Sammenslutning mod, at ABA bliver en del af den danske inklusionsmodel - vi ønsker inddragelse af autistiske perspektiver.

Kommentarer

#1004

Inklusion skal bygge på, at der er plads til, at barnet "er som det er" ikke, hvad andre gerne vil have, "det skal laves om til at være".

Dorthe Eshington (Ølstykke, 2022-04-23)

#1008

Jeg har en søster med autisme og hvis hun skulle "trænes" på måden beskrevet højere oppe, ville det knække hende.

Johan Borello Sejersbøl (Næstved , 2022-04-23)

#1010

Inklusion bør tilpasses elevernes individuelle behov!
Det bør undgås, at eleverne skal tilpasse sig i så høj grad, at det medfører stress, belastningsreaktioner, skolevægring og lignende.

Mette Lykke Braad (Birkerød, 2022-04-23)

#1017

Fordi jeg er autist og manglede hjælpen i folkeskolen. Ingen andre skal igennem der jeg var igennem.

Amanda Dalskov (Ruds-Vedby , 2022-04-23)

#1018

Jeg synes det er af afgørende betydning, at man inddrager autistiske børn, unge samt deres forældre og får deres side af sagen med før man træffer beslutninger på deres vegne ud fra et ensidigt synspunkt. Med til en sådan høring bør man i sagens natur invitere og inddrage de forskellige autismeforeninger.

LisBeth Busk Ladefoged (8800 Viborg, 2022-04-23)

#1020

Jeg skriver under fordi, vi lever i en tid, hvor mennesker skal have ret til at være dem, de føler sig som - på trods/tværs af køn, race og overbevisning.
Autistiske børn skal selvfølgelig også have lov at være dem selv uden at skulle 'rettes ind' til at opføre sig neurotypisk, heteroseksuelt eller noget som helst andet.

Stine Rasmussen (Hørsholm, 2022-04-23)

#1025

Jeg er autist, min søn er autist. Jeg anser ABA som en form for tortur.

Katrine Nordestgaard (Ryslinge, 2022-04-23)

#1033

At autisme er en speciel gruppe der skal have al mulig god hjælp fra de specielle uddannede til at hjælpe dem

Karin Jochens Jørgensen (Hvalsø, 2022-04-23)

#1034

Fordi adfærdskorigerende tiltag aldrig må blive styrende i en indsats der i bund og grund bør handle om en forståelse af den ikke neurotypiske borgers ressourcer, kompetencer og begrænsninger!

Søren Ladefoged (Viborg, 2022-04-23)

#1042

Mange med autisme kan simpelthen ikke inkluderes i de almene skoler, de skal være i en specialklasse på en specialskole som har lærere med de rigtige kompetencer

Ghita Hansen (Ølgod, 2022-04-23)

#1045

Fordi at jeg selv har en autistisk søn og som jeg ved, ikke ville kunne håndtere en dagligdag i en almindelig folkeskole. Han reagerer voldsomt på for mange mennesker og lyde og hele hans verden vil blive ødelagt.

Heidi Poder (Bække, 2022-04-23)

#1046

Det er essentielt at høre faktiske autistiske stemmer, og gerne udelukke dem, der ønsker at "normalisere" autister, for det er et overgreb.

Ida Damgaard (København , 2022-04-23)

#1048

Som pædagog og mor til en dreng på spektret

Stina Haug Frahm Loumrhari (København, 2022-04-23)

#1054

Fordi børn med ASF fortjener at blive inkluderet i autismevenlige rammer med grobund i lowarousel pædagogik og ikke ABA. Børn med ASF skal mødes med en anerkende tilgang ikke straffes fordi de opfatter verden anderledes.

Fjellander Camilla (Stenløse , 2022-04-23)

#1055

APA er super problematisk, og der findes bedre løsninger. Autismeforeningen og specialskole erfaringer skal inddrages!

Dorte Hulbæk (Rødovre, 2022-04-23)

#1056

Jeg er enig i ovenstående

Marianne Næsager (Brønshøj, 2022-04-23)

#1058

Fordi en sag skal være fuld oplyst inden man træffer en afgørelse.

Lise Frølund Svalgaard (Holstebro , 2022-04-23)

#1062

De implicerede som det går ud over skal med på banen. Det er ikke nok at kun “eksperter” er i den bestemmende gruppe. Man skal inkludere dem der er ramt. Både de unge og deres forældre samt Autismeforeningen. Evt andre også. Dem der sidder og bestemmer skal samarbejde med dem der virkelig ved noget om det hele. Det kan ikke hjælpe noget at man laver en plan også bare trækker den ned over hovedet på dem der er tale om.
Er meget rystet over at de ikke selv kan se det. Det er almindelig god dannelse at høre de implicerede ad før der laves en bestemmelse. Håber virkelig dette bliver hørt.

Helle Hjøllund (Spjald, 2022-04-23)

#1067

Autisme fortaler

Pernille Hammer Tanski (Odder, 2022-04-23)

#1086

Jeg skriver under fordi vi i det her samfund skal stoppe med at forsøge at putte alle mennesker ned i den samme
kasse! Autister kan fint fungerer i vores samfund uden at vi ved tvang skal forsøge at ændre på deres adfærd. Jeg er dybt rystet og forarget over at ABA er inviteret til denne høring. Det er et kæmpe skridt i den helt forkerte retning!

Pernille Frederiksen (København SV, 2022-04-23)

#1090

Autisme er ikke adfærd, man kan adfærdsredigere sig ud af en diagnose.
ABA foreningen skal ud af Danmark og absolut ikke lyttes til, når det kommer til børns trivsel

Dan Christiansen (Nørre Aaby, 2022-04-23)

#1093

Jeg i mit arbejde som folkeskolelærer er frontperson i inklusionsopgaven. Den er mislykket. Og skal vi rette op på det skal det ske i et tæt samarbejde med de familier hvis børn det handler om.

