Næstved Havn - Forkert Placering

Kommentarer

#205

Det er en vanvittig beslutning. Hvorfor overhovedet en havn ?

Hanne Dideriksen (Næstved, 2021-08-23)

#206

Fordi det er et forrykt forslag når skibe skal helt ind og vende. Endvidere vil der komme miljø påvirkning samt en helvedes færdsel på Karrebækvej især i sommermånederne

Henning Hansen (Næstved, 2021-08-23)

#209

Jeg syntes som sådan at placeringen er god, men forstår ikke at man ikke laver den således at der bliver lavet svingbassin der ude

John Lücking (Næstved , 2021-08-24)

#210

Vi skal bevare vores natur og ikke kun bygge og bygge.

Dorthe Christiansen (Næstved, 2021-08-24)

#213

Det er en hel forkert placering, man vil ødelægge en lille landsby og give endnu mere trafik på karrebækvej. Lad os dog den lille smule natur

Mette Hoe Mortensen (Næstved, 2021-08-24)

#215

Det vil give trafikkaos på Karrebækvej, når godstransport skal til og fra rundskørslen på omfartsvejen, og vil genere sommerhusejere, turister og pendlere til og fra Karrebæksminde og andre landsbyer mod Skelskør.
Urimeligt at få lystbådeejere skal være bestemmende for, hvor erhvervshavnen skal ligge i fremtiden, og ødelægge et område anvendeligt til at byen kan vokse også i den retning.
Ydernæs er et industriområde med passende infrastruktur til afvikling af godstrafikken til og fra havnen med minimal gene for andre.

Leif Andersen (Holme-Olstrup, 2021-08-24)

#216

Jeg er mod en ny havn, hvor store skibe skal vende i det gamle havnebassin, da det virker som en løsning som vil bibeholde udgifterne til drift og bemanding af svingbroen.
En placering ved Stenbæksholm vil fjerne et af de eneste super attraktive områder for udstykning der findes ved Næstved, da man allerede har lavet industriområde langs en stor del af fjorden.
En havn vil forhindre en eventuel fremtidig cykelsti langs vandet til Karrebæksminde.
Er der lavet en businesscase som belyser økonomien, når Mette Pan mister sin koncessionsaftale omkring sandsugning?
Hvad er grunden til, at havnen ikke placeres i det allerede fejlplacerede industriområde?

Mads Rosén (Sealand Region, Næstved, 2021-08-24)

#218

kommunen har ødelagt alt på Ydernæs alligevel - så kan man ligesågodt lægge havnen der

Peter Kjerte (Næstved, 2021-08-24)

#219

Jeg er selv bruger af det naturskønne område og synes bestemt ikke at et stort havneområde med dertilhørende trafik er en god ide i det område.

Gry Tingmose (Næstved, 2021-08-25)

#221

Det er den helt forkerte placering, alle beboere i området nyder godt af lagunestien langs kanalen til løbe og gå ture. Det er et skønt lille stykke natur område som vi har alt for lidt af.

Brian Jensen (Næstved, 2021-08-25)

#224

Det lyder som en molbo artigt

Stig Thomsen (Næstved, 2021-08-25)

#225

Den havn de påtænker at lave er alt for lille og skibe skal benytte inderhavnen for at vende inden afgang igen.
Fuldstændig hul i hovedet og forkert brug af Næstveds borgers penge, der kan bruges anderledes - der kan stadig laves områder omkring havnen og kanalvejen selv om havnen består som nu.
Stenbæksholm blir ødelagt og lagunestien - som rigtig mange bruger på daglig basis - forsvinder der en stor bid af.

Nina Thomsen (Næstved, 2021-08-25)

#227

For at bevare naturen, dyrelivet og lagunestien ved Stenbæksholm

Annette Pedersen (Nykøbing Falster, 2021-08-25)

#232

Jeg skriver under pågrund af beliggenheden. Hvorfor ødelægge en skøn natur, dyreliv og en skøn tur ud langs kanalen ud til chelterne ( som pt er brand ned, men kommer vel snart op igen).

