Støt Københavns mest sårbare børn – Stop besparelser på ergo- og fysioterapi. Skriv under nu!

Kommentarer

#1209

Jeg skriver under, fordi min søn går i Troldpilen. Den ugentlige terapi samt den løbende sparring med ergo og fys er fuldstændig afgørende for min søns udvikling og trivsel. Det vil være katastrofalt for rigtig mange børn, hvis forslaget vedtages.

Anne-Katrine Larsen (København N, )

#1211

Det forringer min søns trivsel da han er glad for de dygtige fysioterapeuter der er i huset og det de foretager sig sammen.

Emilie Gomani (København , )

#1227

Den ordning er helt essentiel for min lille nieces trivsel og hendes fremskridt.

Mette Bech (København S , )

#1230

Det er urimeligt det går ud over børnene

Maria Jacobsen (Hadsten, )

#1232

Jeg skriver under fordi min nevø og alle andre børn med handicap har ret til at få den hjælp de har behov for

Nanna Thun (Vanløse, )

#1248

I helt væk hvis fjerner støtte til børn med særlige udfordringer

Christian Bøegh (København , )

#1251

Mit barnebarn har haft uvurderlig gavn af f
afyaf
af

Lone Rasch (København K, )

#1256

Alle børn skal have ret til den hjælp de har brug for

Monica Bagger (København, )

#1258

For lighed i sundhed

Sylvia Johannsen (Vanløse, )

#1270

Dette forslag er hul i hovedet. Min lillebror havde på ingen måde været der hvor han er i dag, hvis ikke han adgang til det på den måde han har. Han havde haft brug for meget mere hjælp, været immobil i en kørestol, og ikke kunne sidde op.

Katrine Danielsen (Kastrup, )

#1274

Jeg er pædagog!

Camilla Steensen (København nv, )

#1292

Qua mit barnebarn følger jeg hans liv og fordel også i børnehave-regi og er klar over hvor vigtigt det er for børnene at få den nødvendige behandling som en naturlig og tryg del af deres hverdag. Det er af endog meget stor betydning.

Birgitte Søndenskov (Hokte, )

#1304

Folkemorder og pædofilerminister mette frederiksen, skam dig.

Ilona Ragana (Ødemarken, )

#1312

Fordi min søn er autist.

Nanna Erbs (Tranbjerg, )

#1313

Jeg har i 20 år arbejdet som special pædagog i særlige dagtilbud. Altid med fysio- og ergoterapeuter som nære kolleger ansat i institutionen.
De børn vi “har under vores vinger” har alle massive udfordringer ikke mindst inden for sanseintegration. Det tværfaglige arbejde er en forudsætning for at vi kan tilbyde børnene de bedst mulige ud udviklingsbetingelser. Samarbejdet mellem pædagoger og terapeuter giver dels terapeuterne forudsætning for at møde børnene på den bedst mulige måde - med de pædagogiske støttesystemer, de har brug for og dels pædagogerne mulighed for at inddrage motoriske og sensoriske tiltag i hverdagen.
Hanne Stentoft

Hanne Stentoft (Lyngby, )

#1315

Det er vigtigt at støtte de sårbare børn til bedst muligt funktion og trivsel, det kan ikke svare svare sig sparre her 😞

Anita Hansen (København , )

#1322

Fordi børnene har brug for fysio- og ergoterapi

Dorte Nielsen (Kgs Lyngby , )

#1329

Børnene er fremtiden dem kan man ikke spare væk

Linda Bibæk (Ballerup, )

#1331

Fysio- og ergoterapi til børn med handicaps er så vigtigt. Deres træning kan ikke planlægges til bestemte tidspunktet men tilpasses deres dagligdag, lure, energiniveau osv. derfor er det vigtigt at fys/ergo er fysisk tilstede på matriklen så de kan træne med barnet når det er klar.

Maria Kryger (Sorø, )

#1335

Det er et helt misforstået sted at sparre, børn med fysisk og psykisk handicap har stort behov for både Fys og ergoterapeutisk træning, for at opnå så individuelt et funktionsniveau at de kan være en del af samfundet på deres vilkår.

Henriette Lindevall (Jyllinge, )

#1342

Børn fortjener ALTID de bedste muligheder for udvikling af bevægelse og selvstændig funktion. Fysio - og ergoterapeuter har den bedste viden til at støtte dette i barnets nærmiljø - barnet kan her se relevans og vise motivation.
Hvis “ effektivisering” skal være bedste effekt af indsats, skal det ikke centraliseres.

