Eksklusionen af Viggo Jonasen skal trækkes tilbage!

Kommentarer

#2

Det handler ikke om “langvarig sexistisk chikane” og man har ikke forsøgt løse konflikten før man ekskluderer Viggo Jonasen.

Kit Aastrup (Aarhus C, 2022-03-29)

#3

Jeg mener som andre, at denne proces er meget problematisk og bør gå om med det samme.

Karen Nygård (Århus, 2022-03-29)

#5

Jeg skriver under, fordi uenigheden mellem parterne ikke skal - og ikke kan - løses med eksklusion. Uenigheden skal - og kan kun - løses gennem dialog (og diskussion).

Søren Poulsen (Højbjerg, 2022-03-29)

#6

At den enormt kloge og dygtige Viggo Jonasen pludselig skal smides ud af Enhedslisten virker totalt absurd.

Jo Falk Nielsen (8270 Højbjerg, 2022-03-29)

#8

Man har ikke valgt at løse konflikterne lokalt gennem brug af konfliktløsning, og dermed har partiets ledelse svigtet alvorligt.

John Graversgaard (Aarhus, 2022-03-29)

#9

eksklusionen som politisk begrundet, da anklagerne om sexisme og chikane er tilbagevist

Martin Petersen (Århus, 2022-03-29)

#11

Fordi jeg kender ham som et anstændigt menneske der ikke krænker andre. Derimod hjælper han alle de svage. og er altid åben for dialog dvs. løse uoverensstemmelser og tage ved lære.

Vivi Hinrichs (Aarhus C, 2022-03-29)

#14

Udover de nævnte grunde, fordi et medlem af Forretningsudvalget har indrømmet, at han ikke ville "betvivle sandhedsværdien" af de anklager Viggo Jonasen blev udsat for. Dermed har man også erkendt et helt særligt princip i følge hvilket anklager altid har ret og det er forkert overhovedet at undersøge om der skulle være beviser for det modsatte - endsige at lade nogen tvivlkomme anklagede til gode

Ulf Olsen (Odense C, 2022-03-29)

#21

Jeg er flov over mit parti.
Omvendt bevisbyrde hvor den anklagede skal bevise sin uskyld for at blive frikendt, er ikke værdigt for et socialistisk og humant parti.
Samarbejdsproblemer, anklager og beskyldninger kan ikke løses med afstraffelser. Det kan kun gøre ondt værre.

Partiets troværdighed er helt til rotterne.

Munk Solveig (Århus, 2022-03-30)

#22

Jeg mener ikke at sagen er ordentligt belyst.

Helene Gerup (Omø, 2022-03-30)

#25

Man er uskyldig til det modsatte er bevist.

Hanne Rasmussen (Aarhus V, 2022-03-30)

#28

Det er fuldstændig urimeligt, Viggo er en mand der har mandsmod og —-

Lotte Boesen (Højbjerg, 2022-03-30)

#31

Jeg opfatter eksklusionen som politisk begrundet, på grund af at Viggo, i mange sager I partiet og med kiritiske røst, forsvaret folk som ikke kunne forsvare sig selv.
Denne politiske motivation var så kæftige at anklagerne, da politiske argumentation ikke kunne holde vand, spillede den sxisme kort og blæste på Viggos retsikkerhed.

marti williams (Sabro, 2022-03-30)

#33

For at stoppe sekterisk feministisk had til det mandlige køn, og derved en demagogisk stempling af en god gammel venstrefløjs politiker

Ole Lund (Egå, 2022-03-30)

#34

Mest groteske og modbydelige
optræden og udelukkelse af et utroligt seriøst menneske, der gør et kæmpe arbejde i alt, hvad han har med at gøre..og så af dem, man går ud fra er normalt begavede mennesker i dansk politik!

Inger Lundbergh (Risskov, 2022-03-30)

#36

Urimelig anklage.

Helle Storgaard (Risskov, 2022-03-30)

#40

Jeg støtter en åben og transparent proces, hvilket der desværre ikke har været!

Derudover synes jeg at grundlaget for eksklusionen er ringe og dårligt belyst., samt det at HB endnu ikke har kunne leverer et referat til os medlemmer m.m.

Mvh.
Andres Faundez

Andres Faundez (Skødstrup, 2022-03-30)

#43

Jeg forventer demokrati retssikkerhed og gennemsigtighed

Gram Sørensen Jette (Sabro, 2022-03-30)

#44

Urimelig eksklusion af Viggo Jonassen.

