UNDERSKRIFT INDSAMLING: NEJ TIL 42 METER HØJ GITTER-ANTENNEMAST PÅ SANDET

Kommentarer

#7

Fiber er fint

Bjarne Jensen (Ølstykke, 2022-07-09)

#10

!!!

john bau (Hornbæk, 2022-07-09)

#13

Jeg er imod at man stiller sådan et monster op i et naturområde til gene for alle beboere. Hvis den rækker så langt som jeg er blevet oplyst om kan den ved Spar købmanden vel bare opgraderes

Birgitte Schaumburg (København K, 2022-07-09)

#14

Brud på lokalplanen! En skændsel for et rekreativt, naturskønt område i sommerhuszone. Få min fra Natura 2000. Mange fredede dyrearter i selve området. Masten er 7 m højrere end Rundetårn og vil kunne ses på lang afstand. Ingen træer til at dække den. Kæmpehegn ( metal og brud på lokalplan) sættes op. Området er dækket med fibernet og Wi-Fi mobil telefoni. Ifølge WHO kan 5G stråling højst sandsynligt give kræft. Sundhedsstyrelsen er ikke “ opdateret”
Vi ønsker ikke at være forsøgskaniner. Flere lande har indstillet 5G udrulningen, indtil der foreligger tilstrækkelige forskningsresultater.

Ulla Eskandani (Gentofte, 2022-07-09)

#16

Jeg skriver under, fordi det ikke er nødvendigt med en høj mast i dette naturskønne sommerhusområde.
Der er allerede udrullet fibernet og der kan opnås god wifi forbindelse med en simpel mobil router.
Områdets store herlighedsværdi vil blive dybt skæmmet af en høj mast, og der skal derfor bl.a. af denne grund ikke opsættes en sådan.

Hanne Jürgens (Frederiksberg+C, 2022-07-09)

#18

jeg er imod masten på Sandet

Esben Jørgensen (3300, 2022-07-09)

#22

Jeg kommer meget I området og tanken om en konstant hyletone er ikke rar

Helle Nørlund (Frederiksværk+, 2022-07-09)

#23

Lokalplanen for Sandet udtrykkelig forbyder den type installationer

Thomas Vikstrøm (Farum, 2022-07-09)

#25

Der skal ikke stå en 42 m. høj mast i så dejligt et naturområde.

Michael Durbahn (Frederiksværk, 2022-07-10)

#26

Masten vil skæmme området og smadre min ejendomsværdi.

Stefan Hoffenberg (Frederiksværk, 2022-07-10)

#27

Der er fin dækning i området, og endvidere fibernet om kort tid. Sådanne master hører ikke til i sommerhus områder, med fredet natur, dyreliv og mennesker der ønsker fred og ro!

June Jensen (Odense, 2022-07-10)

#33

Jeg har sommerhus lige ved den evt. mast og en opstilling vil for os være indgribende / ødelæggende på alle områder (visuelt, støj, værdi osv).

Kristen Bruun (3300, 2022-07-10)

#35

Vores sommerhus ligger lige op ad en eventuelt opstillet mast. Vi oplever det på alle måder som en markant indgriben i et tæt bebygget sommerhus område. Desuden opleves det som særdeles utrygt at have en mobilmast, og så endda så stor en mast, så tæt på bebyggelse.

Linda Johansson (3300, 2022-07-10)

#39

Masten vil ødelægge det naturskønne område og etableringen er ikke proportionalt med de krav, der er for dækning i området. Placering rammer særligt en gruppe sommerhusejere - når indgrebet er så stort er vi selvfølgelig solidariske.

Hanne Hauerslev (Frederiksværk, 2022-07-10)

#41

Det er helt uacceptabelt at anbringe en antennemast af den størrelse i et tæt bebygget, naturskønt sommerhusområde. Det vil i den grad skæmme og ødelægge dette område. En antennemast af denne type hører til på en åben mark e.l.

Hanne Bech Müller (Virum, 2022-07-10)

#42

Det er helt uacceptabelt at placere en antennemast af denne størrelse i et tæt bebygget, naturskønt sommerhusområde.

