Bevar Lilleheden Plantage

Kommentarer

#401

Jeg har terapi ridning for mennesker med psykisk og fysisk lidelser, hvor skoven er helt fantastisk og derudover skal vi bevare dyrelivet i plantagen.

Jensen Camilla (Hjørring, 2021-11-05)

#411

Vi skal bevare Lilleheden klitplantage.

Maria Jarnum (Hjørring, 2021-11-05)

#422

Det er vigtigt, at vi bevarer den natur der omgiver os.

Per Højen (Hjørring, 2021-11-06)

#423

Fordi jeg er modstander af fældning, af et stort stykke af vores naturfredet plantage.

Marie Louise Espersen (Hirtshals, 2021-11-06)

#429

Jeg vil beholde skoven og dyrelivet omkring os

Anne Kronborg Nielaen (Hirtshals, 2021-11-06)

#436

Vil gerne beholde skoven og dyrelivet

John Kronborg Nielsen (Hirtshals, 2021-11-06)

#438

Plantagen er uerstattelig.

Pia Poulsen (Hirtshals, 2021-11-06)

#439

Jeg elsker skov og natur og der er ikke for meget af det heromkring .💪

Ivar Eberg Pedersen (Bjergby, 2021-11-06)

#441

Vigtig med natur

Gitte Awwal (København , 2021-11-06)

#442

Vi skal bevare vores skønne natur!

Charlotte Mikkelsen (Hirtshals , 2021-11-06)

#443

Fordi at jeg ønsker at bevare vores natur som netop er smuk og unik og den skal ikke plastret til af vindmøller for økonomisk vinding.

Uffe Sørensen (Tversted, 2021-11-06)

#447

Traditionen med at affrede arealer så snart man opdager at der er penge at hente må høre op.

Thomas Lundsgaard (Hirtshals, 2021-11-06)

#448

Den smukke natur skal bevares. Den er noget af det bedste og smukkeste ved Hirtshals. Jeg ber til at naturen får lov til at blive!

Mia Fenger Christensen (Tårs, 2021-11-06)

#450

Vi planter skov for at fremme biodiversitet og den grønne omstilling. Vi fælder ikke skov for at finansierer en havne udvidelse! Fældning af fredskoven Lilleheden er ikke et element i den grønne omstilling. Det er et overgreb på kystnær, fredet natur med det ene formål at finansierer udvidelse af en industri havn. Det motiv står klart og Vindmøllerne opstilles ikke for at opnå klimamål, det er blot en sidegevinst som altid følger med en vindmølle - uanset hvor den opstilles.

Christian Hartmann (Randers, 2021-11-06)

#451

Man fælder ikke skov for at sætte vindmøller op.

Flemming Ovesen (Hirtshals, 2021-11-06)

#457

Vi har så lidt skov, så lad os bevare den vi har.

Janne Wolthers (Hirtshals, 2021-11-06)

#458

Jeg vil bevarer Lilleheden Klit plantage

Nils Engelund (8270 Højbjerg, 2021-11-06)

#460

Plantagen er et unikt stykke bynært natur, der skal bevares som det er. Både af hensyn til dyre- og plantelivet, men også af hensyn til kommunens borgere og deres rekreative muligheder.

Arne Nygreen (Hjørring, 2021-11-06)

#461

Jeg vil bevarer Lilleheden Klit Plantage

Yvonne Engelund (Højbjerg / Hirtshals , Kjul , 2021-11-06)

#469

Naturen er vigtig for at mennesker trives. Lilleheden plantage er vigtigt for byens borgere, dem der er nu og dem der kommer i fremtiden. Vi skal ikke sælge ud af naturen.

Pia Haugaard (Kongerslev, 2021-11-06)

#471

Jeg er modstander af, at have Møller stående i vores smukke Plantage😥👎

Kai Mkkelsen (Hirtshals, 2021-11-06)

#473

Vi skal værne om det begrænset skov vi har i kommunen! Og i første omgang udnytte de møller vi har etableret 100%.

Laila H Sørensen (Løkken, 2021-11-06)

#474

Det er vigtigt at bevare så meget natur tæt på byen som muligt, både af hensyn til turisterhvervet og de lokale beboere.

Gro Glans (Hirtshals , 2021-11-06)

#485

Vi har boet på Kjulgården i 24 år, og s synes ikke plantagen skal ødelægges af vindmøller

Knud B Olesen (løn strup, 2021-11-06)

#487

Naturen er vigtig - især i en naturkommune.
Det er vindmøllerne også, men de kan sagtens placeres et andet sted.

Susanne Præstholm (Hjørring, 2021-11-06)

#490

Jeg sætter pris på skoven og tilbringer mange gode ture der

Winni Fenger (Hirtshals, 2021-11-06)

#504

Naturen omkring dejlige Hirtshals er noget af det som gør Hirtshals attraktiv i dag, både for lokale og turister. I en kommune hvor byrådet fører sig frem på at vi skal hjælpe naturen bla. ved at plante vilde blomster og lade skoven være så fugle, insekter og dyreliv kan få muligheder, er det da at gå i den anden retning at fjerne så meget skov. Det bliver nej herfra og nej til at stemme på partier som går ind for at fjerne skoven.

