Lyskryds ved Axel Heides Gade, Artillerivej

Kommentarer

#1

Jeg støtter forslaget fordi jeg er enig i, der mangler et lyskryds hvor Artillerivej møder Axel Heides Gade

Marianne Christensen (København SV, 2021-09-19)

#2

Jeg skriver under fordi, jeg er enig i, at det vil være en god idé med et lydskryds over Artillerivej ved Axel Heides Gade.

Cathrine Christensen (Rundholtsvej, 2021-09-19)

#4

Jeg kører strækningen hver dag og er enig i forslaggiver

Maria Kisch (Kastrup , 2021-09-21)

#5

Pga sikkerheden…

Jim Sawaguchi (2300, 2021-09-27)

#17

Der er dagligt alvorlige situationer med krydsende cyklister og ikke mange ved, have, der skal holde tilbage for hvem, så der bliver ofte prop.

mette thastum (kbh , 2021-09-27)

#19

Det er nødvendigt, hvis ingen skal komme til skade

Birgit Tygesen (København, 2021-09-27)

#24

Jeg kører dagligt på strækningen og det er SÅ farligt.

Christine Sasler (København, 2021-09-27)

#26

Jeg cykler der til arbejde og synes hver morgen er det dødfarligt.

Nadja Joseph (København S, 2021-09-27)

#34

Fordi det er et befærdet kryds, der godt kunne trænge til mere sikkerhed for de bløde trafikanter.

Ebbe Lavendt (København S, 2021-09-27)

#39

Fordi der ender med at ske alvorlige ulykker i det kryds, som det er nu!

Jens Steen Andersen (København S, 2021-09-27)

#44

Det er piv farligt det kryds... for alle..

Tine Jepsen (København, 2021-09-27)

#45

Jeg dagligt oplever farlige situationer i krydset, hvor cyklister fra Bryggebroen drøner lige over Artillerivej, uden at se sig for.

Eva Laugesen (København , 2021-09-27)

#47

Det er et meget trafikeret kryds med masser af cyklister

J Smidt (2300, 2021-09-27)

#50

Fordi krydset er meget kaotisk og det er et under ingen er kommet slemt til skade endnu. Derudover er det skolevej

Claes Justesen (København S, 2021-09-27)

#60

Krydset har i mange år været svært at navigere i for både bilister og cyklister. Det har ikke rigtig hjulpet med den seneste ændring i krydset.

Pernille Mortensen (2300 København S , 2021-09-27)

#61

Jeg skriver under da jeg dagligt ser hvor livsfarligt det kryds er. Der er SÅ mange børn der skal krydse det kryds, og det er med livet som indsats. Bilisterne bliver utålmodige og kører ud og cyklisterne vil ikke holde tilbage for bilerne, så dagligt råber og dytter folk. En dag går det galt …

Malene Funch Nielsen (København S, 2021-09-27)

#62

En cykel by uværdigt

Sheena Petersen (København, 2021-09-27)

#70

Jeg skriver under fordi jeg altid bliver forvirret over trafik reglerne når jeg ser de mange cyklister fortvivlet vente eller prøve at nå over inden jeg kommer kørerne. Jeg ved jeg har foretræde men de kommer aldrig o er vejen sikkert. Og mange af cyklisterne er børn på vej i skole.

Christina Michanek (Kbh s, 2021-09-27)

#76

Er enig i at det er et farligt kryds og der mangler et lyskryds

Christel Hansen (København , 2021-09-27)

#77

Jeg bor i en sidegade til Axel heides gade og oplever krydset som usikkert for alle der færdes i det. Der er desuden en stor gennemgang af tung trafik især i de tidlige morgentimer som vælger Axel heides gade når de kører hurtigt og hensynsløst mod de nye byggerier på yderste del af Islands brygge fordi der er lyskryds og andre støjdæmpende foranstaltninger længere ude ad artillerivej.

Anne-Sofie Gram Mortensen (København, 2021-09-27)

#78

Der er konstant kaos.

Rikke Jensen (København, 2021-09-28)

#79

Jeg er underskriver, fordi der er trafikalt kaos i dette vejkryds

Leif Kirk (København, 2021-09-28)

#82

Der er alt for mange farlige krydsninger i den overgang. Har brugt den dagligt i årevis og altid ønsket en lysregulering der.

Gert Horsted (København, 2021-09-28)

#83

Lyskrydset er farligt for små børn der cykler. Det er overtrafikeret og bilister har forskellige holdninger til at vise hensyn.

Kenneth Nielsen (København S, 2021-09-28)

#84

det er vigtigt

Charlotte Dannemarre (2300 københavn , 2021-09-28)

#85

Fordi der hver dag er farlige situationer og rigtig mange mennesker der skal over i det kryds.

Jeanne Bentin (København, 2021-09-28)

#89

Jeg er bilist i dette kryds næsten dagligt, og det er forfærdeligt at skulle overskue alle de cykler som kører så uansvarligt

Birgitte Møller (Lejre, 2021-09-28)

#95

Fordi trafik sikkerhed er vigtig for en bydel. Krydset har rigtig mange der passerer hver dag.

