Nej til 4 etager højt hotel i Dronningmølle

Kommentarer

#1

Jeg er helt enig!

Kim Ulrik Schaumann (Dronningmølle, 2021-04-27)

#6

Jeg er imod at der opføres hotel lige ned til vores smukke strand og på kanten af Ruslands fredning.

Hanne Olesen (Dronningmølle, 2021-04-27)

#9

Intet hotel her

Peter Brinkmann (Villingerød kirkeby, 2021-04-27)

#10

Passer ikke ind i Dronningmølle

Kamma Boel (Dronningmølle , 2021-04-27)

#13

Vi er naboen Strandhusene www.strandhuse.com.

Mindst 8 af vore ejerligheder vil få uoprettelige indkigsgener og massive økonomiske tab.

Et 4 etagers betonbyggeri er helt upassende til området, og må ikke blive en realitet.

Flemming Rickfors (Dronningmølle, 2021-04-27)

#16

Projektet viser tydeligt at økonomien er blevet spurgt før naturen

Jesper Thorup (Dronningmølle, 2021-04-27)

#19

Jeg har sommerhus i området og synes ikke det det skal være højt og synligt. På de sparsomme billeder er det umiddelbart heller ikke noget kønt byggeri, der bidrager til det naturskønne område ved Ruslandsbakker og mv.

Vibeke Bruun Plum (Kongens Lyngby, 2021-04-27)

#25

Jeg bor tæt på campingpladsen, og det planlagte byggeri. Jeg har ikke tillid til bygherrer, der tidligere har bygget i vores lokalområde, og efterladt os med tomme bygninger, der arkitektonisk ikke passer ind i miljøet. Det projekt der er planlagt, er alt for højt, og byggestilen passer ikke ind i Dronningmølle, men bliver blot endnu en øjebæ.
Derudover er jeg bekymret over, at Dronningmølle bliver brugt som kommunes skraldespand, herunder høje antenner, uattraktive byggerier som Nettobygningen, den gamle Brugs samt bygningen Røde Kors butikken ligger i. Ikke mindst efterladte bygninger, der er faldefærdige og står som ruiner. Byen behøver en stærk lokalplan, der viser respekt for omgivelserne og for lokal miljøet.
I andre nærliggende badebyen, kan der ikke drives badehoteller - hvorfor skulle det så kunne lade sig gøre lige præcis i Dronningmølle. En by der i forvejen ikke ligger højt på attraktionslisten på nordkysten.
Pas på vores lille by - og hjælp os med at udvikle den på en attraktiv måde, og ikke med en betonklods. Et såkaldt badehotel som det beskrevne, er ikke vejen frem samt til gavn for Dronningmølle, men virker mest som byggespekulation.

Diana Kanlund (Dronningmølle , 2021-04-27)

#28

.

Kasper Kristensen (Hellerup, 2021-04-27)

#29

Jeg har sommerhus i området.

Markus Boldt (København NV, 2021-04-27)

#35

Fordi jeg ikke støtter opførelsen

Theis Wolter Bork Petersen (København, 2021-04-27)

#39

Mener det for stort.
Vil ødelægge et smukt natur område
Og byen ikke kan rumme det

Sascha Hirtsgaard (Dronningmølle , 2021-04-27)

#42

Fordi Dronningmølle er et kønt sted. Her er ikke plads til en øjebæ i 4 etager.

Nicolas Jourdan (Dronningmølle, 2021-04-27)

#45

Jeg stemmer nej til dette kæmpe store hotel, fordi det ikke passer ind i Dronningmølle.
Skala er helt ude af proportioner. Alt alt for stort og dominerende på denne placering!
Tænker hellere ikke der er kundeunderlag til et sådan hotel i Dronningmølle.
Campingpladsen udstykkede tilbage i starten af 00’erne et område til ferielejligheder. Dette byggeri har stået gabende tomt og grimt i næsten 16 år. Mon ikke historien vil gentage sig med et “badehotel”!!
Hvis der skal bygges et badehotel - så få en arkitekt til at udarbejde et forslag, hvor alle hensyn går op i en større enhed. - Og, hvis det så tilmed er en kendt arkitekt, hjælper det måske lidt på interessen fra kunder/gæster.

