Gentofte skal have et 50 meter bassin, og de 100-årige egetræer ved Kildeskovshallen skal reddes!

Kommentarer

#3

Der er et alternativ til denne ubæredygtige løsning med en udvidelse af Kildeskovshallen. I Sportsparken og med et 50 meter bassin, så der er mest muligt vand til alle i Gentofte. Svømmefærdigheder er et 'must' i et kystland som DK.

Anette Schrøder (Gentofte, 2022-03-06)

#9

Jeg skriver under fordi et 50 m bassin i Sportsparken er den eneste rigtige løsning for Gentofte! Der er ingen gode argumenter for at presse et 25 m bassin ind i Kildeskoven!

Lene Pedersen (Gentofte, 2022-03-06)

#21

Jeg underskriver fordi jeg støtter sagen! Jeg arbejder selv som livredder og ved at et nyt bassin i sammesvømmehal vil resultere i en stor udvidelse af rensningsanlægget i svømmehallen. Det er dyrt og besværligt da det hele befinder sig i kælderen. Derudover vil det blive meget uoverskueligt for de eksisterende livreddere at rengøre og velligeholde et så stort anlæg

Hjalmar Elmegaard (København, 2022-03-07)

#27

Der er så mange argumenter mod at bygge et 25 m bassin i Kildeskovshallen og endnu flere for at få udvidet vandkapaciteten ved at bygge i Sportsparken.

Jeanne Toxværd (Gentofte , 2022-03-07)

#28

vi ikke må ødelægge Kildeskovshallen og parken omkring den med endnu en udvidelse, og fordi vi kan få meget mere svømmehal for pengene i Sportsparken. Sportsparken trænger også til flere faciliteter, der kan skabe liv i området.

Helene Brochmann (Gentofte, 2022-03-07)

#29

Jeg mener bestemt vi får meget mere glæde af et stort bassin på 50 meter.

Peter Hammer Sørensen (Gentofte, 2022-03-07)

#40

En ny svømmehal i Kildeskoven vil ødelægge værdifuld natur.

Jacob Munk (Charlottenlund, 2022-03-08)

#42

En ny svømmehal i Gentofte er det eneste rigtige at gøre. At kaste en formue efter en ældre velfungerende svømmehal, men som aldrig vil kunne møde alles behov, giver absolut ingen mening. Vi har arealet ved sportsparken, lad os få en ny hal med parkeringspladser, en café, 50 meters bassin og så vil kommunen igen kunne prale af at være en fremsynet kommune med ambitioner i sportens verden også. Og så vil der være endnu mere plads til alle- modsat nu hvor der virkelig er pres på Kildeskovshallen alle ugens 7 dage.

Louise Bruhn Petersen (Gentofte, 2022-03-08)

#45

A:Det er 50 m bassin der efterspørges
B:Trafikforholdene kan ikke bære udbygning ved KS
C:Miljø natur arkitektur ødelægges ved KS

Bent Clausen (2820 Gentofte, 2022-03-08)

#48

Kildeskovshallen og det omkringliggende anlæg ikke bør ødelægges.

Katrine Bang (Hellerup, 2022-03-08)

#59

Jeg har som SF’er i sidste periode som kommunalbestyrelsesmedlem kæmpet for en svømmehal ved Gentofte Sportspark. Det vil være win win pga. synergi mellem sportsparken og svømmehallen, bevare Kildeskovshallen og omgivelserne som i dag, og vi vil alle have glæde af to svømmehaller.

Brigitta Volsted Rick (Hellerup, 2022-03-08)

#62

Jeg er en aktiv motionist, men ofte når jeg kommer i hallen er der kun 2 baner ledige i 50 m bassinet. Det er ikke meget til en hel kommune og ofte bliver det alt for trangt og vanskeligt at svømme.

Esbern Sjøgaard (Gentofte, 2022-03-08)

#63

Vi skal ikke have et 50 m svømmebassin her. Det skal være der hvor alle de andre sports haller er. Kildeskovshallen skal renoveres som der er startet på nu ( hjælp hvor det larmer 🥵) men så står bygningen smuk igen. Og lad os så nyde den lille grønne plet, og lille skov.

