Bevar Lilleheden Plantage

Kommentarer

#6

Møllerne skal langt til havs

Petur andor Andreassen (Hirtshals, 2021-11-01)

#17

Den skønne natur de vil ødelægge nyder vi dagligt.

Allan Christensen (Hirtshals , 2021-11-01)

#23

Det er helt ude i skoven , hvor skal dyr og mennesker så mødes ?

Lars Christensen (HJØRRING, 2021-11-01)

#25

Lilleheden plantage skal bevares som et åndehul og rekreativt område til glæde og gavn for borgere og turister

Gunhild Andersen (Sønderborg, 2021-11-01)

#29

Det skal bevares

Helle Pedersen (Bindslev , 2021-11-01)

#35

Vi skal ikke ha plastret det hele til med møller.

Borup Mikael (Hirtshals, 2021-11-01)

#38

Man skal passe på den bynære natur

Paw Rytter (Vrå, 2021-11-01)

#40

De skal ikke ødelægge fredskov.

Ulla Jensen (Hirtshals , 2021-11-01)

#42

Opvokset med plantagen, som er af stor betydning for mig og borgerne i Hirtshals

Svendsen Rikke Vinther (Arden, 2021-11-01)

#44

Freddskov i lilleheden plantagen skal beholdes for mennesker og natur. Vi har brug for mere natur derfor skal vi ikke ødelægge det vi har.

Mireille Oostendorp (Hirtshals, 2021-11-01)

#51

Det er så vigtigt, at der er nogle, der står fast på Hirtshals naturs vegne - ellers forsvinder den lige så stille for øjnene af os. Havnen har vundet hver gang, men den går ikke længere

Karen Bennedsen (Hirtshals, 2021-11-01)

#55

Jeg skriver under fordi vi under ingen omstændigheder skal have bygget disse vindmøller I dette unikke stykke naturområde, som skaber et åndehul for dels lokale men også turister, læ og værn for dyr og planter

Kim Nordenstrand (Hjørring , 2021-11-01)

#56

For mange hundrede år siden blev der drevet rovdrift på skovene i Vendsyssel. Dette resulterede i sandflugt, der fik katastrofale konsekvenser. Det lagde landsbyer øde og gjorde, flere steder, jorden umulig at dyrke.
I 1880'erne anlagdes plantagen for at stoppe sandflugten.
Vi skal da ikke gentage historien...
Lad os værne om dette skønne område 🙂🌲🌲🌲

Jesper Christian Thue Mikkelsen (Hirtshals , 2021-11-01)

#58

Jeg ønsker ikke vindmøller opsat i Lilleheden Klitplantage

Marianne Worm (Hirtshals, 2021-11-01)

#59

Har sommerhus i Kjul og vil komme til at se alle møller hver dag og det er rigtig mange som vil så vi må gøre alt det vi kan for at få dette vanvid stoppet . At ligge en vindmøllepark så tæt ved by og sommerhusområde er total vanvid ..


hver dag

Eriksen Jørgen (Hirtshals, 2021-11-01)

#60

Nu skal ødelæggelsen af den skønne danske natur stoppe - NU!

Heine Bentsen (Hjørring, 2021-11-01)

#61

Der er absolut ingen grund til at amputere "et åndehul" for både fastboende og turister.

Lene Christensen (Bindslev, 2021-11-01)

#62

De skal bare ikke op. Der er sikkert mange andre løsninger, end så mange kæmpe Møller så tæt på en by.

Andersen Christian (Hirtshals , 2021-11-01)

#65

Naturen er presset nok i forvejen,møller er ingen grund til at udrydde dyrelivet og skoven,da de bør placeres på havet i eksisterende møllefelter hvor infrastrukturen til elnettet er etableret

Søren Halle (Hirtshals , 2021-11-01)

#67

Det er den skønneste grønne skov og vil meget nødig se den nedlagt/ødelagt. Den bliver næsten året rundt besøgt af mange turister. Jeg har sommerhus i Kjul. Hvis der der kommer vindmøller op i fredskoven vil min udsigt være ca. 32 hvirvlende vinger. Det er ikke sundt for krop / sjæl / øjne og ører Jeg kan IKKE acceptere vindmøller ind i skoven - men heller ikke så mange vindmøller på havnen som der p.t. er snak om. Føler også med Hirtshals boerne der vil komme til at se / høre på dem hver eneste dag.

