Bevar Solbjerg Ungdomsklub

Kommentarer

#1

Fordi de unge i Solbjerg fortsat skal have et fristed, som kun er deres!

Solbjerg Ungdomsklub (Solbjerg, 2022-10-28)

#3

Jeg skriver under fordi Solbjerg har brug for SUK for at have et tilbud til byens unge.

Louise Ravn (Solbjerg , 2022-10-28)

#4

Jeg skriver under fordi det er uhyre vigtig de unge har et sted at mødes i Solbjerg
Mange unge mistrives idag derfor er det
Meget meget vigtigt de unge har et sted at mødes hvor de kan komme i god og konstruktiv dialog med klubbens medarbejdere
Klubben har været lukket i en kort periode og da var der meget hærværk rundt i byen

Kai Pedersen (Beder, 2022-10-28)

#5

Det virker helt tosset at man med den ene hånd nu begynder at give flere penge til psykiatrien fordi børn og unge ikke har optimale forhold, og så tager I så med den anden.. Mon ikke forebyggelse er den bedste vej at gå for alle?

Mads Svendsen (Skanderborg, 2022-10-28)

#6

Jeg skriver under fordi at en lukning af FO-klubberne i Aarhus Kommune vil betyde at mange unge mennesker vil mangle et fristed og samlingspunkt.

Cecilie Gylling (Tranbjerg , 2022-10-28)

#7

Fordi en ungdomsklub er vigtig for et lokalsamfund

Kristian Winther (Solbjerg, 2022-10-28)

#13

De unge har brug for et sted der er deres.

Nicolaj Grann (Solbjerg , 2022-10-28)

#15

Det er uhyre vigtigt at have et samlingssted for byens unge i 14-17 års alderen, hvor de dels har et fristed, men også har mulighed for at deltage i forskellige events og aktiviteter, der er alderssvarende. Selvfølgelig ledsaget i alle led, af dedikerede voksne klubmedarbejdere.

Claus Kolling (Mårslet, 2022-10-28)

#16

Det er vigtigt for unge at have et sted at mødes

Camilla Nielsen (Solbjerg, 2022-10-28)

#18

Det er en katastrofe hvis man vil spare ungdomsklubberne væk. I et lokalsamfund som Solbjerg er ungdomsklubben det eneste sted de unge kan samles. Alternativet er foran REMA mm., eller andre steder uden for til gene for andre. De stakkels unge bliver ofte udhængt i skoleferier mm. - faktisk bare fordi de mødes (og “larmer lidt”), men de har ingen alternative steder at være. Det er en katastrofe hvis det fremover ikke kun vil være i skoleferier men generelt at der ikke er et sted for dem at være.
Stakkels unge mennesker!!!

Anni Frandsen (Solbjerg, 2022-10-28)

#20

Det er afgørende vigtigt for fællesskabet og de unges gode udvikling, at de har et sted, hvor de kan være sammen, dyrke fællesskabet og have det sjovt på tværs af alder, køn og interesser.
Vi skal sikre et fristed til dem, hvor de bliver mødt og hørt.
Det gør de i ungdomsklubben!
I en tid hvor flere og flere unge får det sværere og sværere er det helt forkert, at ville lave besparelser her. Det kommer til at koste endnu mere på den lange bane! På trivsel - og økonomi!

Anne Sofie Bargmann (Solbjerg, 2022-10-28)

#33

Solbjerg ungdomsklub har betyder alt for mig da jeg var lille/ung.
Den ånd der var den gang er stadig herskende. Ildsjæle der gør en forskel for unge der ikke har mange andre muligheder i en lille by.

Louise Wohlert (Aarhus n, 2022-10-28)

#35

Jeg skriver under fordi det er SÅ vigtigt at de unge har et sted at være. Uden klubben hænger de unge rundt omkring og kommer nemt i dårligt selskab. De har brug for klubmedarbejderne til en snak og aktiviteter i stedet for at lave evt. hærværk eller drikke og tage stoffer pga. kedsomhed.

