Stop tvangsflytning af elever mellem skoler i Hjørring kommune

Kommentarer

#401

Det kan ikke passe at børn skal kastes rundt fra den ene skole til den anden.
Børnene er vores fremtid og er værd at investere i.

Anette Christensen (Hjørring, 2022-09-13)

#403

Vi siger der er frit skolevalg, og det bør være forældrene der vurderer hvilken skole der egner sig bedst til deres barn

Camilla Cederkvist (Hjørring , 2022-09-13)

#413

MIT BARN OG ALLE ANDRE BØRN SKAL TRIVES HVOR DE ER ! DET ER IKKE BARNETS TARV DET ANDET !!

Tine elkjær Gajhede (Hjørring , 2022-09-13)

#414

Vi snart flytter til Hjørring kommune og har to drenge der skal i skole om nogle år. Vil sikre, at de kan forblive i deres nærmiljø med de relationer som de er trygge ved og har brugt år på at bygge op. Børn er altså ikke maskiner som man bare kan flytte for at optimere driften et andet sted. Det er da ikke en måde at få børnefamilier til kommunen på Hjørring!

Emma Diernæs (Melhus , 2022-09-13)

#420

Det er urimeligt at den enkelte klasse skal rumme så mange børn, det er ligeså urimeligt at børn som i forvejen har eksempelvis 6 km til skole, nu kan risikere at få dobbelt så langt - måske endda endnu længere.

Svend Erik Nielsen (Hjørring, 2022-09-13)

#421

Jeg har børn på muldbjergskolen og ønsker ikke mine børn skal tvangsflyttes uden samtykke af mig eller mine børn. De vil blive taget ud af deres trygge rammer.
Børn har ikke godt af at starte forfra med det sociale lige inden de skal forberedes til eksamen og udannelse.

Marlene Jepsen (Hjørring, 2022-09-13)

#427

Det må bare IKKE finde sted. Det handler også om at børnene bor tæt på deres skolekammerater - derved ødelægger man også dette.

Inger Merete Nielsen (Hjørring, 2022-09-13)

#428

Det er helt ustedeligt at fører skole på den måde. Børn skal ikke flyttes rundt som kasser.

Susanne Elisabeth Kristensen (Gistrup , 2022-09-13)

#433

Folkeskolen i forvejen er max presset- det har vi mærket de sidste 11 år, hvor vi har haft vores gang der. Det er urimeligt ud over alle grænser at man er klar til at ofre elevernes tryghed, dagligdag og genkendelighed for at få de kommunale budgetter til at hænge sammen.

Vibeke Blach (Hjørring, 2022-09-13)

#435

Det er ikke rimeligt for børnene at kaste sådan rundt med dem, samt hive dem væk fra deres faste hverdage og venner.
Det vil kun give mere uro i klasserne (vi ser det allerede nu hvor der er 26 elever) samt mere fravær i klasserne til børnene der ikke magter alt det larm, uro og kastene rundt med.
I vil få mere larm, uro og mindre undervisning.

Vibeke Skougaard Rafn Pedersen (Hjørring, 2022-09-13)

#443

Det er under al kritik at behandle børn/ unge mennesker på den måde. Man underkender i den grad hvad relationer til de andre elever og de fagprofessionelle betyder for elevernes trivsel og læring.

Christina Skovsgaard (Hjørring, 2022-09-13)

#445

Jeg skriver under fordi mine niecer ikke skal kastes rundt imellem de forskellige skoler de sidste år af deres folkeskoletid. De år er hårde nok at komme igennem i sig selv. De har brug for en fast base, som giver tryghed og stabilitet mens fundamentet for deres videre uddannelse skabes.

Sisse Jørgensen (Aabybro , 2022-09-13)

#446

Vi kan simpelthen ikke være det bekendt overfor vores børn !

Gitte Ejstrup (Hjørring, 2022-09-13)

#456

Har børn på Højene undervisningssted og synes, det er en bekymrende udvikling og bestemt ikke elevernes tarv !!!

Heidi Hansen (Hjørring , 2022-09-13)

#469

Jeg har børn som går i skole og kender mange børn som vil blive ramt af forslaget. Børnene bliver desværre tabere i dette forslag og så skal der bruges andre penge på at samle dem op igen.

Anja Jakobsen (9800, 2022-09-13)

#470

Det er komplet uhørt, at man overhovedet kan overveje, at flytte børn fra trygge omgivelser, hvor de har venner og voksne de stoler på. Børn er ikke cifre i et Excel ark men levende individer, som vi voksne skal passe på og værne om. En god og tryg skolegang er altafgørende for senere uddannelse, udvikling og dannelse som menneske.

Anne Hesselberg (Hjørring , 2022-09-13)

#472

Nu må det være nok. Er det meningen at alt skal ødelægges for en god skole. Og de stakkels elever der bliver tvangsfjernet?
Hvem skal hjælpe, og samle dem op?
Og hvad vil det koste?