Helle Reinert Drivsholm (Hjørring , 2021-11-01)

#71

Jeg skriver under fordi:.
- Byrådet ikke i tilstrækkelig grad værner om Hirtshals. Selv ENHEDSLISTEN gav på byrådsmødet d. 27.10 udtryk for, at skoven jo ikke fandtes for 130 år siden, så en fældning er jo blot en tilbageførelse til en mere oprindelig tilstand... Wow 🤪...

Desuden skriver jeg under fordi:

- jeg er flittig bruger af skoven, da jeg bor op til den
- jeg flyttede hertil netop pga natur-skønheden, som man nu ønsker at ødelægge.
- jeg er imod ,at "fremskridtet" altid blir på naturens bekostning
- en såkaldt natur-kommune ikke fælder skov.
- initiativtagerne til finncieringensmodellen til havne udvidelsen øjensynligt ikke er helhedstænkende og "grønne" i deres mindset
- jeg er ikke tryk ved konstellationen, hvor vores borgmester også er næstformand i en iøvrigt aldeles tavs havnebestyrelse
- og jeg kunne blive ved...

Mikkel Sand (Hirtshals, 2021-11-02)

#74

Jeg skriver under fordi jeg bor i Hirtshals, og holder meget af området. Det er et helt unikt sted for planter og dyr med plads til alle besøgene. Det ville være et stort tab hvis området blev ødelagt med vindmøller og havneudvidelse

Andersen Dina (Hirtshals, 2021-11-02)

#77

Bevar Lilleheden Plantage

Flemming Svendsen (Hirtshals, 2021-11-02)

#80

Jeg elsker naturen omkring Hirtshals. Og ønsker at bevare vores skov

Charlotte Jensen (Hirtshals , 2021-11-02)

#84

Der er fældet skov da coler Line nye depot bliv bygget hvor er der plantet nye træer

Madsen Lindhart (Hirtshals, 2021-11-02)

#85

Jeg er bekymret sommerhusejer, og mener Hjørring Kommune skal prioritere naturen og turisme fremfor vindmøller. Møllerne kan iøvrigt sagtens sættes op på landbrugsjord - det er der masser af i kommunen.

Hornsved Henrik (Stouby, 2021-11-02)

#86

Vindmølleparken vil være svært forstyrrende for fuglelivet, stranden og folk som bor og lever i Hirtshals.

Engdahl Lene (ARENDAL/HIRTSHALS, 2021-11-02)

#87

Vindmøller ikke er så grønne som der påstås fra dem som tjener på at opføre dem og for at bevare vores strande og plantager.

Jette Madsen (Åbyen, 2021-11-02)

#92

Jeg er så glad for vores skove og dejlige områder. Vi har alt hvad hjertet kan begære af natur. Det skal værnes om med næb og klør.

Karen Pedersen (Hirtshals, 2021-11-02)

#98

…vi skal bevare plantagen :)

Næblerød Lisa (Hirtshals, 2021-11-02)

#101

Stedet burde bevares og ikke fældes. Gir jo ikke mening at alt skov fjernes i dk efterhånden.

Christina Nørskov Kristensen (mosbjerg, 2021-11-02)

#102

Havnen skal ikke udvides på bekostning af skoven. Vindmøller skal ud i havet.

Nielsen Gitte (Hirtshals, 2021-11-02)

#105

Jeg vil bevare naturen omkring Hirtshals

Sørensen Julie (Hirtshals , 2021-11-02)

#108

Det vil være forfærdeligt, hvis dette skønne naturområde skal fældes
Her er mulighed for mange skønne naturoplevelser

Knudsen Doris Astrup (Hjørring, 2021-11-02)

#109

Bor i området og vil nyde naturen forsat

Krogsgaard Jesper (Hirtshals , 2021-11-02)

#111

Jeg bruger skoven hver dag, og bor i Kjul, så vil være meget ked af at få Møller i min "baghave"

Per Ploug Hansen (Hirtshals, 2021-11-02)

#112

Møller hører til på vandet

Kirsten Hansen (Hirtshals, 2021-11-02)

#118

Der må være andre muligheder fremfor at ødelægge en hel plantage

Mortensen René (Frederikshavn , 2021-11-02)

#119

Jeg er født og opvokset i Hirtshals og klitplantagen er en helt unik del af naturen omkring Hirtshals. Den skal vi værne om. I øvrigt hører kæmpevindmøller til på havet - ikke i den bynære natur.