Mette Madsen (Hørning, 2022-10-28)

#36

Det er vigtigt at have en ungdomsklub for byens unge

Karina Vaggemose (Solbjerg , 2022-10-28)

#39

...ville være katastrofalt for ungdomslivet

Lone Koch (Århus , 2022-10-28)

#40

De unge skal kunne gå til noget i deres eget lokalområde

Tina Leth Bomholt (Solbjerg , 2022-10-28)

#49

Jeg skriver under fordi alle mine børn vil ha glæde af fortsat at komme i Solbjerg ungdomsklub og dyrke ungdomslivet med venner og veninder

Anders Hansen (Solbjerg, 2022-10-29)

#52

Vores unge mennesker har brug for et sted at mødes uden deres forældre.

Lotte Simonsen (Solbjerg, 2022-10-29)

#56

Det er vigtigt, at de unge har et sted, hvor de kan mødes. Særligt nu hvor så mange unge mistrives.

Signe Nagbøl (Solbjerg, 2022-10-29)

#60

Det er vigtigt for de unge

Trine juul Christensen (Solbjerg, 2022-10-29)

#61

Det er så vigtig at der er en FO ungdomsklub i byen.
En kommunal klub vil ikke blive det samme.

Maria Kahr Ovesen (Solbjerg , 2022-10-29)

#63

Jeg er vokset op med Solbjerg Ungdomsklub - det er mine søskende også. Der har været plads til alle unge og der er nødt til fortsat, at være plads til alle unge i de mindre byer. Klubben er en velkendt ramme med muligheder, forventninger og dannelse. Vi skal huske også at drifte med hjertet og overskud til at invistere i de unge og voksne, som gerne vil/har brug for eller tilbyder et tilhørsforhold, som er IRL.

Bibi Maron Schmidt (Esbjerg, 2022-10-29)

#65

Solbjerg ungdomsklub betyder fællesskab og samvær for de mange unge mennesker i Solbjerg i en tid hvor skærmene og ensomheden fylder mere og mere i de unges liv. Det er et frirum til en snak med “en voksen” som ikke lige er ens egne forældre og det er et sted at træne og tilegne sig sociale færdigheder som kan bruges senere i livet! Hvor skal de unge så gå hen….???

Tine Parsberg Laursen (Herning, 2022-10-29)

#69

Det er så vigtigt at bevare et sted for de unge i en by med i forvejen begrænsede muligheder.

Mette Lauritzen (Solbjerg, 2022-10-29)

#76

Vores børn skal have et godt sted at samles uden forældre, men med voksne. Der er langt til andet tilbud i området.

Line Knudsen (Solbjerg , 2022-10-29)

#80

Beg har børn i Solbjerg, og jeg gerne vil sikre de har en klub i fremtiden

Trine Berg Aagaard (Solbjerg , 2022-10-29)

#82

Vi har brug for et hvor vores unge kan mødes og have et sammenhold med hinanden og voksne mennesker som kan vise dem den rigtige vej ind i voksen livet så de ikke hænger ud på gaden og får tilbudt stoffer det ville ende med en endnu større udgift for kommunen i det lange løb

Carina Krogsgaard Vinter (Solbjerg , 2022-10-29)

#85

Jeg synes det er et rigtig godt tilbud til de unge.
Har også selv taget min tørn som bestyrelsesmedlem
Hvis ikke de unge har dette sted. Hvor skal de så hænge ud?

Louise Bjerre-Hanse (8300, 2022-10-29)

#90

Jeg havde selv stor glæde af at benytte Solbjerg ungdomsklub tilbage i 80erne håber at den vil fortsætte mange år endnu.😊

Henrik Mogensen (Gjern , 2022-10-29)

#92

De unge har brug for et sted de må være, især i vinterhalvåret

Holm Christa (8355 Solbjerg, 2022-10-29)

#100

Det er vigtigt at unge i de mindre byer har steder at være for trivslen

Lucas Borch Svenningsen (Aarhus , 2022-10-29)

#101

.

Magdalrne Dinesen (8355 Solbjerg , 2022-10-29)

#104

Det er strengt nødvendigt, de unge mennesker har et tilholdssted og bruger fritiden fornuftigt.

Vibsen Bach Hansen (Solbjerg, 2022-10-29)

#105

Klubben betyder alt for byens unge mennesker og gode relationer. Holder dem væk fra gaden.

