SVINESTALD I GAMLØSE NEJ TAK

Kommentarer

#6

Vi har allerede alt for mange svin Orø. Vores grundvand er allerede belastet, og vi er allerede plager en del af alvorligt. Hvis der kommer en ny svinestald hvor det er planlagt bliver hele øen en stor lugtgener uanset vindretning.

Jette Hansen (Salvig Orø, 2022-02-12)

#8

Jeg ønsker udvikling på Orø - ikke afvikling.

Emil Sylvester Jakobsen (Gamløse, 2022-02-12)

#9

Er bekymret for vores grundvand

Mogens Johansson (4305 Orø, 2022-02-12)

#11

Fordi jeg ønsker Holbæk Kommune trækker miljøgodkendelsen tilbage til en ny svinefarm i Gamløse, hvor jeg har sommerhus.

Stine Engel (København K, 2022-02-12)

#15

Miljøet over mere bacon.

Kenny Karlsson (Salvig, 2022-02-12)

#18

Jeg skriver under fordi jeg bor på Stauninggårdsvej 26 i Gamløse og ikke ønsker at bo så tæt op af en svinestald. Jeg har længe gået med tanker om at købe det hus jeg pt. lejer, men det vil jeg ikke såfremt en svinestald kommer så tæt på. Elsker Orø, naturen og Ganløse og synes ikke en svinestald er passende i så tæt et beboelsesområde.

Hollie Mathiesen (Orø, 2022-02-12)

#20

Jeg syndes ikke det er en god ide med grisefarm inde i en by

Ditte Sørensen (København, 2022-02-12)

#24

Vi lider af både lugt og fluer i rigelige mængder.
Samtidig ønsker Holbæk kommune ikke reagere på den massive flue plage som er yderst generet af!

Vibeke Vedel (3480, 2022-02-12)

#25

Jeg er imod grisefarmen, jeg er bange for vores grundvand

Eugène johannes Paalvast (Gamløse, 2022-02-12)

#26

Jeg er imod oprettelse og udvidelse af svinedrift på orø.

Lasse Junget Hartmann (Orø, 2022-02-12)

#31

Det er for mig og min familie komplet uforståeligt at Holbæk kommune giver tilladelse til svinehold klods op af det lille bysamfund, det store sommerhuskvarter i Gamløse og det rige naboliv, som blomstrer på Orø. Det vil ha’ kæmpe miljømæssige konsekvenser og i praksis devaluerer rigtig mange menneskers liv og bolig grundet forurening, lugtgener og masser af fluer. Vi håber på, at kommunen vil træde i karakter og omstøde beslutningen.

Thomas Michaelsen Brøchner (Holbæk, 2022-02-12)

#32

Jeg vil blive nabo til evt svinestald. Det bliver et kæmpe NEJ TAK herfra!!!!!!

Vicky Hansen (Orø, 2022-02-12)

#33

Jeg kommer til at bo som nabo til svinefarmen. 700 m væk. 😢😡😢

Lone Rieskov (Orø, 2022-02-12)

#34

Bl. a. Stank, insektplage, grundvandsforurening.

Lis Schumacher (4305 orø, 2022-02-12)

#38

Vi har sommerhus på Frændevej 43, ikke særlig langt fra staldene. Jeg frygter, at den planlagte svineproduktion vil belaste miljøet herunder grundvandet, luften, støjgener m.m. Vi opholder os ofte i vores sommerhus på Orø for at komme tæt på naturen, fred og ro og det særlige ø-miljø. Her findes mange ildsjæle, som skaber unikke oplevelser for øens beboere, sommerhusejere og turister. Landbruget skal der også være plads til, men bør drives i respekt for det sårbare miljø for dyr og mennesker.

Kirsten Fonborg Hansen (Haslev, 2022-02-12)

#41

Forurening af grundvand og lugt gener, i by og på land.Øen er meget lille, vores huse falder i pris, og turismen udebliver.
Børnefamilierne bliver væk.
Og måden grisene bliver fragtet fra øen på er ikke dyre velfærd.

Connie Rau (Gamløse, 2022-02-12)

#44

Ønsker ikke en svinestald i min baghave!!!

Malene Lønstrup (Hvidovre, 2022-02-12)

#48

Vores grundvand er i forvejen truet af ret høje nitritmængder. Vores undergrund indeholder samtidig tynde lerlag, hvilket betyder at nedsivning foregår ret hurtigt med lav rensning.
Vi bor på en ø, og har ikke ubegrænset adgang til andre boringer/vandværker.

Anja Rosensværd (Bybjerg Orø, 2022-02-12)

#51

Jeg skriver under fordi jeg mener at etableringen af en svinestald på matriklen vil have stor negativ miljøpåvirkning på naboer samt lokalsamfundet som helhed.

Simon Madsen (Bybjerg, 2022-02-12)

#53

Jeg skriver under, fordi jeg ikke mener, at Orø kan rumme endnu en svinestald og den berører for mange mennesker negativt.