Anna Grethe Frederiksen (Skibsby Hjørring, 2022-09-13)

#474

Det er et latterligt tiltag

Peter Berg (Hirtshals, 2022-09-13)

#482

Jeg skriver under, fordi det er et vanvittigt sted at sparer. Børnene er vores fremtid, og de skal ikke tages væk fra deres klasser og nærmiljø.
Jeg er selv mor, og sådan en indgribende besparelse kan kommunen ikke byde vores børn!

Malene Mellemgård-Jakobsen (Hjørring, 2022-09-13)

#483

Mine sønner ikke bare skal kaste rundt med, har ligesom valg den skole der var tætteste på vores bopæl

Liza Madsen (Hjørring , 2022-09-13)

#489

Det er umenneskeligt at flytte børn rundt, væk fra deres netværk.

Gitte Rishøj Rishoej (Sindal, 2022-09-13)

#492

Jeg syntes på ingen måde at det er rimeligt, hvis vores børn, Danmarks fremtid, i fremtiden, kan risikere at blive flyttet rundt mellem skolerne, fordi der skal spares penge. Der må simpelthen kunne spares penge på andre områder i de kommunale budgetter. Der snakkes så meget om rigtig mange unge mennesker og børn, der i dagens dk, har et dårligt selvværd. Hvis de så skal til at frygte det her også, hvor ender vi så som samfund??

Michael Dissing Hornbeck (Hjørring, 2022-09-13)

#497

Jeg finder det meget kritisabelt at man vil fjerne det frie skolevalg

Morten Jensen (Hjørring, 2022-09-13)

#498

Fordi det er fuldstændig godnat at tvangsflytte børn!

Christian Hjermitslev (Sindal , 2022-09-13)

#499

Man skal IKKE ødelægge/beskadige børns skolegang ved at de ikke går på samme skole som legekammeraterne.
Og en ANDEN vanvittig konsekvens er, at der bliver brugt meget brændstof, og slidt unødigt på MANGE køretøjer, med deraf følgende unødig udledning af CO2.

Jens Kjærsgaard (Hjørring , 2022-09-13)

#500

Mit barn skal ikke lide under besparelser

Rakul Kjærbo (Hjørring , 2022-09-13)

#502

Vores børn er ikke ting man bare kan flytte rundt på. Børn har brug for faste og kendte rammer så trives de og kan udvikles.

Kathrine Christensen (Hjørring , 2022-09-13)

#506

Det er bla. mit guld der på det psykiske plan risikerer denne umenneskelige behandling. Det kan ingen være bekendt over nogen… det er simpelthen tegn på total mangel af empati.

Lene Skjoldager Gru (Hjørring, 2022-09-13)

#507

Regeringen og byrådet stinker til, at være landets repræsentanter og varetage borgernes tarv.

Morten Jensen (Hirtshals, 2022-09-13)

#512

Dette forslag er ikke optimalt for eleverne. Tænk jer nu om

Britta Langkilde (Tårs, 2022-09-14)

#515

Det er da den værste besparelse jeg længe har hørt. På lang sigt tror jeg, at det bliver omkostningsfuldt ift. sygemeldinger blandt lærerne og dermed ikke billigere. Vigtigst af alt er det ikke gavnligt for børn ift. trivsel og læringsmiljø, da jeg vil mene, at trygge og forudsigelige rammer er vigtigt af alt.

Kamilla Skovbo (9800 Hjørring, 2022-09-14)

#519

Det er fuldstændig hjernedødt.! Kommunen øser om sig med penge på diverse prestige projekter, hvor man kunne spare.

Anders christensen (Hjørring, 2022-09-14)

#522

For at støtte op om bores børn og unge. Der kan og skal ikke spares mere på børn og gamle området.

Martin Kjeldsen (Hjærring, 2022-09-14)

#523

Fordi det er helt vanvittigt at man slet ikke tænker på børnene, hvis de pludselig skal rykkes op fra deres vante hverdag med venner og skolen. Det er frygteligt at man ALDRIG tænker på mennesker mere, men vi er alle blot et tal. Denne løsning vil ødelægge meget for de enkelte børn og det er simpelthen IKKE okay.

Stine Winther (Hjørring, 2022-09-14)

#524

Jeg skriver under, da det er er fuldstændigt urimelig forslag mht., at skolebørn skal tvangsflyttes fra en skole til en anden!! Hvordan kan man tilbyde børnene det? Skal børnene altid være tabere?? Er kommunen klar til at håndtere det efterslæb med mistrivsel, som det utvivlsomt vil medføre? Brug fornuften!! Lad børnene gå i skole der, hvor de hører til!!

Bettine Gjedsig (Hjørring, 2022-09-14)

#525

Det er det mest tåbelige forslag, jeg til dato har oplevet. Børnene i Hjørring kommune er i den grad blevet nedprioriteret. Trivsel er tilsyneladende ikke en bekymring hos de folkevalgte.

Karsten Meier (Hjørring, 2022-09-14)

#529

Jeg skriver under, fordi vi skal passe på vores børn! Det er helt uhørt, at man overhovedet har fået idéen om tvangsflytninger mellem skoler!

