Landsbyernes samlede høringssvar for mennesker og miljø

Kommentarer

#4

Fordi jeg værdsætter den landlige ro, har bosat mig her og stiftet familie her, af samme grund. Mine børns opvækst skal være omgivet af ro og frisk luft... og hvis dette er i fare fordi stevnsboerne skal sparer 4-6 minutters tranporttid, så råber jeg op!

Trine Valentin (Herfølge, 2021-06-09)

#7

Jeg er enig i vi skal bruge det bestående vejnet og bruge penge på at forbedre dette.

I modsat fald får vi endegyldigt ødelagt vores unikke natur på Stevns

Marianne Aabo (Hårlev, 2021-06-09)

#10

Jeg skriver under, da dette forslag er en katastrofe for hele området. Katastrofe fordi det vil påvirke så mange menneskers liv og velfærd - fysiskt, mentalt og økonomisk. Derudover vil det forsage uoprettelig skade på natur og miljø i området.

Anders Hansen (Herfølge, 2021-06-09)

#26

Jeg ønsker på ingen måde den vej op af min landboliv, samt beliggende den vej min søn cykler i skole

Mia Juul (Tureby/Herfølge , 2021-06-09)

#27

Jeg ønsker ingen statsvej på Stevns. Jeg mener vi skal koncentrere udviklingen af Stevns i byerne langs banen og optimere den offentlige transport.

Julie Lynge Hall (Vallø, 2021-06-09)

#32

Jeg er imod den nye statsvej.

Line Kappe Ibsen (Klippinge, 2021-06-09)

#36

Jeg er bekymret for den skitserede forbindelsesvej mellem Herfølge og Bjæverskov over land, så syd-og vestmotorvej forbindes.

Agnete Haugbølle (4632 Lidemark, 2021-06-09)

#38

Jeg skriver under fordi jeg er imod den nye vej i alle dens afskygninger

Jonas Poulsen (Klippinge, 2021-06-09)

#41

Vi skal beskytte både natur og mennesker

Merete Elnagar (Herfølge, 2021-06-09)

#44

Jeg er boende i mellem lidemark og fløjterup - i druestrup og vil have stor gene af en ny vejføring mellem Herfølge og bjæverskov

Christina Engestoft (Bjæverskov , 2021-06-09)

#67

Jeg skriver under, fordi jeg for alt i verden ser at denne vej ALDRIG bliver en realitet. Vores dejlige landskab, de små landsbyer, freden og roen som vi alle elsker - og er flyttet her til af samme årsag - skal ikke fjernes under nogen omstændigheder.
“Landsbyerne siger nej!”

Mvh
Mikkeline Clara Christiansen

Mikkeline Clara Christiansen (Stigbrovej 13 4652 Hårlev , 2021-06-09)

#68

Jeg ønsker ikke vej i baghaven!

Heidi Holm (Himlingøje, 2021-06-09)

#78

Fordi det unødvendigt ødelægger god natur og er en hovsaløsning

Tanja Lemming Westermann (Hårlev , 2021-06-09)

#82

Vi er nød til at stå sammen for ikke at få ødelagt vores landbrug,; mm

Charlotte IMundberg Hansen (4652, 2021-06-09)

#83

Jeg flytter snart til Tureby fruedalsvej, og her vil det ødelægge meget af den idyl med en motortrafikvej igennem. Desuden kan jeg ikke se hvad meningen er med denne vej andet end det er de rige der bor på Stevns, og det er dem der ønsker denne vej.

Mie Juul Bjerre (Køge, 2021-06-09)

#86

At jeg ikke vil have ødelagt min skønne by med bilos og støj

Kurt Hansen (Himlingøje, 2021-06-09)

#88

Vigtigheden af denne sag er enorm. En statsvej gennem gennem mine forfædres og nu min brors marker, vi har en slægtsgård ved Hellested, vil ændre vores, naturens og dyrenes livsbetingelser fundamentalt.

