Støt Københavns mest sårbare børn – Stop besparelser på ergo- og fysioterapi. Skriv under nu!

Kommentarer

#219

Fordi den såkaldte effektivisering vil få store konsekvenser både for børnene på min arbejdsplads og for mit arbejde som pædagog i et tæt tværfagligt samarbejde.
Påstandene i foreslaget stemmer ikke overens m virkeligheden.

Kiss Andersen (Smørum, )

#223

Min barn går i specialinstitution og har brug for behandling, for at kunne udvikle sig.

Christoffer Cato Seeberg (København, )

#244

Jeg har arbejdet m de omtalte børn og har som tidligere klyngeleder for specialklyngen prioriteret det daglige tværfaglige arbejde i institutionerne. Terapeuterne hører til i dagligdagen for disse børn

Birgit Andersen (København , )

#247

Det er vigtigt at de sårbare børn trives fysisk

Lotte Johansen (Herlev, )

#249

Dem, der har udarbejdet dette forslag, kender tydeligvis intet til autisme eller til hverdagen i en specialinstitution. Børnene i specialklyngen er små, en del af dem har intet sprog, og de har brug for at kende deres terapeuter for at få noget ud af træningen. Dette indebærer at se terapeuterne i hverdagen på gangen i institutionen, også de dage de ikke selv har træning.

Forslaget vil have ødelæggende konsekvenser for min søn og hans børnehavevenners dagligdag og trivsel. Min søn træner med sin fysioterapeut min. tre gange i løbet af en uge. Jeg kan ikke se, hvordan dette niveau kan opretholdes, hvis fyssen ikke er dagligt til stede i institutionen.

Den bedste terapeut er den terapeut, der kender barnet, og som barnet kender.

Jeg synes, det er skandaløst, at man vælger at sætte børnenes trivsel og udvikling over styr på en besparelse på sølle 1,5 mio kr.

Emilie Paaske Drachmann (København, )

#255

Fordi at fys-og ergoterapi er uundværligt i institutionerne.

Rasmine McTurk (København , )

#266

Jeg skæmmes ved de uendelige besparelser og omfordelinger som rammer de svageste børn. det er ikke bare tal der skal gå op.

Mie Copsø (Højbjerg , )

#276

Det er en kortsigtet og uintelligent besparelse, der vil gå ud over børn og deres familier.

Nana Nørgaard (København K, )

#284

Fordi jeg selv har et handicappet barn og kan relatere til den problematik disse forældre måtte opleve..

Louise Nielsen (Højslev, )

#286

De svageste børn skal have det bedste tilbud

Anna Skov Jensen (1723 København v, )

#297

Børn er vigtigere end alt andet i livet. Især kommunale sparekneb ;) fy!

Marie-Louise Wagner (Aarhus, )

#320

Fordi det er fuldstændig hovedløst at spare så lidt penge på (for så mange familier) en vigtig hjælp. De /vi familier er i forvejen så hårdt presset og det er så vigtig for vores børns trivsel og dermed vores at få den rette hjælp det rette sted

Signe Gregersen (2680 , )

#325

Det er så vigtigt at de handicappedebørn kan få den rette hjælp til fysioterapi etc

Tina Lenander (Brøndby , )

#339

Fordi vi skal passe på alle - og også på vores værdier ♡

Marie Berg (København, )

#342

Jeg skriver under, fordi jeg i mit arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien ser konsekvenserne af, at børn med bl.a. autisme, ADHD og sanseintegrationsvanskeligheder ikke får den stilstrækkelige støtte.

Katrine Winther-Lange (Valby, )

#352

Men søn er ved at blive udredt for autisme.

Camilla Kongsmar (Ølsted, )

#355

Fordi børn med alvorlige handicap fortjener den behandling, der er nødvendig for deres trivsel og udvikling, også selvom det er mere omkostningsfuldt for samfundet. Det bør vi prioritere i det danske velfærdssamfund.

Astrid Finderup (Vanløse, )

#368

Helt og holdent fordi at dette forslag ikke er i barnets tarv. Det er alt afgørende for denne målgruppe at behandlingen/træningen er fast på stedet og tidspunkt kan justeres ud fra barnets energi. Fleksibiliteten og den meget lokale kontakt med pædagogerne i hverdagen er alt afgørenden for mit barns trivsel og udvikling. Netop dette vil forslaget fjerne. Det er en katastrofe for nogle af de sårbareste mennesker i samfundet, og vil på sigt hvis man tænker kroner og øre blive en langt dyrere løsning for samfundet i og med vi får langt flere børn med endnu større behov for hjælp fra det offentlige, da de ikke har fået optimale men dybt kritisable udviklingsmuligheder.

Anne Sofie Hansen (København S , )

#373

Jeg er selv søster til et barn med et handicap, og de kommunale tilbud som f.eks. fysioterapi har haft utrolig stor betydning for min brors livskvalitet fra barn og ind i voksenlivet.

Louise Grønbech (Vejen , )

#380

Fordi vores fineste opgave som velfærdsstat er at passe på de mest sårbare ❤️

Maria Vinding Nielsen (Nørresundby , )

#394

Vi som samfund har det allerstørste ansvar til at passe på de mest sårbare grupper.
Handicappede børn og deres familier har alle brug for hjælp og støtte! For børnenes trivsel udviklings skyld. Og kan vi ikke passe på de mest sårbare, hvem er vi da??

Hyben Schroll (København, )