Kirstine Stenz (Orø, 2022-02-12)

#56

Jeg synes det er vanvid med flere produktionsdyr, på Orø.
Særligt af hensyn til miljø og grundvand, men også fordi det er så tæt på vores skole, kro, butikker og kirke. Altså det eneste byrum vi har på øen

Søster From (4305 Orø, 2022-02-12)

#57

NEJ TAK til endnu en stald med grise! Kommunen bør lytte til bekymringen for vores grundvand, støj, lugtgener og flueplage. Høringsskrivelsen er ydermere fejlbehæftet og mangelfuld.

Ditte Norlander (4305 Orø, 2022-02-12)

#60

Fordi jeg er imod flere grise på Orø, den miljøfaktor det afgiver og de øgede gener det medfører som stikker langt ud over 375meter. De eksisterende anlæg er allerede til gene og nu vil man øge genen til fordel for én bondes kapitalisering og forsøg på øgning af indtjening til ulempe for Orø’s borgere, grundvand, miljø og fremtid mht. køb og salg af boliger og sommerhuse samt deraf befolkningsantallet på Orø og den attraktion Orø er i dag.

Jannick Ringius (Orø, 2022-02-12)

#61

Vi har sommerhus i Gamløse på Orø

Søren Karlsson (Frederiksberg, 2022-02-12)

#62

Mere svineproduktion på Orø vil skade vores sårbare miljø, give yderligere og voldsomme lugt-, støj- og flue gener. Et lille samfund som Orø med sårbar og skrøbelig natur vil ikke kunne bære det.

Mille Kirkeby (4305 Bybjerg, 2022-02-12)

#63

Jeg kommer på Orø en gang om ugen og deltager i noget af det permakulturelle arbejde på øen.
Et endnu større svinehold på øen vil skade vores seje træk for at skabe en stærk permakultur på Orø, for slet ikke at tænke på øens grønne profil der gavner både fastboende og turister.

Dan Ysnæs (Kirke Hyllinge, 2022-02-12)

#66

det stinker

Mikkel Høgh (Hvidovre, 2022-02-12)

#68

Jeg synes at svine produktion, er en fejl samt det vil skade vores lille ø samt grundvandet

Brian Lidsmoes (København K, 2022-02-12)

#71

Jeg er bekymret for vores grundvand

Lone Thomsen (Gamløse, 2022-02-12)

#73

Det er rent dyrplageri den måde som der holdes grise på.

Gedke Rix (Allinge, 2022-02-12)

#75

Jeg er imod svinefabrikker.

Hanne Skov (Orø, 2022-02-12)

#76

Bor her, så nej tak

Susan Jasmin (Orø, 2022-02-12)

#82

Jeg skriver under fordi vi 1) Er indenfor 375 m grænsen 2)Vi ønsker ikke flere
svinehold på en lille ø. Der er allerede to svinebestande 3) Grundvandet på Orø er allerede under udredning og pres 4) Bonden er ikke lokal og bor end ikke på øen 5) Når tilladelsen er givet er bonden fri til at ændre og udvide svinebestanden uden høring.

Merete Sandager (Orø, 2022-02-13)

#83

Jeg skriver under for miljø og drikkevand

Lene Dodds (Orø, 2022-02-13)

#86

Nej tak til svinestald

Sebastian Løfmark (Gamløse, 2022-02-13)

#91

Jeg skriver under fordi vores grundvand er truet af udledning af gylle.

Linda Holmgren Jensen (Gamløse, 2022-02-13)

#96

Jeg finder det ikke hensigtsmæssigt at lægge en større landbrugsproduktionen så tæt på et boligområde.

Steen Ejsing (Orø, 2022-02-13)

#97

Jeg er sommerhusejer på øen, med stor sympati for de fastboende og ængstelse for vandkvaliteten

Freddy Hansen (Brønshøj, 2022-02-13)

#98

Grundvand, lugtgener

Bent Andresen (Bybjerg, 2022-02-13)

#101

Jeg skriver under pga. grundvand og miljø

Lars Jørgensen (ORØ, 2022-02-13)

#103

Landbrugets nødvendige omstilling starter ikke med mere af det samme... mange bække små truer grundvandet og naturgenopretningen...

Karsten Wagener (Gamløse, 2022-02-13)

#106

Enig og modstander af flere svinebesætninger på så lille en ø som Orø

Chalotte Zoee Maluu Stennicke (Gamløse, 2022-02-13)

#107

En svinestald vil give mange lugtgener, fluer og dermed belaste andedræt og helbred af beboer og dyr i de omkringliggende huse. Endnu en svinefarm på Orø vil belaste miljøet og grundvandet, som i forvejen er belastet af bl.a. 2 svinefarme. Stanken vil generelt ødelægge opholdet i mit dejlige hjem og have. Vasketøjet kan ikke tørres udenfor. Generelt synes jeg at dyrehold skal lægges om til økologisk drift og kan derfor ikke støtte oprettelse af endnu en svinefarm på Orø.

Elsbeth Schrijvers (Gamløse, Orø, 2022-02-13)

#108

Fordi vi skal tænke på hinanden også selvom loven er overholdt.

