Bækkes borgere og forældre vil også høres! Nej tak til børnecenter placeret ved skolen!

Kommentarer

#5

Jeg er bekymret for mine børns fremtid, og for at dette ikke handler om at give børnene et bedre sted at være, men besparelser!!

Jeanette Søbye (Bække, 2021-05-01)

#8

Bække skal IKKE have et børnehus! Børnenes trivsel skal komme først, og hvordan gør den det, når alle bliver sat i samme hus, under samme ledelse ved at TAGE af den plads skoleeleverne har nu?
#jegstemmerforløsninga

Kimberly Callesen (Bække, 2021-05-01)

#9

Jeg skriver under fordi jeg er imod et børnecenter i Bække.
Jeg ser meget hellere en ny børnehave på bulderbo s grund.

Tanja Graversen (Bække, 2021-05-01)

#14

Jeg skriver under fordi jeg har 5 børnebørn i henholdsvis børnehave og skole. Jeg mener bestemt ikke at det er i børnenes tarv at lave et børnecenter i Bække

Lissy Lillian Andersen (Bække , 2021-05-01)

#15

Jeg ønsker det bedste for mine børn. Et børnecenter er for mig ikke for børnenes trivsel

Diana Skov (Vester torsted, 6622 bække , 2021-05-01)

#17

Jeg underskriver fordi jeg ønsker mine børn har de bedste muligheder i hverdagen og ved at ligge et børnecenter kan jeg kun se begrænsninger for mine børns udvikling både før skole men også i skolen

Camilla Vaaben (Bække, 2021-05-01)

#20

Jeg har børnebørn i både skole og børnehave og mener bestemt ikke det er hensigtsmæssigt korrekt at samle både de mindste og de ældre børn samme sted .

Stella Olsen (Jordrup, 2021-05-01)

#22

Den bedste løsning for børnehave børnene, arealet er der, de små kan få luft.
Derfor ingen logisk grund til at presse skole området yderligere.

Janni Nielsen (Bække, 2021-05-01)

#29

Jeg skriver under fordi jeg er meget imod at børnehave og vuggestue skal rykkes sammen med skolen, det gavner ikke vores børn og er slet ikke I deres tarv. Jeg har selv et barn gående i møllebo og jeg vil ikke være med til at mit barn skal presses sammen med skolebørnene i ydretimerne og slet ikke. Samt at ude areal og udendørs leg er alfa og omega. Grønne områder og masser af læringsrum i det fri ja tak. Beton bygning og beton legeplads nej tak...

Trine Henriksen (6622 Bække, 2021-05-01)

#31

Jeg er imod placeringen af vuggestue og børnehave på skolens grund, da jeg mener det er imod alle børns tarv. Det indskrænker udendørsarealer. Det forstyrrer de forskellige aldersgrupper, da der er meget stor forskel på børnenes daglige rutiner. Små børn har behov for mindre grupper, færre at forholde sig til mv. Større skolebørn skal derimod have lov at larme og udfolde sig udendørs uden at tage hensyn til de små. Alt i alt er scenarie 1/A bedre. Udnyt dog de eksisterende børnehavers arealer, og giv de små den ro de har behov for. Samt alle børn så meget plads som muligt ved at udnytte de forskellige grunde.

Janni Jensen (Bække , 2021-05-01)

#36

Det praktisk, økonomisk og trivselsmæssig ikke er det korrekte valg med et børnecenter ved Bække skole.

Palle Sørensen (Bække , 2021-05-01)

#41

Jeg underskriver fordi jeg mener at det vil skade mine børns udvikling før og imens de er i skole

Jakob Vaaben (Bække , 2021-05-01)

#42

Mit barn skal ha den bedst mulige hverdag..

Manja Buch (6622 Bække , 2021-05-01)

#44

Jeg mener at det bedste vil være, at et børnecenter slet ikke bliver til noget, da det slet ikke er de små børns tarv, der tænkes på. Og skal der absolut laves et børnecenter, så er placeringen oplagt ved Bullerbo.

Lisbeth Noer Rasmussen (Bække, 2021-05-01)

#52

Jeg mener ikke at vi forældre er blevet hørt om ønsket til den nye børnehave i Bække.
Det scenarie der er valgt er fuldstændig hen i hegnet. Og slet ikke børnenes tarv

Marlene Philip Christiansen (Gesten, 2021-05-01)

#57

Jeg syntes det er den helt forkerte placering man vælger, hvis man bygger børnehave/børnecenter sammen med Bække skole. Dette vil komme til at få store konsekvenser for både ind OG udskoling på Bække Skole. Man har den sidste tid været opmærksom på læringsmiljø i udskolingen, og at eleverne skal være med i denne proces. Men her syntes jeg absolut IKKE man tager elevernes forslag til læringsmiljø til sig..
Vuggestue og børnehavebørn vil ligeledes blive ramt af sådan en placering.
F.eks. Støjniveau fra skolebørn når børn skal sove til middag osv.
og der kan ramse mange flere gode forslag op, hvorfor man bør ligge børnehaven på den nuværende bulderbo grund.