Suzanne Behnke (Gentofte, 2022-03-08)

#65

Det vil i min optik blive en umulig opgave at forsøge med endnu en udvidelse i den fantastiske komposition af bygning og natur som Kildeskovsanlægget besidder

Kristian Koldtoft (Beder, 2022-03-08)

#71

Fordi sporten (både svømning og andre sportsgrene) skal have bedre rammer - ikke mere klemte rammer!

Marc Reifling (Gentofte, 2022-03-09)

#72

Vi har ikke brug for et 25 m. bassin mere i Kildeskovshallen, men et større anlæg andet steds. Vi er en aktiv idrætskommune og der skal være gode svømmefaciliteter til elitesvømmer ligesom der er i ændre idrætsgrene i Gentofte kommune.

Kathrine Veje (Gentofte, 2022-03-09)

#78

Jeg ønsker at der ikke bliver bygget yderligere ved Kildeskovshallen og at Kildeskoven fortsat bevares og beskyttes som grønt område for områdets gæster og lokalområdets beboere.

Bjørn Borgen Hasløv (Gentofte, 2022-03-09)

#80

Der er brug for meget mere kapacitet til svømmere i Gentofte Kommune. 50 meter bassin i Sportsparken er det eneste, der giver mening.

Karin Hansen (Dyssegård, 2022-03-09)

#81

Jeg har været konkurrencesvømmer i mange år, og den nuværende hal er ikke bregnet til stævner. Det vil en ny 25 meter hal ikke kunne forbedre, så hvorfor bygge noget der ikke er brug for?

Dikte Schrøder (Gentofte, 2022-03-09)

#82

Det er den vigtigeste og bedste løsning🙏

Birgitta Ellingsgaard (Charlottenlund, 2022-03-09)

#85

Fæld ikke de gamle træer - det vil være en katastrofe - CO2 - Biodiversitet - Dyreliv og velvære for byens befolkning!!!

Lene Harries (Ålborg, 2022-03-10)

#86

Bedste løsning med to haller

Gudrun Muff Saxild (Gentofte, 2022-03-10)

#89

Træerne sal på ingen måde faldes. De er helt fantastisk, især om sommeren. Vi skal passe på dem og bygge svømmehal et andet ste.

Gisele Christoffersen (Gentofte, 2022-03-10)

#92

Jeg går ind for en helt ny svømmehal med kapacitet og fremtidmuligheder.

Der kan kun etableres nye 50 meter bassiner i Sportsparken, og det er lige præcis det der efterspørges af alle.

Jeg er desuden meget imod at skæmme og ødelægge området i Kildeskoven, mere end det allerede er sket med den sidste tilbygning der blev bygget.

Mikkel Rostock (Hellerup, 2022-03-10)

#95

Det er vigtigt at bevare gamle træer og grønne åndehuller i kommunen.

Birthe Ravn (Gentofte, 2022-03-10)

#106

Løsningen med nybygning ved Stadion virker mest gennemtænkt og som tilgodeser de enkelte gruppers interesser bedst muligt. Det virker optimalt at Kildeskovshallen ikke skal igennem en længere nedlukning. En løsning med bevarelse af de gamle egetræer er åbenlyst at foretrække.

Birgit Bredahl Nielsen (Charlottenlund, 2022-03-10)

#113

Det er det eneste rigtige..

Jan Rinck (Gentofte, 2022-03-11)

#117

Pga egetræerne

Karin Gomez (Hellerup, 2022-03-11)

#118

Kildeskoven skal bevares. At den efterhånden er blevet så lille skyldes udelukkende elendig lokalpolitik. Hvis man ønsker at benytte svømmefaciliteter har vi tæt på Øresund! Vi har kildeskovshallen! Er behovet til en 50 meter bane, skal det ikke ødelægge den sidste den af kildeskoven!