Johny Madsen (9800, 2021-11-07)

#507

Vi bør værne om vores rige fauna!

Teresa Skov (Hjørring , 2021-11-07)

#513

Henrik Ramshøj Christensen

Henrik Ramshøj Christensen (Hirtshals, 2021-11-07)

#516

Jeg skriver under, tak for hjælpen til dem der sørger for alt det her🤗 jeg støtter op.Vi skal passe på skoven og den smukke natur i og omkring Hirtshals.

Birthe Buus (Skørping, 2021-11-07)

#517

Jeg skriver under fordi, at jeg er vokset op i området omkring Lilleheden og brugt plantagen meget og jeg mener, at det er skidt for vores natur at ødelægge et fredet område på den måde. I dette tilfælde er der andre alternativer hvor vindmøller placeres i havet i stedet for tæt på bebygget områder.

Christina Grøne (Aalborg , 2021-11-07)

#524

Lilleheden klitplantage og Kjul strand er et vigtigt rekreativt område for både byens borgere og ikke mindst turister.

Steen Christensen (Hirtshals, 2021-11-07)

#529

Fordi det er totalt hjernedødt at fælde fredet skov bare fordi en eller klaphat synes det er en god ide

Kurt Konradsen (Hjørring, 2021-11-07)

#530

Jeg vil bevare skoven samt ikke have flere vindmøller!!!

Anders Frost (Hirtshals, 2021-11-07)

#537

Vil ik have udvidet havnen med ødelæggelse af viktig natur

Heaika Skum (Hirtshals, 2021-11-07)

#544

Man bør absolut ikke fælde fredsskov. Vi er jo nogen der har lært om sandflugt på Hirtshals Skole, og om hvordan området så ud, inden man begyndte at plante træer. Tænk jer nu om...

Lars Christensen (Odense SØ, 2021-11-07)

#545

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker Lilleheden Klitplantage bevaret

Niels Ole Thomsen (Hjørring , 2021-11-07)

#550

De skal holde sig fra vores fredede natur 👊🏻

Steinunn Poulsen (9850, 2021-11-07)

#551

Vi planter skov og skaber biodiversitet. Vi fælder ikke skov for at anlægge vindmøller som betaling for en havne udvidelse. Møller skal stå på havet - skove skal stå i naturen. Kystnær fredskov skal ikke fældes.

Ulla Overgaatd (Kjul/Hirtshals, 2021-11-07)

#552

Hele området bliver splittet af der er et dejligt fugleliv på stedet med sjældne fugle 👍
Møllerne må stå i havet eller på en mark

Niels jørgen Harbo Olesen (Hirtshals, 2021-11-07)

#571

Jeg skriver under fordi kæmpe vindmøllepark høre til på havet

Annemarie Krogholm (Vrå, 2021-11-07)

#573

For godt 65 år siden kom jeg meget i Lilleheden Klitplantage som KFUM spejder i Hirtshals, hvor vi hold mange øvelser på dag og nat.
Med spejder hilsen
Ole Hulgaard Nielsen

Ole Nielsen (9380 Vestbjerg, 2021-11-07)

#575

Vindmøller hører til på havet

Poul Teilmann (Hirtshals , 2021-11-07)

#577

Naturen skal bevares når anden mulighed ligger der

Anja Soelberg (Hjørring, 2021-11-07)

#583

Min fødeby

Gert Skjoldager (Skævinge, 2021-11-07)

#587

Det er en dejlig skov. Den bruges af rigtig mange, det ved jeg for, jeg går der selv.
Der findes så meget landbrugsjord, som er mere egnet. Landsbyer, med faldefærdige huse, som kunne købes og få flyttet befolkningen.

Bente kjærsgaard Christensrn (9850 Hirtshals , 2021-11-07)

#590

BL.A. PÅ GRUND AF DE SJÆLNE TUDSER OG AT SKOVEN ER FREDET

KARSTEN ANDERSEN (HIRTSHALS, 2021-11-07)

#593

Kæmpevindmøller skal stå langt ude på havet. Det er helt unødvendigt at ødelægge den fantastiske natur nord for Hirtshals, ved at fælde træer bare for at plante kæmpevindmøller. Det skæmmer og er visuel støj for hele området.

Frank Nielsen (Brønderslev, 2021-11-07)

#596

Skal man slå en skov fordi man bliver grøn . 😡😭

Roland Rath (Hirtshals, 2021-11-08)

#598

Jeg skriver under for at bevare vores smukke, bynære natur. Der findes andre måder at udvide havnen og byen på.

Lone Fiil (Hjørring, 2021-11-08)

#599

Vi skal bevare naturen.
Investeringer skal ikke trumpfes igennem pga trusler af borgmesteren ommanglende udviklong

Bo silius Nielsen (Hirtshals , 2021-11-08)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...