Nej tak til indhegnet Naturnationalpark i Vester Thorup

Kommentarer

#2

Det hører ikke hjemme i vor natur med hegn

Lasse Kloster (Frøstrup, )

#3

Jeg underskriver fordi jeg er modstander af indhegnet natur, jeg syntes at dyr og menneskers ret til at færdes frit skal bevares.

Lillian Røge (Fjerritslev, )

#5

Jeg skriver under da jeg er bange for at det vil ødelægge biodiversiteten i områderne

Hans Madsen (Harlev J, )

#6

Vi skal bevare plantage og skov for alle

Jytte Nielsen (Kolding, )

#9

Jeg er bekymret for dyrevelfærden og den begrænsede adgang til naturen. Jeg synes, det er tåbeligt at bruge 888 mill, på noget der i mine øjne vil ødelægge den natur, vi kender og elsker. De penge må kunne bruges mere fornuftigt. Mvh Diana Kupetz

Diana Kupetz (Sæby, )

#16

Det vil være en katastrofe for hele området

Anne Eidorff (Herlev, )

#17

Jeg har sommerhus i Thorup og mener ikke naturen skal indhegnes.

Anders Christensen (København Sv, )

#19

Imod indhegning af dyr uden opsyn og fodring
Imod begrænsning af min og andres fri adgang til naturen indhegnede Nationalparker i Danmark herunder Torup plantage - Bulbjerg

Hanne Myrup (Aalborg, )

#21

Jeg skriver under fordi vi har en fantastisk natur med et varieret dyreliv, og en fauna der holder på sandet så klitterne ikke begynder at vandre.
Der er igennem de senere år skovet træer der bryder vinden, holder på sandet, samt binder kulstof, der ikke er blevet erstattet med nye træer.

Thomas Christensen (7741 Frøstrup , )

#22

Jeg ønsker ikke Lildstrand omkranset af indhegning .

Poul Christensen (Lildstrand, )

#24

Det er gennemgående en dum ide.

Marinus Sevel Andersen (Luld Strand , )

#28

Jeg er meget imod at der bliver sat hegn op, med de gener det påfører både dyr og mennesker. Det område det berører, er noget af det mest velbevarede vilde natur vi har, og i de 47 år jeg er kommet i området, har lokalbefolkningen gjort en stor indsats for at passe på naturen, og jeg frygter lidt, at man er ved at skubbe mange naturelskere fra sig, med de ekstreme forandringer der er tale om.
jeg støtter fuldt og helt en udvidelse af Nationalpark Thy, men blankt nej
til NNP med høje hegn til følge.

Henning Koch (8382 Hinnerup, )

#31

Dybt uenig

Mette Riisgaard (9990, )

#37

Fordi vi vil kunne færdes overalt uden der skal åbnes for hegn og der er dyr man skal være bange for.

Roma Lemvig (Frøstrup, )

#41

Fordi ingen skal bestemme hvad god eller dårlig natur er…

Michael Kristensen (Thorupstrand , )

#42

Vilde dyr skal ikke indhegnes og sulte

Frank Pedersen (Frøstrup, )

#52

Fordi natur skal bestå uden hegn

Anni Kildeberg (Pandrup, )

#53

Jeg er imod indhegning med naturplejere som heste og kreaturer

Gitte Pedersen (Randers , )

#55

Jeg skriver under fordi jeg har imod indhegning af natur.

Brian Røge (Fjerritslev, )

#56

Mennesker skal ikke bevidst udsætte dyr for unødig smerte

Saxild Pia (Silkeborg, )

#59

Jeg er imod indhegnet nationalparker.

Kristian Johansen (Vust, )

#61

Vi skal ikke hegnes ind og der er tiltag for at få området ind under nationalpark Thy.

Kim Kloster (Lildstrand, )

#62

Fordi det er Nordjyllands bedste plantage st færdes i både gående og løbende
Skriver under som gammel Thorup dreng

Mikkel Vilsen (Hjørring , )

#66

Jeg mener man ødelægger et skønt område for at hegne dyr inde (ofte med misrøgt som konsekvens) for at fremme andre dyr.. burde kunne løses uden at hegne alt ind...

