Nej tak til boligblokke i tre etager ved det tidligere Skårup Seminarium.

Kommentarer

#5

Jeg er nabo og synes, det er fuldstændig forfejlet at lægge 6 store boligblokke på en historisk kulturgrund midt i en landsby med udelukkende lavt byggeri.

Vibe Eriksen (Skårup Fyn , 2022-07-31)

#7

Fordi 12 meter høje bygninger er en misforståelse midt i en landsby som kun har huse i 1,5 plan samt midt i en rekreativ park.

Marianne Krøis Møller (Skårup, 2022-07-31)

#8

Tre-etagers byggeri hører ikke til i en landsby.
Det er desværre et analysebrud, som kommunens politikere er ansvarlige for.

Jakob Møller (Skårup Fyn, 2022-07-31)

#9

Som tidligere nabo til Skårup Seminarium er jeg bekendt med, hvilke konsekvenser projektet kan og vil have for hhv. naboer og sammenhængen mellem de omkringliggende gadeforløb og seminariehaven.

Laura Krøis Møller (Valby, 2022-07-31)

#10

Et så massivt, tæt og højt boligbyggeri i et kulturhistorisk område er en misforståelse og helt uacceptabelt. Desuden slet ikke i samklang med det omkringliggende landsbymiljø.

Anne Grethe Gydemark (5881 Skårup Fyn, 2022-08-01)

#11

Jeg skriverunder fordi jeg synes at 8,5 m må være max højden på sådanne boligblokke i en lille landsby

Gregers Tuxen (Skårup Fyn, 2022-08-01)

#23

Så høje bygninger midt i en landsby skæmmer

Dorte Schmidt-nielsen (Vester skerninge, 2022-08-01)

#24

Jeg skriver under fordi at det nye byggeri skal ikke være så meget højt, i forhold til resten af byen

Mette Loua (Skårup , 2022-08-01)

#25

Syntes det bliver alt for høj fir til andre huse i landsbyen... plus vi bor lige overfor stedet

Rene loua Jensen (Skårup , 2022-08-01)

#26

Det lyder som nogle voldsomme bygninger lige midt i vores hyggelige landsby. Mindre må kunne gøre det.

Jan Henriksen (Skårup, 2022-08-01)

#28

Jeg er chokeret over oplæggets manglende visioner.
Det er ganske almindelige boligblokke, der nu camoufleret af gode ord, der fremover skal pakke det helt særlige Skårup seminarium ind og væk.
Jeg håber inderligt, at det lykkes at skabe et visionært og unikt byggeri.

Lise-Lotte Liengaard (5772 Kværndrup , 2022-08-01)

#30

Jeg er enig i kritikken.

Inge Dina Schmidt-Davidsen (Skårup , 2022-08-01)

#32

Jeg skriver under, fordi et byggeri af denne karakter: Etagebyggeri i 3 etager samt antallet af boliger vil være ødelæggende for kulturmiljøet ved Skårup Seminarium og for selve landsbymiljøet i Skårup.
Det er fint, at de gamle seminariebygninger bevares og renoveres som et minde om Danmarks ældste seminarium, men lokalplanen åbner mulighed for et byggeri af et omfang, som hverken kulturmiljøet eller landsbymiljøet vil kunne bære. Det er OK, at der bygges et (meget lavere) antal boliger i stedet for de nyere bygninger langs Østergade og Skårup Vestergade, men det bør være fritliggende boliger af samme højde, som de eksistende boliger i Østergade og Skårup Vestergade, og arkitekturen i nybyggeriet bør tilpasses områdets byggestil i langt højere grad end de alt for høje og massive etageblokke, der beskrives i lokalplanen.

Steen Gydemark (Skårup Fyn, 2022-08-01)

#33

Jeg skriver under, fordi jeg er enig i, at bebyggelsen bliver for høj med 3 etager. To etager vil være langt mere passende i en by som Skårup.

Helle Bøving-Andersen (5881 Skårup Fyn, 2022-08-01)

#37

Jeg ønsker et byggeri der skal passe ind i byens landsby miljø.

Anne Dorthe Christensen (Skårup, 2022-08-01)

#41

Højden på de planlagte bygninger vil skæmme området

Jacob Bech (Skårup, 2022-08-01)

#45

Fint at stedet kommer i brug. Men nye tiltag skal ikke gå udover naboer. At der kan ses direkte ned i haver. Samt nye bygninger skal passe til det hyggelige område.

Rene Hansen (Skårup, 2022-08-01)

#56

De nybygninger er alt for voldsomme i forhold til hovedbygningen i højde og i dybde.

Dorte Tjellesen (5881 Skårup Fyn, 2022-08-01)

#60

Jeg ikke har lyst til at være nabo til så høj en bygning

Anne mertins Hansen (Skårup, 2022-08-01)

#61

Fordi jeg har bosat mig i en landsby fordi det passer til det jeg søger og absolut ikke højhuse og al den trafik det indebær med så mange boliger nej vi søger fred og ro .

Ann Berit Poulsen (5881 Skårup , 2022-08-01)

#72

Jeg skriver under fordi jeg født og opvokset i Skårup. Det vil være synd og skam at opføre sådan et moderne boligbyggeri i 3 etager. Det passer ikke ind i området. Så lav noget i Max. 2 etager og i gammel stil

Gitte Hansen (Svendborg, 2022-08-01)

#73

Jeg bor i Skårup og landsby milijøet ikke skal ødelægges af højhuse , det høre ikke til her ude

Kenneth Hørdum (Skårup, 2022-08-01)

#78

Jeg synes det er for voldsomt er byggeri til en by som Skårup

Henrik Pedersen (Skårup, 2022-08-01)

#88

Et byggeri som det foreslåede, nej tak, for stort og klodset og og med store gener for naboer.
PS Jeg er ikke nabo til Seminariet

Vag Jakobsen (Skårup, 2022-08-01)

#93

En lille by som Skårup skal ikke smadres af højhuse.

