Bevar busruterne.

Kommentarer

#603

Vi er afhængige af vores busruter så de små lokalsamfund ikke afskærmes

Marie Meyland (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#605

Vi kan IKKE undvære de busser! IKKE alle har bil.

Helena Christensen (7160 Tørring , 2022-11-24)

#607

Fordi også Ølholm er ramt. Jeg husker fra min barndom/ungdom hvordan busserne var livsnerven. Og manglen på afgange havde betydning på mit sociale liv, fordi jeg simpelthen ikke kunne komme hjem/nå frem. At nedlægge busruter i landdistrikterne er at slå byerne ihjel og isolere ungdommen.

Maria Holst (Valby, 2022-11-24)

#609

Jeg brugte den rute HVER DAG I over 5 år og både min skole og sport ville være umulig at tage til uden rute 215!

Nicki Nielsen (Øljolm, 2022-11-24)

#611

Mine børn skal bruge dem på et tidspunkt.

Bettina Knudsen (Nørre Snede , 2022-11-24)

#613

Mener at vores by(er) vil blive endnu mere isoleret

Kennet Topp (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#618

Det vil påvirke mine børn at kunne komme frem og tilbage fra skole

Tove Thomsen (Tørring, 2022-11-24)

#631

Jeg bor selv i en lille by, Uldum der nærmest at afskåret fra resten af Jylland da de få busser der var, ikke er der mere. Det tvinger familier at flytte til størrer byer og jeg tror også tilflyttere vælger de byer der har dårlig offentlig transport fra.

Gitte Jensen (Uldum, 2022-11-24)

#634

Busruterne er bindeled mellem Nørre Snede og Vejle Silkeborg Horsens og Herning.
Alle byer som byens unge tager til for at uddanne sig. Horsens for at tage hjælpeuddannelse eller sosuuddannelsen, Silkeborg for at pædagoguddannelse, eller Herning og Vejle for at tage andre erhvervsuddannelse. for at få deres uddannelse. Busruterne er de unge afhængig af, hvis de skal have mulighed for at frit kunne vælge uddannelse, derfor brænde bevares.
Byens ældre, der ikke længere er tryk ved at kører bil længere kan benytte bussen selv. Altså bør busruterne bevares for at give de ældre mulighed for selvstændighed.
Klimaet vil lide under at en bus, skal måske erstattes af måske op til 40 ekstra biler på en rute strækning. Derfor bør busruterne bevares.

Britta Lund Hansen (Nørre Snede, 2022-11-24)

#636

Jeg skriver under fordi jeg til tider benytter mig af bus 215 fra Ølholm til Nørre Snede for at besøge min mormor og morfar samt tandlæge. Derudover vil det være tragisk, hvis et af Danmarks mindste gymnasier lukker trods den store opbakning der er med elever fra Ejstrupholm, Nørre Snede, Klovborg, Brædstrup, Jelling, Give og jeg kunne jo blive ved. Tørring Gymnasium har altså bare en kæmpe radius, som bil ødelægges ved busnedlæggelser

Emma Jensen (Ølholm, 2022-11-24)

#640

Fordi jeg bruger 215 til og komme i skole i vejle

Teela Christiansen (Ølholm , 2022-11-24)

#644

Vores lokale friskole i Klovborg har elever, det benytter 116 dagligt til og fra skole. Derudover er vores lokale unge mennesker afhængige af at kunne benytte busruterne for at komme til og fra videreuddannelse.

Britta Schmidt (Klovborg, 2022-11-24)

#649

Off. transport er livsvigtige for små lokalsamfund.

Susanne Hasseriis (Horsens,+Egebjerg, 2022-11-24)

#651

Uden busruter får de unge svært ved at kunne uddanne sig. De ældre uden bil bliver fastlåst i hjemmet eller skal bede andre om hjælp til at komme omkring

Helle Vestermark (Ølholm, 7160 tørring, 2022-11-24)

#652

Jeg og min familie anvender den kollektive trafik dagligt.

Susanne Pold (Ejstrupholm , 2022-11-24)

#656

Jeg ønsker at bevare ruterne.

Lone Wiborg (Klovborg, 2022-11-24)

#660

Det er vigtigt med busserne, så unge og ældre ikke bliver afskåret fra omverdenen og må flytte fra området.

Pia Jensen (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#665

Busruterne er vigtig for det lokale samfund

Käthe Jelle (Brande , 2022-11-24)

#672

Det er vigtigt at alle kan komme frem og tilbage... også uden egen bil....

Kamilla Madsen (Orionvej 12, 2022-11-24)

#676

Jeg har selv gået på Tørring Gymnasium og brugt bussen. Hvis vi ingen busser har vil der ikke komme nye familier til de mindre byer.