Sanne Sommer (Frøstrup, )

#67

Jeg er modstander af, at man igangsætter NNP projekter uden at det er ordentlig undersøgt, hvordan resultatet vil blive. Der er altfor få faglige begrundelser.

Eva Sellin Mortensen (Fjerritslev, )

#69

Vi skal IKKE indhegnes. Er sikker der findes andre gode måder, og ikke mindst med inddragelse af lokal befolkningen. Virker som om vi mennesker er de værste dyr, og det egentlig er os, man ønsker at hegne ude.

Frsnk Koldsgaard (Frøstrup, )

#70

Jeg skriver under fordi, at det er forsøg uden evidens. En forrygt ide. Lidelse for de store græssere, vores vilde hjorte gøres hjemløse, da de i den teori ikke er nøglearter. Vi hegnes ude af vores natur.

Nej tak

Henriette Andersen (Hillerød, )

#77

Det er fuldstændig forrykt at man kan gennemtvinge indhegning af offentlige naturområder på trods af en meget stor modstand i lokalbefolkningen.
Er det folk der har valgt at bosætte sig i byområderne, der skal bestemme hvordan den natur vi er opvoksede med og elsker skal være ?
Skal alle dem der er vant til at færdes i naturen ikke kunne tilgå den som de plejer ?
Hvordan kan dyrevelfærd tilsidesættes bare fordi nogle biologer har fået en skør ide ? Hvis en landmand behandlede dyr på samme måde, som man ser i disse "biodiversitetsprojekter", havde han højst sandsynligt fået en fængselsstraf - og med rette!!

Jakob Thorhauge Christensen (Vesløs, )

#81

Natur skal ikke indhegnes, dyr skal ikke sultes til at spise giftige planter og bark, det er med risiko for liv og lemmer man skal færdes blandt de udsatte tamdyr.
Alt sammen planlagt uden evidens og ud fra manipuleret rødliste.

Esther Studstrup (Pandrup, )

#83

Gavner ingen

Bodil Jørgensen (Hesinge, )

#84

Jeg er imod indhegning

Lasse Kristensen (Fjerritslev , )

#88

Der er absolut ingen grund til at sætte hegn omkring vores natur
Vi har så meget natur i Thy og oven i købet en nationalpark med en rig biodiversitet
Desuden vil det være dyreplageri at hegne dyr inde og lade dem klare sig selv. Det vil kræve meget større arealer, end vi kan byde på i Danmark, hvis de ikke skal dø af sult.
Prøv dog at hegne nogle områder i og omkring København så skal I høre et ramaskrig

Doris Thygesen (Vesløs, )

#89

Jeg er modstander af disse s.k
Naturnationalparker, det har ingen relevans. Det er efter min mening nærmest ødelæggende, både for de indespærrede dyr og for naturen.

Helena Waenerlund (Arden, )

#93

At det er helt galt med indhegninger. Både på den ene og den anden måde.

Peter Lützen (4700, )

#95

Jeg skriver under fordi jeg er ivrig bruger af Lild Plantage og Bulbjerg, både til fods ( med hund) og på hesteryg. Hvilket betyder at der IKKE skal hegn op👍

Mai-Britt Mortensen (Vesløs, )

#97

Den smukke og urørte natur i Thorup skal ikke ødelægges af vildthegn...

Anette Clausen (Randers , )

#100

Området omkring Lildstrand skal ikke hegnes ind, jeg forstår ikke, man kan komme på så tåbelig en tanke.

Anni Larsen (Brovst, )

#103

Vi kan sagtens prioritere en mangfoldig natur uden hegn og store græssere og med fri adgang for alle!

Lars Pagh (Vejle, )

#104

Nej til hegn

Lars Grønhøj (Brovst, )

#107

Jeg mener der er alt for mange minusser i forhold til plusser. Jeg vil blive positivt overrasket over hvis naturstyrelsen lever op til deres påstande om at høre på borgerne. I de 26 år jeg har haft dialog med dem har de altid ageret som godsejere med en rethaverisk kultur med en misforstået ejerskabs følelse af vores fælles natur. Men som sagt vil det være dejligt at de reelt begyndte at forstå at borgerne er deres arbejdsgivere og at vi har en kvalificeret holdning til vores skønne natur.