Lisa Jonassen (6622 Bække, 2021-05-01)

#58

Mere plads
Mere luft
Til børnene

Marianne Skøtt Jensen (6622 Bække, 2021-05-01)

#61

Da det i mine øjne ikke er skide smart at børnecenteret ligger oppe ved skolen... Da pladsen bliver taget fra indskolen...

Malene Faaborg (Bække , 2021-05-01)

#63

Jeg skriver under fordi vi borger også skal høres!!!

Jessie Jensen (Bække, 2021-05-01)

#64

At en børnehave som ligger for sin selv er langt bedre end et børnecenter.
Små børn i børnehave skal ikke være omkring en skole og skolen skal have pladsen til at kunne udvide sener hen når en gang forhåbenligt at det bliver nødvendig.

Casper Albers (Egtved, 2021-05-01)

#70

Har børn i skolen, og ønsker bestemt ikke at indskrænke deres bevægelses og udfoldelsesmuligheder, ved at der bliver bygget et børnecenter for små børn, i forlængelse af skolen.

Zannie Nielsen (Bække, 2021-05-01)

#83

Jeg skriver under, fordi mine 4 nevøer og niecer skal have en god skole både ude og inde. Mindre plads udendørs til leg og pauser er ikke foreneligt med en god skoledag.

Lena Griffenfeldt (Vinderup, 2021-05-01)

#90

Jeg skriver under, fordi jeg/vi som er et ungt par i byen, har et ønske om at vores kommede børn ikke skal være til gene eller blive generet af skolebørnene. Jeg ønsker heller ikke at skolebørnene skal tage hensyn til sovende børn, som vil forhåbenligt bruge deres udendørs arealer til leg og læring.

Melissa Jonassen (Bække, 2021-05-01)

#95

Fordi jeg mener bække borgerne har på at blive hørt i deres mening om hvor børnehaven skal ligge, og økonomien i samme.

Leif Therkelsen (Bække, 2021-05-01)

#102

Jeg har børn i børnehaven

Gitte Rachlitz (Bække , 2021-05-02)

#106

Det er vigtigt at den nye institution ikke bliver lagt ved skolen, da det mindsker børnenes mulighed for udeliv og læringsmiljø.

Bettina Ebbesen (Bække, 2021-05-02)

#109

Jeg skriver under fordi jeg er i mod et børnecenter til mine børn i Bække.

Tine Andersen (Bække, 2021-05-02)

#110

Jeg skriver under fordi, jeg tænker på børnes store som små fremtid i Bække. Placering af den ny børnehave skal være på bullerbo grund.

Susanne Sørensen (Bække , 2021-05-02)

#112

Jeg skriver under fordi jeg mener vi er bedst tjent med en selvstændig børnehave på bulderbos grund hvor der er plads

Thomas Morthorst (Bække , 2021-05-02)

#114

Jeg skriver under fordi jeg mener at det er en fuldstændig gakket placering man her er ude i.

Ivan Sørensen (Bække, 2021-05-02)

#119

Vi synes at børnene bliver lukket ind i en kasse.

Ninna og Hans Erik Rasmussen (Bække, 2021-05-02)

#122

Jeg er som udgangspunkt glad for nye ting til bækkeborgerne. Men jeg har den klare holdning at det skal være noget som vi selv er medbestemmende i og det har jeg desværre en fornemmelse ikke er sket her. Det er børnefamilierne der er med til at holde gang i alt i vores by, derfor skal der være gode vilkår for dem, det skaber fremtiden i vores by.

Britt Sørensen (Bække, 2021-05-02)

#124

Der er alle gode argumenter for at lytte til borgernes ønske!!

Helle Rønnow (Bække, 2021-05-02)

#127

Børnene har fortjent den ro det giver at ligge placeringen ved nuværende Bulderbo børnehave! 100 børn er i forvejen mere end rigeligt.. Det gode barneliv kræver at vi voksne tager ansvar og passer på børnene.. Samtidig kunne p plads udfordringerne ved lindecentret også tænkes ind.

Heidi Birk (Bække, 2021-05-02)

#135

Jeg ikke støtter børnecenter

Dennis Skov (Bække, 2021-05-02)

#136

Jeg syntes ikke det er under kategorien børnenes tarv.

Dan Hansen Skov (Bække , 2021-05-02)

#142

Jeg føler at en børnehave på bulderbos grund giver mest til børnene. Børnene kan få et rum både ude som inde som passer til deres alderstrin. Der kan stadig laves en fælles børnehave med vuggestue som kan gøre det lettere i forhold til personale i ferie og lign. Og der bliver ikke taget noget af skolens legeplads og grønne områder.

Liselotte Henriksen (Bække , 2021-05-02)

#144

Jeg vil sikre bække en god fremtid.