Pia Sørensen (Næstved, 2021-08-27)

#238

At større skibe skal svaje rundt i Næstved Havn, og dermed have svingbroen åben to gange er da helt ude i skoven. Ny havn skal naturligvis have plads til at skibe kan svaje rundt, alt andet er fuldstændigt tåbeligt........

Torben Valeur (Lundby, 2021-08-28)

#246

Der er rigtig mange ting som ikke virker rationelt i forhold til de andre muligheder der er for at flytte havnen, hvis det overhovedet skulle være nødvendigt, Næstved bliver aldrig København og der er for mange bevaringsværdige bygninger som alligevel ikke må nedrives i forbindelse med en evt. Udvikling af havnen.

Paw Nielsen (Næstved , 2021-08-30)

#247

Jeg underskriver fordi det er helt gak..gak at flytte havnen til et sted hvor det ikke passer. Og at større skibe stadig skal helt ind og vende i “den gamle havn” og trafikken på karrebækvej bliver et knudepunkt.

Tine Lorentzen (Næstved, 2021-08-30)

#249

Forurening på Ydernæs skal alligevel på et tidspunkt håndteres, så gør det nu og hold industri på Ydernæs istedet for endnu en gang at ødelægge nye skønne områder, som man oprindeligt gjorde med Ydernæs.

Peter Mønsted (Næstved, 2021-08-31)

#263

Jeg er enig i den forkerte placering.

Svenne Jensen (Næstved, 2021-09-08)

#267

Jeg bruger lagunestien ofte til løbetræning

Morten Lysdahl (Næstved, 2021-09-10)

#269

Jeg benytter flyvepladsen som bliver nedlagt når havnen flyttes til Stenbæksholm.
Flyvepladsen ligger optimalt hvor den er nu. Tæt på byen, og alligevel bliver byen ikke støj belastet af flyene.
Havnen skal på den anden side af kanalen hvor der er industrier i forvejen.

Karl Lengweiler (Skælskør, 2021-09-12)

#270

Logisk tankegang at det er den forkert side at placerer havnen.
Teknisk set skulle der jo ikke være nogen hindring i at placerer havnen på den anden side af kanalen.

Irene Kate Pedersen (Skælskør, 2021-09-12)

#271

Jeg mener, man bør droppe en industrihavn i Næstved og i stedet samarbejde med andre havne fx Vordingborg

Søren Glasdam Jensen (Næstved, 2021-09-15)

#274

Fordi det er hovedløst at placere en havn i det smukke område. Og fordi Karrebækvej i forvejen er meget tæt trafikeret. Hver eneste morgen er der kø fra stenbæksholm ofte fra Dyves bro til rundkørslen. Vi har en havn, kan den ikke bruges, er Stigsnæs og Vordingborg havne let tilgængelige.

Hanne Karsum (Næstved, 2021-09-22)

#277

Jeg skriver under fordi en havn det pågældende sted er fuldstændig malplaceret og jeg støtter op omkring flyvepladsen

Jan Sigurdsson (Næstved, 2021-09-23)

#281

Stenbæksholm i mange år har haft flyvermiljøet og det skal have lov at blive der. Der er ikke andre steder, som man kan placere en flyveplads, så det både er tæt på by, vand og liv.

Kit Weber (Næstved, 2021-09-23)

#282

Jeg elsker beliggenheden, pladsen har en historisk betydning for mig personlig og historien kan ikke hverken ændre på, eller flytte!

Rikke Andersen (Næstved , 2021-09-23)

#293

Jeg underskriver fordi jeg synes man skal bevare de grønne områder og den gamle flyveplads.