Jesper Finderup (Fjerritslev, )

#108

Det er unødvendigt og skadeligt for klimaet!

Chresten Boelt (Pandrup, )

#110

Jeg vil have lov til at gå mine lange ture i skoven udenfor stisystemerne uden at være bange for at blive trampet ned af indhegnede dyr. Og jeg synes det er forkert at indhegne natur, lad den da være med naturligt forfald og lad de dyr det lyster komme i skoven.

Charlotte Kjeldgaard (Fjerritslev, )

#111

Jeg er imod En indhegnet nnp i Vester Thorup.

Stine Lomholt Hansen (Lemvig, )

#112

Dette projekt er der ingen evidens for det vil virke. Vi risikere at vi ødelægger naturen mere end vi bedre den.

Marianne Sandberg (8600 Silkeborg , )

#113

Vi bruger området til ridning og fordi det ikke er iorden at hegne dyr ind uden at sørge for at fodre dem ordentlig hvis det var naturligt ville de vandre når føden bliver knap men detkan de jo ikke

John Pedersen (Frøstrup, )

#114

naturen skal udfolde sig i samspil med samfundet, ikke under hegn

bo hill larsen (helsingør, )

#118

Jeg gerne vil bevare naturen og adgangen til Vester Thorup plantage, som den er. Uden hegn og udsatte dyr.

Anne Hove (8381, )

#119

Jeg mister min frihed. Jeg har brug for naturen til og lade op, det kan jeg ikke gøre hvis jeg hele tiden skal være opmærksom på store dyr når jeg er til fods og især til hest, hvor det kan være livsfarligt.

Rikke Finderup (Fjerritslev , )

#124

Det vil ødelægge lokalsamfundet.

Jens Møller (Faaborg , )

#125

Bevar det smukke naturområde i Thy - hegn er ikke naturligt!

Lisbeth Møller (Faaborg, )

#127

Alle naturnationalpark projekter er helt til grin. Naturen er til for at blive brugt - ikke for at holde biologer beskæftiget

Jonas Haldrup Nielsen (Nibe, )

#129

Jeg skriver under fordi vi er fastboende i Thorupstrand, og vi vil fandme ikke have vores natur hegnet ind så vi ikke kan færdes frit i skoven, vi vil stadig kunne tage en løbetur, cykelture, rideture, MTB, og en almindelig gåtur med hunden.

Richard Kristensen (Thorupstrand , )

#130

Indhegninger vil begrænse både mennesker og dyr på en unaturlig måde

Karina Tinggaard (Kirke Hyllinge, )

#136

Dyreværnsloven bør gælde alle dyr. Ret til fri adgang til vores natur

Lone Gelardi Holmen (Samsø, )

#138

Jeg vil gerne kunne gå en tur i vores dejlige skov, og det vil jeg ikke komme til med indhegning.

Maibritt Overgaard (Thorupstrand, )

#139

Vi skriver under fordi vi siger nej tak til indhegning og den dårlige demokratiske proces.

Gerda og Søren Bertelsen (7741 Frøstrup, )

#143

Der er to sider på et hegn. Den ene side for at holde noget indespærret, og den anden side for at forhindre adgang. Angående den indespærrede del kommer det til at foregå under mangelfuld opsyn og ingen supplerende fodring i vinterperioden. Her vil jeg påpege situationen på Djursland sidste år, hvor adskillige kreaturer omkom p.g.a misrøgt. Har man dyr i sin varetægt, har man pligt til at varetage dyrenes velfærd. Angående den gruppe man vil forhindre adgang, her udelukker man mennesker, uanset hvilket ærinde/formål disse mennesker måtte have for at bevæge sig frit i området, fra at få en gudsbenådet naturoplevelse HVER DAG.

