Bevar hjemmepasningstilskuddet på Bornholm

Kommentarer

#7

Det er vigtigt at forældre til små børn har denne mulighed for hjemme pasning.

Sanne Lund (Lobbæk, 2021-09-08)

#8

Tilskuddet var en af årsagerne til, at vi valgte at flytte til Bornholm.

Majken Jacobsen (Rønne, 2021-09-08)

#9

Jeg synes det er vigtigt at muligheden for at kunne passe sine børn også er på Bornholm. Det er vigtig tid vi aldrig får tilbage når børnene er små, så det vigtigt vi har muligheden på vores ø også.

Lise Lotte Princie Lindahl Falk (Åkirkeby , 2021-09-08)

#14

5500 om måneden til en plejende forældre er sjældent i højere omkostning end en institutions plads, alene faglært personale overstiger dette.
Det er noget, i min erfaring, der vælges af personer med socio-økonomisk kapital, hvorfor det er med til at gøre kommunen attraktiv for dette segment.
Dette tilbud giver mulighed for luft og fleksibilitet for institutioner med venteliste.

Daniel van Dijk Jacobsen (Rønne, 2021-09-08)

#19

Jeg ville ønske det havde været muligt da mine børn var små

Lene Koefoed (Rø, 2021-09-08)

#24

Det er vigtigt og gavnligt for alle børn, at der støttes op om hjemmepasning. Det giver mere ro til de børn som bliver hjemmelavet samt flere pædagoger til de børn i institutioner.

Sophie Louise Andersen (Charlottenlund , 2021-09-08)

#25

Det er vigtigt, at vi investerer i vores børn! Med tilskuddet investerer vi i vores børns trivsel (hvilket vil komme samfundet til gode på sigt), dette er ikke en udgift, men en investering!

Mathilde Fabricius (Rønne, 2021-09-08)

#28

Selvfølgelig skal alle forældre have mulighed for hjemme pasning, hvilket bør påskønnes. Pengene skal følge barnet naturligvis

Susanne Kristensen (Rønne, 2021-09-08)

#37

Fordi... Jeg synes, at det generelt burde være en ret alle forældre havde. Det er i øvrigt heller ikke godt for børnene, at blive adskilt fra deres forældre i en alt for tidlig alder. Desuden er jeg overbevist om, at det faktisk giver en økonomisk gevinst for Bornholm, at have denne ordning. Det tror jeg fordi, jeg kender til i hvert fald 2 familier, der er flyttet til Bornholm, alene for at få dette tilskud, disse familier bor, arbejder og betaler også skat på Bornholm efter deres tilskud er stoppet, så jeg har svært ved at se, hvordan dette ikke skulle være en gevinst for øen.

Immanuel Frederik Borby Steimel (Rønne , 2021-09-08)

#49

Jeg vil støtte de kvinder, der vælger at ville passe deres egne børn

Elisabeth Lind (3790 Haslr, 2021-09-08)

#50

Vi har været svært glade for tilbudet under corona.
Begge børn er glade og trives.
1 år endnu til den mindste ville passe godt ind i vores plan.

Simon Johansen (Rønne, 2021-09-08)

#54

Vi har som familie valgt at flytte til Bornholm grundet ønsket om bedre forhold for familielivet.
Trods for hvad Næste Stop Bornholm og politikerne har malet et billede af, er øen ikke så bredt omfavnende som vi havde troet og håbet.
Tilbuddene er færre og ringere end i Kbh, den offentlige transport dyr og uhensigtsmæssig, den ringe indsats mod “fusk” med bopælspligten betyder at vi nu ikke kan finde en passende bolig til vores families behov samt skræmmende få børn i vores nærområde og et dødt lokalmiljø fra september til april. En lille trøst var kommunens tilbud om tilskud til hjemmepasning som andre familievenlige kommuner udbyder og nu lader det heller ikke til at være en mulighed længere.
Det er svært at se hvad Bornholm gør for at lokke/holde på børnefamilier efterhånden og vi er nu i tvivl om hvorvidt vi bør søge væk igen.
Vi håber at det ikke bliver nødvendigt, for øen har så meget potentiale!

Line Kempf (Gudhjem, 2021-09-08)

#58

Det er enhver forældres ret til at vurdere om det er det rigtige for barnet at komme i pasningsordning. Alle videnskabelige undersøgelser viser at barnet har bedst af at være sammen med den primære kontaktperson i de første leveår

Laila Voigt (Rønne, 2021-09-08)

#60

Fordi alle skal have retten til at vælge hvad der er bedst for deres familie, det frie valg.

Michelle Weie (3730, 2021-09-08)

#64

Der er behov for en alsidig pasnings mulighed. Det må være op til den enkelte familie hvad der passer bedst til netoo dem. Familier med børn der kræver lidt ekstra, vil måske netop drage kæmpe fordel af denne mulighed.. Hvorfor begrænse ??