Christina Wolsing (Rødvig Stevns , 2021-06-09)

#92

Jeg ønsker stevns bliver bevaret for den enestående natur ,,

Susanne sommer (Hårlev, 2021-06-09)

#98

Jeg skriver under for klimaets og naturens skyld

Sejer Folke (Hellested, 2021-06-09)

#99

Jeg mener at forbedringer ifm. trafik-afvikling i de pressede timer, kan løses rundkørsler der giver kontinuerligt flow, fremfor de nuværende lyskryds hvor alt holder samlet stille i 15 minutter på hver time! Derudover mener jeg at der bør kigges på togstrækningen (evt. S-tog udvidelse) mellem Køge og Rødvig, da dette vil kunne afhjælpe en i forvejen presset Køge Bugt-motorvej.
Vi har alle brug for natur og ro når vi er hjemme, og ikke mere larm og støj!
Nej til Stevnsvej og biltrafik i Herfølge.
mvh. Lars Kaae.

Lars Kaae (Herfølge, 2021-06-09)

#115

Jeg underskriver fordi, jeg bor lige op af og er ikke interesseret i vej i baghaven...ej heller støjende.

Helle Rasmussen (Herfølge , 2021-06-09)

#118

Vi bor på landet, fordi vi elsker naturen og fred og ro. Det skal ikke ødelægges af en vejføring, som kun politikerne og få andre ønsker. Trafkudfordringen må kunne løses på en bedre måde så vi alle kan være her.

Kirstine Christiansen (Himlingøje, 2021-06-09)

#122

Jeg synes det er utroligt vigtigt at have naturen og dens utroligt mange værdier, men i forreste række når det træffes beslutninger. Vi mangler natur her i Dk og vi har brug for at tænke nyt for at mennesker dyr osv kan blive ved med at leve i deres omgivelser og have det godt samtidigt!

Christina koustrup (Hårlev, 2021-06-09)

#126

Jeg skriver under fordi jeg er op vokset i Hellested på stevns og ville blive ked af at se at der skulle komme en vej der ødelegger naturen.

Mathilde Schrøder (Alta, 2021-06-09)

#130

Fuldstændig håbløst projekt. Vil ikke aflaste noget som helst

Carsten Larsen (Valløby, 2021-06-09)

#131

Vores fredede nærområde og landsbyer bliver fuldstændigt ødelagt. Forstår ikke at man prioriterer biler over natur og offentlig transport. Særligt i en grøn omstillings tid hvor focus er miljø og natur.

Ingelise Schmidt (4652, 2021-06-09)

#143

Jeg er enig i den fælles tekst, der er skrevet

Jette Langelund (Herfølge, 2021-06-09)

#144

Vi valgte i efteråret 2020 at flytte til Valløby, fordi vi blev forelskede i naturen og stilheden omkring byen. Det ønsker jeg ikke ødelagt.

Monika Højgaard Andersen (Valløby, 2021-06-09)

#146

Jeg vandrer meget i præsteskoven, Tessebølle og Vallø storskov med min hund

Niels Nielsen (Herfølge, 2021-06-09)

#148

Vi har børn, der går i skole i Herfølge og vil også gerne bo i Herfølge - vel at mærke uden at have en motortrafikvej i baghaven.

Susanna Schmidt (Køge, 2021-06-10)

#160

Jeg mener en løsning med en dæmning i Køge bugt er bedre.

Kristen Thiesen (Herfølge, 2021-06-10)

#166

Det vil være så synd for Herfølge, hvis der kommer en vej, der ikke kan undgå at ødelægge den ro og fred der er i byen. De vil lægge vejen præcis lige der, hvor naturen for alvor starter, og hvor vi i Herfølge har et fristed fyldt med natur og god plads. På den anden side af byen er der allerede bygget, både huse og veje, så der ikke ar ro nogen steder, derfor vil det være ødelæggende for byen med en støjende gennemfartsvej. Ødelæggende, både for natur, mennesker og dyr.

