Støt Københavns mest sårbare børn – Stop besparelser på ergo- og fysioterapi. Skriv under nu!

Kommentarer

#601

Her kan gøres en stor forskel for mange mennesker - børn og pårørende - for et relativt småt beløb

Rebekka Almquist (Århus , )

#602

Det er vigtigt at børn får den støtte, de har brug for når behovet er kendt. Ved at sikre hvad der i det store regnskab er ganske små beløb, sørger vi for at hjælpe dem til de bedste livsbetingelser. Alternativet er meget dyrt, økonomisk og menneskeligt.

Anne Berry (Frederikssund, )

#605

Jeg skriver under fordi vi selvfølgelig skal give alle børn de bedste muligheder i livet - herunder især børn med særlige behov. Besparelser skal ikke gå ud over børn med handicap! Det er helt uacceptabelt.

Maren Astrup Sørensen (2100 København Ø , )

#618

Fordi man ikke som børne- og ungeudvalg kan tillade sig at være skyld i, at en masse børn ender i svær mistrivsel pga. manglende terapi.
Udvalget er de selv samme som overfor en gruppe forældre holder skarpt øje med mistrivsel i hjemmet ifm. børnefaglige uns. m.m.
Det er dobbeltmoralsk, og uetisk overfor de børn som virkelig har brug for tilbuddet om fysio og ergoterapi.

Helena Andersen (Hvidovre , )

#619

Jeg skriver under fordi det bare SLET ikke er i orden at spare på samfundets svageste. Det er under AL kritik. Vi skal forestille os at være et velfærdssamfund. Helt ærligt!!!

Charlotte Hansen (Nørresundby , )

#624

Jeg skriver under fordi jeg selv har et handikappet barn, dog i en anden kommune. Men det er absolut nødvendigt med behandling - både for børnene og deres forældre, som ikke kan forventes at tage en ergoterapeut eller fysioterapeut uddannelse for at træne med deres barn. Et barn som man i forvejen er på konstant, indlagt og i alarmberedskab overfor. En tryg fast terapeut af den ene eller anden slags, er fuldstændig nødvendigt og kun rimeligt at forvente at man kan få.

Didde Raahede Børsting (Vester Skerninge , )

#627

Jeg har et handicap barn og fysio og ergo er så vigtige, så han ikke mister funktion.

Lisa Bagge (Svendborg, )

#636

Jeg synes det er en vigtig sag

Alexander Ibsen (Dragør, )

#644

1,5 mio er en lille ting i det store budget, men alt for børnene.

Andrea Bang (København V, )

#662

Der er stort behov for både fysioterapeuter og ergoterapeuter i dagligdagen i kommunens specialinstitutioner, hvis der skal ydes et relevant og nødvendigt tilbud til børnene.

Birgitte Olsen (København, )

#663

Besparelser så tidligt, bliver rigtig dyrt på den lange bane. Der bør investeres MERE og ikke mindre på børne handicap området.
Det har en positiv "trickle down effect" på både børnenes fremtid og plejebehov samt på familiernes trivsel og tilstedeværelse på arbejdsmarkedet.

Poul Gørtz (København NV., )

#664

Det vil være ødelæggende for de børn at spare på så vigtigt et område.

Sara Willaume-Jantzen (Ringsted, )

#678

Jeg er fysioterapeut og genkender problematikken

Malene Christensen (Esbjerg , )

#683

Handicappede børn har brug for god, tryg og velkendt støtte for at klare hverdagen

Marlene Hyllested (Køgw, )

#687

Jeg skriver under, fordi Danmark har råd til at give børn m udfordringer hjælp

Ann Mari Korger (Lynge, )

#689

Det vil give en kraftig forringelse af børnenes vilkår og også en forringelse af terapeuternes arbejdsvilkår

Mikkel Nielsen (København Ø, )

#693

Det er forkert at spare på de dårligst stillede borgere i samfundet, de handicappede!! Det er ren og skær forråelse!!

Marianne Harding Petersen (Silkeborg, )

#711

Det er et umenneskeligt forslag og helt urimeligt overfor mennesker, som er udfordrede nok i forvejen.

Tina Lykke Holm Thomsen (Vordingborg , )

#722

Har en handicappet datter som af og til har brug for fys.

Ingelise Nyrup (Valby, )

#735

Jeg arbejder til dagligt som psykolog for en gruppe af netop den her børnegruppe og ser den store forskel det gør for børnene at have dette tilbud til rådighed!

Cecilie Bagge (København S, )

#737

Jeg arbejder som ergoterapeut med autistiske børn og ser behovet for behandling dagligt!

Vibe Skak-Nielsen (København NV, )

#739

Fordi det er det eneste rigtige. Det er nødvendig behandling for børnenes trivsel, udvikling og livskvalitet.

Annika Petersen (Valby, )

#743

Det er helt forrykt !

Line Kuhre (Valby, )

#744

Alle har ret til den rette hjælp og et værdigt liv.

Janni Elena Bøgh (Brøndby, )

#749

Jeg kender området indgående og ved at en helt afgørende forudsætning for effektiv ergo og fys behandling af de sårbare børn, er den personlige relation mellem terapeut og barn.
Netop det lokale fys/ergo tilbud i special institutionerne er noget jeg har været stolt over vores kommune har kunnet tilbyde.
At forringe det tilbud de allersvageste børn tilbydes er ikke rigtigt. Et samfund vurderes på hvordan vi behandler de svageste.

Søren Krabbe (Vanløse, )

#750

Fordi det er totalt essentielt at børnene får den rigtige hjælp.

Marie Amalie Rørbye (København S, )

#752

Nogen skal holde hånden over dem som er nemme at glemme.

Therese Kaisner (København V, )

#754

Jeg har et barnebarn der blev født i uge 24, og ved hvilke følgeskader det have. Så det et ekstremt vigtigt de får den rette behandling for at kunne leve.

Heidi Raunkiær (Albertslund, )

#755

Har selv handicappet barn, og oplever på nært hold hvor vigtig terapien er og hvor vigtigt det er, at det er integreret i barnets hverdag.

Julie Torpegaard (Spentrup, )

#789

Jeg arbejder selv som fysioterapeut på en specialskole i Roskilde, og ved hvor vigtigt det er for børn med udfordringer, at de har faste og kendte rutiner og personale omkring sig. Desuden får man som terapeut et meget større kendskab til eleverne, når man ser dem dagligt og det tværfaglige samarbejde bliver bedre. Det handler om at se det hele barn og give nogle trygge rammer i tæt samarbejde med andet personale. Kan slet ikke forstå man vælger at skære ned der!

Lotte Bachmann Mens (Roskilde, )

#791

Børnene ikke kan tale deres sag

Louise Hein sommer (Valby, )

#795

Jeg skriver under da jeg mener at familier der har børn med særlige behov, skal have al den hjælp de kan få af ergo-og fysioterapi til deres barn, som de har ret til at få.

Annette Jensen (København S, )

#799

Besparelser ikke skal ramme de mest sårbare børn og deres hårdt prøvede pårørende. Denne besparelse på sølle 1,5 mio står ikke målt med konsekvensen.

Anne Andersen (Kbh k, )