Skriv under hvis du drømmer om en trafiksikker rundkørsel eller et lyskryds. I krydset Tinghulevej/asmindrupve/Odsherredvej.

Kommentarer

#1

Krydset er farligt. Jeg føler jeg går og venter på den næste ulykke kan ske.

Sanne Schomburg Hansen (Højby, 2022-08-15)

#5

Vi krydser vejen dagligt og har mange gange været øjenvidne til børn som skal over Odsherred vejen for at komme til og fra skole.
Vi har flere gange stoppet op for at sikre os at børnene kommer sikkert over.
Krydset er vanvittigt at passere, både for biler, cyklister og fodgængere.
Vores opfattelse er at der bliver kørt alt for stærkt på odsherredvejen og at udsynet er dårligt.
Grundet at Odsherredvejen er så befærdet, er det oftest svært at krydse den. Det gør at der tages chancer. Det er mig en gåde at der endnu ikke er lavet en anden løsning, taget div. Uheld i betragtning. Skolebørnenes sikkerhed og i den grad også de øvrige trafikanters.

Vi bakker op!

Men det bliver op af bakke. Det er blevet forsøgt af flere omgange at belyse problemet. Men som altid, ender det i en blindgyde.
Vi håber på at der DENNE gang kan ske ændringer som øger sikkerheden for ALLE trafikanter 👌

Jeanette Harbo Andersen (4572 , 2022-08-15)

#8

Jeg skriver under så bl.a. vores børn kan færdes trygt og krydse den meget trafikerede vej til og fra skole og i fritiden

Jannie Jensen (Nykøbing Sjælland , 2022-08-15)

#9

Jeg skriver under fordi det er et møg farligt kryds hvis man ønsker at krydse vejen for at komme til og fra Nr. Asmindrup. Jeg krydser dagligt odsherredvejen på cykel sammen med mine børn på 5 år og 8 år. Føler det er med livet som indsats om morgen og om eftermiddagen hvor trafikken er tæt. Udsynet ned mod lårbakken er dårlig så man satser og håber begge børn når at være klar og komme med over.
Jeg er også for 2 år siden blevet påkørt i bil i krydset af en borger som overså at vi havde fuldt stop og ventede på frit fra vig siden af da vi skulle krydse vejen over mod Nr. Asmindrup. Han påkørte en bil som holdte bag mig og blinkede samme vej som han selv skulle. Den bil påkørte mig. Vi blev ramt 2 gange da borgeren blev så overrasket over at vi ikke kørte at han tog fejl af sine pedaler og fik gasset op i stedet for at bremse. Jeg lever idag med et piskesmæld i højre side af nakken og skuldre.
Der bør gøres noget i det kryds...

Nanna Weinreich Worm (Nykøbing Sjælland , 2022-08-15)

#11

Fordi det kryds er forfærdeligt at krydse i spidsbelastningstidspunkter.

Karina Kristensen (Nr. Asmindrup, 2022-08-15)

#13

Der sker for mange uheld i det kryds.

Stina Jensen (Nr. Asmindrup , 2022-08-15)

#14

Er helt enig og Odsherred kommune burde være deres ansvar bevidst og have sørget for sikre skoleveje i hele kommunen.

Lynge Michael (Nykøbing Sjælland , 2022-08-15)

#16

Jeg skriver under da vi tit benytte det kryds da vores datter, svigersøn og børnebørn bor i Stårup og dem skal vi jo besøge.

Lone Andersen (Mørkøv , 2022-08-15)

#17

Fordi jeg gerne vil sørge for at min nevø og niece kan færdes trygt

Anja Holland (Gladsaxe , 2022-08-15)

#18

Jeg kører der hver dag til- og fra børnehaven.

Denise Larsen (Nykøbing sj. , 2022-08-15)

#21

Det er et meget trafikeret kryds med og især om sommeren når der er meget trafik i området så en rundkørsel vil være en god ide

Laila Madsen (Nykøbing+Sj+, 2022-08-15)

#23

Jeg har børn som ikke får lov at cykle i skole grundet det kryds. Som billist er det også farefuldt at krydse vejen, fordi det er så svært at komme over.