Annette Juul Bøgild (Herlufmagle, 2021-09-24)

#295

Jeg skriver under fordi jeg synes at det er en tosset beslutning og fordi jeg synes at naturen burde bevares

Tommy Andersen (4700 Næstved , 2021-09-24)

#298

Det er et dejligt natur sted og ville være synd, at ødelægge det med en havn

Bettina Boksa (Herlufmagle , 2021-09-24)

#300

Lad os bevare vores smukke natur

Kirsten Ebert (Næstved, 2021-09-26)

#301

Jeg fuldstændig enig. Der må være bedre steder

Nick Kjær (Næstved, 2021-09-26)

#302

Det er en helt forkert beslutning, fra alle synsvinkler

asbjørn høegholm (næstved, 2021-09-26)

#303

Vi lige så godt kan slå havnene sammen og f. Eks bruge den vi allerede har i Vordingborg

Susanne Heinsmann (Næstved, 2021-09-26)

#307

Jeg ikke ønsker mere trafik denne vej. Der er alt alt alt for meget i forvejen

Xenia Lynggaard (Næstved, 2021-09-28)

#310

Det er en af de mest tåbelige beslutninger vor folkevalgte har truffet.
1. Havnen egner sig ikke til industrihavn, dybden i kanalen er for lav, og bredden på broen i Karrebæksminde kan ikke tage nutidens skibe.

Niels Petterson (Næstved, 2021-10-04)

#317

Forkert placering

Susanne Lynderup (Næstved, 2021-10-05)

#320

der vil blive endnu mere "tung" trafik på karrebækvej, som i forvejen er godt befærdet.

jørgen wentzel (4736 karrebæksminde, 2021-10-05)

#322

Det er på ingen måde særlig gennemtænkt, det virker som panik lige før lukketid.!!
Hvad med trafiksituationen??
Se bare morgen og eftermiddagstrafikken på Karrebækvej??
Endnu mere kødannelse HVIS havnen lægges på Stenbæksholm .

Nej der må og skal være en OMMER.

Frank Sørensen (Karrebæksminde, 2021-10-05)

#325

Jeg syntes det er en meget dårlig ide at ødelægge et meget smukt landskab og vores vejnet ikke kan bære mere trafik.

Birthe Sørensen (Karrebæksminde, 2021-10-05)

#326

pga unik natur i området og det pres det vil give i området

Max Ingvordsen (Næstved, 2021-10-05)

#327

Det er godt at se erhvervshavnen i byen. Den er charmerende og dejlig at cykle forbi.

Ina Korneliussen (Næstved, 2021-10-06)

#329

Det vil være en fejl og grov ødelæggelse af et naturområde

Claus Buch (Karrebæksminde , 2021-10-06)

#330

vi skal ikke havde ødelagt dette skønne område ud til fjoren forstår ikke hvad det er for personer der sidder og får så dårlige løsninger, jeg håber ikke det er nogle vi har stemt ind

Lis Christensen (4736, 2021-10-06)

#335

det er en forkert placering

Jørgen Nielsen (karrebæksminde, 2021-10-06)

#339

Syntes at det er en dårlig ide at ofre så mange penge ved at ødelække den gode natur som er i området ,og hvorfor skal Næstved kopiere alle andre byer med byggeri langs åen der må da være andre steder vor der kan bygges boliger

Bjarne Pedersen (Karrebæksminde , 2021-10-07)

#340

Den foreslået placering er HELT forkert!

Vibeke Bangly (Karrebæksminde, 2021-10-07)

#341

Helt enig, placeringen er helt i skoven. Den eksisterende havn er i øjeblikket ved at blive renoveret så hvorfor en ny havn?

Christian Essendrop (Karrebæksminde, 2021-10-07)

#346

Dårlig placering, og tiden er for længst løbet fra en industrihavn i Næstved.

Carsten Møller (Næstved, 2021-10-08)

#351

Jeg skriver under fordi, der IKKE høre nogen havn til på dette smukke område.
Haven er forlænget sejlet forbi Næstved…..

Der er Stigsnæs og Vordingborg Havn, som kan benyttes.

