Genetablering af Ingstrup Sø

Kommentarer

#1

Vi skal værne om vores natur, og omstøde de menneskelige indgreb vi har lavet på den over årene.

Jimmi Normann Kristiansen (Gistrup, 2021-09-03)

#2

Vi skal have Ingstrup Sø tilbage. Det vil øge biodiversiteten og formindske CO2-udledningen. Tænk også på herlighedsværdien.Fuglelivet var fantastisk året rundt. En win-win-situation,da der er tale om at vi skal braklægge landbrugsjord.

Ole Bæk Nielsen (Hirtshals, 2021-09-04)

#3

For at bedre forholdene for flora og fauna i et område presset af landbruget.

Thomas Ring Carlsen (Løkken, 2021-09-04)

#4

Natur

Carsten Nielsen (Løkken, 2021-09-04)

#8

Dette projekt er indlysende godt, for naturen mangler simpelthen MERE PLADS!
Dernæst vigtigt at biologisk mangfoldighed øges og at CO2-udslip reduceres, så vi har brug for endnu flere natur-projekter som dette. ;o)

Anna Sørensen (Tjæreborg, 2021-09-05)

#9

jeg kan støtte op om john kristiansens holdning vedr. unødvendig placering af landbaserede vindmølle anlæg, og brug af landbrugsjord til opstilling af solceller

Bent hansen (Hirtshals, 2021-09-05)

#11

Dette er vigtigt for vores mål om at reducere CO2 og få en bedre biodiversitet i Danmark.

Maria Elbæk (Vadum, 2021-09-05)

#12

Jeg sætter pris på rekreative naturområder til gåture med min familie og vil elske at få denne naturperle tilbage.

Louise Rødkjær (Hjørring, 2021-09-05)

#14

Fordi vi skal ha naturen tilbage, de fejl der blev lavet i 1950 eren skal rette op.

Jan Wiedermann Nielsen (Hellevad , 2021-09-05)

#15

Jeg skriver under fordi, at vi naturligvis skal have genskabt søen til gavn for så mange ting.

Søs Jensen (Brovst, 2021-09-05)

#16

genopretningen af Ingstrup Sø et et lille skridt i den rigtige retning for et bedre miljø, klima og at søen vil give et nyt fourageringsområde for mange fugle og andre vandløbs arter.

Søren Rosenberg (9440, 2021-09-05)

#18

God ide

Kirsten Nielsen (Brovst, 2021-09-05)

#21

Vi skal bevare den nordjyske egenart

Magne Sandgaard (Hunetorp Klit 117 9490 Pandrup , 2021-09-05)

#23

Vil gerne støtte op om biodiversitet, give plads til den vilde natur og begrænset Co 2 udslip.
Mvh.
Naturhåndværkeren.dk v/ Lorentz Galsgaard

Lorentz Galsgaard (Vissenbjerg, 2021-09-06)

#25

Ingstrup Sø mangler geografisk i den nødvendige mosaik af naturområder i Vendsyssel der sikrer, at dyrelivet kan vandre fra det ene til det næste sted. Trædesten for dyrelivet. Isoleret set vil søen være en af de største i Vendsyssel og give dyrelivet helt nye muligheder i området.

Kurt Rasmussen (Hjørring , 2021-09-08)

#31

Jeg har rødder i Ingstrup, og mener det er vigtigt med vandhuller/søer for fugle og dyreliv

Bodil Korgaard-Sørensen (København, 2021-09-10)

#32

Har drømt om dette i mange år........

Bent Andersen (Saltum, 2021-09-10)

#33

Jeg skriver under da dette projekt både er et klimaprojekt og et genskabt naturprojekt der er særdeles vigtigt for at bremse biodiversitets nedgangen. Jeg tror denne sø vil være en økologisk perle for fuglelivet især vandfuglene.

Svend Mikkelsen (Vodskov, 2021-09-10)

#37

Jeg tror det er meget vigtigt at bevare de naturlige søer og vildtområder i naturen for at beskytte vort dyre- insekt og planteliv

Margit Foster (Ingstrup, 2021-09-12)

#39

Jeg mener, at vi i nordjylland har en særlig forpligtelse for, at opretholde fantastiske naturområder. Det gør jeg af mindst tre årsager:

1. At vi har en særlig forpligtelse til, at opretholde, pleje og passe på vores naturområder og biodiversitet.
2. At vi i Danmark skal bestræbe os på at være foregangsland for beskyttelse af særlige naturområder og biodiversitet
3. At vi i Danmark kan give gode naturoplevelser til befolkningen samt turister, og dermed gøre nordjylland til et attraktivt sted, som udmærker sig på landsplan.