Johnny malm johansen (Gamløse, 2022-02-13)

#109

Det er ikke ok at anlægge en svinestald op ad et beboelses- / sommerhus område.

Terese Malm Johansen (Gamløse, Orø, 2022-02-13)

#111

Birthe og Knud Snerle
Strandgårdsvej 18
Brønde

Birthe Snerle (Brønde, 2022-02-13)

#112

Vi har sommerhus på
Bakkevej 1 og ønsker ingen svinestald i Gamløse. Vi har i perioder store problemer med massevis fluer. Flere vil
gøre at vi må flytte fra øen. Desuden er lugten fra en svinestald en stor forringelse af området. Vi ønsker ingen svinestald i Gamløse.

Julie Navne-van Vliet (4305, 2022-02-13)

#119

Det vil på sigt have negativ indflydelse på Øens miljø, tourisme, befolkningsvækst og meget mere.
Så længe kommunen på flere områder forsøger at fremme tourisme, kan det virke meningsløst at give tilladelser som denne.

Morten Falkenberg (Bybjerg, 2022-02-13)

#120

Kommer ofte på Orø, og ønsker derfor ingen kontaminering/ gener for øens beboere.

Hanne Cathmont (Kbh, 2022-02-13)

#121

Frygt for vores grundvand.

Kirsten Jensen (4305, 2022-02-13)

#124

Jeg mener at en svinestald i Gamløse vil være til væsentlig gene for en hel del beboere. Svinestalde bør ikke etableres så tæt på beboelse
Desuden er grundvandet på øen allerede sårbart for nitritnedsivning fra bl.a. landbrugsdyrehold, derfor skal der selvfølgelig ikke etableres flere gylle/ajle/stormøddinger som kan øge risikoen for at forurene vores vandboringer.

Anne Marie Jensen (Bybjerg, Orø, 2022-02-13)

#126

Jeg er bekymret for de konsekvenser det vil have for vores flora, fauna samt drikkevand, hvis der placeres endnu en svineproduktion på øen.

Charlotte Bak Kennedy (Orø, 2022-02-13)

#131

Det belaster vores grundvand og miljø og der er store lugtgener, da gården ligger tæt på private ejendomme og foreninger.

Chalot Tannie Thomsen (Brønde, 2022-02-13)

#134

Grundvandet på Orø er i forvejen hårdt presset pga. landmænd. Hvis de fortsætter så kan de lave uoprettelig skade

Ian Kennedy (København N, 2022-02-13)

#135

Jeg skriver under som umiddelbar nabo og fordi der produceres 8000 slagtesvin på øen i forvejen.
Øen har ikke brug for flere eller det afføring, der følger med en ny stald.

Kim Kennedy (Orø, 2022-02-13)

#137

Nej til svinestald

Brigitte Andersen (Orø, 2022-02-14)

#140

Jeg er bekymret for vores grundvand

Gitte Raagaard Paalvast (Orø, 2022-02-14)

#141

Produktionen af svine kød og de miljøproblemer der følger med skal stoppes, der er bedre alternativer for mennesker og for dyr !

Lucas De azevedo (Holbæk , 2022-02-14)

#157

Jeg har fritidshus i Havnsø og kender til generne ved fabrikslignende svinefarme, som er en skændsel for dyrevelfærd, miljø og klima. Desuden umoralsk, da det ødelægger vores fælles jord. Og Orø skal passes på!!!!

Rikke Volf (København , 2022-02-14)

#158

Grundvandet bliver forurenet

Lindtoft Leila (Orø, 2022-02-14)

#159

Jeg skriver under, fordi der er rigelig med grisefabrikker i Danmark

Efternavn Eva (København S, 2022-02-14)

#178

Jeg ønsker at beskytte det i forvejen udsatte grundvand samt spare naboer for lugtgener

Lis Gaarde-Johansen (Brønde, 2022-02-16)

#180

Jeg er sommerhusejer på Frændevej og er bekymret for grundvandet i området.

Søren Kjerside Hansen (Haslev, 2022-02-16)

#184

En ny svinestald vil forurene grundvandet på Orø og skabe voldsomme lugtgener på øen - generelt synes jeg at det er en hån mod beboerne på Orø.

Rasmus Christensen (Gamløse, 2022-02-17)

#187

Det påvirker flere bekendte på Øen, der ikke vil kunne sælge deres huse, fordi det vil være uattraktivt at bosætte sig nær en svinestald. Det giver sig selv...

Martin Haarbye Vejlgaard (Bybjerg, 2022-02-17)

#196

Det må da være indlysende!!!!!!!!!!

Jytte Frem (Holbæk , 2022-02-19)

#197

Jeg bor i nærheden og cykler forbi stalden hver morgen. Jeg er desuden meget bekymret for grundvandet på øen, som allerede er påvirket negativt af landbruget.

Alexandra Wittchen (Orø, 2022-02-20)

#200

Det giver sku ikke rigtig mening

Caspar Jensen (Korsør , 2022-02-21)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...