Birgit Christiansen (Svaneke , 2021-09-08)

#66

Jeg skriver under fordi jeg mener tilskuddet fortsat skal følge barnet, så forældre har frihed til at tage det valg de mener er bedst for deres børn.

Lærke Lina Skovbjerg (Rønne , 2021-09-08)

#67

Fordi familier selv skal have lov til at bestemme hvornår de vil have deres børn ud i dagpleje/vuggestue/børnehave

Jane Andersen (Nexø, 2021-09-08)

#80

Alle børn har ret til deres primære omsorgspersoner.

Rosa Lind (Aakirkeby, 2021-09-08)

#82

Jeg synes det er en god ide og jeg selv gerne vil have muligheden for at gøre brug af tilbudet.

Nanna Andreasen (Rønne, 2021-09-08)

#84

Det er en fornuftig løsning i familier med sociale problemer.

Egon Jacobsen (Rønne, 2021-09-08)

#86

Jeg selv hjemmepasser og kender værdien i at have valget. Det er vigtigt at kunne have tiden med det vigtigste vi har og ikke blive presset ud i hamsterhjulet.

Rie Hammerstrand (Østermarie , 2021-09-08)

#91

Forældre skal have mulighed for at passe deres eget/egne børn.

Anne Charlotte Petersen (Nexø, 2021-09-08)

#97

Lad pengene følge barnet, så hver familie kan have den hverdag, de ønsker.
Al udviklingspsykologi og tilknytningsteori peger på vigtigheden af trygge rammer med primær omsorgsperson i de første år af livet. Desuden er institutionalisering ikke barnets tarv, og 'socialisering' (som først bliver rigtig relevant for barnet i 3-års alderen) kan sagtens ske uden for institutionslivet.
Vi er først nu ved at se virkningen af masse-institutionalisering, og det ser ikke godt ud (hver 6. barn med diagnose/mistrivsel).
Vi skal værne om vores børn, den næste generation, vores samfunds fremtid!

Signe Randrup Westh (Holbæk, 2021-09-08)

#100

Det er en god ordning og en meget bedre barndom for de mindste børn og for familien.

Mette Duch olesen (Hillerød , 2021-09-08)

#103

Hjemmepasning er vigtigt!!!

Karina Dahl Bendtsen (Rønne, 2021-09-08)

#104

Alle skal have ret til at hjemmepasse deres egne børn!

Karina Schneider (Hasle, 2021-09-08)

#133

Vi skal ikke spare på børnene. Det er som at save den gren over som man sidder på.

Thomas Glud (Østermarie, 2021-09-09)

#134

Institutionerne er generelt for dårlige for små børn. Derfor har de betydelig bedre af at blive hjemmepasset.

Pia Rifbjerg (Aakirkeby, 2021-09-09)

#136

Jeg ønsker at hjemmepasse min søn

Mie Andersen (Allinge, 2021-09-09)

#142

Tilskuddet til hjemmepasning giver friheden til at forældre kan gøre det der er bedst for deres børn.

Rikke Hyldig (Allinge , 2021-09-09)

#144

Jeg syns det er vigtigt at den ordning ikke forsvinder.

Sofie Kofod Nemmøe (Nexø, 2021-09-09)

#147

da jeg mener det er det allerbedste for børn at kunne blive hjemme hos deres mor eller far mens de er små. og selv har en datter der hjemmepasser mit barnebarn😊

christina skøtt (3760, 2021-09-09)

#153

Jeg vil hjemmepasse mit barn og nu er det ikke længere en mulighed for vores familie.

Rikke Norup (Rønne, 2021-09-09)

#159

De helt små børn har ikke brug for at komme i institution

Tina Norup (Stenløse, 2021-09-09)

#163

Jeg ønsker, at give mine og andres børn en god og tryg tilknytning til deres egne forældre, i stedet for "4 pædagoger" (hvis man overhovedet er heldig nok til at de har den uddannelse!!! - der er ikke nok af dem!).
En tryg tilknytning som giver en god grobund for senere adskillelse, hvis man vælger dette.

Kristine Elleby-Krøier (Østermarie, 2021-09-09)

#164

Selvfølgelig skal tilskuddet følge barnet og selvfølgelig skal hver enkelt familie selv bestemme hvad der virker for dem.

Louise Sonne (Nexø , 2021-09-09)

#179

Det er folkets børn og dem der bestemmer hvad de skal, ikke andre. ❤️

Sanne Zarp (Rønne, 2021-09-10)

#182

Da der ikke er boget bedre for en forældre eller et barn at være sammen s meget som muligt.

Anne Pedersen (Vejle, 2021-09-10)

#190

Vigtigt at bevare de stærke tilbud for børn og unge. Det tager så kort tid at nedbryde, men potentielt lang at opbygge igen

Thomas Klausen (Rønne , 2021-09-10)

#197

Jeg har en datter der går på heledagskol

Jytte Jensen (Rønne , 2021-09-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...