Fredning af den grønne kystnære Melbykile

Kommentarer

#1

En fredning er områdets eneste redning, så der ikke kommer sommerhuse, på den grønne kile.

Susan Holvøe (Melby, 2021-07-11)

#2

Vi skal bevare den grønne kile.

Therese Lehmann (3370 Melby , 2021-07-11)

#3

Underskriver fordi dette synes den eneste mulighed for at bevare den grønne kystnære kile.

Christina Engstrøm (Melby, 2021-07-11)

#4

Fordi det er vigtigt at bevare kilen pga. biodiversiteten samt undgå Pesticider der trænger ned i undergrunden.

Dorte Wittrup (Liseleje, 2021-07-11)

#5

Jeg skriver under, fordi området ikke skal udlægges til sommerhusområde. og fordi juletræer og hegn skal væk.

Lenni Gottlieb (Frederiksværk , 2021-07-11)

#9

Det er vigtigt

Søren Haaning Nielsen (Hundested, 2021-07-11)

#11

Jeg støtter Susan Holvøes forslag

Pernille Bjarnøe (Liseleje, 2021-07-11)

#13

For at beskytte “Melbykilen” fra kommerciel udnyttelse, og genoprette områdets rekreative værdi for dyr og mennesker!

Birger Urstad Steen (Birkerød, 2021-07-11)

#14

Jeg ønsker at bevare den grønne kile for biodiversitetens skyld

Anne Albinus (København Ø, 2021-07-11)

#16

Jeg ønsker fredning af Melby kilen

Lise Cross (3360 Liseleje, 2021-07-11)

#17

Jeg ønsker at Melby kilen fredes

Billy Cross (3360 Liseleje, 2021-07-11)

#19

Dette synes pt som den eneste mulighed for at bevare den grønne kystnære kile. Biodiversiteten skal bevares og bygning af flere sommerhuse derfor forhindres.

Gitte Ullmann (Melby, 2021-07-11)

#24

jeg foretrækker at støtte fredningen af den bevaringsværdige natur i den grønne kile fremfor en kæmpe bunke sommerhuse, der bl.a. medfører en kraftig forøgelse af biler til og fra husene plus gæster.

Anne Petersen (Melby, 2021-07-11)

#27

Jeg ønsker, at den grønne kystnære Melbykile fredes

SÅ.....

kilens nuværende monokultur (Nordmannsgraner) afvikles.

Dyrehegnene fjernes, så de vilde dyr igen kan komme ind på deres naturlige habitater.

OG........

udlægning af nye sommerhuse forhindres

Michael Ries (Liseleje, 2021-07-11)

#28

Jeg skriver under fordi der kun er få åbne områder tilbage langs kysten som er ubebyggede. Dem skal vi værne om. Og de skal være natur, ikke juletræsplantager.

Rie Lauridsen (Frederiksværk, 2021-07-11)

#37

Jeg er enig i ovenstående.

Hanne Rathje Andersen (Liseleje , 2021-07-11)

#39

Det der nødvendigt med store fredede områder - også i sommerhusområdet - af hensyn til dyreliv og natur . Også skønhedsværdien vil gåtabt, hvis der ikke fastholdes store fredede arealer mellem udbygningsområderne

Joan Conrad ( Nærum, 2021-07-11)

#42

Sommerhusejer i området nær Melbykilen

Anne-Dorthe Christensen (København, 2021-07-11)

#45

Jeg har sommerhus lige ud til den grønne kile og ønsker at bevare naturen omkring os.

Tina Lindeløv (Farum, 2021-07-11)

#50

Ønsker at bevare den grønne kile.

Lykke Lindemann (Melby, 2021-07-11)

#52

Jeg skriver under fordi vi har sommerhus i Liseleje tæt på den grønne kile, som vi ønsker at bevare.

Hanne Poulsen (Jyllinge, 2021-07-11)

#56

Jeg er enig med projektet, det er synd, hvis det grønne område ikke bliver retbleret, som naturområde.

Peter Stensballe (LISELEJE, 2021-07-11)

#60

Jeg har sommerhus der - og er kommet der i 40 år

Mette Christensen (Sorø, 2021-07-11)

#74

Jeg skriver under fordi Melbykilen gennem 100 år og nu 4/5 generationer har været familiens fristed. Vi er direkte genbo til overdrevet og har nydt dets herlighedsværdi i form af sjælden botanik og dertil hørende insekt- og andet dyreliv. Jeg er stærkt bekymret over tiltag med pløjning og gødning af paragraf-3beskyttet natur, af hegn og juletræer og forarmet biodiversitet. Melbykilen skal danne sammenhængen mellem landsbyen og havet. Derfor bør de grønne kiler fredes!