Christian Borrisholt Steen (Vodskov, 2021-11-02)

#120

Jeg voksede op i Hirtshals og tilbragte megen fritid i Lilleheden plantage! Hjemme havde vi ikke så megen plads til at studere, så jeg tog ofte bøgerne med i skoven, hvor jeg så bare lå skjult bag træerne og læste og læste! Også mange dejlige gå- og cykelture! Det er noget af et mareridt at forestille sig, at skoven skulle forsvinde! De stakkels dyr

Tausen Six Elvira (Eke-Nazareth , 2021-11-02)

#126

Jeg mener, at bynært natur er helt unikt for både os, der bor i området, men også for den voksende tilgang af turister til vores område. Så mener jeg også, at skov er ikke noget, man bare fælder. Skov er en vigtig ressource, også for vores CO 2 reduktion, og selv om man vil plante nyt skov et andet sted, varer det jo længe, før den har vokset sig stor.

Rasch Gitte (Hirtshals, 2021-11-02)

#127

Et stykke flot natur som selvfølgelig ikke skal fældes. Naturen omkring Hirtshals er særegen, og som Naturkommune bør og skal vi bevare, fremfor fældning. Havneudvidelse, ja tak. Vindmøllers placering er på havet.

Hjermitslev Marian (Hjørring, 2021-11-02)

#135

Jeg er ikke imod en havneudvidelse, men er imod finansieringen i form af opsætning af 20 kæmpevindmøller i lokalsamfundet - ovenikøbet på bekostning af Lilleheden Klitplantage. Andre nordjyske kommuner har forstået at lave havneudvidelser uden at plastre lokalsamfundene til med kæmpevindmøller. Flere politikere mener jo at en havneudvidelse vil komme alle i kommunen til gode - så hvorfor denne form for "finansiering".

Jensen Lotte Bergh (Horne, 9850, 2021-11-02)

#137

Jeg skriver under, fordi at de møller der er sæt op i forvejen er til rigelig gene, og der skal ihvertfald ikke flere op på bekostning af at Lilleheden Plantage skal fældes

Erik Henriksen (Hirtshals, 2021-11-02)

#139

Jeg skriver under, fordi der er andre muligheder at få energien frem for at fælde skov, og give beboere og sommerhuse et liv i støj og møller som kommer til at være lige godt, hvor man ser hen.

Jørgen Laursen (Hirtshals, 2021-11-02)

#143

Det er et af de flotteste steder rundt om byen, fantastisk at have den vilde natur, lige uden for vores dør, der er mange som er misundelige på os for det.
Turisterne elsker det 👍

Mikael Eriksen (Hirtshals , 2021-11-02)

#146

Klitplantagen er grøn og kan ikke erstattes. Vindmøller er IKKE grønne som mange påstår.

Boje Larsen (Åbyen, 2021-11-02)

#147

Skoven skal bevares. Naturen er et meget vigtigt aktiv for borgere og turister samt ikke mindst klimaet.

Susanne Kirkbak (9850 Hirtshsls , 2021-11-02)

#151

At Lilleheden plantage skal bevares.

Inga Lund Madsen (Storvorde, 2021-11-02)

#152

Jeg ønsker at bevare det smukke kystlandskab fri for kæmpe-vindmøller.

Lars Viggers (BRØNDERSLEV, 2021-11-02)

#159

Bevar fredskoven i Lilleheden Klitplantage

PER Justesen (Hirtshals, 2021-11-02)

#160

Fordi jeg er kommet på Kjul siden jeg var ganske lille og fordi min far bor der.

Marianne Dirks (Frederiksberg, 2021-11-02)

#163

I skal beholde vores natur, for dyrene og for os. De har taget de sidste grønne arealer inde i byen. Nu må det stoppe.