Jeg ønsker John Kristiansen al mulig held og lykke med genetableringen af Ingstrup sø.

Nicolai Beining Hansen (Aalborg Øst, 2021-09-12)

#41

Jeg skriver under fordi jeg syntes at denne og flere andre søer burde genskabes!!

Helge Jensen (Tversted, 2021-09-12)

#49

Fordi det er det rigtige

Poulerik Hyltoft Andersen (Hammershøj, 2021-09-13)

#51

Jeg støtter projektet fordi naturen interesserer mig - har selv “reetableret” sø ved Egholmvej i Hjørring

Viggo Krath (Hjørring, 2021-09-14)

#53

Kunne godt tænke mig at se en sø som mine forældre har fortalt om da jeg var lille hvor de kunne stå på skøjter om vinteren helt til Vester Hjermitslev og om sommeren med et rigt fugleliv .

Bjarne Svenningsen (Vrensted, 2021-09-14)

#64

Fordi jeg er wendelbo 😊

Birthe Moselund (9850 Hirtshals , 2021-09-16)

#68

Dejligt med mere natur i cykelafstand

Rikke Kirstine Lomholt (Løkken, 2021-09-16)

#71

Fordi jeg tror på, at den oprindelige natur har stor betydning for såvel biodiversitet som klima.

Henrik Christiansen (Brønderslev, 2021-09-16)

#73

Fordi jeg mener det vil være en kæmpe gevinst for både lokalmiljøet, og naturen.
Der skal naturligvis være kompensation til lodsejere

Benny Mørk (Vrensted, 2021-09-16)

#77

Fordi naturen skal være naturlig og ikke menneskebestemt. Vand skal ikke pumpes væk fra områder lige så vel som jeg ikke mener bække og åer skal være snor lige efter marker og lign.

Rikke Christiansen (Brønderslev, 2021-09-16)

#78

Jeg ønsker vi kan genskabe en naturperle her i det nordjyske som vi og vores børn kan nyde i fremtiden

Jacob Møller Nielsen (Stenum 9700 brønderslev, 2021-09-16)

#81

Retablering af Ingstrup Sø vil være en gevinst både for CO2-begrænsning, natur og biodiversitet - og derudover udgøre en rekreativ perle

Jørgen Bing (Tårs, 2021-09-18)

#83

At vi skal forbedre biodiversiteten

Henrik Christiansen (Hjørring , 2021-09-18)

#84

For at skabe mere biodiversitet er vi nødt til at genskabe nogle af de naturområder som er gået tabt gennem tiderne, heri blandt Ingstrup Sø.

René Christensen (Eskilstrup, 2021-09-18)

#85

Man skal bevare naturen

Bjarne Larsen (Aalborg, 2021-09-18)

#86

Jeg syntes man skal bevare de få dejlige pletter der er tilbage i naturen.

Mona Nielsen (Aalborg, 2021-09-18)

#87

Lad os få naturen tilbage…

Per Thomsen (Haslev, 2021-09-18)

#96

Det er nu vi skal sætte ind med initiativer, hvis vi overhovedet ønsker natur , der er levende i fremtiden…..og søer og vådområder er særdeles vigtige områder for dyr og planter…

Anne Hahn Jensen (Hjørring, 2021-09-22)

#98

Mere natur. Flere søer og flere træer (skove). Vi skal “tilbage til basis”, og genoprette natur - uden dog at indhegne (og nedbryde) naturen, som i de foreslåede naturnationalparker, hvor tamme dyr skal pines ihjel, for at projektet kan blive en succes! Mere biodiversitet kan opnås på mange andre måder. Og dyrevelfærden bevares <3 Vigtigt: Rådgivning til de unge, blandt andet. Når de unge bygger hus i dag “asfalterer” de nærmest hele området, i stedet for at plante en masse træer, buske og blomster - Eller lave en naturhave med massevis af naturlige planter!

Charlotte Drastrup Kronborg (Hirtshals, 2021-09-22)

#103

Kæmpe plus for biodiversiteten samt mindske udslip af næringsstoffer væsentligt i forhold til Limfjorden via Ryå.

Asger Nielsen (Brøndetslev, 2021-09-22)

#107

Det vil gavne naturen

Søren Skov (Aalbæk , 2021-09-22)

#111

Der er for få sammen hængende natur områder så jo flere jo bedre.

Bo Vang Hansen (Svinding 8920 Randers, 2021-09-22)

#112

Vendsyssel er fattig på søer i forhold til de øvrige landsdele, så vi må passe på (og genoprette) det, vi kan.

karsten eckardt (tranum, 2021-09-22)

#121

Fantastisk potentiale for en lavvandet sø med vekslende vandstand med en rig fauna og flora. Er kommet i området mere end 40 år - hvor vil det være godt at kunne opleve genskabelse af denne sø!