Hanne Sørensen (Herfølge, 2021-06-10)

#168

Jeg bor i Valløby, og der er vi tvunget til at have bil/biler, idet vi ikke har en ordentlig infrastruktur i form af offentlig trafik.
Vores unge kan ikke komme med offentlig trafik, når de skal på uddannelse.
Vi kan ikke komme hjem om aftenen, hvis vi skulle få lyst til at gå i bio.
Hvis vores politikkere ville bruge bare halvt så megen energi og penge på at etablere offentlig trafik mellem Stevns og de omkring liggende landsbyer, så ville mange biler blive skrottet, og det ville være den helt store gevinst for natur, dyr og mennesker.

ANETTE Andersen (Valløby, 2021-06-10)

#173

Mine venner bor i området og det vil virkelig skade den natur de bor i.

Louise Posborg-Ebenezerson (Nykøbing Falster , 2021-06-10)

#180

Jeg bor i Herfølge.

Mette Gjøl (Herfølge, 2021-06-10)

#181

Beskytte vores natur og vores dyr, der skal ikke en vej gennem Herfølge . Har boet i Herfølge , Herfølge er min by . Den skal være som den er , uden vej og uden gener fra bilen

Gitte Petersen (Køge , 2021-06-10)

#182

Jeg ønsker at støtte et nej til anlæggelse af nye store veje gennem et område, der er udlagt til natur og beskyttet af Natur2000 projektet. Jeg støtter en udvidelse af eksisterende veje, men at pløje en ny omfartsvej tværs gennem et beskyttet naturområde er helt udelukket

Henrik Werdelin (Køge, 2021-06-10)

#188

Jeg ikke ønsker den værdifulde natur.ødelagt. vi skal ikke bygge flere veje, vi skal ge tænke den kollektive trafik så vi også på lokalt og kø.mu alt plan tager ansvar i forhold til verdensmålene og nedbringelse af co2. Problemerne er virkelige. Og større end en motorvej på tværs mellem. Øst og Vest.

Rikke Haugbølle (Borup, 2021-06-10)

#191

Jeg mener det er vigtigt at bevare det natur vi har tilbage og vi flyttede på landet for at skifte larm og os ud med fuglekvidder og dugten af natur. Min livskvalitet afhænger i den grad sf den ro jeg oplever ved at bo væk fra larm. Håber iøvrigt miljømæssigt at man vil satse mere på at forbedre den kollektive trafik.

Charlotte Lundsgaard Juul (Hårlev, 2021-06-10)

#192

Jeg skriver under fordi den valgte løsning er for tæt på Valløby, samt fordi omfartsvejen vil gå gennem områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og fredede områder.
Derudover går omfartsvejen gennem områder med særlige drikkevandsinteresser og lokalt anlægges vejen direkte ovenpå vandindvindingsområdet for Bakkehældet Vandværk.
I stedet for omfartsvejen, skulle kommunen hellere arbejde for en styrkelse af busdriften i Stevns Kommune.
Omfartsvejen modarbejder Stevns Kommunes projekt "STEVNS SKABER LIV"

Jan Flemming Hansen (Valløby, 2021-06-10)

#193

Er stor modstander af projektet! Jeg er primært flyttet på landet for at få fred og ro. Det får man ikke med en omfartsvej i baghaven og kan på ingen måde nyde naturen omkring en med en sådan. I den slags projekter er naturen altid den største taber! I disse år taler vi alle sammen rigtig meget om, hvor skidt naturen har det, og at vi skal passe på den. Det klinger dog hult, når man tager alle vores byggerier i betragtning. Værn om og prioriter naturen højest - det er den der gør, at vi mennesker kan være her.

Pia Schwartz (Hårlev, 2021-06-10)

#197

Ingen vej gennem landsbyerne som alligevel ikke løser problemerne men bare flytter dem til et andet sted til gene for miljøet. Brug heller ressourcer på bedre offentlig transport så vi får bilerne væk fra vejene

Mona Olsen (Herfølge, 2021-06-10)

#200

Jeg skriver under fordi, landsbymiljøet er super vigtigt. Man flytter på landet for at få fred og dejlig natur. Så må man tage med, at der evt. kan være længere transporttid .

Bjarne Kryger (Valløby, 2021-06-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...