Lars Jacobsen (Aarhus , 2022-03-30)

#45

En åbenlys forkert beslutning at smide hr. Jonassen ud. Pinligt for Enhedslisten som jeg er medlem af

Kristian Nordentoft (København, 2022-03-30)

#46

Det er på et meget tyndt grundlag, Viggo er blevet ekskluderet på!

Torben Vegener Hansen (Tilst, 2022-03-30)

#48

Der skal være ordentlige forhold?

rene rafn (Egå, 2022-03-30)

#51

Mig bekendt har ingen afdeling eller afdelingsbestyrelse indstillet Viggo til eksklusion. Dermed er vore egne regler i § 23, stk. 2, overtrådt. I øvrigt har jeg kendt Viggo i 50 år som en god socialist ♥

Jan Spangenberg (vanløse, 2022-03-30)

#52

Vedtægterne er ikke fulgt, det faktum alene afgør sagen. Dertil kommer, at sagsgangen er helt hen i vejret og anklagerne synes udelukkende at bero på personforsmåelse og deraf følgende gift-spin. Det burde være gennemskuet af en bestyrelse. §1 bør istedet anvendes mod anmelderne istedet - hvis der findes anstændighed i partiet.

Rune Gitz-Johansen (København, 2022-03-30)

#56

Eksklusionen er klart ulovlig iht. Enhedslistens vedtægter.

Freddy Jensen (Brabrand, 2022-03-30)

#58

Fordi Viggo klippefast holder fast på sin overbevisning og sine principper, som harmonerer med mine egne.

Klaus Singers (Brabrand, 2022-03-30)

#64

Jeg skriver under, fordi man af et socialistisk parti burde forvente den højeste grad af retssikkerhed, hvilket, der efter hvad jeg kan se, ikke er givet Viggo Jonasen.

Peter Iversen (Århus Vest, 2022-03-31)

#65

En disproportional dom.
Fejl i procedure.
Manglende åbenhed og retssikkerhed.

Hertil:
Ingen forudgående forsøg på mægling eller løsning.
Partiskadelig sagshåndtering.
Manglende dialog og ansvarlighed.

Lasse Enevoldsen (Aarhus C, 2022-03-31)

#76

Jeg har læst bilagene og anklagerne mod Viggo og kan ikke se at der er tale om sexistik chikane og heller intet der bør lede til en eksklusion. Der bør forsøges lokal konflikmægling og det er et angreb på os alle at vores ledelse kan slippe afsted med at ekskludere et medlem på så tyndt et grundlag uden at ville diskutere præcis hvad det er de ligger til grund for at der skulle være tale om sexistisk chikane med henvisning til personfølsomme oplysninger. Der er ikke nogen personfølsomme oplysninger, men tværtimod en masse følelser og opfattelser, som bør lægge frit frem så alle kan danne deres egen mening om der er tale om sexistisk chikane. Derudover bør man i sager om påstået sexiatisk chikane undersøgen sagen med ekstern hjælp i stedet for at tage parti i en sag hvor der tydeligvis er meget forskellige opfattelser af hvad der er sket.

Ulf Baldrian Kudsk Harbo (Glesborg, 2022-04-01)

#77

Enhedslisten skal være et rummeligt parti, hvor der også er plads til andet end renskuret tale. Vi skal ikke smide alle de skæve, irriterende, småtrælse, selvhævdende personer ud og dermed reducere os selv til en uniform pænhedsklub. Jonasen har offentligt betvivlet kompetencerne hos sin byrådskollega, med urette eller rette, men når man stiller sig til rådighed for en tillidspost, hvor man skal repræsentere partiet, er det en del af spillet, at det vil blive diskuteret, om man egner sig til det. Det skal der være plads til. Jonasen har tilsyneladende gjort det på en aggressiv og træls måde, og afdelingsledelsen burde have instrueret ham om at ændre adfærd, men sagen er ikke i nærheden af at rumme sådan en alvor, at den burde føre til eksklusion. Desuden er det tvivlsomt, om eksklusionsprocessen er gennemført i henhold til vedtægterne.

Jens Peter Kaj Jensen (Madrid, 2022-04-02)

#92

Jeg kan godt lide Viggo

Mogens Overballe (Allingåbro, 2022-04-15)

#96

Viggo Jonasen er unik, dygtig og har min dybeste respekt. Han bør behandles ordentligt!

Iben Stubkjær (Silkeborg, 2022-04-17)

#102

Jeg mener at eksklusionen af Viggo er uretfærdig.

Daphne Simonsen (Grenå , 2022-05-02)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...