Stop tvangsflytning af elever mellem skoler i Hjørring kommune

Kommentarer

#1203

Børn har brug for en tryg og genkendelig hverdag. Nogle børn har det sværere end andre, og mange vil blive tabt på gulvet. Man flytter ikke rundt på børn, som var de Legoklodser. Helt uacceptabelt!!

Lene Riis (Hjørring , 2022-09-16)

#1206

Det er fuldstændig uacceptabelt at flytte elever fra deres nærmiljø i skolen uden de selv eller deres forældre ønsker det

Mette Kvist (Hjørring, 2022-09-16)

#1211

Jeg synes det er uacceptabelt at man vælger og flytte børn, der trives i faste rammer og væk fra deres kammerater. Nogle børn kan have svært ved og skal flytte skole og starte et nyt sted og og det kan være svært og komme ind i ny klasse hvor alle allerede kender hinanden. Jeg ville blive meget ked hvis min datter skulle igennem det.

Karina Brogaard (Hjørring , 2022-09-16)

#1212

Et barn i trivsel skal ikke flytte skole pga besparelser!
Der skal ikke være 28 elever i en klasse!

Anette Thomsen (Hjørring, 2022-09-16)

#1215

Forslaget er fuldstændig vanvittigt. Ingen ønsker dette for sine egne, eller andres børn.

Janni Rasmussen (Hjørring, 2022-09-16)

#1220

Uacceptabel for eleverne

Helle Nyvang (Hjørring, 2022-09-16)

#1223

Det handler om vores børns fremtid

Margit Bruun (9800 Hjørring , 2022-09-16)

#1224

Børn er ikke brikker man bare flytter rundt med. Deres venskaber og hverdag bliver ødelagt og deres trivsel vil være i fare. Dermed ingen læring og de ressourcer det koster samfundet er ikke regnet ind samt de langsigtede problemer med trivsel som ikke bare lader sig løse. Helt håbløs tankegang.

Lone Martensen (Hjørring, 2022-09-16)

#1225

Jeg skriver under fordi jeg absolut ikke ønsker at børn skal flyttes fra deres egen skole og venner, kun for at få krone/øre til at gå op.
Det er ikke i orden overfor børnene. De er også mennesker med en stemme og følelser.

Mette Mejlvang (Hjørrimg, 2022-09-16)

#1228

Jeg skriver under fordi det er børn vi har med at gøre og ikke brikker i et puslespil.

Pernille Lindgaard (Hjørring, 2022-09-16)

#1229

Vores børns fremtid og tryghed skal vi værne om.

Johnny Nielsen (9800, 2022-09-16)

#1231

Mine børnebørn skal går på skolen i deres nærområde sammen med deres venner og legekammerater

Torben Skrubbeltrang (Sindal, 2022-09-16)

#1238

Min datter gik på Muldbjergskolen under skolesammenlægningerne og det kaos gjorde, at hun gik i stå fagligt. Giv eleverne ro!

Katrine Olsen (Hjørring, 2022-09-16)

#1239

Det er meningsløst at flytte rundt på børn og i den tro forvente der kan spares penge

Per Mathiasen (Hjørring, 2022-09-16)

#1244

Jeg skriver under fordi ingen børn skal tvangsflyttes! Det er unge mennesker ikke maskiner!

Britt Lind Høyby (Hjørring, 2022-09-16)

#1246

Det er total umenneskeligt og skræmmende at tænke på hvor lidt et menneske betyder. Det er børn og unge mennesker, mennesker som allerede er på hårdt arbejde med præstationspres, en krop i forvandling, og hvem er jeg!!!
Det vil ikke gavne vores børn og unge.
Og jeg tror næppe at det vil gavne den statistik om trivsel og mistrivsel i folkeskolen der allerede er under luppen. Man kan evt spare på blomsterkummerne ved og i rundkørsler osv i stedet for, julebelysningen osv og lade de børn og unge være i stedet for!!!

Karina Eriksen Christensen (Hjørring, 2022-09-16)

#1248

Det er virkelig synd for de unge mennesker ar de måske skal flyttes væk fra deres venner . Det er ikke iorden !!

Trine gøhler Worm (Hjørring, 2022-09-16)

#1258

Det er fuldstændig uacceptabelt

Tania Lange (Hjørring, 2022-09-16)

#1262

Jeg skriver under fordi vil ikke skifte mine børns skole.

Kamila Sharifi (Hjørring , 2022-09-16)

#1264

Det er en fuldstændig sindsyg måde at kunne behandle børnene og deres familier på - hvor er vi så henne ?

Mads Jakobsen (Hjørring , 2022-09-16)

#1265

Jeg skriver under, fordi jeg ikke mener man kan behandle børn på den måde. Det er ikke retfærdigt at hive nogle børn væk fra deres nærmiljø og trygge omgivelser. I sidste ende vil forslaget nok koste mere i kommune kassen, da det måske ender med at mange børn begynder at mistrives og der skal sætte ekstra ressourcer ind for at få dem i trivslen igen. Det er virkeligt et forfærdeligt forslag.