Stine Gregersen (Nykøbing Sjælland , 2022-08-15)

#25

Det kryds er livsfarligt, og skulle have været lavet om for mange år siden! Det er på tide at der bliver gjort noget, før det koster menneskeliv.

Line Viebjerg Nielsen (4560 Vig, 2022-08-15)

#31

Fordi der er for meget trafik til at man kan krydse trygt..

Mads Gjerlufsen (Kalundborg , 2022-08-15)

#32

Jeg gerne vil støtte bedre velfærd i Odsherred

Cornelius Poulsen (Højby, 2022-08-15)

#36

Jeg skriver under fordi der i hele mit liv har manglet et sikkert sted at komme over odsherredsvejen for gående og cyklister, så Odsherred ikke er delt i to. Og bilerne bliver bremset i at køre for stærkt, for det indbyder Odsherredvej til. Og så familier på landet også kan nøjes med en bil.

Mille Andersen (Stårup, 2022-08-15)

#39

Jeg cykler igennem krydset flere gange dagligt med min lille datter på 3 år.
Og har set mange skoleelever cykle samme vej. Det vil være meget mere sikkert med en rundkørsel eller et lyskryds.

Samantha Schilling (Højby, 2022-08-15)

#44

Fordi det burde være sket for mange år siden

Morten Pettersson (Nr.+Asmindrup+, 2022-08-15)

#47

Det er fuldstændig vanvittigt at der ikke er prioriteret trafiksikkerhed i et så befærdet kryds. Der opstår dagligt farlige kaotiske og uoverskuelige situationer. Det har kostet mange ulykker… hvad skal der til før der bliver gjort noget… et menneskeliv ?🥺

Trine Gjurup (Nykøbing sjælland, 2022-08-15)

#50

Fordi vejen er farlig. Der er så mange skolebørn der cykler i skole, og det er indimellem med livet som insats. Det kan ikke være rigtigt

Annisette Jensen (Stårup Nykøbing sj , 2022-08-15)

#51

Der sker for mange ulykker.

Tina Veron (Nr.admindrup, 2022-08-15)

#52

Jeg har tidligere stået med mennesker midt i et færdselsuheld om natten lige der. Nu kører jeg flere gange dagligt frem og tilbage gennem krydset, for at besøge forældre i Eskilstrup, samt for at aflevere min datter der går i børnehave spiren.
Til tider følger jeg andre borgere over, idet der ligger et dagcenter for udviklingshæmmede, de kan ikke komme over krydset på egen hånd, de står tit mere end 20 min.

Tina Mikkelsen (Stårup i Nykøbing sj, 2022-08-15)

#54

Det er en trafikeret vej, samtidig er det også en vej hvor der færdes børn der skal i skole enden i Asmindrup eller højby

Hanne Rosborg Bak (4500 Nykøbing Sj , 2022-08-15)

#56

Jeg bor tæt ved vejen og kan se hvor mange ulykker der sker.

Charlotte Dandanell Jørgensen (Nr asmindrup , 2022-08-15)

#57

Der sker for mange ulykker

Maria Koch (Vig, 2022-08-16)

#58

Det giver mening at forebygge kommende ulykker.

Michael Krøl (Nykøbing Sj., 2022-08-16)

#61

Jeg ønsker ikke flere ulykker i dette kryds. Jeg ønsker ikke at nogens børn, mor, far ,bror, datter eller andre familiemedlemmer mister livet i dette kryds

Michell Rahbæk thorhauge Jensen (Højby , 2022-08-16)

#63

Fordi jeg har en søn der cykler fra Højby og over til friskolen i Nørre Asmindrup

Ditte Jensen (Højby, 2022-08-16)

#64

Der sker for mange ulykker i det kryds.
Vil være rart med en rundkørsel, så der kan komme mindre kø der.

Jane Larsen (4560 Vig , 2022-08-16)

#71

Jeg synes det er en meget befærdet vej at skulle krydse. Ikke et sted jeg ville sende mine børn over på cykel, desværre.

Karina Madsen (Nykøbing , 2022-08-16)

#75

Det er så mega farlig et kryds og virkelig med stor fare for at det går galt også selv om der er Fuldt Stop.

Kyhl Anette (Nykøbing+Sj., 2022-08-16)

#76

Jeg selv har en datter der gerne skulle kunne komme sikkert i skole.

