Underskriftsindsamling mod udvidelsen af Tumlehøjen

Kommentarer

#9

Fordi vores børn ikke skal betale for byrådets mangel på rettidig omhu.

Sissel Wolf (Silkeborg , )

#10

Den sparsomme plads børnene har af udendørs mulighed ikke bør reduceres yderligere

Marie Jochimsen (Silkeborg , )

#18

Det er ikke løsningen at udvide de eksisterende og derved også inddrage de andre institutioners legepladser. Løsningen må være at man bygger 1-2 nye i stedet for. Og især efter fremtidens udbygning af eriksborg burde der blive bygget institutioner derude fremfor kun i gødvad.

Pia Svendsen (Silkeborg , )

#25

Jeg selv har børn som lige er startet i skole og ved hvor vigtig en tryg og rolig start på livet er. Og det mener jeg ikke at meget store institutioner understøtter

Mia Dalgård Adamsen (Silkeborg , )

#34

Som forælder til et par i Tumlehøjen deler jeg også bekymringerne. Utroligt at man fra kommunens side ikke har været på forkant med institutionerne når man har udstykket lokalplanerne. Der må kunne findes en bedre løsning.

Claus Bregendahl Bech Nørgaard (Silkeborg, )

#36

Fordi modul bygninger til børn er under al kritik for rammer til børn. Det minder mere om opbevaring end et Dagtilbud der skal støtte op om børns udvikling og trivsel.

Mads Rytter (Silkeborg, )

#45

Fordi de beslutninger der bliver taget i børne og unge udvalget bliver dårligere og dårligere.

Brian Donati (Silkeborg, )

#48

At jeg er træt af hovsa løsninger der på ingen måde er holdbare samt sætter børnenes trivsel til side!

Camilla Jakobsen (Silkeborg, )

#53

Det er alt for store rammer for så små børn. Jeg har en datter i skovbuen og synes også denne er blevet alt for stor. Hun kan ikke overskue så mange relationer, kender ikke navnene på de andre børn og slet ikke de mange voksne. Det er ikke trygt at gå på toilet med voksne man ikke kender, hvilket resulterer i mange uheld på legepladsen.

Maren Stoltze (Silkeborg , )

#57

Skovbuen og Tumlehøjen er to skønne daginstitutioner med naturlegepladser, som også bruges i weekender. Skovbuen er allerede skamferet af en grim pavillon.
Som politiker ville jeg ikke kunne bære at ødelægge området mere. Håber så meget, I kommer på andre tanker.

Lene Kirkegaard Røgild (Silkeborg , )

#63

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener det er i barnets tarv at inddrage legeplads til større institution!

Nadia Nielsen (Silkeborg , )

#64

Jeg har børnebørn der er der og der mangler hænder allerede

Ib Jeppesen (Støvring, )

#78

Der er sparet nok, børnene er vores fremtid, invester i den og dem!

Henriette Lauridsen (Silkeborg , )

#86

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er både skuffende og meget uambitiøst af Silkeborg Kommune, at man ikke forlængst har tænkt i andre og bedre løsninger. Silkeborg Kalder trækker småbørnsfamilier til området i hobetal, og har gjort det i flere år! Ærgerligt, at børnene skal bøde for, at kommunen ikke har udvist rettidig omhu.

Mette Førby Larsen (Silkeborg, )

#89

Tumlehøjens og Skovbuens faciliteter ikke skal forringes. Og fordi jeg mener, der bør bygges en ny institution omkring Eriksborg i stedet

Mie Nielsen (Silkeborg , )

#91

Jeg synes det er helt urimeligt af putte så mange børn ind på en legeplads som oprindelig var lavet til de børn der p.t. er i Tumlehøjen og så samtidig reducere den med det areal der skal bruges til en pavillion - er det burbørn vi ønsker i Silkeborg kommune? hvorfor skal al jord i Silkeborg kommune enten være med beton/mursten eller asfalt?

Hanne Nielsen (Silkeborg, )

#92

Jeg skriver under fordi jeg er enig i, at Silkeborg kommune bør prioritere små institutioner med nærvær frem for at køre stordrift - vores børn er i børnehuset Søholt, hvor man kan mærke, at stordriften går ud over børnene, der møder mange forskellige voksne i løbet af en uge.

Mette Kusk (Silkeborg, )

#94

Der ønskes ikke flere hovsa løsninger på børnenes bekostninger!
Det er uhørt at antallet af børnene, som Tumlehøjen skal kunne rumme er blevet fordoblet i løbet af de sidste år.
De store børn er lige blevet flyttet i rammer, som er så triste, man tror det er løgn!
Det er desuden fuldstændig uacceptabelt at det allerede nu lægges op til at pavillonerne på sigt kan flyttes, fx. til skolen, hvis behovet ændres.
Områdets børn fortjener gode rammer og en tryg hverdag og ikke den ene midlertidige løsning efter den anden.
Hvor er planen for institutionen, som skulle ligge op i Eriksborg delen?