Helle Scharling (Dronningmølle, 2021-04-27)

#46

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker et hotel i Dronningmølle

Annette Jensen (Dronningmølle, 2021-04-27)

#47

Det skitserede byggeri vil skæmme området

Morten Ridder (Dronningmølle, 2021-04-27)

#50

Dronningmølle er et helt specielt sted med et særligt bybillede, og det vil ikke klæde dette sted med en så voldsom bygning i vores lille ny.
ideen om et badehotel og en form for retreat i vores område kan være fint og gå i fin samklang med hvad der i øvrigt kan tilbydes af faciliteter på området, men ikke en 4 etager høj klodts

Birgit Andersen (dronningmølle, 2021-04-27)

#51

Det er et helt upassende projekt.

Irene Nielsen (Dronningmølle, 2021-04-27)

#55

Jeg skriver under fordi jeg ønsker En grundig debat med borgere, både herboende og besøgende om et muligt sommerhotel, der kan bidrage på en givende og bæredygtig måde: ellers er det ikke ønskværdigt ...

Maud / Dronning Sophies Pedersen (Dronningmølle, 2021-04-27)

#56

Jeg er modstander af så højt byggeri i vores smukke natur

Michal Simonsen (Gilleleje , 2021-04-27)

#58

Byggeforslaget virker krænkende på fredningsplanerne i området

Niels Larsen (Dronningmølle, 2021-04-27)

#61

Vil ødelægge området

Poul Hasbeck (Dronningmølle, 2021-04-27)

#69

Jeg har sommerhus i Dronningmølle og et hotel på 4 etager, helt uden sans for omgivelserne, hører ikke til i dette område så tæt på kysten og Ruslands bakker.

Per Delvig (Dronningmølle, 2021-04-28)

#70

Jeg har sommerhus i Dronningmølle og ønsker ikke at den skønne sommerby skæmmes af så stort og grimt designet byggeri.

Lone Elin Vestergaard (Dronningmølle, 2021-04-28)

#71

Jeg ønsker et hotel, men det skal placeres med respekt for det skønne kig fra Ruslandsbakker mod havet og omvendt

Pernille Boldt Jørgensen (København, 2021-04-28)

#72

Jeg skriver under fordi dette hotel ødelægger vores smukke natur i Dronningmølle og ødelægger udsigt og skygger for 8 lejligheder der fuldstændig mister deres værdi, og fordi det er en grim bygninger der ikke hører til på stranden

Winnie Raundorf (Hornbæk, 2021-04-28)

#74

Jeg skriver under fordi byggeriet er unødvendigt og ødelægger naturen og chikanerer beboere i Dronningmølle.

Rene Larsen (Dronningmølle, 2021-04-28)

#78

Fordi hotellet er højt og dominerende, således at det vil påvirke det visuelle indtryk i området uhensigtsmæssigt.

Jacob Munk Plum (Kongens Lyngby, 2021-04-28)

#81

Jeg skriver under, fordi det fire etage høje byggeriet er voldsomt, massivt og langt fra forskønnende for Dronningmølle. Byggeriet strider mod kommunens øvrige retningslinier for byggeri i området i forhold til højde, byggestil, bygningsprocent etc.. Samtidig er byggeriet ikke blevet miljøvurderet. Hotellet vil få indgribende og dominerende effekt på det fredede, naturskønne Ruslandsområde.

Hanne Stausholm (Dronningmølle, 2021-04-28)

#94

Jeg ikke ønsker udsigten fra sommerhus ødelagt, og synes i dette taget det vil skæmme området omkring

Jessie Kjeldsen (Kastrup , 2021-04-28)

#97

Har ikke behov for, sådan en klos i vores smukke Dronningmølle, der er så mange overnatning både i Gilleleje og Hornbæk og nu i den gamle kro som nu er solgt

Anette Blyitgen (Dronningmølle , 2021-04-29)

#111

For bevarelsen af den smule havkig, som stadig eksisterer på nordkysten.

Lena Folkmann (3100, 2021-04-29)

#114

Det er det forkerte sted at placere et evt hotel i Dronningmølle. Byggeriet er alt for voldsomt og for tæt på fredet område.

Lisbet Karkov (Dronningmølle, 2021-04-29)

#115

Jeg skriver under da jeg ikke mener at så stor en bygning skal kunne placeres i et område hvor den vil ødelægge det naturskønne område som strækker sig som en kile fra den offentlige strand og ind i landet til det fredede område ved Tegners. Desuden er næsten al anden bebyggelse i byen under to etager.