Tine Bak Cronwald (København S, 2021-09-28)

#96

Jeg skriver under fordi, at det er et livsfarligt sted at krydse - både for cyklister, fodgængere og bilister - specielt i myldretiden.

Donna Walbom-Dicay (Kastrup, 2021-09-28)

#99

Jeg ofte har meget svært ved at komme ud på Artillerivej fra Axel Heidesgade - svært at sikre sig, at bilister/cyklister/fodgængere ser hinanden! Bange for at det er spørgsmål om tid før der sker alvorlige ulykker

Kirsten Thomsen (København, 2021-09-28)

#106

Jeg kører hver dag ud i dette kryds. Det mest trafikkerede kryds på Artellerivej. Det er problematisk at kommunen vælger at sætte et lyskryds op længere henne, hvor trafikken ikke er nær så voldsom, som her. Her er det kun et spørgsmå om tid før en manglende lysregulering kan medføre en alvorlig ulykke.

Bjarne Otte (København, 2021-09-28)

#119

Jeg oplever at der er mange mennesker.... og ofte farlige situationer. Jeg går cykler og køre selv bil der... hver dag

Ene Lindharth (Kbh. S , 2021-09-29)

#123

Som beboer på Poul Hartlings Gade, sidegade til Axel Heides Gade og som daglig krydsende trafikant i krydset, kan jeg kun slutte mig til flertallet for etablering af et lyskryds, da det er fuldkommen umuligt at komme over vejen om morgnen, fordi bilisterne ikke stopper. Derudover køres der race på Artillerivej i weekenden, hvorfor et lyskryds synligt kan være med til at sænke farten.

Julie Kaasgaard Lindschouw (København S, 2021-09-30)

#124

Det er vigtigt at komme sikkert i skole.

Reduan Marrouni (københavn ø, 2021-09-30)

#125

Det er et farligt kryds med mange børn som skal krydse på vej til skole

Christian Jepsen (København, 2021-09-30)

#128

Jeg ønsker et mere sikkert Islands Brygge for vores yngste og alle andre. For både cyklister og bilister. Cykelslangen har givet de bedste muligheder for cyklister at krydse byen. Men det halter, når der massive cykelpres rammen Artillerivej uden lyskryds.

Nete Christiansen (København S, 2021-10-01)

#129

Jeg er enig i mere sikkerhed

christina Borge (Kbh s, 2021-10-01)

#135

Jeg bruger til ruten og føler mig utryg når jeg benytte strækningen

Sabine Aahøj (København sv, 2021-10-02)

#143

Fordi krydset ikke fungerer som det er nu. Det er en ulykke, der venter på at ske - især om morgenen hvor mange børn færdes der på lige fod med fortravlede voksne i bil og på cykel.

Kristina Vildal (København, 2021-10-04)

#148

Jeg bruger krydset dagligt og det er meget kaotisk. Stor Skolevej med mange børn der krydset vejen.

Niels Keller (Kbh s, 2021-10-06)

#150

Krydset er ekstremt farligt morgen og eftermiddag med stor trafik. Umuligt at få overblik og meget utrygt som både bilist, cyklist og fodgænger

Tania Mariager (København S, 2021-10-06)

#154

Der skal være bedre forhold for cyklisterne og fodgængerne her. Der opstå dagligt farlige situationer med bilerne. Cyklister og fodgængere skal have en tryg overgang.

Lasse Schelde (København , 2021-10-07)

#161

For at sikre cyklisternes ve og vel

Charlotte Hansen (København , 2021-10-07)

#169

Der alt for ofte opstår farlige situationer, tvivl om vigepligter og forsinkelse af 'flow' pga. usikkerhed særligt ved højresvingende biler fra Axel Heides Gade samt venstresvingende biler fra Artillerivej vs. cyklister, der skal krydse vejen kommende fra Axel Heides Gade.

Sebastian Genckel (København, 2021-10-07)

#171

Der bør være et lyskryds ved Axel Heides gade - det er et spørgsmål om at redde liv

Charlotte Lyck (København S, 2021-10-07)

#172

Jeg vil sikre vores børn en tryg vej til og fra skole.

Emma Andersen (København , 2021-10-07)

#177

Enig i det er utrygt for både cyklister og bilister - og trafikken er voldsom på det sted.

Elise Nansen (København, 2021-10-07)

#183

Jeg er helt enig

Anja Møhlenberg Elfving (København, 2021-10-07)

#188

jeg skriver under fordi er helt enig med forslag

lara salvany (København S, 2021-10-07)

#190

Det er Københavns værste kryds for biler. Det flyver seriøst cykler rundt over alt. Nogle overholder vigepligten, men mange er totalt ligeglade og kører bare.

Martin Møller (København V, 2021-10-07)

#195

Det er umuligt at krydse vejen i myldretiden

Kell Lund (København, 2021-10-07)

#197

Min over vejen går over der

Signe Schønberg (København S, 2021-10-07)

#199

Alt for farligt og trafikeret et sted både som gående, cyklende og kørende. Plus mange børn. Savner trafiklys, fodgængerfelter og cykelafmærkning og cykellys.

Pernille Banke Kristensen (København S, 2021-10-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...