Birthe Zimmermann (Sønderborg, 2021-07-11)

#76

Sommerhus ud til kilen

Allan Lund (Melby, 2021-07-11)

#77

Vil gerne bevare naturen og dyrelivet

Inge Brodersen (Rungsted Kyst, 2021-07-11)

#78

Dette område hvor infrastrukturen i forvejen er maximalt presset presset og hvor dyrene ikke har adgang til deres naturlige habitat skriver jeg under

Kirsten Ruth Vilhelmsen (Liseleje, 2021-07-11)

#79

Jeg har haft min gang som barn derude og det skal bevares for fremtiden og ikke ødelægges

Jannie Helle Larsen (Højby, 2021-07-11)

#88

Jeg ønsker at beskytte naturen i Liseleje mod yderligere udnytning.

Jesper Ploug (Liseleje, 2021-07-11)

#91

Jeg vil gerne passe på naturen og dyrene i Liseleje. Hvis hegnet fjernes vil vildtet igen kunne komme ud på markerne efter de er blevet tvunget ind i haverne

Cecilie Ploug (Liseleje, 2021-07-11)

#93

Det er et meget vigtigt område for biodiversiteten

Anna Luise Mogensen (Valby, 2021-07-11)

#98

Det er vigtigt at genoprette naturen her.
Det er derfor også nødvendig med en fredning af området så naturen her sikres for fremtiden

Jakob Rung (Melby, 2021-07-11)

#105

Jeg skriver under for det er SÅ vigtigt at bevare den del af Danmarks natur.

Alice Madsen (Liseleje, 2021-07-11)

#106

Jeg skriver under for at bevare den dejlige natur.

Lene Poulsen (Melby, 2021-07-11)

#107

Fordi jeg er enig

Charlotte Larsson (Liseleje , 2021-07-11)

#109

Jeg bor i Melby hele året tæt ved kilen og ønsker den bevaret og genskabt som natur.
Jeg cykler eller går dagligt i området.

Jette Lone Jensen (Melby, 2021-07-11)

#113

Bevar naturen og Liseleje

Preben Boyer (Liseleje, 2021-07-11)

#114

Den grønne kile er blevet opkøbt af en person, der bl.a ikke passer på de naturværdier, som vi andre ønsker at glæde os over. Derfor ønsker jeg kilen fredet, så dette kan stoppes.

Marianne Trolle (Liseleje, 2021-07-11)

#116

Jeg gerne vil være med til at bevare så meget natur som muligt.

Jannie Steffensen (Helsinge, 2021-07-11)

#117

Den dejlige natur skal bevares

Jane Elley (Holte, 2021-07-11)

#118

Ønsker ikke Liseleje skal overplastres med sommerhuse som Hornbæk Tisvilde mf

Hans Jørgen Elley (Holte, 2021-07-11)

#123

Jeg gerne vil bevare den smukke natur.

Rebekka Marx (Liseleje , 2021-07-11)

#127

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker at beskytte naturværdierne i vores område

Henning Mikkelsen (Liseleje, 2021-07-11)

#128

Melby kilen skal fredes og ikke blive til super sommerhuse

Niels Henning Larsen (Melby, 2021-07-11)

#131

Det er vigtigt at bevare naturen og bevare de grønne kiler.

Kai Pedersen (Liseleje, 2021-07-11)

#139

Det mest naturvenlige grønne projekt ever!

Birgitte Akerø (København Ø, 2021-07-11)

#145

Det er vigtigt, at beholde den grønne kile og at hegn, der forhindrer dyreliv bliver fjernet.

Bettina niewald Larsen (Melby, 2021-07-11)

#147

Fordi vi vil have naturen tilbage

Sarah Feilberg (København , 2021-07-11)

#149

Bevarer området, har tilknytning dertil.

Lars Torp (Fredensborg, 2021-07-11)

#154

Jeg ønsker, at den grønne kystnære Melbykile fredes

SÅ kilens nuværende monokultur (Nordmannsgraner) afvikles.

Dyrehegnene fjernes, så de vilde dyr igen kan komme ind på deres naturlige habitater.

OG udlægning af nye sommerhuse forhindres.

Ann Lindberg (3360, 2021-07-11)

#156

Naturen der skal bevares.

Jørgen Rønnebech (Frederiksværk, 2021-07-11)

#163

Det er en katastrofe at udstykke den sidste natur vi har i Nordsjælland

Klaus Jensen (Liseleje, 2021-07-11)

#185

Jeg ønsker at bevarer et unikt stykke Dansk natur, jeg håber på en fredning af området, så hurtigt som muligt.

Birgitte Dam (Gentofte, 2021-07-11)

#187

Det er en vigtig sag!

Katja heuser Elmer (Frederiksberg, 2021-07-11)

#189

Fordi er vil have den grønne kile fredet

Marianne Philipsen (Nærum , 2021-07-11)

#198

Vi har sommerhus ud til den grønne kile, så vi er selvsagt interesseret i at undgå byggeri i kilen. Jeg deltager forøvrigt gerne i arbejdet med at forhindre planerne

Lars Lyholm Madsen (3360 Liseleje, 2021-07-11)