Gitte Jensen (Tranbjerg, 2022-10-29)

#109

Jeg støtter Solbjerg Ungdomsklub fordi det er helt afgørende, at de unge har et sted, hvor de kan være sammen og lave noget aktivt.
Alternativet er, at de samles under mere eller mindre gode forhold, hvor der ikke er samme opmærksomhed som i en klub. Det kan føre til at de i deres frustration kommer til at opføre sig uhensigtsmæssigt men kan også føre til misbrug af alkohol og stoffer.
Aarhus Kommune vil satse på forebygning og tidlige indsatser frem for sene, dyre og ofte virkningsløse indsatser. På den baggrund skal denne klub selvfølgelig bevares.

Thomas Secher (Solbjerg, 2022-10-29)

#113

Det vil være svært at forestille sig Solbjerg uden en ungdomsklub! Byen vokser, og det samme gør gruppen af unge. Der skal være et ordentligt tilbud til dem. Den eksisterende klub gør et kæmpe arbejde for og med de unge og fungerer i høj grad også forebyggende i forhold til kriminalitet og hærværk i byen.

Anne Marie Landkildehus (Odder, 2022-10-29)

#115

Spar noget administration væk istedet for?!!!

Niels Winther Klausen (Solbjerg, 2022-10-29)

#116

Solbjerg har brug fir SUK til at rumme de unge. Et rum, som ikke kun styres af pædagoger, men også af andre voksne, der VIL de unge og ikke mindst af de unge menneskers egne ønsker til aktiviteter eller blot mulighed for afslapning med jævnaldrende.

Birthe Friis Hansen (Solbjerg, 2022-10-29)

#119

Jeg selv har 2 børn der på et tidspunkt godt kunne tænke sig at gå i klub

Jacob Ulrich (Solbjerg, 2022-10-29)

#121

Fordi jeg selv har gået der, og ved hvilken positiv effekt det har til de unge i byen.

Carl Balskilde (Solbjerg, 2022-10-29)

#125

Jeg gennem mange år har set hvilken stor betydning Solbjerg ungdomsklub har betydet for så mange unge mennesker i Solbjerg, så det vil være helt
Forfærdeligt for ungdommen, hvis klubben må lukke

Ellen Lundgren (Vejle, 2022-10-29)

#126

Unge skal have et mulighed for at gå i ungdomsklub, ligesom jeg havde det i mine unge dage.

Ulf Heymann (Solbjerg, 2022-10-29)

#129

At være aktiv i trygge fysisiske fællesskaber, hjælper de unge med at udvikle selvværd og livsduelighed - netop disse rammer er Solbjerg Ungdomsklub kendt for, at skabe blandt de unge.

Martin Hem (8362 hørning, 2022-10-29)

#130

Der skal ikke spares på unges fritidstilbud.

Jensen John Bo (Mårslet , 2022-10-29)

#132

Jeg er borger i Solbjerg, og ved hvor stor en forskel det gør for de unge at have deres eget tilholdssted.

Mai Panum (Solbjerg, 2022-10-29)

#133

Jeg skriver under fordi det er super vigtigt gør vores unge i byen, at de hsr et sted de kan mødes.

Charlotte Svanholm (Solbjerg, 2022-10-29)

#134

Jeg har to piger som bruger Solbjerg ungdomsklub og er mega glade for det. De unge har et sted at være istedet for at gå rundt ude på gaden.
Om nogle år har jeg en datter mere som vil bruge ungdomsklubben. Det håber jeg meget at hun kommer til.

Anna Christensen (Solbjerg, 2022-10-29)

#136

Det er vigtigt de har et sted at være i aftentimerne med fornuftige aktiviteter.

Tina Stoltenborg (Solbjerg, 2022-10-29)

#138

Jeg har 2 børnebørn der går på Solbjergskolen, og mener klubberne er med til at fremme sociale relationer og modvirke ensomhed og mistrivsel blandt de unge.

Connie Nielsen (Mårslet, 2022-10-29)

#140

Der er i forvejen ikke mange steder de unge mennesker kan mødes. Jeg er årgang 68 og har selv masser af gode minder derfra.

Anni Winther (Tranbjerg, 2022-10-29)

#143

Jeg har børn som vil komme til at gå glip af det gode ungdomsfællesskab, hvis ungdomsklub bliver sparet væk.

Maria Schläger Nielsen (8355 Solbjerg, 2022-10-29)

#150

Det er vigtigt vi giver vores unge nogle muligheder for fællesskab i trygge rammer og med kompetente voksne omkring dem.