Elizabeth Cray (Hellerup, 2022-03-11)

#119

Tove Poulsen

Tove Poulsen (2920 charlottenlund , 2022-03-11)

#129

Jeg skriver under, fordi vi oplever, at Kildeskovshallen kan være overfyldt, og dermed er det ikke en mulighed for os at benytte den, da vores søn er autist og ikke kan klare støjen indtrykkene herfra. Ideen med at gå i svømmehallen er netop at få ro på nervesystemet. Desuden mener jeg, at Kuldeskovshallen og området omkring netop er helt unikt, og derfor bør bevares.

Patrycia Liberski (Gentofte, 2022-03-11)

#131

Som gammel Gentofte borger og flittig bruger af Kildeskovshallen ønsker jeg ikke at den flotte hal samt omkringliggende natur bliver ødelagt

Nicolai Gottlieb Stoff (Aachen, 2022-03-11)

#136

Et bassin ved sportsparken giver bedre mening da man spreder muligheden for at tilgå svømmeaktiviter for alle aldersgrupper. Den unikke bygning og omkringliggende smukke arial burde blive bevaret så eftertiden også kan nyde dem.

Peter van Toorn Brix (Hellerup, 2022-03-11)

#138

Hvorfor bruge penge på at ødelægge bygning og omgivelser. Den foreslåede løsning løser ikke problemet. Stop det straks.

Trine Andersen (Gentofte, 2022-03-11)

#139

Jeg synes det er vigtigt, at bevare så meget som muligt af Kildeskoven

HANNE DEHLHOLM (Hellerup, 2022-03-11)

#142

Jeg skriner under for at træerne ikke skal fjernes

Susanne Pedersen (Gentofte, 2022-03-11)

#146

Vi bor i Jægersborg og vil rigtigt gerne få en ny svømmehal tættere på. Vi er børnefamilie og er enige med, at presset i Kildeskovshallen er næsten umuligt at leve med.
Som landskabsarkitekt vil jeg understrege, at det er meget vigtigt med egetræer ved Kildeskovshallen bevares, det er jo en del af tanke om svømmehallens udseende.

Agnija Rubene (Gentofte, 2022-03-11)

#147

Som arkitekt er jeg naturligvis overbevist om, at den arkitektoniske smukke Kildeskovshal skal bevares i sin nuværende form uden yderligere dårlige tilbygninger.

Anne Varnum (Hellerup, 2022-03-11)

#148

Jeg skriver under fordi:
1. Projektet er ikke visionært bør være en løsning 50 år ud i fremtiden med en arkitektonisk unikt svømmehal
2. Trafikproblemer bliver ikke løst
3. Opfylder ikke borgernes behov som er en 50 m svømmehal, med stævner, grønne udearealer og gode offentlige trafikforhold.

Hack Busch (Gentofte, 2022-03-11)

#153

Jeg synes 50m bassin i sportsparken er det oplagte og mest hensigtsmæssige valg pga. bl.a. miljø, trafik, parkering, value for money

Christine Ørting (Gentofte, 2022-03-11)

#155

Jeg synes at Kildeskoven bør bevares og at en løsning med en anden svømmehal synes bedre.

Rasmus Falbe-Hansen (Dyssegård, 2022-03-11)

#158

Det er den bedste løsning

Jette Depagneux (Charlottenlund, 2022-03-11)

#163

Jeg vil bevare naturen og fordi jeg vil skabe nærhed til svømning for Vangede borgere

Ulrik Jacobi (Gentofte, 2022-03-12)

#192

Jeg elsker det grønne område omkring Kildeskovshallen. Stedet har en sjæl og ro som ikke findes lige ved andre af landets svømmehaller. Jeg frygter at der gøres indhug i denne ved udvidelse.
Samtidig vil en nyopført svømmehal sikre en bedre geografisk og dermed demografisk fordeling af svømmekapaciteten i kommunen.

Mikkel Hempel (Hellerup, 2022-03-13)

#193

Kildeskovshallen er i forvejen en svømmehal der fremtræder slidt og uddateret.

Michaela Johansen (Hellerup, 2022-03-13)

#196

Bevar egetræerne, mere vand for pengene og nærhed ift flest mulige børn.

Jan Villumsen (Gentofte, 2022-03-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...