Protest mod Køge Kommunes overvejelser om en Stevnsforbindelse lige syd i Herfølge

Kommentarer

#1

Der er brug for forbedring af eksisterende infrastruktur og offentligt transport -ikke mere vej i fredede områder og bevaringsværdige bymiljøer.

Kasper Nielsen (Herfølge , 2021-05-16)

#3

Det vil ødelægge byen og skære den over i mindre dele. Skabe trafik i et område med mange familier, og fjerne det dyreliv som idag lever i området, ugler - flagermus- salamander-rådyr- ræve og mange flere.

Mai-Britt Vestergaard (4681 Herfølge, 2021-05-16)

#4

Forslaget via Holmebækvej kan aldrig blive en realitet idet det er direkte imod fredningen i området !

Camilla Ambjørn Buus-Nielsen (Herfølge, 2021-05-16)

#6

Det fredede område ved Vallø Storskov, og det de bevaringsværdige områder v. Vedskølle og Tessebølle bør bestå. Områderne bruges rekreativt af rigtig mange Herfølge borgere hver dag. Børn skal ikke krydse en stor landevej på vej til/fra skole og fritidsaktiviteter.

Charlotte Falk Andersen (HERFOELGE, 2021-05-16)

#11

Jeg ærinder at politikerne tidligere i Køge kommune har sagt nej til denne løsning. Følger Maria overhoved ikke med i hvad der skeer???

Majken Steffensen (Herfølge, 2021-05-16)

#27

Det er en dårlig løsning

Carsten Schutt (Tessebølle, 2021-05-16)

#30

Jeg er som konservative byråds kandidat imod denne linje føring.,dog kan dette godkende hvis der etableres cykel og gang sti i begge retninger på Holmebækvej og rundkørsel i begge ender

Bjarne Rasmussen (Herfølge , 2021-05-16)

#32

Kommer til og blive nabo til en motor trafik vej
Har børn der skal krydse vejen dagligt vil ikke være tryg ved og sende dem i skole

Carsten Kuld (Herfølge, 2021-05-16)

#33

Ødelægger naturskønt område , skolevejen bliver farlig for bløde trafikanter . Langt fra tilkørselsvej til motorvejen .

Lene Røgind (Herfølge, 2021-05-16)

#34

Jeg er enig i indholdet. Jeg synes det vil være meget ødelæggende for lokal samfundet med al den trafik i gennem bolig og skole område. Ydermere er forslagene allerede taget til efterretning i en Vvm og blevet forkastet en gang. Det skal ikke spildes mere tid og penge på dette.

Kim Johansen (Herfølge , 2021-05-16)

#44

For på tæt bebyggelse, skole og borgere og som bor i byen.
hvis kommunen vil udvide Køge kommune skal omfartsvejen ligge længere ude og dermed tættere på vejen til motorvejen

Anita Thorsen (Herfølge, 2021-05-16)

#47

Jeg er helt enig den skrevne indsigelse.

Birgitte Abkjær (Herfølge, 2021-05-16)

#48

Jeg skriver under fordi jeg syntes det ville ødelægge vores by

Mia Juul Pedersen (Herfølge , 2021-05-16)

#49

Fordi jeg ønsker at bevare den natur vi har i vores område, og fordi Holmebækvej bruges af skolebørn og andre lokale.
Herfølge syd skal ikke behandles som udkants Køge.

Camilla Nihøj (4681, 2021-05-16)

#56

Det er fuldstændigt uhørt at der tænkes i de baner at der skal gå en motortrafikvej igennem Herfølge.

Rene Steffensen (4681 Herfølge, 2021-05-16)

#60

Det vil forringe husværdier og give støjgener og trafik

Jannie Jakobsen (Herfølge , 2021-05-16)

#62

Det er en fuldstændig vanvittig beslutning som vil ødelægge den smukke natur og Vedskølle. Jeg går selv ture i området og synes at det ville være katastrofalt at føre en vej igennem området

Joy Sølberg (Herfølge, 2021-05-16)

#67

Jeg føler mig utryg ved at Holmebækvej bliver mere trafikeret end den allerede er. Skole og børnehavebørn krydser tit vejen når de skal i vores skønne skov

Camilla Olsen (Herfølge, 2021-05-16)

#68

Vi vil ikke have ødelagt vores fredelige by med massiv trafik og støj. Vi har rigeligt med trafik på Vordingborgvej i forvejen. Hvad f...... tænker de folkevalgte dog på.