Jenni Damborg (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#677

Har brug for dem.

Anni Zeeberg (Horsens, 2022-11-24)

#679

Vi skal rede de små gymnasier og uden busser til vores elever må vi lukke. Det vil gøre, at de ungen får meget længere til uddannelsessteder.

Rasmus Olofsson (Ikast, 2022-11-24)

#683

Selvfølgelig skal bus ruterne bevares.

Lisbet Hansen (Tørring, 2022-11-24)

#684

Bussen er temmelig vigtig for mange.
Også min egen datter.
Ligenu benytter hun den som supplement, men fremadrettet (om 1,5 år) vil det være hendes livsnerve i forbindelse med uddannelse.

Karina Ilsøe (Uldum , 2022-11-24)

#688

Jeg har brug for busruterne i vores egn.

Marianne Svejstrup (Tørring, 2022-11-24)

#689

Jeg skriver under fordi busruterne der bl.a kører igennem Klovborg er super vigtig for alle aldersgrupper i vores by. Alle har brug for at ruterne er her for bl. a at kunne komme til uddannelsesinstitutioner, arbejde og ikke mindste pleje sociale relationer som man hurtigt kan blive afskåret fra i en lille by…,Busruterne er en vital del af vores samfund. Uden dem bliver vores hverdag meget udfordret… Bevar busruterne!

Birgitte Dahl Skou (Klovborg, 2022-11-24)

#692

Uden busruterne bliver vores unge menneskers adgang og fleksibilitet ifht ungdomsuddannelser hæmmet.
Ældre, børn og unge samt andre uden kørekort vil blive isolerede i de mindre bysamfund.
Uden adgang til et minimum af offentlig transport vil vores lokalområde blive mindre attraktivt.

Ayoe Jensen (Thorlund, Ejstrupholm , 2022-11-24)

#699

Detcer tosset at afskære en by på den størrelse. Penge er ikke alt.

Gitte Agerlund (Herning , 2022-11-24)

#700

Vores teenagere bruger bussen hyppigt - særligt vores søn, som går på gym. I Silkeborg
Vil være en katastrofe for området. Det er iøvrigt svært at sælge den gode ide med kollektiv trafik, når tilbuddet blir’ så ringe. Man tvinges næstmest til både 2 og 3 biler pr. Husstand. Makes No sense

Marlene Thomassen (Bryrup, 2022-11-24)

#702

Jeg har tilknytning til Ejstrupholm, og ønsker at bevare busruterne i byen. De er vigtig infrastruktur i forhold til byens eksistens.

Emil Østergaard (Herning, 2022-11-24)

#705

Fordi min svigerfamilie bor i de pågældende byer

Anette olsen (Horsens, 2022-11-24)

#706

At det efterhånden er umuligt, at komme rundt i Danmark, hvis man ikke bor i en større by

Tove Kristoffersen (7171 Uldum, 2022-11-24)

#709

Solveig skal i skole

Camilla Nielsen (Nibe, 2022-11-24)

#710

Det er min eneste måde at besøge mine forældre i Them på, og mine bedsteforældre i Vejle.

Josefine Wad Thomsen (8600, 2022-11-24)

#713

Jeg har tre børn der er afhængig af busser, hvis de skal komme i skole.

Gitte Lindegaard Ottesen (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#716

Det er vigtigt i de mindre byer st bevare busforbindelserne, så de unge kan få den ungdomsuddannelse i den by de foretrækker

Helle Hesselbjerg (Ejstrupholm , 2022-11-24)

#718

Vores unge har brug for busruterne for at komme på ungdomsuddannelser.! Uden rute 215 kan de ikke komme til uddannelserne i Silkeborg,Vejle og Bryrup er i forvejen afskåret fra alt andet. Bevar busruterne .

Susanne Nielsen (Bryrup, 2022-11-24)

#721

Det er vigtigt at bevare bevægeligheden i yder områderne

Uffe Andersen (Nørre Snede , 2022-11-24)

#724

Fordi de unge har brug for denne rute

Mads Bonde (Brædstrup , 2022-11-24)

#729

Har børn der skal benytte busserne i fremtiden.

Eva Toxvig Schou (Klovborg , 2022-11-24)

#731

Bevar busruter 215 116 og 509

Kurt Dahm Nielsen (7160 Tørring , 2022-11-24)

#737

Jeg skriver under fordi at vi bruger bussen til og fra skole. Og det ville være utrolig synd og afskaffe busserne så børne og de voksne ikke har mulighed for at komme rundt.

Christina Pedersen (Hampen , 2022-11-24)

#743

Det påvirker unges valg af videregående uddannelse

Mathilde Froberg Jeppesen (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#744

Vi skal beholde busruterne ellers kan de unge mennesker ikke komme til gymnasier, handelsskoler mm.
Især de ældre, der ikke kan køre længere, kan ikke komme ug af vor by…….

