente Ovesen (Them , 2022-11-30)

#1508

Bevar busruterne

Pia Nielsen (Vejle , 2022-11-30)

#1512

Jeg har gået på Tørring Gymnasium, og mine børn har også. Ved at børn og unge på landet er afhængige af busserne, ligesom Tørring Gymnasium også er.

Annette Therkelsen (Hvirring, 2022-11-30)

#1514

Jeg har skuespillerelever der kommer her til mit Teaterværksted på Rørbækvej 13 med bus 215 fra Musicalakademiet i Fredericia, Skuespillerskolen i Odense, Musikkonservatoriet og andre elever i Kbh.

Finn Hesselager (Nr.Snede, 2022-11-30)

#1516

Ikast-brande kommune har besluttet at give et ekstraordinært driftsindskud til Midtjyllands Lufthavn i Karup på 559.200 kr. De penge gør mere gavn i regionen, tilskud til opretholdelse af en rimelig rutebildrift i kommunen. End en lufthavn der kun bliver brugt af de få.

Ib Dengsø Andreasen (Nørre Snede, 2022-11-30)

#1518

Der er rigtig mange der er dybt afhængige af busserne der kører gennem Them. Studerende især.

Jakob Tølbøl (Them , 2022-11-30)

#1519

Efter bussen vil stopper køre, vi vil har kun en mulighed, A-kassen

Agnieszka Wojciechowska (Klovborg, 2022-11-30)

#1522

Det er så vigtig at vores unge mennesker, kan komme på uddannelse i Silkeborg.

Heidi Ekerts (Them, 2022-11-30)

#1526

Hvis elever ikke kan komme frem til begge skoler i Tørring bliver skolerne jo nedlagt på sigt. Katastrofe.
Ikke alle borgere i Tørring har bil og derfor afhængig af bus på arbejde.

Linda Møller (Tørring , 2022-12-01)

#1528

Min datter bruger bussen hver dag

Jeanette Pedersen (Them, 2022-12-01)

#1529

Jeg synes ikke de kan undværes, det bor jo mange langs den rute som er ældre og ikke kan køre bil, de er jo prisgivet hvis de stopper.. så håber virkelig de bliver bevaret 🙏🙏🙏🙏

Else Hauge (Vejle, 2022-12-01)

#1533

Mine børns muligheder for at få en uddannelse afhænger af busrute 116 !!!

Ann Alina Kofoed (Klovborg, 2022-12-01)

#1538

Jeg skriver under da mit barn måske vil starte på gymnasiet enten i Tørring eller Vejle. Og så kan hun ik komme i skole..

Tina Tang Pedersen (Uldum, 2022-12-02)

#1541

Jeg skriver under da jeg selv bruger bus for at komme i skole og det er den eneste bus det køre forbi

Jens Kongsgaard (Them, 2022-12-02)

#1542

Jeg bruger bussen hver dag tidligt om morgenen for at kunne komme med toget fra Vejle. Jeg vil ikke kunne færdiggøre min uddannelse hvis disse busserne bliver slettet

Jennie Bjørklund (Tørring, 2022-12-02)

#1544

Det ville totalt ødelægge vores by hvis busruterne lukkes

Hjalte Høj (Nørre snede , 2022-12-02)

#1546

Jeg bruger bussen om vinteren da jeg ikke har bil

Jytte Elstrøm (Silkeborg, 2022-12-02)

#1550

De små byer uddør hvis busruterne ikke bevares, og de ældre borgere bliver isoleret

Anna Fodgaard (Ejstrupholm, 2022-12-02)

#1553

For at bevare den kollektive trafik og dermed styrke den videre udvikling i vores by og sørge for at børn, unge, pendlere samt ældre uden bil fortsat kan komme til og fra byen ift. med arbejde, uddannelse og indkøb. Vi har købt hus i byen netop fordi der var velfungerende busruter!

Louise Christensen (Them, 2022-12-03)

#1558

Jeg selv kører med 1 af busruterne

Solveig Andresen (Horsens, 2022-12-04)

#1562

Det er vigtig for udkants Danmark lokal samfund

Magda Søndergaard (Bøgevej 1 , 7160 Tørring , 2022-12-06)

#1566

Jeg gerne vil bevare klasserne på tørring gymnasiet
Og jeg gerne vil have at mine børnebørn kan komme i skole

Charlotte Bonde Jensen (7160+Tørring+, 2022-12-06)

#1569

Der er mange elever i området der har brug for bussen for at komme til og fra uddannelserne.

Michael Nielsen (Rask Mølle, 2022-12-07)

#1572

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at det med tanke på klimaudfordringerne er super vigtigt, frem for at afvikle, så istedet styrke og udbygge den kollektive trafik.

Berit Pedersen (Horsens, 2022-12-08)

#1574

Det er vigtigt, vi tilbyder transport til de små byer.

Kiku Day (Nørre Snede, 2022-12-09)

#1578

Jeg skriver under fordi det er helt vildt vigtigt at man som ungt menneske kan komme til og fra uddannelsesinstitutioner og at man har et reelt frit valg i. forhold til hvad man vælger. Derudover vil det gøre Nørre Snede til et udkantsområde som man ikke kan komme til med offentlig trafik

Katinka Gøtzsche (Nørre Snede, 2022-12-11)

#1581

Jeg har brug for at komme til og fra Nr. Snede med kollektiv trafik.

Kirsten Mellor (Langå, 2022-12-11)

#1582

Vi er afhængige af busruterne gennem Nørre Snede - til vores unge uddannelsessøgende og kursister til Vækstcenteret

Finn Ipsen (Nørre Snede, 2022-12-11)

#1586

Det er virkeligt vigtigt for mig og flere af mine venner at kunne komme til vækstcentret i Nørre snede

Jakob Hansen (København s , 2022-12-11)

#1591

Jeg skriver under, fordi min mor - der ikke har kørekort / bil - vil få svært ved at komme fra Horsens til Nørre Snede for at besøge min bror uden rute 116.

Lene Thomsen (Aarhus V, 2022-12-11)

#1596

Jeg ønsker den offentlige transport til byen fastholdt og forbedret! Ikke skåret ned og væk. Det har betydning for børn og voksnes skolegang, uddannelser og erhverv, og for erhvervslivet i byen.

Pernille Thorup (Nørre Snede, 2022-12-12)

#1597

fordi offentlig transport er vigtig for den grønne omstilling og for at livet i landsbyerne er muligt for alle - også dem uden bil.

Lone Belling (Nørre Snede, 2022-12-12)

#1598

Offentlig transport er fuldstændig afgørende for en mindre by på landet for at sikre en vis sammenhæng med resten af landet

Kenneth Larsen (Nørre Snede, 2022-12-12)

#1600

Forbi lukning af ruter vil få kæmpe konsekvenser for vores børn i skoler og gymnasiet og fordi mange kursister fra hele landet er afhænge af bussen for at komme på kursus på Vækstcenteret. Vækstcenteret som sørger for en kæmpe gennemstrømning af mennesker til byen året rundt.

Torben Hansen (Nørre sende, 2022-12-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...