Michael Andersen (Herfølge, 2021-05-16)

#70

Ikke hensigtsmæssigt at anlægge en stor vej klods op af en skole og tæt bebyggelse.

Bjørn Holbæk (Tureby/Herfølge, 2021-05-16)

#74

Det jo en komplet tåbelig linjeføring

Rasmus Nielsen (Herfølge, 2021-05-16)

#77

Fordi jeg har masser af venner i området som bliver berørt på arbejde og bopæl

Louise Posborg-Ebenezerson (Nykøbing Falster , 2021-05-16)

#78

Det dårligste forslag til vejføring jeg nogensinde har hørt

Hans Jørgen Steffensen (Herfølge, 2021-05-16)

#81

Vi skal ikke have massiv trafik gennem Herfølge, Vordingborg vej er nok

Merete Elnagar (Herfølge, 2021-05-16)

#85

Vi har rigeligt med farlige veje i forvejen. Fokuser hellere på sikre/afskærmede cykelstier til børnene.

Martin Lundgren Sørensen (Herfølge, 2021-05-16)

#89

Dårlig løsning man ødelægger meget skøn natur

Dorte Kirta Frederiksen (Herfølge, 2021-05-16)

#96

Som beboere i Tessebølle ønsker jeg at støtte op om at der ikke kommer en vej syd for Herfølge via Holmebækvej til Stevns.

Pernille Behnke (Tessebølle , 2021-05-16)

#97

Som beboere i Herfølge ønsker jeg at støtte op om at der ikke kommer en vej syd for Herfølge via Holmebækvej til Stevns.

Winni Clemmensen (Herfølge, 2021-05-16)

#103

Et landsby miljø og landbrugsområde med rigelig trafik i forvejen, skal ikke smadres helt med ødelæggende og voldsom trafik og yderligere anlæg af tilkørselsrampe. Brug dog een af de eksisterende ramper, og skån eksisterende landlige områder !

Rie Lundemark (Herfølge, 2021-05-16)

#106

Jeg er fra byen, og ved hvor stor en ødelæggende effekt den foreslåede vej ville have.

Nikolaj Gilstrøm (Herfølge, 2021-05-16)

#111

Vi skal ikke dele Herfølge og tessebølle by
Det jeg så i avisen var helt sydpå ved endeslev.

Hanne Oxenbøll (Herfølge , 2021-05-16)

#115

Jeg bor i Herfølge og tænker ikke at denne løsning er god for vores by

Eva Persson (Herfølge, 2021-05-16)

#116

Jeg skriver under, fordi jeg bor i det sydlige Herfølge, og meget ofte bruger området syd for byen inklusiv Vallø Storskov.

Per Dybro Sørensen (Herfølge, 2021-05-16)

#118

Jeg skriver under fordi jeg bor i det sydlige Herfølge og meget ofte bruger området syd for byen, inklusiv Vallø Storskov.

Anne Riberholt (Herfølge, 2021-05-16)

#121

Jeg skriver under fordi det ikke kan være en løsning at risikere at lokalbefolkningen ikke kan fortsætte med at have en tryg adgang til naturen og de lærerige og bevaringsværdige kulturoplevelser der er i området.

Anne Grethe Helmer Nielsen (Holbæk, 2021-05-16)

#123

Jeg skriver under fordi en omfartsvej, som rammer Holmebækvej i Herfølge vil have store konsekvenser for os, som bor i den sydligste del af Herfølge, for dyrelivet/naturen i området. Vi har bosat os her bl.a. pga naturen og afstanden til larmen/luftforureningen fra Vordingborgvej.

Ulla Worm (Herfølge, 2021-05-16)

#125

En sådan omfartsvej vil ødelægge hele vores dejlige område. Vi bor her, fordi vi nyder at ‘bo på landet’, med fred og ro og naturen udenfor døren.

Tonny Malling Hansen (Herfølge, 2021-05-16)

#129

Vejen vil støje og ødelægge omgivelserne omkring vores landsby som mange borgere fra Herfølge også har glæde af.