Malene Nordahl-Larsen (Nykøbing Sj, 2022-08-16)

#82

Mange ulykker

Henrik Kristiansen (Vig, 2022-08-16)

#84

Det er et livsfarligt kryds med meget trafik og høj fart.

Karin Lindschov (4572 Nørre Asmindrup, 2022-08-16)

#90

Jeg har boet i nr. Asmindrup og kender problematikken med det meget trafikerede kryds 👍

Karin Røgilds (Holbæk , 2022-08-16)

#92

Jeg skriver under fordi det er et rigtig fagligt kryds både for cykler og biler. Mange kører rigtig stærkt på denne vej så det bliver rigtig farligt at krydse.

Natasja Gudmann (Nr. Asmindrup , 2022-08-16)

#93

Ser gerne en rundkørsel her - tak

Hanne Westerberg (Højby, 2022-08-16)

#98

Jeg er selv nervøs dagligt når jeg krydser vejen på vej til arbejde og ser en del skolebørn krydse. En rundkørsel kunne i øvrigt generelt sænke farten på vejen, hvor der de sidste mange år er sket en del ulykker.

Sara Davies (Nykøbing Sjælland, 2022-08-16)

#100

Det er rigtigt

Kim Gudme (Nykøbing, 2022-08-16)

#108

Jeg benytter dagligt krydset, når jeg afleverer/henter børn ved nærliggende skole, og jeg deler Sannes bekymringer. På sigt vil det desuden være dejligt, hvis jeg tør lade mine børn cykle her, da vi så kan skille os af med den ene bil.

Mads Jakobsen (Nykøbing Sj., 2022-08-16)

#109

Trafikken på Odsherredvej er alt for farlig, det er en meget trafikeret vej. Lavere hastighed og flere rundkørsler.

Michell Lind (Gl Nykøbingvej 69 , 2022-08-16)

#116

Mine børns bedste forældre nor på den ene side af vejen, vi på dem anden side, vi tør ikke lade børnene krydse vejen alene

Johnny Lind Andersen (Højby, 2022-08-17)

#118

Jeg skriver under, fordi en rundkørsel vil sikre mange af mine elevers skolevej, der lige nu er livsfarlig.

Nicoline Enemark (Hvidovre, 2022-08-17)

#120

Jeg i mange år har arbejdet på skolen i nr asmindrup og ment det var alt for farligt for eleverne at krydse vejen

Mikael Jakobsen (Nykøbing sj, 2022-08-17)

#121

Som krydset er nu er det livsfarligt. Der SKAL gøres noget inden der sker en dødsulykke.

Jane Filbert (Højby, 2022-08-17)

#122

Vejen har altid været så dum at krydse, og der opstår tit kø. En rundkørsel ville give et hurtigere flow i trafikken og sikkerhed for cyklister og biler.

Louise Ørskov Olsen (4560, 2022-08-17)

#123

Vores børn går på nr Asmindrup friskole, de cykler rigtig meget rundt i vores skønne Odsherred.. det er farligt når de alle skal over krydset, og flere gange er ved at gå galt for bilerne kommer så hurtigt, og de skal vente i så lang tid for der ikke sker uheld.

Monica Kristensen (Vig, 2022-08-17)

#126

Fordi det er livet som indsats hver gang man skal ud/over vejen.

Charlotte Rasmussen (Højby, 2022-08-17)

#129

Vi ønsker at skabe sikre trafikale rammer for børn og voksne der bruger krydset

Maja Bovin (Nykøbing Sjælland, 2022-08-17)

#132

Vi skal passe på børnene i trafikken

Sysser Malling (Hørve, 2022-08-17)

#133

Mine børn går i skole på Nørre asmindrup og vores familie bevæger sig dagligt over krydset. Det er et meget farligt kryds.
Det er påtrængende nødnvendigt at få en rundkørsel eller et lyskryds.

Morten Arnoldus (Højby, 2022-08-17)

#136

Min kone, jeg selv og mine børn passere dagligt krydset og jeg kan ikke tælle Hvormange gange vi har oplevet farlige episoder netop der' vi ville så gerne kunne sende poderne afsted alene på cykkel til og fra skole og til besøg af venner osv. Men det er simpelthen for farligt, da mange biler kører over 100kmt. På odsherredsvej og med så bred en vejbane ville de slet ikke have en chance for passere på en tryg måde. Det ville være "russisk roulette."