Anders Mortensen (Bække, 2021-05-02)

#146

Det er simpelthen en uskik, at udvalget slet ikke tager notits af borgernes/brugernes ønsker.
Lokalrådet er heller ikke blevet hørt, selvom de har medvirket til forslag helt tilbage i 2017.

John Agervig Skovrup (Bække, 2021-05-02)

#151

Jeg mener det er vigtigt at vi som borgere bliver hørt i denne sag. Jeg er enig i at den nye børnehave bør ligge på Bulderbo’s område, da arealet er væsentligt større. Jeg er bange for at børnecentret på skolen, vil skabe mistrivsel blandt eleverne, da deres område bliver inddraget og de vil ikke have mulighed for leg og legende læring.

Heidi Poder (Bække, 2021-05-02)

#152

Jeg er enig med jer i placeringen langt fra er optimal. Samt der mulighed for en bedre placering.
Vi lige nu igennem en pandemi hvor uderummet har haft væsentlig betydning for hvordan vi kommer igennem den.
Derfor skal man i små landsbysamfund ikke nødvendigvis tænke på store sammenlægninger med mindre fordelene opvejer ulemperne og det gør det ikke i dette tilfælde. Skole børnenes uderum bør fredes og vejen kommune må tænke lidt mere ud af boksen og der skal selvfølgelig lyttes til dem der bor i området
Mvh. Bill poder.

Bill Poder (6622 bække , 2021-05-02)

#154

Jeg syntes den bedste placering for den nye Børnehave skal ligge ved den nuværende Bulderbo, så alle børn både i SFO'en, Skolen og Børnehaven har de optimale yderområder, så alle børn har god plads at lege på. Vi bor i en LANDSBY med god plads til børnene og ikke i en Storby, hvor alt skal samles på et meget lille område, med meget lidt udfoldelsmuligheder. Der skal være muligheder for fri leg, til alle vores børn i systemet.

Lise Lotte Beck (Bække, 2021-05-02)

#160

Jeg kender folk der har børn i området, som vil blive ramt af dette, og vil gerne støtte dem i ikke at få børnecenteret trukket ned over hovedet.

Monika Jespersen (Sommersted , 2021-05-02)

#164

Børnecentret børnslet ikke ligge sammen med skolen. De små børn skal have lov at være små uden at blive forstyrret af de store og de store skal ikke forstyrres af de små for eksempel i eksamens tiden.

Tine Reif Nielsen (Vorbasse, 2021-05-02)

#165

Jeg synes det ville være mere optimalt for børnene at have plads og natur omkring sig.
Fremfor at give børnene på skolen mindre plads, de har også brug for bevægelse

Marie Louise Søgaard (6600 Vejen ( Veerst) , 2021-05-02)

#170

Jeg støtter de små byers ret til at blive hørt.

Claudia Erlev (Brørup , 2021-05-02)

#171

Jeg mener ikke at vi som forældre bliver hørt i denne sag. Da det ikke giver mening at lægge den nye børnehave sammen med skolen, da det er en meget løsning i at lægge den nye børnehave på bullerbos grund da der er bedre plads til børnene

Thomas Dallforce (6622 Bække , 2021-05-02)

#172

Jeg skriver under fordi jeg har et barn der bliver berørt og fordi jeg som Bække borger ikke ønsker at vores børn, skal blive fabriksbørn og stimles sammen På den tiltænkte måde. Jeg stemmer for scenarie 1 med placering på bullerbo grunden, da det er det bedste med en masse plads at boltre sig på for vores børn og samtidigt vil det også være det bedste for de ældre På plejehjemmet at have børnene tæt på. Lyt til borgerne og forældrene.

Dorthe Henriksen (6622 Bække, 2021-05-02)

#174

Jeg ønsker ikke min søn skal gå i et børnecenter . Men ønsker en børnehave som ikke ligger på skolens grund !!!!!

Kristina Nygaard (Bække , 2021-05-02)

#183

"Ungdommen i Bække fortjener der"

Anders Kirkegaard Brun (6622, 2021-05-02)

#184

Udeområdet er bedre ved buller og fordi små larmende børn ikke skal være op af skolens overbygning, hvor de har brug for ro

Pernille Svendsen (Bække , 2021-05-02)

#186

Helt klart blive omme ved bullerbo

Jens Schellerup (Vejen, 2021-05-02)

#187

Jeg ikke mener at borgenes mening i Bække er blevet ignoreret i denne her sag.

Marie Traantoft (Bække , 2021-05-02)

#193

Mine børnebørn vil blive berørt af denne beslutning.

Marianne Mortensen (Skanderborg, 2021-05-02)

#198

Bedre plads til børn at være børn

Peder Svendsen (Bække , 2021-05-02)

#199

Det handler om mine børnebørns fremtid i byen.

Hanne Bovbjerg (Nørre Aaby, 2021-05-02)

#200

Jeg skriver under fordi mine børnebørn, bor i Bække og det handler om deres fremtid.

Heine Bovbjerg (Nørre Aaby, 2021-05-02)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...