Michael Lehd Møller (Frederiksværk, 2022-07-10)

#46

Da jeg har EHS = Elektro Hyper Sensitivitet, er jeg yderst opmærksom på, at nye mobiltelefon master ej opsættes tæt på boligområder (pga. den skadelige stråling, som jeg og mange andre reagerer på med kraftige fysiske symptomer). Tillige vil opsætning af en mast på Sandet medføre en stor forringelse af både økonomisk og herlighedsværdi på Sandet, hvilket velsagtens ingen kan være tjent med.

Pia Hardenberg (Helsinge, 2022-07-11)

#57

Den direkte udsigt fra min have til en meget høj mast mod sydvest med hvad det kan medføre af yderligere gener. Naturskønt område hvor alle værner om det vi har kært.

Margit Winther (Frederiksværk , 2022-07-14)

#58

Jeg går imod, at der opføres en 42 m høj antenne i vores hood. Den hører sig slet ikke til i et sommerhusområde

Lisbeth Bonde (Frederiksværk, 2022-07-14)

#59

Jeg har et sommerhus i området og ser ingen grund til yderligere dækning med mobiltelefoni.

Nicolai Solling (Dubai, 2022-07-14)

#65

Jef har sommerhus på Rygaards alle nr 1 og jeg ønsker at det naturskønne område skal forstyrres af en mast.

Bettina Neergaard (1274BV Huizen , 2022-07-16)

#66

Har sommerhus i området. Ønsker ikke mobilmast. Har fin dækning.

Birte Toft (Gilleleje, 2022-07-16)

#67

Det giver ingen mening med 42 meter høj mobilmast, når vi netop har fået fibernet.
Lokalplanens (juli 2009) formål "Planen skal sikre, at området belastes med så få for områdets fremmede elementer som muligt"

Ann Mortensen (Helsinge, 2022-07-16)

#68

Jeg opdager pludselig at min adresse Hejrevænget 2 er blevet kontaktet med henblik på at opsætte den 42 meter høje mast. Vi er ved at få fibernet så det burde ikke være nødvendigt. Det er grimt. Det larmer og det ødelægger priserne på vores sommerhuse.

Marianne Hansen (København V, 2022-07-16)

#69

Jeg skriver under, da jeg mener, at masten er helt unødvendig og skæmmer naturen her.

Mette Jeppesen (Frederiksværk, 2022-07-16)

#72

We are against the installation of this unnecessary mast for all of the reasons stated above.

Jamiee Williams (Tibirke sandet , 2022-07-17)

#73

Jeg har sommerhus på sandet. Der er fibernet på vej og god mobil dækning. Grotesk at ville opføre noget så grimt i et skønt område.

Peter Ljungdahl (Gentofte, 2022-07-17)

#77

Vi er glade for vores sommerhus, og ønsker ikke en stor telemast der skæmmer udsigt og stemningen på sandet.

Ask Svane (Frederiksværk, 2022-07-17)

#82

Skader miljøet og beboere

Jan Hagen (Frederiksværk, 2022-07-18)

#91

Jeg har sommerhus i det natur skønne sandet og har fin dækning med internet og snart fiber. En mast er helt unødvendig.

Pernille Arends Damgaard (Frederiksværk , 2022-07-21)

#92

Rigelig dækning med fiber (internet) i sommerhus på Ryvænget

Lars Damgaard (København, 2022-07-21)

#100

Den vil skæmme et smukt område, der i øvrigt får fibernet. Og det er imod både lokalplan og kommuneplan.

Dan Nissen (København Ø, 2022-07-23)

#103

Har sommerhus tæt på

Niels Engberg (København, 2022-07-23)

#106

Jeg giver med min underskrift Esben Jørgensen, Lars Hjorth Bendtsen, Anne Schnettler Kristensen og Bettina Bakdal tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Jens Thomsen (Lyngby, 2022-07-24)

#108

At man overhovedet kan overveje at opsætte en telemast i et område som er så naturskønt som Sandet er horribelt. Administrationen siger at ansøgningen strider imod lokalplanen og det derfor er nødvendigt at ændre lokalplanen. Men den er man villig til at ændre og dermed udsætte grundejerne i området for strålingsfare. Beskræmmende! Der er en grund til at mange grundejere har tilsluttet sig fibernet. Mange gør det bl.a. for at undgå strålingsrisikoen. Med fibernet bliver både net og telefoni forbedret og hvis man har bevæget sig rundt i området så er dækningen ikke dårlig overhovedet. Sandet er for mange af os fra København et fristed, væk fra byens stress og jag og den massive påvirkning fra alle de telemaster der er i København. Lad være med at ødelægge vores fristed. Det er et natur- og sommerhusområde. Vi har ikke behov for at være online konstant. Tak!