Majbritt Pedersen (Ølstykkke, )

#1349

Jeg er ergoterapeut og arbejder på et botilbud for børn og unge. Jeg ser I min dagligdag, hvilken positiv effekt det har for børnene at vi som terapeuter er tilgængelige i daglidagen. Kvaliteten af vores arbejde og det tværprofessionelle øges netop ved at vi er tilgængelige på stedet. Der er minimal ventetid og vi kender børnene på en helt anden måde og skal ikke bruge tid på blandt andet at indhente informationer. ja jeg kunne blive ved, men stopper her.

Camilla Mathiesen (Rødding, )

#1352

Det en vigtig ting for børn med de her særlige behov!

Samantha Pedersen (Rødovre , )

#1355

Vi skal hjælpe og støtte de børn der har behov, og der hvor de har behov! Men vi skal også hjælpe deres forældre. Vi skal ikke lægge mere pres på forældrene ved at de skal fragte børnene til Fys/ergo, så skal de have tabt arbejdsfortjeneste. Som forældre er der nok at slås med, når man har et barn med et handicap! Men vi skal hellere ikke bruge penge på taxa, det bliver også for dyrt.

Kirstine Sværke Dam (København Ø, )

#1357

Det er absurd at fjerne træning/vedligehold af færdigheder hos de sårbare børn.

Christensen Kirsten (Herning, )

#1358

Som tidligere Ergoterapeut og tillids repræsentant i Københavns Kommune special PPR er jeg meget imod besparelserne på fysio og ergoterapi til handicappede børn og unge. De tænkte besparelser vil ramme den fysioterapeutiske behandling og stoppe den ergoterapeuterne behandlingen af børnene, som forældrene må ud og skaffe på fysioterapeutisk klinikker i Københavns området.
Det er klinikkerne ikke fagligt og lokale mæssigt gearet til og det er ikke barnets tarv.
Behandlingen vil oftest foregå uden for barnets skoletid og belaste børnene og forældre yderligere.

DETTE ER SKET I EN DEL KOMMUNER PÅ SJÆLLAND - så det er ikke bare min fantasi !
Mvh
Thomas Hergaard Jensen
Special pædagogisk konsulent og ergoterapeut

Thomas Heegaard Jensen (Næstved, )

#1360

Jeg skriver under fordi jeg er imod at forringe børns vilkår!

Tanja Rebeca Hansen (København , )

#1365

Det ikke kan være rigtigt at vores velfærdssamfund ikke kan bære at støtte de svageste i vores samfund.

Martin Hørup (Brønshøj, )

#1372

Fordi når man skriver sammenhængende og ensartet ergo- og fysioterapi - så er det ihvertfald ikke de pågældende børns perspektiv man ser det fra.
For et det er ‘ens’for disse børn - skal de behandles forskellligt. Den indsigt opnås kun ved kendte ergo- og fysioterapeuter som børnene er trygge ved. Dete fopnår de ikke ved fænomenet svingsdørs-terapeuter.

Anette Petersen (København, )

#1374

Flere besparelser på børne og unge området i Københavns kommune vil få endnu flere katastrofale konsekvenser, end det i forvejen har!

Lene Døssing Nielsen (København, )

#1378

Helt urimeligt ikke at give det bedste tilbud!

Lars Henrik Larsen (Aarhus c, )

#1382

En god motorik er afgørende for indlæring, det er så forkert at spare på fysioterapi og ergoterapi til børn

Marjanne den Hollander (Næstved, )

#1383

Fordi min lillebror har særlig behov, der gør at han ville blive påvirket af dette.

Anna Danielsen (Kastrup , )

#1384

Vi skal have fokus på børn med særlige behov - både for deres livs kvalitet, og af samfundsøkonomiske årsager. Det er alt for dyrt på alle måder, at skære ned på fysio- ergo tilbuddet til børn med specielle behov

Jette Ottosen (Aabenraa , )

#1389

Fordi det er en forkert beslutning!

Flemming Andersen (Humble, )

#1391

Jeg er fysioterapeut. Arbejder som børnefysioterapeut og ved hvor vigtigt det er at skabe trygge rammer, genkendelighed og struktur for børn med specielle behov.

Grith Huwer (København , )

#1393

Der er så mange børn i mistrivsel, så det er helt horribelt, at spare netop her.

Anne Thomalla (Aabenraa, )