Birte Vang Sørensen (Hirtshals , 2021-11-02)

#166

I acknowledge the importance of wind meals for a more sustainable production of energy but I think a new location should be considered. The forest, being a rich ecosystem, should be preserved.

Renata Goncalves (Hjørring, 2021-11-02)

#167

Jeg er født og opvokse i Hirtshals og vil nødig se det smukke natur være ødelagt hver gang jeg er på familie besøg

Kathrine Nette Carla Pedersen (Aalborg , 2021-11-02)

#168

Store vindmøller hører ikke til på land. Ud på søen med dem.

Jan Kristensen (Hirtshals, 2021-11-02)

#169

Jeg ønsker at bevare lilleheden klitplantage skoven som den er. Fredet.
Jeg ønsker ikke der fældes træer og sættes vindmøller op istedet.

Violante Vicarelli di Saluzzo (Charlottenlund, 2021-11-02)

#170

Fordi skoven skal blive

Michael Olsen (Hirtshals, 2021-11-02)

#171

At vi skal bevare skovene

Bent olav Hansen (9850 hirtshals, 2021-11-02)

#173

Jeg altid vil støtte træernes ret til at blive stående

Trine Norenmann (Ryomgård, 2021-11-02)

#176

Jeg er Gå-Vært i en vandreklub og arrangerer mange ture i bl.a. Lillehen Klitplantage. Jeg holder meget af at gå ture i det smukke område. Jeg ville være meget ked af det, hvis området skal vige pladsen for vindmøller og havneudvidelse.

Birthe Nesgaard Johansen (Hjørring , 2021-11-02)

#178

Synes det er virkelig synd, at der bliver fældet mere skov i Lilleheden Plantage.
Husker tilbage til ca1980, hvor der blev fældet en hel del skov da Motel Nordsøen samt Oceanariet skulle bygges. Der skulle Hirtshals Rideklubs ridebaner lade livet. Det var en rigtig lille perle i Hirtshals dengang. Men Rideklubben blev flyttet til Hovedvejen oppe i Rajen, det var et rigtig forblæst og kedeligt sted, synes jeg.
Sidenhen er der blevet fældet en hel del af Lilleheden Klitplantage bid for bid, fordi en vej skulle gå igennem, fabrikker skulle bygges m.v.
Det er så synd for skoven, og for dyrene som bor der.
Håber I besinder jer, og lader skoven være i fred.
Mvh
Marian J. Petersen

Marian Petersen (Uggerby, 2021-11-02)

#184

Jeg har hele tiden kæmpet for at vi skal den "store" løsning mod nord, fordi de rapporter som COWI har udarbejdet klart konkluderer at denne løsning er mulig og den eneste økonomiske ansvarlige. Jeg tro det er muligt at komme ned på 7-8 nye møller, hvis der sættes turbo på udlejningen af arealer på havnen. Lukl udviklingsselskabet "greenport north" og ansæt 1-2 sælgere i havnens organisation. Udviklingsselskabet bliver en økonomisk katastrofe. I løbet af 2022 vil det ikke undre mig der bliver ansat endnu flere mennesker til ingen verdens nytte.

Erik A Krage (Hirtshals, 2021-11-02)

#189

Naturen omkring Hirtshals skal bevares 🌲🌱🌳❤️

Lena Sørensen (Tornby, 2021-11-02)

#192

Vi skal værne om vores natur og de ting der lever og er gemt i den.

Allan Jensen (Hirtshals , 2021-11-02)

#195

Jeg ønsker å bevare Lilleheden klitplantasje til glede og trivsel for både dyr og mennesker ♥️

Elisabeth Wennberg Haugen (Hirtshals , 2021-11-02)

#197

Jeg skriver under fordi at Kommunen skal respektere at det er en fredskov, jeg arbejder selv indenfor nogle regelsæt indenfor Arkitekt verden så selvfølgelig skal kommunen også holde sig til reglerne, desuden skal vi da bevare denne fantastiske grønne plet ved Hirtshals.

Ole Veksø Olsen (Hjørring, 2021-11-02)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...