OLE Andersen (Stårup, 2022-08-17)

#144

Børn på cykel på vej til friskolen krydser, og det er farligt.
I turistsæsonen kan det være svært at komme over.
Mere sikkerhed, tak.

Lone Sandberg (Nykøbing Sj., 2022-08-18)

#145

Det er vigtigt

Katrine Larsen (4500, 2022-08-18)

#147

Det er en mega god ide

Lasse Johansen (Stårup, 2022-08-18)

#151

Der sker for mange uheld på stedet.

Jack Fjord Hansen (4500 Nykøbing.sj , 2022-08-18)

#155

Det er et lorte kryds

Alexander Raahage (Grevinge, 2022-08-19)

#157

Jeg synes det er et farligt kryds, som jeg aldrig ville turde sende mine børn i, selvom jeg rigtig gerne vil have at de på sigt skal cykle til skole. Så ville ønske at det blev ændret så jeg kunne være tryg i at sende dem på cykel i skole.

Sisse Birkdal Nielsen (Nykøbing Sj., 2022-08-19)

#161

Både små og store, bilister og cyklister skal kunne færdes så sikkert som muligt.
Jeg cykler selv ugentligt igennem det kryds. Jeg står af cyklen og trækker over vejen, da det er svært at se og beregne bilisternes fart. Jeg er 70 år og har snart cyklet i en menneskealder, så tænk på de små poder, der ikke har samme erfaring i at beregne fart og afstande.
Marianne Krusdorf

Marianne Krusdorf (Nykøbing Sj., 2022-08-20)

#166

Der er sket for mange ulykker.

Susanne Johansen (Nr. Asmindrup, 2022-08-22)

#167

Jeg syntes det er et farligt kryds med rigtig dårlige oversigts forhold. Et kryds som bl.a. bærer skole trafik.

Dennis Høilund (Nykøbing Sj, 2022-08-22)

#169

Jeg kører på vejen dagligt, og har set flere farlige situationer.

Anette Rasmussen (Vig, 2022-08-23)

#173

Køre ofte over der og det er et helvede hvergang

Christina Hansen (Højby, 2022-08-23)

#174

Krydset er meget farligt

Michael Kurtzweil (4560 Vig , 2022-08-23)

#177

Jeg har børnebørn som skal fra Stårup til Asmindrup Friskole og fordi der er utrolig meget trafik i det kryds og bilerne kører stærkt og det er svært at afstandsbedømme farten når du skal krydse på cykel.

Anne Andersen (4573 Højby, 2022-08-23)

#178

Det er et farligt kryds for især de små bløde trafikanter på vej til og fra skole. Der er dårlige oversigtsforhold og der køres med alt for høj fart og kun meget få, overholder fuld stop.

Annette kjuel Muus (Vig, 2022-08-23)

#184

Vi skal have sikre cykelveje i kommunen. Det er efterhånden et ret befærdet kryds.

Torben Pedersen (Nykøbing Sjælland å, 2022-08-23)

#187

Min kæreste bor i Asmindrup og det er tit man holder længe før man kan komme ud på odsherredvejen

Mette Larsen (Gislinge, 2022-08-23)

#190

Jeg skriver under fordi, det er et meget farligt og stærkt trafikeret kryds med meget dårlige oversigtsforhold.

Vibeke Rasmussen (Vig, 2022-08-24)

#194

For at støtte sikker trafik

Inga Nina Braae Kristiansen (Bybjerg, 2022-08-24)

#196

Jeg skriver under, da jeg har kørt igennem dette kryds i mange år.
Det værste er når det er tåget, man har ikke en chance for at se,
om der kommer nogen fra Nykøbing eller Vig siden.Man famler i blinde.

Jane Mikkelsen (4560, 2022-08-24)

#197

Det er et farligt vejkryds og det er svært at komme over. Der er desuden meget dårligt udsyn.

Birgitte Poulsen (4572 Nr. Asmindrup , 2022-08-24)

#199

Fordi det er et farligt vejkryds og det næsten er umuligt at komme over

Bo Petersen (Nr Asmindrup, 2022-08-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...