Peter Eriksen (Værløse, 2021-09-23)

#122

Vi mangler natur i Danmark og specielt nogle søer i Nordjylland med en ordentlig økologisk tilstand

Sebastian Pedersen (Nørresundby , 2021-09-23)

#129

Det er sidste chance for at rede naturen....

Christian Duus (Vejle ø, 2021-09-23)

#132

Jeg har tidligere forsøgt at skabe interesse for genetableringen af Ingstrup sø.

Torben Stæhr (Hirtshals, 2021-09-24)

#136

Tak for jeres omsorg for naturen🙏💚

Scharlotte Scharlotte (Hirtshals, 2021-09-25)

#140

Søren skal bevares - vasra

Skjold Christenden (Middelfart, 2021-09-27)

#142

Alt for meget natur er forsvundet i Danamrk gennem tiderne; nu skal der genetableres natur.

Claus Pedersen (Aarhus, 2021-10-02)

#144

Som sommerhusejer og ornitholog ønsker mere natur

Kim Høite (Klitmøller , 2021-10-02)

#148

Det kunne bare være fantastisk at få genetablere denne store sø.

Claus Møller (Hjørring, 2021-10-02)

#150

Godt projekt

Peter Vadum (Køge, 2021-10-02)

#154

Jeg skriver under, fordi hver eneste plet natur tæller i et land med forsvindende lidt ægte natur.

Agnete Holm (Solbjerg, 2021-10-02)

#163

Enig

Vi mangler vild natur - også i Nordjylland

Birgitte Dalgaard Jensen (Aalborg, 2021-10-02)

#164

Vi skal have så meget natur tilbage som muligt

Ann Friis Nielsen (Løgstør, 2021-10-02)

#165

Fordi det er en god ide.

Jørgen Overbeck (Brønderslev, 2021-10-02)

#166

Vi har trenger mer biodiversitet!

Kjell Andersson (Träslövsläge, 2021-10-02)

#170

Vi skal skaffe plads til at naturen selv genopretter balance mellem fugl/dyr/insekter/planter osv.
Det bliver en win win situation for naturen og os mennesker. 👍

John Hørby (Åbybro, 2021-10-03)

#174

Vi skal have meget mere natur til vilde dyr!

Mona Wollesen (Sønderborg, 2021-10-03)

#176

Naturen er i Danmark reduceret i en sørgelig grad. En genoprettet sø vil tiltrække mange fugle, der vil komme mange insekter, padder etc.

Ole Klottrup (Fredericia, 2021-10-03)

#177

Ja det er vist tid til at give vores natur tilbage ..med et lille land som Danmark og 65% opdyrket jord kan en perle som ingstup sø kun være et selvfølge..

Thomas Kingo Bagge Andersen (Tornby , 2021-10-03)

#178

Jeg skriver under fordi omdannelse af landbrugsjord til sø er vigtig for både klima og biodiversitet. Jeg synes desuden, det er dejligt, at almindelige borgere tager sådanne initiativer når vores politikere er så fodslæbende. Vi må gi plads til mere natur i DK.

Dorthe Nissen (Esbjerg, 2021-10-03)

#181

Jeg er tilhænger af, at støtte natur projekter.

Christian Kelsen (9480 Kettrup, 2021-10-04)

#182

Jeg er født og opvokset i Vester Hjermitslev

Villy Pedersen (Lille Skensved, 2021-10-05)

#186

Vi mangler natur, og især vådområder i Vendsyssel. Det var forkert at nedlægge søen i første omgang.

Morten Larsen (Brønderslev, 2021-10-06)

#190

Det er en god ide!

Søren Ulrich Thomsen (Ålestrup, 2021-10-08)

#193

Jeg skriver under, fordi jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at de få naturområder, som vi har tilbage i DK beskyttes, og dem som desværre er blevet ødelagt genetableres!

Lotte Larsson (Skælskør, 2021-10-09)

#196

Jeg mener at dette projekt, vil være godt for vores natur netop lige der.
Så jeg håber at de tre kommuner bliver enige om projektet, det er på tide vi begynder at tænke på den verden vi skal give videre til de generationer der kommer efter.
Jeg har gået mange gange ved pumpe huset på engen og åen sammen med min far, som nyd at være i naturen, han var fra egnen og har fortalt om hvor stor søen var.
Så derfor vil jeg gerne støtte op omkring dette projekt

Finn Strandberg Christensen (9700, 2021-10-10)

#198

Da jeg er født i Thise nær Vrensted, og har familie i både Vrensted og Ingstrup, skriver jeg under.

Hanne Svenningsen (Åbyen, 2021-10-11)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...