Martine Christiansen (Næstved , 2021-10-09)

#353

Dette må være topmålet for forkert placering! Ødelæg ikke vores naturskønne område ved Stenbæksholm!

Lykke Larsen (Næstved, 2021-10-09)

#355

Fordi vi ikke har brug for så tåbelig en løsning.

Kim Hansen (Næstved, 2021-10-09)

#364

Ydernæs er i forvejen spoleret af et erhvervsområde. Ingen grund til at lave flere fejl. Så skån venligst Stenbæksholm.

Peter Vincentzen (Næstved, 2021-10-10)

#365

Det er bestemt en dårlig placering!!!!!!!!

Jens Peder Jensen (Karrebæksminde, 2021-10-10)

#368

det ødelægger naturen og det dejlige sted langs kanalen, både for os som bor her, men også for alle dem der kommer her med kajak og tager ophold eller for dem der går eller løber en tur.

Solveig Vintersborg (næstved, 2021-10-11)

#369

Fejlplacering af havn i Stenbæksholm.

Jørgen Næsager (Karrebæksminde, 2021-10-11)

#372

Det er synd og skam at endnu et naturskønt område skal ødelægges af byggeri og øget trafik. Nøjagtig som jeg syntes at det er en skændsel, at placere DSB værksted for foden af Fårebakkerne, midt i et istidslandskab. Byrådet burde skamme sig.

Marianne Egelund Jørgensen (Næstved , 2021-10-11)

#374

Jeg skriver under fordi jeg mener placeringen er helt hen i vejret, giver trafikale problemer og ødelægger det dejlige område ved kanalen.

Lene Vesth (Karrebæksminde, 2021-10-11)

#376

Vi skal bevare naturen

Jan Skaarup Nielsen (Karrebæksminde, 2021-10-12)

#380

Der er i forvejen alt for meget trafik på Karrebækvej - om morgenen holder vi i kø fra Stenbæksholm.

Hanne Werk (Karrebæksminde , 2021-10-13)

#381

jeg er imod projektet.

Josef Niemann (Naestved, 2021-10-14)

#382

Jeg mener at placeringen er helt gal. En ny havn skal ikke ligge i et område uden ordentlig vejforbindelse. Karrebækvej er i forvejen voldsomt belastet. Desuden vil en ny havn ligge væsentlig bedre i et industriområde som f.eks. Ydernæs. Grundene på Ydernæs, vil kun kunne bruges til befæstet oplagsplads, som netop er det en havn har behov for.

Torben Søholt Pedersen (NÆSTVED, 2021-10-15)

#387

Det er en fuldstændig idiotisk placering, så derfor stemmer jeg NEJ.

Bodil Radmussen (Næstved, 2021-10-18)

#388

Der burde udarbejdes et samarbejde med Vordingborg havn eller Stigsnæs havn, der er kapacitet og tilkørselsforhold optimale.

Peter Rasmussen (Næstved, 2021-10-18)

#389

Næstved behøver ikke være havneby. Den tid var før. Og bruge 100 mill. Kr. Er forrygt!

Erik Galvit (Karrebæksminde, 2021-10-18)

#392

Naturen skal respekters

Amanda Maselli (Næstved, 2021-10-19)

#394

Hvis havn skal flyttes skal det være til modsat side af kanal, hvor der er industri i forvejen. Det vil give mening.

Claus Wagner (Karrebæksminde , 2021-10-21)

#395

Dårlig beliggenhed i forhold til landsbyen Stenbæksholm

Birthe Clausen (Næstved, 2021-10-27)

#396

Det er slet ikke i orden st placere en havn der. Næstved burde i det hele tager ikke drive havn.

Birgit Fredebo (Karrebæksminde , 2021-10-29)

#397

Havnen har ingen fremtid i Næstved længere, så hvorfor så ødelægge et smukt område til fordel for en stenfisker og et par skibe med træpiller og soda.

Leif Fredebo (Karrebæksminde , 2021-10-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...