Susanne Skovbo Højholt (Hjørring , 2022-09-14)

#530

Det er UMENNESKELIGT at se børn som små brikker i kommunens spareplan.

Palle Volsmann Christensen (Hjørring, 2022-09-14)

#531

Min datter skal blive i hendes nærområde og gå med venner.

Christine Nielsen (Hjørring, 2022-09-14)

#536

Jeg har børn i folkeskolen, og de skal ikke, være en kaste bold, miste deres tilhørsforhold til en klasse og skole som de har kendt siden skole start. Børnene risikere mistrivsel.

Maria Wøidemann (Hjørring, 2022-09-14)

#537

Det vil være en katastrofe for vores børn hvis det vil ske. At flytte dem ud af deres trygge rammer vil kunne komme til at koste dyrt på andre fronter som PPR - børne psykologer osv. forkasteligt!!!

Camilla Østenkær (Hjørring, 2022-09-14)

#543

Det er bare ikke i orden

Martin Einarsson (Hjørring , 2022-09-14)

#545

Jeg har en datter på Bagterp som har gået der siden bh klassen. Hun har svært ved at komme ind i en klasse og det er først nu hun sådan rigtigt er faldet til og hvis hun skulle tvangsflyttes til en anden skole i 7 kl væk fra hendes venner. Det ville være en katastrofe for hende eller nogen af de andre børn på skolen.

Christian Kollerup (Hjørring, 2022-09-14)

#546

Det vil være hjerteskærende at være den kammerat der skal forlade sin klasse, og lige så hjerteskærende for dem der står tilbage i klassen. Og ikke mindst hjerteskærende for forældrene der skal overvære det.

Christina Thomasen (Hjørring, 2022-09-14)

#548

Det er eleverne det går ud over de kommer væk fra comfort zone og trives ikke

Vibeke Rosendahl (Hjørring, 2022-09-14)

#550

Jeg synes det er sørgeligt at økonomiske grunde vinder frem for pædagogiske. Hjørring Kommunes skolevæsen har de sidste mange år kun haft en retning - og den er desværre nedad.

Flemming Møller (Sindal, 2022-09-14)

#555

Jeg skriver under, fordi jeg hverken som forælder eller fremtidige lærer kan se et positivt udkom for børnene, af dette forslag.

Karoline Fjord (Hjørring, 2022-09-14)

#556

Det er under al kritik det forslag,det må og skal ikke gennemføres,spar på administration og ledelse i stedet

Mona Helledie (Hjørring , 2022-09-14)

#558

Jeg syntes ikke børnene skal kastes rundt med, de skal have deres faste base der hvor de er trygge. Dem der har bestemt det, har sikkert ikke børn selv eller så er de flyttet hjemmefra, men husk deres børn får sikkert også børn. 🤞🤞🤞🤞. Spar på alt andet bare ikke det går ud over børn og ældre

Mette l Pedersen (9850 hirtshals , 2022-09-14)

#561

Selvfølgelig skal der være frit valg for hvor man vil gå i skole

Else Knøsen (Sæby, 2022-09-14)

#566

Fordi det er imod al evidens, og vil på langt sigt give flere udgifter for manglende tilknytning ved børnene med de mange skift i skolen.

Kim Houen (Hjørring, 2022-09-14)

#568

Mine børnebørn skal ha’ en tryg skolegang på samme skole, med tryghed i lærer, læring og kammerater i et/en ellers så sindsyg samfund/verden omkring dem.
Og 28 elever pyh ha……., skam jer

Jette Pedersen (Sindal, 2022-09-14)

#570

Fordi det er vanvittigt ikke at gøre det og stakkels børn

Kristina Lindgaard (Hjørring , 2022-09-14)

#576

Fordi det er helt hul i hovedet at tænke man bare kan flytte rundt på børn på den måde. En ting er sikkert hvis det sker, så vælger vi privatskolen.

Malene Hjort (Hjørring , 2022-09-14)

#581

De der bliver tvangsflyttet kommer til at stå i en helt urimelig situation.

Ole Nielsen (Hjørring, 2022-09-14)

#584

Det er noget pis!

Anders Sørensen (Hjørring , 2022-09-14)

#588

Jeg har 3 børnebørn, hvoraf den ældste går i 1 kl. på Højene skole, og de bor i Faldet og har let til skole på en sti.
Og det skulle nødigt andre sig når de 2 små skal begynde i skole. Og forældrene er glade for skolen.

Lise Bjerning (Brønderslev, 2022-09-14)

#590

Det er forkert at behandle børn som robotter

Julie Haandbæk (Jerslev , 2022-09-14)

#598

Totalt rystende tanke de politikker her har fået...

Anni Qvist (Bindslev, 2022-09-14)

#599

At jeg mener at det er forkasteligt at vores unge skal være kastebold. Og skal rives væk fra kammerater.

Karina Lykke Christensen (Hjørring , 2022-09-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...