Heinrich Salten (København, 2022-07-24)

#111

Jeg bor på ramløse sandet og ønsker ikke at der skal opføres en grim gitter mast der ødelægger det naturskønne område, samt strålingen derfra!

Matilde Herringe (Frederiksværk , 2022-07-25)

#112

Dette er et helt unødvendigt og stærkt skæmmende initiativ for vores område på Sandet.
Der må findes måder hvor udbyderne kan dele allerede eksisterende telemaster med hinanden.

Jesper Lund (København ø, 2022-07-25)

#114

Jeg har sommerhus på sandet og mener en ny mast vil være både unødvendig og til stor gene.

Helena Aaholm Rasmussen (Frederiksberg, 2022-07-25)

#115

Jeg har selv sommerhus på Sandet, og jeg mener ikke, at der er et behov for en høj mobilmast i området.

Christian Borgbo (Frederiksberg, 2022-07-25)

#117

En mobilmast er unødvendig, nu hvor vi får fibernet. Der er ingen problemer med mobildækning i området.
Det kan ikke være rigtigt, at man blot kan ændre lokalplanen efter for godt befindende. Så er der jo ingen grund, til at ha en lokalplan.

Birgit og Tage Kofoed (København NV, 2022-07-25)

#118

Nabo til mast

Bent Holtzmann (København, 2022-07-25)

#120

Det er unødigt med denne mast, da der er etableret fibernet. Masten vil ødelægge naturen og give mange borgere gener.

Anette Borgbo (Frexeriksberg, 2022-07-25)

#121

Protest mod antennemast placeret midt i sommerhusområdet Sandet!

Claus Bøje (Sandet, 2022-07-25)

#126

Det ny installerede fibernet imødekommer behovet for bedre dækning. Endvidere er det uacceptabelt at et naturområde skal skæmmes af “Old School” teknologi.

Flemming Kronholm (Hørsholm, 2022-07-26)

#128

Der er absolut ingen grund til at placere en 42m høj mast midt i skoven omringet af huse. Master af den størrelse hører ikke til i tæt beboelse hvor vi alle elsker at komme og nyde dyrelivet og naturen. Generelt så er der ekstremt få master af den størrelseplaceret i Danmark. De fleste er 15 m høje. Flere små master har samme ellere større effekt. Placeringen af masten kommer til at ligge på et udsat område hvor der i forvejen er dårlig sigtbarhed og svært at komme forbi.
Til sammenligning, så er masten ligeså høj som en vindmølle.

Ønsker gribskov kommune at godkende dette, så har de på alle måder ikke tænkt sig om og ikke lavet nok research på hvordan man får den bedste telefon forbindelse. Og hvorfor ødelægge landskabet med en kæmpe mast når vi kan bevare smuk natur. Hvorfor ødelægge livet for en masse mennesker som risikere aldrig at kunne sælge deres hus igen?

Vibeke Kaae hvelplund (København , 2022-07-26)

#130

fordi jeg som grundejer ikke ønsker telefonmast i nærområdet. der er ikke problemer med telefonforbindelsen, og der bliver etableret fober i skrivende stund. en telefonmast vil også vlre i strid med alle loklplaner ift. naturskønne områder.

Stig Debois (Frederiksværk, 2022-07-26)

#131

1. Vi vil ikke have en mast på vores grund og få ødelagt vores liv og vores private ejendom. Hvordan kan man overhovedet få den ide at sætte sådan noget op på en privat grund?
2. Området har allerede fået nedgravet og etableret fibernet og er dækket med 50 megabit. Således ville en telemast være totalt overflødig.
3. Følg lokalplanen og kommuneplanen!!!

Jørgen Braasch (Holte, 2022-07-26)

#133

Jeg har ikke lyst til at få en mast i mit område. Dækning er fin allerede og fibernet er ved at blive udrullet nu.

Kasper Rosenmejer (FREDERIKSVÆRK, 2022-07-26)

#145

Er enig i at masten ikke er en infrastrukturel nødvendighed for områdets beboere.

Ninna Brenøe (København, 2022-07-29)

#152

Jeg ønsker ikke en høj mast i området, vi får snart fibernet, så ingen brug for mast.