Kristin Brøgger Madsen (Hjørring, 2022-09-16)

#1266

Jeg med min faglige viden, som støttepædagog på en skole, ved hvad konsekvenser det vil få for børene. Det er en område der er skrøbeligt i forvejen, og børnenes trivsel må ikke stå for skud for yderligere besparelser, og da slet ikke for sådan et hovedrystende forslag!

Nanna Hvarre (Hjørring, 2022-09-16)

#1268

Det er urimeligt overfor børnene, samtidig mener jeg det er forkert ikke at støtte folkeskolerne der er grundstenen for børns uddannelse.

Mads Bording (Hjørring, 2022-09-16)

#1273

Jeg er bedstemor til to børn, som pt går i 5. klasse. Jeg synes det er horrible forhold at forlange af børn. Væk fra deres nærområde og trygge tilværelse, og længere til skole, hvilket kan være særdeles udfordrende, da ikke alle forældre kan transportere dem.

Annemette Johansen (Dronninglund, 2022-09-16)

#1274

Vi har et fælles ansvar for at skabe trivsel og tryghed for børn i folkeskolerne.

Heidi Krogsgaard (Hjørring, 2022-09-16)

#1277

Jeg skriver under for børnene skyld 🥰

Gitte Sandlykke (Hjørring , 2022-09-16)

#1281

Jeg skriver under fordi det ikke er i børnenes bedste trivsel at flytte dem rundt. Børn er i forvejen presset i vores samfund

Marie Vestergaard Pedersen (Hjørring , 2022-09-16)

#1282

Det er fuldstændig uacceptabelt ikke at styrke hensynet til barnet tarv frem for hensynet af kommunens økonomi. En god skolegang er afgørende for et godt børneliv her og nu og et godt voksenliv på sigt. Er vi virkelig klar til at gør vores børn til nomader og ryk dem ud at det sociale fællesskab og skolen de kender til.

Martin Starup (Hjørring , 2022-09-16)

#1286

Det er helt uacceptabelt at flytte elever ud af deres klasse mod deres vilje. Det undergraver desuden fuldstændig det trivselsarbejde som lærerne bedriver.

Christina Kjærulff (Hjørring, 2022-09-16)

#1292

Det er grotesk at byde vores børn!

Malene Mørk Eriksen (Hjørring+, 2022-09-16)

#1298

Det mest tåbelige spareforslag jeg har set i lang tid.
Det er vores børn, vi skal bygge fremtiden på, og så skal de igen stå for skud.
NEJ….

Find Heine (Hjørring, 2022-09-16)

#1304

Er i chok over at man kan byde børn dette forslag

Mette Thirup-Aagaard (Hjørring, 2022-09-16)

#1306

Jeg har selv 3 børn på en af de berørte skoler. Det bliver over mit lig at, mine børn skal tvinges på en anden skole.

Allan Mandrup (Hjørring, 2022-09-16)

#1315

Det virker fuldstændig vanvittigt!

Christina Thorsager (Hjørring, 2022-09-16)

#1318

Jeg har børn i folkeskolen.

Janne Sterup Nørgaard (Hjørring, 2022-09-16)

#1324

Mit barn skal IKKE evt flyttes til en anden skole.

Jørgen Christiansen (Hjørring, 2022-09-16)

#1328

Tosse ide

Elsebeth Madsen (Hjørring, 2022-09-16)

#1332

Det er fuldstændig latterligt at lave besparelse på den måde 🙄🙄

Malene Poulsen (Hjørring , 2022-09-16)

#1333

Vores ældste i 7. kl. skal ikke tvinges til at blive flyttet! Vi blev tvunget til flytning, da børnenes gamle skole gik konkurs og det vil vi nødig opleve igen!

Trine brix Boriths (Hjørring, 2022-09-16)

#1335

Jeg skriver under fordi jeg finder det uacceptabelt at man flytter børn fra deres trygge miljø uden deres accept.

Christina Vinther Larsen (Hjørring , 2022-09-16)

#1336

Det er dybt uretfærdig at gøre i folkeskolen.

Tom Nielsen (Aalborg, 2022-09-16)

#1338

Jeg skriver under fordi, det er et komplet tåbeligt forslag. Tænk dog på vores børn og unge mennesker!!

Lis Nørgaard Sørensen (9800 Hjørring, 2022-09-16)

#1339

Det kan vi simpelthen ikke byde vores børn!

Eva Kejser (Hjørring, 2022-09-16)

#1343

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil acceptere at børn skal flytte skole pga dårlige budgetter.