Lizzi strægaard Nielsen (Klovborg, 2022-11-24)

#746

Vi bruger bussen, det vil være et kæmpe tab ikke at have busserne

Karin Pehrson (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#748

Hvad skal vi unge mennesker gør som studerer i Silkeborg Horsens eller Vejle

Betina Steenkjær (Them, 2022-11-24)

#753

Fordi jeg bor i en af byerne som vil blive ramt af besparelserne, og jeg har i perioder brug for at kunne komme med en bus.

Pernille Møller Gärdström (Them, 2022-11-24)

#759

Vi kan ikke undvære disse ruter, tænk på skoleelever, og personer uden kørekort og andre

An-Helene Hansen (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#760

Fordi jeg bruger den bus hver dag

Oskar From (Them, 2022-11-24)

#761

Jeg er selv berørt hvis busruternes nedlægges og vil bl.a. ikke kunne komme i skole.

Selma Lund (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#764

Så vores børn kan fortsætte deres udannelse i Horsens. De tager bussen hver dag.

Line Hasselstrøm (Klovborg, 2022-11-24)

#766

Fordi vi bliver totalt isoleret i de små byer

Pia Kristensen (Hampen, 2022-11-24)

#767

For at bevar noget offentlige transport i de små byer

Trine Schmidt (Klovborg , 2022-11-24)

#771

Jeg skriver under fordi det er nødvendigt for nogle som bor i småbyerne, at kunne tage disse busser, for at kunne komme i skole. Bliver de nedlagt, kan det blive utroligt svært at komme til og fra skole

Laura Rasmussen (Hornborg, 2022-11-24)

#773

Jeg skriver under fordi, det er fuldkommen urimeligt og afskære unge og ældre mennesker at kunne komme med bus til større byer, fra Klovborg, Nørre Snede og Ejstrupholm. Flere ældre mennesker rejser med bus ind til de større byer for at handle, for at komme til privat praktiserende læge. De unge mennesker mister muligheden for selv at komme frem og tilbage fra uddannelses stederne. Ydermere vil man gøre yderbyerne endnu mere sårbare for at få unge familie til at bosætte sig der, det vil lukke virksomheder og butikker og skabe arbejdsløshed og de små samfund vil ende som spøgelsesområder. Der findes jo mennesker der ikke kan trives med at bo inde i de store byer som har brug for at trække sig ud i de mindre samfund, at afskære busserne til de steder, vil fuldkommen ødelægge de små samfund

Mette Schrøder (Tørring , 2022-11-24)

#775

Transport for de unge er lig med frihed og frit skolevalg

Lotte Toftebjerg (Uldum, 2022-11-24)

#778

Det er vigtigt med bus forbindelser for at små samfund kan fungere og være attraktiv for tilflytter.

Camilla Christiansen (Tørring, 2022-11-24)

#783

Har selv et ungt menneske som lige nu er afhængig af muligheden for at komme med bus til og fra byen

Linda Hansen (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#786

Jeg er selv opvokset i Ølholm og har været dybt afhængig af disse busruter.
Spillede bl.a fodbold i VB fra jeg var 14 år, og det netværk det har skabt mig, er noget det idag er med til at drive min forretning.
Uddannelses- og jobmuligheder er her også helt afgørende, at du har mulighed for kunne tage disse busruter.

Havde jeg ikke kunnet tage busrute 215, havde det haft en kæmpe indflydelse. Både dengang men trækker tråde helt frem til idag her 20 år senere.

Michael Frandsen (Lindved, 2022-11-24)

#788

Min datter kører til skole i Vejle og hjem igen hver dag med 215.

Neringa Kelting (Tørring, 2022-11-24)

#790

Det er super vigtigt at bibeholde bus ruten 🤞🏻🤞🏻🤞🏻

Pernille Ekerts (Them, 2022-11-24)

#792

Jeg skriver under fordi jeg vil beholde bus i Ølholm

Jane Mikkelsen (Ølholm, 2022-11-24)

#793

Det ville være at skade de 3 byer, samt jeg har to børn som henholdsvis benytter 116 og 215 for at komme til og fra deres ungdomsuddannelse.

Michael Engskov (Ejstrupholm, 2022-11-24)

#797

Der er brug for busserne til at jeg kan komme til Tørring og Vejle og vores unge kan komme i skole

Lilly Pedersen (Ølholm, 2022-11-24)

#800

Jeg synes de skærer og skærer uden der sker noget. Vi betaler nok i skat

Thomas helleskov (Ejstrupholm , 2022-11-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...