Christen Baggesen (Hobro, )

#146

Naturen skal have lov til at være i fred. Og ingen dyr skal dø af sult og tørst og forgiftninger i Danmark!

bente jørgensen (kirke eskilstrup, )

#148

Jeg skriver under fordi indhegning ikke høre hjemme nogen steder i naturen

Jacob von Wildenradt (Horsens, )

#149

Hvorfor en Naturnationalpark i et område, hvor der i forvejen er masser af vild natur. Effekten af Naturnationalparker er ikke undersøgt og langt fra dokumenteret. Der sker en voldsom indskrænkning af mulighederne for friluftsliv i områderne, både for lokalbefolkningen og for turisterne. Find dog nogle områder, hvor der virkelig vil ske en forskel for naturen.

Lene Jerlach (Næstved, )

#160

Jeg er imod, fordi den frie adgang hindres af hegn, og dyrene bag det vil komme til at sulte.

Hans Holm (Fjerritslev, )

#162

Latterligt forslag, der ikke bidrager med noget godt, hverken til natur eller dyr.

Tina Andersen (Aarhus , )

#165

Jeg er imod hegning af natur.

Nuka Kræmmer (Læsø, )

#166

Jeg er imod indhegning af vilde dyr, og synes slet ikke der er lavet undersøgelser nok af konsekvenserne ved indhegningerne. Der er forskere der anbefaler, men bestemt også forskere der advarer om indhegning.

Bertelsen Gitte (Kolding , )

#169

Vi vil fortsat kunne færdes frit i vores natur og man går ikke ind i et indhegnet område med store dyr.
Processen er under al kritik og er ikke demokratisk når folk og kommune ikke bliver hørt.

Bodil Bertelsen (Frøstrup, )

#175

Den skøre ide skal stoppes

Claus Falk Jensen (Svebølle , )

#180

Jeg er meget imod indhegningen, da jeg ofte færdes i skoven med min familie og vores hund. Jeg har før oplevet at kreaturer bliver aggressive over for os, især hvis man færdes med hund i sådanne indhegninger. Jeg vil ikke fremover komme til at færdes i skoven inde i indhegningen, når der er farer for mig selv og min familie. Det vil også hæmme bevægelse friheden, hvis man skal gå og lede efter låger i hegnet hvis man er på tur.
Skoven skal være et fristed, ikke et sted hvor man skal gå frygt og være bange for om man kan nå i sikkerhed, på den anden side af hegnet.

Jeg er født, opvokset, fastboende i Thorupstrand, jeg har ikke mødt en eneste lokal beboer fra omegnen endnu, der syntes indhegningen er en god ide..

Michael Bang Kristensen (9690 Fjerritslev - Thorupstrand , )

#184

Jeg går ind for oprettelse af Naturpark UDEN indhegning , hvor skovfældning stoppes ,da de store skovmaskiner ødelægger stier og veje som derved er nærmest ufremkommelige

Villy Petersen (Lild Strand, )

#187

Staten opfører sig som diktatorer og ødelægger Danmarks Natur, uden at spørge befolkningen eller endsige eksperter.

Per Evan (Brabrand, )

#188

Staten skal IKKE smadre vores smukke natur, som bliver plejet fint. Vi skal IKKE have dyr i indhegning som skal sulte. Vores natur er så smuk og perfekt som den er nu. Det skal stoppes NU!

Tina Christensen (Fjerritslev , )

#189

Fordi jeg anser projektet for et molboarbejde, vi har jo allerede fredet klithede, strand og vedvarende skove/plantager og dermed biodiversitet omkring Lildstrand. At ville skabe et område, der går tilbage til istiden, er idioti. Desuden hvorfor overhale et lokalt ønske om indlemmelse i NNP indenom? Det er magtsyge!

Aase Funding (Odder, )

#190

Rytter og så glad for naturen som den er uden flere hegn og storgræssende dyr

Holmstrøm Mette (Skivum , )

#195

Lad naturen være som den ergo lad være med at hegne den og dyrene inde.

Tommy Kristensen (Fjerritslev, )

#199

Tanken om hegn er fuldstændig forfærdelig. Her er masser af uforstyrret natur i forvejen.

Inge Meldgaard (Hjardemål klit, )