Maria Gadegaard Sørensen (Hjørring , 2022-09-16)

#1344

Nu må det her galskab høre op. Det er børn vi taler om. Børn som har en god stabil hverdag, børn som smutter glad i skole. I tvinger en hverdag ned over hovedet på dem som måske ændre deres hverdag, deres skolegang, deres sociale omgang. Nogen børn vil blive tabt på dette " projekt sparre penge " igen igen igen . I kan sikkert nok LÅNE i kulturkassen eller af Mette Frederiksen og betale tilbage over en årrække som vi har fået tilbudt omkring store strømregninger. Stop så det vanvid med sparrerundter og få styr på jeres SHIT...Hilsen en meget vred Mormor 🤬

Jette Skov (Hjørring, 2022-09-16)

#1354

Eleverne skal ikke flytte skole på grund af besparelser. Hvis de bliver op til 28 - 30 elever i hver klasse vil der ikke være tid nok til hjælp til alle.
Samt vil de elever som kræver ekstra hjælp blive tabt!!

Lotte Nielsen (9830 Tårs, 2022-09-16)

#1355

Fordi det er at skille børn ad,der har kendt hinanden siden skolestart.Syntes det er at behandle børn værre end dyr.Hvad med 28 i klassen der bliver jo ikke tid til hver enkelt elev,og mange vil blive tabt og hvad koster det så ?

Knud Nielsen (Tårs , 2022-09-16)

#1356

Jeg synes vi skal opprioritere vores unge mennesker, da det er vores eneste "råvare" som vi har i Danmark, og som udgør fundamentet for vores fremtidige samfund. Det rimer ikke særlig godt på besparelse år efter år...

Mads Larsen (Hjørring, 2022-09-16)

#1366

Mine børn går på en Hjørring skole.

Maria Thomsen (Vrå, 2022-09-16)

#1370

Jeg simpelthen ikke mener, man kan behandle børn og lærere på den måde!

Henriette Jonstrup (Brønderslev , 2022-09-16)

#1373

Det er en uacceptabel måde at behandle børn på. Det vil på ingen måde vil fremme deres trivsel og læring.
Desuden vil det resulterer i urimelige arbejdsvilkår for lærerne.

Sisse Lundtoft (Hjørring, 2022-09-16)

#1374

Jeg er forælder i denne skønne by med dejlige grønne områder. Men vores børn skal ikke tvinges ud i tvangsforflyttelser i økonomiens navn. De er vores fremtid!

Rene Fredsgaard (Hjørring, 2022-09-16)

#1376

Det er i strid med folkeskoleloven, og I et land, hvor børn er under pres som aldrig før, kan man vel ikke forestille sig, at Hjørring Kommune vil behandle børn på den måde OG markere sig på landkortet med sådan en praksis. Om igen. Og dem, der har flertallet i Hjørring Kommune lovede jo i øvrigt også ved valget for meget kort tid siden at gå efter selvstændige skoler igen. Det her er jo præcis det modsatte.

Thomas Andersen (Hjørring, 2022-09-16)

#1377

Børn trives kun i et trygt og stabilt læringsmiljø. Der er jo ingen børn, der kan holde til uvisheden om, at der hvert år i de sårbare udskolings-år er risiko for, at de tvangsflyttes væk fra deres venner, nærmiljø og lærere.

Frida Andersen (Hjørring , 2022-09-16)

#1378

Hvordan har I tænkt jer, at det skal kunne lade dig gøre? Skal alle skoler, lærere og børn i Hjørring Kommune ensrettes, så børnene kan skifte skole hvert år og hoppe ind i helt ens pensum alle steder? Ved I fx, at eksamenspensum i mange fag er toårigt over 8. og 9. kl? Det kan jo ikke lade sig gøre.

Clara Andersen (Hjørring, 2022-09-16)

#1380

Både som forælder og som lærer på en af skolerne, finder jeg dette tiltag dybt foruroligende.

Lisbeth Enevoldsen (Hjørring, 2022-09-16)

#1389

Fordi jeg har boet i byen i 10 år. Ungdommen er vores eneste råstof

Gert Køjner (Hørning , 2022-09-17)

#1390

Det er ikke i børnenes tarv at tvangsflytte dem til en anden skole.
Og 28 elever i en klasse er for mange, så en tvangsflytning vil ikke optimere skolegangen for børnene hverken fagligt, socialt eller i forhold til deres trivsel.

Laura Kirstine Christensen (9850 Hirtshals, 2022-09-17)

#1395

Det er fuldstændig den forkerte retning at gå. Hvis vi vil have et velfærdssamfund som fungerer, skal der bruges flere penge på børne området både dagtilbud og skole. Spar pengene på kultur! Vores børns opvækst er meget vigtigere og billigere i sidste ende.

Ida Toft (Hjørring, 2022-09-17)

#1399

Det er sørgeligt hvordan hele vores system omkring vores børn bliver dårliger og dårligere. Når man samtidig ser så mange børn og unge mistrives og har pshygiske problemer. Men de skal jo selvfølgelig hjælpes fra en anden kasse. Kassetænknink. Gad vide hvordan vores samfund ville værer hvis man var mere fleksibel mellem dem

Sanne Brix Thomsen (Sindal, 2022-09-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...