Randi Larsen (Brabrand, 2022-04-23)

#1095

Børn med autisme skal ikke omvendes men rummes som dem de er

Sonne Petunia (Brønshøj , 2022-04-23)

#1098

Min søn har autisme.

Ditte Keidser (Undløse , 2022-04-23)

#1099

Vi skal rumme mennesker med autisme og ikke undertrykke en adfærd.
Jeg er chokeret 😶

Flemming Frederiksen (København SV, 2022-04-23)

#1107

Jeg er mor til en dreng med infantil autisme, og jeg er svært bekymret for ham og andre autister hvis ABA-metoden bliver en etableret metode. Den er i min optik skadelig og ødelægger børn/voksnes ret til at være sig selv, hvilket vi alle har ret til. Autisme eller ej!

Cecilie Pichard (3300, 2022-04-23)

#1108

..fordi jeg til fulde støtter sammenslutningen mod ABA.

Martin Wæver (København , 2022-04-23)

#1110

Det burde være selvindlysende at inddrage dem der i første linje er berørt

Henriette Rasmussen (Roskilde , 2022-04-23)

#1113

At autisme ikke kan kureres, da autister vil bruge uhensigtsmæssigt meget energi og hurtig få nedsmeltning er, angst og depression....

Jannie Piihl (Middelfart, 2022-04-23)

#1114

Fordi jeg har et barn, som har været forsøgt inkluderet i folkeskolen. Fyldt med skæld ud og tiltalt som doven. Var stille og autoritetstro, derfor udadregerende hjemme.
Har deraf fået socialangst.

Lone Merstrand (Nyborg, 2022-04-23)

#1118

Fordi jeg har oplevet ABA i praksis og skrevet afhandling omkring menneskesynet bag det. Det ligger fjernt fra mit, og den anskuelse om man kan træne Autismen væk! Der er ikke fokus det enkelte menneske og de bliver ikke hørt! Terapien slutter og så står den enkelte uden strategier til hverdagen fordi forløbet har været topstyret! Nej tak herfra

Christina Lauritzen (København , 2022-04-23)

#1121

ABA er komplet håbløst og ligeså tåbelig en metode, som hvis en katolsk præst skulle prøve at omvende homoseksuelle til heteroseksuelle individer.

Nikolaj Kaufmann (Herlufmagle, 2022-04-23)

#1131

Jeg er far til en autist, som ABSOLUT ikke skal ødelægges af et system, som vil ødelægge hans muligheder, bare for at gøre ham til en veltrænet chimpanse.

Johnny Larsen (Haslev, 2022-04-23)

#1135

Fordi aba er et tilbageslag, der opfordre tik adfærdstræning, og vel bedst tåler sammenligning med hundetræning jf deres hjemmeside. Det er en massiv tilbagefald til at unormale autister, i stedet for at rumme i samfundet.
Det minder om tidligere religiøse forsøg på aflære homoseksualitet. Dybt forkasteligt.
Lad nu for søren mennesker være mennesker, og mød dem der.

Peter Mattsson (Køge, 2022-04-23)

#1137

Diagnose børn skal ikke ændres de skal accepteres

Henaj Hammerich (Rolfsted , 2022-04-23)

#1152

Fordi jeg endnu ikke har hørt en autist fortælle godt om ABA. Tværtimod.
Fordi ABA metoden underminerer menneskets helhed ved at pådutte og lærer helt små børn at maskere. Lidt som pavlovs hunde. Vi fortjener alle bedre.

Bat-el Menadeva (Dyssegård, 2022-04-23)

#1153

Jeg skriver under fordi, tre af mine børn og jeg selv er på spektret. Der er bestemt ikke brug for mere, som ødelægger livet fir autister.

Heidi Højen (Hvornum , 2022-04-23)

#1157

Jeg har en søn med autisme og jeg ønsker ikke aba ind i institutioner eller skoler

Karina Poulsen (Hvorslev, 2022-04-23)

#1160

Jeg skriver under fordi, der er alt for mange børn og unge med autisme, som ikke passer i "kasserne" og derfor ikke eller alt for sent får den nødvendige hjælp og brugbare tilbyd

Hanne Sørensen (Søborg, 2022-04-23)

#1163

ABA har sine rødder i et individorienteret menneskesyn og hører til i en 1900 tals tænkning.
En tænkning hvor man så mennesket som VÆRENDE autist, hvorfor man via operant betingning forsøgte at ekskludere autismen .

I et nutidigt Danmark baserer vi os på et miljøorienteret begreb.
Pædagogisk ser vi mennesket som HAVENDE autisme og derfor bruger vi pædagogiske tilgange, hvor der er fokus på miljøet og ikke på at fjerne autisme.

ABA har historisk traumatiseret mennesker med autisme.
Det er derfor gruopvækkende, hvis vi er på vej retur til en tænkning, hvor barnet er autist og ikke må være i verden med sin autisme.

Det virker historieløst og ude af trit med vor tids miljøorienterede handicapbegreb.

Joan S (Sønderjylland , 2022-04-23)

#1165

ABA er mishandling.

Anastazia Rizos (København N, 2022-04-23)

#1174

Det er så bekymrende at nogen kan forsvare den tilgang

Hanne Holm Nielsen (Tinglev, 2022-04-23)

#1182

Har selv autisme og mine to børn.. kender alt til det.

Louise Clare (Hornbæk , 2022-04-23)

#1193

Alle sider skal høres og Især den gruppe som det omhandler. Alt andet er respektløst.

Annette Ravnborg (Holstebro, 2022-04-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...