Irene Holm (Svendborg, 2022-08-01)

#103

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at nybyggeri i landsbyer opføres med respekt for områdets bygningskultur. Med baggrund i beskrivelsen, mener jeg derfor, at denne sag bør revurderes.

Elisabeth Antonsen (Vejstrup, 2022-08-02)

#105

Jeg har sat mig grundigt ind i projektet og har ventet spændt på det, da jeg godt kan lide ideen om at skabe boliger på stedet og revitalisere det historiske seminarium. Men desværre ligner det et “skuffeprojekt” som ikke fanger lokalitetens særpræg og som kunne ligge hvor som helst.

Susanne Magelund (Svendborg, 2022-08-02)

#107

Det ville klæde bygherre og polittikkere kun at bygge i max 2 plan og samtidig at tænke studie boliger, der kan betales af unge på SU.
Det ville ligeså passe i seminarets ånd.

Charlotte Viinberg (Vejstrup , 2022-08-02)

#109

3 etager er for højt så tæt på naboer, især til Østergade 43, "Gemma".

Jan Hansen (Skårup Fyn, 2022-08-02)

#118

Høje boligblokke ikke passer til landsby med bindingsværks bebyggelser

Connie Dam Jensen (Hadsten, 2022-08-02)

#121

Som barnefødt og efter mange år med skårup som arbejdsplads finder jeg det bekymrende at man vil ødelægge bymiljøet i så høj grad

Berit Thomassen (Øksendrup, 2022-08-02)

#129

Der skal ikke bygges i højden i en lille landsby, hvor det er til gene for naboer.

Hanne Jakobsen (Skårup, 2022-08-03)

#132

Det vil ødelægge idyllen omkring det gamle seminarium.

Annika Tønner (5853 Ørbæk , 2022-08-03)

#139

Boligblokke ikke er til gavn for landsbymiljøer.

Nikolaj Steffensen (Næstved, 2022-08-04)

#141

Jeg synes at miljø og befolkning og by skal passe sammen. Det er uanstændigt at politikere igen og igen planlægger ( og lader penge og bygherrer styre) hen over hovederne på folk uden at medinddrage borgerne.

Esther Vedel (Skårup, 2022-08-04)

#147

Jeg skriver under fordi jeg er træt af, at man bare klistre nye beboelser op i Svendborg og omegn uden hensyn tagen, til de omkring liggende naboer. Der tænkes kun på dem der byggers pengepung, Hvem betaler det de omkringliggende huse, pludselig falder i værdi? og ikke mindst den herlighed der bliver ødelagt, for de nuværende beboere........
Eks. Området bag Egensevej i Svendborg, Kogtved Søfartsskole, og nu også i Seminarieparken!

Irene Krøis Hansen (Svendborg, 2022-08-05)

#149

Jeg syntes det lyder til at de nye bygninger bliver for høje. De passer ikke ind til resten af byen.

Randi Rendtorff (Skårup, 2022-08-05)

#153

Ville være synd at ødelægge atmosfæren og udsynet ved det gamle seminarie, hvorfor skænde et bevarings værdigt område

Evy Pedersen (Ejby, 2022-08-05)

#154

Jeg skriver under fordi det må være muligt at bevare det skønne område med de flotte bygninger

Annie Nielsen (Odense Sv, 2022-08-05)

#156

Skårup "gamle" seminarium ligger på en perle i Skårup centrum. En kæmpebygning vil i den grad skæmme området.

Birgitte Bruun (Svendborg, 2022-08-05)

#160

Jeg mener ikke at 3 etagers blokke er forenelig med et landsby miljø. 12 m er for højt og afstand fra endemure til Østergade for lille.

Gunnar Rosendahl (Skårup, 2022-08-06)

#161

Jeg bor på Østergade 42 og er derfor direkte nabo til det kommende byggeri.

Bjarne Abildtrup (Skårup , 2022-08-06)

#163

Det ville være forfærdelig synd for området

Marie Larsen (København sv, 2022-08-06)

#164

Jeg støtter forslag om mindsket højde i byggeriet

Erling Tjelder (Borgerforeningen , 2022-08-06)

#166

Finder byggeri i tre etager hensynsløst i forhold til lokalområde og specielt nabogrunde!!

Børge Krøis Hansen (Svendborg, 2022-08-07)

#167

Fordi det er helt upassende at bygge højhus i Skårup!

Lene Høffner (Skårup , 2022-08-07)

#170

Det er uhørt i en stationsby som Skårup at opføre dette byggeri. 12 meter er voldsomt det passer ikke ind i miljøet

Jan Bøgelund (5881 Skårup , 2022-08-07)

#173

Ane Vestermark Hansen

Hansen Ane vestermark (Vejstrup, 2022-08-09)

#184

Jeg synes at det ville være super synd at bygge sådan noget ved seminaret, da det også er et dejligt stykke natur som skolen bruger

Katharina Thiemer (Skårup, 2022-08-17)

#186

Jeg har læst på Skårup Seminarium. Mener det er en kulturbevarende institution, som aldrig burde have været lukket. Danmarks ældste.

Ann Pedersen (Harrislee, 2022-08-17)

#189

Min underskrift er med baggrund i det historiske der er i bygningerne og den tilknytning og betydning der var til lokalsamfundet, hvor den lokale skole var prøveskole for kommende lærerer. Bevar bygningerne !!

Marianne Rasmussen (Svendborg, 2022-08-22)

#190

12 meter høje bygninger kommer tilat virke meget voldsomme for alle naboer til området.

Bo Tune (Skårup, 2022-08-29)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...