Torben Holmelund (Tessebølle, 2021-05-16)

#131

Bl.a. Fordi vejen vil gå udover børn der cykler i skole, området bliver brugt til løbeture, gå ture, natur og dyr vil være generet, bl.a. råvildt og gæs, de sjældne ugler, herfølge vil blive delt i 2, Tessebølle vil blive afskåret fra herfølge.

Merete Oxenbøll kuld (Herfølge , 2021-05-16)

#137

Fordi den på ingen måde ligger godt i “vores” nærmiljø. Alt for meget trafik i et “børne tæt” område. Samt alt for meget larm! Dårlig placering. De skulle hellere videreføre vejen fra Herfølge afkørslen, mere direkte adgang.

René Stylsvig (Herfølge, 2021-05-16)

#138

Der er og kommer mere trafik på møllebækvejen, når den nye udstykning overfor svanemarken er færdig. Jeg mener bare man flytter problemet ned de mange biler. Find nogle sjælne frøer eller flagermus i området så er den sag lukket. Håber på det bedste😀

John Toft (Herfølge, 2021-05-16)

#144

Jeg får alt trafikken i min baghave

Børge Jensen (Herfølge, 2021-05-16)

#162

Protesten er meget fint formuleret. Jeg er meget enig. Jeg bor selv lige i det nordligste Herfølge og vi nyder naturen ved Herfølge og Vallø. En trafikeret vej ville være en skam.

Astrid Haaeman (Køgw, 2021-05-16)

#166

Jeg skriver under fordi jeg er stærkt imod Stevnsforbindelsen som vil ødelægge og genere flere landsbyer og den flotte natur der er i området syd for Herfølge. Det må ikke ske.

Mie Olsen (Vedskølle, 2021-05-16)

#167

Jeg skriver under, fordi vi ikke skal have flere veje, der ødelægger naturen eller skaber endnu mere støj. Hvis Stevns borgere ønsker en hurtigere forbindelse til motorvejen, står det dem frit for at flytte tættere på.

Rasmus Danielsen (Herfølge, 2021-05-16)

#172

Vil ikke have mere tung trafik i Herfølge.

Nicolaj Larsen (Herfølge , 2021-05-16)

#175

Det vil ødelægge det sydlige Herfølge, hvor vi bor. Det vil give alt for meget trafik hvor der ligger mange daginstitutioner, skoler, fritidsordninger mv.

Line Tranberg Schmidt (Herfølge, 2021-05-16)

#176

Vejen skal ikke krydse ind over Køge Kommune

Kasia Rosenqvist (Herfølge, 2021-05-17)

#178

Bor i Herfølge

Maria Madsen (Herfølge, 2021-05-17)

#183

Fordi jeg håber at jeg snart kan flytte til LilleSyd og blive gammel dernede

Mette Pihl (Gentofte, 2021-05-17)

#185

Når man vælger at bosætte sig i en lille landsby er det for langt de flestes vedkommende, og i hvertfald mit eget, for at b.la. for at komme væk fra trafikstøj.
Kan forstå planen også er at lave vejen gennem Frede område og skov, dette strider mod ALT, vi skal værne om det unikke og skønne natur vi har, ikke asfaltere den.

Et stille ønske herfra kunne være at lægge pengene i bedre togforbindelser til og fra Stevns, så dette blev et attraktivt grønt reelt alternativ til bilen.

Mvh Susan Thorup

Susan Thorup (Køge, 2021-05-17)

#195

Jeg boer i Herfølge og har ikke behov for at være transithal for hele Stevns og omegn. Vi reagerer først nu, da vi jo faktist har set, at forbindelsen skulle være sydligere.

Søren Nielsen (Herfølge, 2021-05-17)

#198

Jeg bor i Herfølge og ønsker ikke en trafikeret vej. Mine forældre bor på holmebækvej og mine børn vil skulle krydse denne vej mange år endnu.

Rikke NihøJ (Herfølge , 2021-05-17)

#200

Jeg skriver under fordi, vejene i Herfølge allerede er alt for travl i forhold til byens størrelse

Maria Lund (Herfølge, 2021-05-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...