Tom Damgaard (Skelkæret 2, Frederiksværk, 2022-07-30)

#153

Det hører sig ikke til i et sommerhusområde med telemaster- det er jo netop derfor vi har valgt dette område, således at vi slipper for lyd, lys og grimme master, men ønsker at være tæt på og i naturens eget miljø.
De hører til i industriområder- ikke her!

Helle Nørgaard (Frederiksværk, 2022-07-30)

#159

Af alle de nævnte grunde.

Mai-britt Haugaard jeppesen (Frederiksværk, 2022-07-31)

#160

Jeg kender nogen som bor tæt på, og syntes ikke de skal bøde for at der kommer en tlf mast op, som får deres ejendomsværdi til at falde med 20%?!

Amalie Eriksen (Albertslund, 2022-07-31)

#162

Vores vinter-værested har en mast magen til 50 meter fra vores køkkenvindue (Skodsborg). Når det blæser, synger og piber det ENORMT fra masten.

mie & Finn fjorder (3300, 2022-07-31)

#168

Er unødvendigt og ødelæggende for området

Elisabeth Andersen (Hellerup, 2022-07-31)

#170

Det er helt ude af proportioner at opsætte en mast i dette område. Dee er ikke et reelt behov og det skæmmer i den grad området.

Camilla Mæller (Vanløse, 2022-08-01)

#181

Der er ikke behov for sådan en mast på Sandet, mobildækningen er god over alt. Den bør pladseres et sted, hvor den ikke gør skade på eksisterende områder og beboere.

Eva Laksø Jensen (København, 2022-08-02)

#184

Jeg er modstander af masten på Sandet

Michael Nordahl (København k, 2022-08-02)

#187

Jeg mener masten er overflødig

Tina Møller (Rødovre, 2022-08-02)

#188

Antennemasten vil ødelægge det skønne naturområde.

Mette Kofod (helsinge, 2022-08-02)

#191

Jeg er imod en 42 meter telemast på Sandet.
Det forekommer stærkt overflødigt, da der i forvejen er nedlagt fibernet netop i samme område samt opsat telemast ved Spar-købmanden, med flere megabit end lovkravet kræver.

Mette-Marie Hersted (3300 Frederiksværk, 2022-08-03)

#193

Jeg er helt forfærdet over planen at opfører en gitter-antennemast i dette unikke naturskønne område! Det er jo (i forhold til alle andre sommerhusområder) netop denne atypisk forholdsvis uspolerede smukke natur og det mangfoldige dyreliv UDEN, lygtepæle, asfalt og mobilmaster der gør dette område ekstra eftertragtet! Og præcis årsagen til jeg at vi har valgt at købe sommerhus her! Desuden vil masten være helt overflødig og dermed KUN til gene for os som faktisk beboer området, da forbindelsen i forvejen er ok, samt at hele området netop har fået fibernet! Mvh Heinrich og Mune, Ryagervej 13

mune veilberg (København, 2022-08-03)

#194

Værdiforringelse af vores huse. Støjgener og visuelt ødelæggende af vores naturskønne område.

Steen Christensen (3300 Frederiksværk, 2022-08-03)

#196

masten vil genere os i sommerhuset, Ryagervej 41, 3300 Frederiksværk

Inge Nørskov (Frederiksberg, 2022-08-03)

#199

Dette er et skandaløst eksempel på, hvor galt det kan gå uden en overordnet “ masteplan” fra kommunernes side! Kommunerne har implicit afgivet deres grundlovssikrede udøvende og beslutningsmæssige myndighed til uvederhæftige profitforetagender - i dette tilfælde ansøgeren KPR Towers/TT!!
Resultat: kaos og kommunerne trækkes rundt i manegen af tilfældige maste entreprenører - demokratiet sat ud af kraft og smukke naturområder som Sandet skamferes og beboerne bliver syge - nogle sikkert også ruineret af et usælgeligt hus. Hvorfor føler jeg mig hensat til ex Sovjetunionen???

Rene Eskandani Hejlesen (Gentofte, 2022-08-03)

#200

Jeg synes det er forkert placering i dette smukke naturområde. Frygteligt synd, folk skal kigge på sådan en grim mast ude i naturen. Gem den langt væk.

Jette Viekilde Pedersen (Frederiksværk , 2022-08-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...