Melanie Bliksted (Silkeborg, )

#99

Der skal ikke være så mange børn i tumlehøjen at legepladsen på Skovbuens legeplads inddrages. Skovbuen har allerede fået tage noget af legepladsen da der for ca 2 år siden blev sat en pavillon op. Der må bygges en ny institution, så der kan være plads til flere børn

Diana Fischer (Silkeborg , )

#109

Der skal være plads til at lege. Det er børn og de har behov for god plads til leg

Ole Rønsbo (Silkeborg , )

#114

Jeg skriver under, fordi jeg også gerne vil sende et signal om at lokalpolitikkerne gerne må indse at ordentlig planlægning burde prioriteres lidt højere end det åbentlyst er tilfældet.

Brian Simonsen (Silkeborg, )

#116

Mit barn og alle andre børn har krav på nærvær og en tryg pasningsordning i ro og med plads til at udfolde sig.

Maria Rasch (Silkeborg, )

#125

Der skal være plads til alle børn på i den samme børnehave ♥️

Kasper Ustrup (Silkeborg , )

#127

Børnene skal have den plads de har behov for.

Anita katrine Ustrup (Them , )

#131

Det er en kæmpe forringelse af børnenes trivsel i institutionen. Det er en lappeløsning der på ingen måde virker gennemtænkt.

Helle Larsen (Silkeborg , )

#138

Jeg ikke imødeser den udvidelse.

Lasse Søby (Silkeborg, )

#150

Hvor er barnets tarv henne i denne beslutning?
Hvorfor skal det her løses på bagkant og med en tidspresset horisont - man byggede midlertidigt i Skovbuen for få år siden, ergo må kommunen have vidst hvilken vej børnetallet gik... Det er grotesk at vores børn skal blive kastebold i et system, hvor der bliver taget så lidt hensyn til barnets tarv! Skam jer "kære" politikere!

Louise Høj Sørensen (Silkeborg, )

#156

At jeg slet ikke mener at Tumlehøjens område og personale er gearet til så mange børn. Det vil ødelægge en rigtig god institution.

Mette Torpdahl Laursen (Silkeborg, )

#160

Byg dagtilbud der hvor folk bor. Eriksborg har endnu ingen tilbud, og stockholmsvej kan ikke bære så meget trafik

Kasper Nollin (Silkeborg, )

#165

Min søn er allerede blevet rykket en del rundt. Min søn startede på en stue i vuggestuen og blev med et par andre børn rykket over på den, dengang ny byggede stue. Børnehave grupperne har også måttet bytte lokaler. Derudover synes jeg det er en skam at storbørns gruppen er rykket så langt væk. Min søn legede godt med flere af dem, nu kan de ikke lege på samme legeplads længere.

Henriette Høj-Edwards (Silkeborg, )

#168

Fordi mine niecer går i Tumlehøjen.

Thore Knudsen (Aarhus N, )

#170

Det er for dårligt, at det går ud over vores børn og “det gode børneliv”, at selvsamme lokalpolitikere der for ganske få år tilbage stolt fremlagde en befolkningsvækst på 7.000 indbyggere i Gødvad, Balle og Grauballe sogne i dén grad har sovet i timen, når det kommer sig til tilflytningsvæksten af de allermindste. Det er ikke godt nok at love guld og grønne skove til alle nytilkomne børnefamilier for så efterfølgende at begå flere løftebrud for at løfte opgaven på dagtilbudsområdet.

Lone Christensen (Silkeborg , )

#171

Det gør jeg fordi at lige godt 200 børn i samme institution lyder mest af alt som en getto-børnehave, hvor vores børn bliver opbevaret som sild i en tønde og udendørs arealerne bliver på størrelse af frimærker.
Mvh. Den bekymret far

Nicolai Mosegaard Christensen (Silkeborg, )

#173

Jeg er bekymret for mit barns trivsel og udvikling hvis Tumlehøjen bliver udvidet

Christina Bech (Silkeborg , )

#174

Jeg er imod forringelsen

Hans Jørgen Nørgaard (Viborg, )

#176

Mit barnebarn’s forældre har valgt Tumlehøj netop p.g.a de fantastiske lege arealer udenfor og de rummelige faciliteter indenfor

Bodil Bregendahl (Viborg, )

#178

Jeg skriver under fordi jeg ønsker den bedste institution for mit barnebarn

Palle Kjær Laursen (Viborg, )

#180

Mit barn skal starte i Skovbuen til december, men er blevet i tvivl om det er det rigtige. Jeg bekymrer mig allerede for den massive trafik omkring Tumlehøjen og Skovbuen. Desuden skal mit barn ikke være omringet af alt for mange forskellige voksne, men i nærheden af tryghedspersoner.

Anne Sofie Reenberg Korgaard (Silkeborg , )

#188

Jeg er enig og har barn (snart to) i Tumlehøjen

Kristian Gaarn du Jardin Nielsen (Silkeborg, )

#190

Mit dejlige barnebarn går i børnehaven

Pia Nørgaard (Viborg, )