Ole Holm Pedersen (Solbjerg, 2022-10-29)

#152

Det er så vigtigt for børn og unge at have et sted hvor de kan samles, møde andre og have nogle aktiviteter der er givende og lærerige - samt i et fællesskab med voksne som er der for dem

Ulla Kolling (Aarhus , 2022-10-29)

#162

Jeg skriver under fordi jeg selv brugte klubben hver dag, og klubben var med til at styrke mine venskaber på tværs af årgange og klasser, med andre. Ungdomsklubben er et godt sted for unge mennesker at søge hen en hverdags aften så de ikke genere nogle borgere i Solbjerg!
Ungdomsklubben bliver flittig brugt af unge hver dag og personalet bliver ens bedste venner. Min søster går der nu, og min anden søster starter der om to år - bevar nu den klub!

Caroline Christensen (Solbjerg, 2022-10-29)

#163

Jeg har selv gået i klubben og det var en tid jeg ikke ville have været foruden.

Benjamin Bjørnmose Gyrud (Brædstrup , 2022-10-29)

#165

Solbjerg Ungdomsklub var og er et fantastisk sted og frirum for unge til at mødes og være sammen om et helt fantastisk fællesskab til hverdag og fest Diskotek Donnerwetter 🤘

Carsten Stounbjerg (Solbjerg , 2022-10-29)

#166

Har selv en datter på 14 år som glædeligt benytter sig af Solbjerg Ungdomsklub, hvor hun kan have det sjovt og hygge sig med sine venner og danne nye venskaber.

Kenneth Vinther Olesen (Solbjerg, 2022-10-29)

#173

Det er virkelig dårligt at forringe fritidstilbudende for de 14-16 årige.
Det er at gøre skade på de mest sårbare

Gitte Ahlmann (Solbjerg, 2022-10-29)

#183

Fordi det er vigtigt at de unge mennesker har et sted at være.

Line Kaa (Solbjerg, 2022-10-29)

#185

Jeg skriver under fordi, at jeg har gået på Solbjerg skolen og benyttet mig af ungdomsklubben. Den gør så meget for de Inge i Solbjerg og vil være et kæmpe tab for dem, hvis den er nødt til at lukke.

Camilla Kjeldgaard Larsen (Åbyhøj , 2022-10-29)

#186

Dette tilbud skal fastholdes som tilbud til de unge

Marianne Lundgren (Vejle, 2022-10-29)

#188

At Solbjerg har brug for en sted hvor de unge kan være trygge og snakke med en voksen og søge råd og vejledning

Martin Hansen (Ølstykke, 2022-10-29)

#193

Et kvalitetstilbud til unge mennesker, hvor de kan mødes og være fælles uden et konkurrencemoment, er helt essentielt for alle mindre bysamfund. Det er helt uacceptabelt at spare på de tilbud, der giver livskvalitet for vores børn, små som store.

Annette Kaalund (Solbjerg, 2022-10-29)

#194

Unge skal have et fritidstilbud.

Trine Glismand-Iburg (Solbjerg , 2022-10-29)

#195

Klubben betyder rigtig meget for de unge mennesker i byen.
Den er et sted hvor de kan samles og have social kontant med hinanden for at kunne udvikles og trives. De unge har brug for klubben og har igennem de seneste år været ramt ekstra på social isolation og mistrivsel pga corona. Så det er ekstra vigtigt nu at bevare et fristed for de unge. En investering i ungdomsklubben er også en investering i de unge.

Stinne Adler Wexel (Solbjerg, 2022-10-29)

#198

Ungdomsklubben gør et fantastisk arbejde for de unde i Solbjerg og omegn. Hvor skal de ellers gå hen?

Jakob Frandsen (Ravnholt , 2022-10-29)

#200

Hvad skulle jeg som ung have gjort uden Solbjerg ungdomsklub? Jeg ville ikke være den jeg er i dag, hvis ikke det var fordi at jeg i den grad var del af det helt unikke fællesskab SUK var og stadig er. Kompetente voksne gav os frihed under ansvar og skabte rammerne for at vi kunne udvikle os og have et fristed, hvor vi blev set og hørt. Vores unge mennesker skal ses og høres og det bliver de i SUK!
Og det skal de blive ved med!

Trine Runge Jessen (Aarhus, 2022-10-30)