Judith Andersen (Dronningmølle, 2021-04-29)

#116

Det ville skæmme hele det smukke område.

Marianne Kehlet (Honbaek, 2021-04-29)

#118

Jeg skriver under fordi, jeg har sommerhus i Hornbæk og ofte går tur i området. Jeg mener, at et hotel på fire etager, vil være alt ødelæggende for vores smukke, fredede område.

Elisabeth Sangill (Hørsholm, 2021-04-30)

#119

Har familiesommerhus i Dronningmølle og det virker malplaceret

Jon Svendsen (Brønshøj, 2021-04-30)

#121

Jeg har siden 1959 boet i området. Elsker naturen her og mener absolut, vi skal værne om den. Dette hotel vil ikke passe ind i den natur, der er ladet tilbage her.

Hanne Voxen LUNDQUIST (Virum 2830, 2021-04-30)

#123

Jeg mener, vi skal holde vores kyster fri for hoteller og andre bebyggelser.

Leif Andersen (Tisvildeleje, 2021-04-30)

#125

Fordi det er mega ærgerligt at bygge sådan en bygning der

Sinne Sommer Myrup (København, 2021-04-30)

#126

Ødelægger naturen, udsigt og nabo solidaritet

Maja Toft (Frederiksberg C, 2021-04-30)

#127

Stop det hæslige og totalt ikke-visionært byggeri!!!

Lene Grinde (Esrum, 2021-05-01)

#131

Det vil ikke klæde Dr. Mølle med en så voldsom bygning. Det vil ødelægge den smukke natur og stå i voldsom kontrast til vores fredede Rusland

Else Meldgaard (Græsted, 2021-05-01)

#133

Jeg skriver under, fordi vi ikke ønsker opførelse af hotel, eftersom de allerede eksisterende ferieboliger har været ubeboede og dermed virket svære at udleje. Endelig, skriver jeg under, fordi byggeriets arkitektur ikke passer stilmæssigt til de allerede eksisterende bygninger. Vi frygter "Mallorca" stemning i naturfredet område. Nej tak !

Cecilie Boas Law (Dronningmølle, 2021-05-01)

#146

Det passer ikke ind i området

Casper Bakke (2980, 2021-05-03)

#147

Jeg har sommerhus i Dronningmølle og mener ikke et hotel i fire etager passer ind i området.

Anni Thunø Rasmussen (Frederiksberg, 2021-05-03)

#153

For stort samt forkert skala sammenlignet med øvrige bebyggelser i Dronningmølle. Forkert placering for et badehotel - så er der vel snarere tale om et Camping-hotel/-Motel. Savner specifikationer af kundeunderlag og kundesegmenter.

Anders Scharling (Dronningmølle , 2021-05-03)

#155

Det har vores lille charmerende Dronningmølle hverken brug eller behov for!!

Birgit Beenfeldt (Dronningmølle , 2021-05-04)

#156

Jeg ikke ønsker hverken badehotel eller sheltere på stranden opført

Camilla Steinhausen Steen (Dronningmølle , 2021-05-04)

#157

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener at et sådant byggeri passer ind, og slet ikke så tæt på fredet område og har svært ved at se behovet for et badehotel i Dronningmølle.
Lad os beholde Dronningmølle og det helt specielle område omkring "Rusland", som det jo netop er.

Niels Peter Hagen (Dronningmølle, 2021-05-04)

#158

Det ikke er hensigtmæssigt at bygge et 4 etagers hotel i Dr. Mølle. Det er området heller ikke gearet til.

Louise Panstrup (Dr. Mølle , 2021-05-04)

#159

Det er et grimt byggeri

Kate Jacobsen (Hornbæk, 2021-05-04)

#160

Indsigelse mod lokalplan 309.07 for hotel i 4 etager i Dronningmølle.

Den store og høje hotel bygning på camping pladsen kommer til at ødelægge det visuelle indtryk i området til gene for besøgende og beboere, bygningen er desuden på ingen måde designet til at komplimentere landskabet og naturen og ligger i stærk kontrast til de åbne marker.

Amer Alic (Manama, 2021-05-04)

#163

Jeg skriver under, fordi små byer byrdes fredes for flere etage høje hoteller😊

janne wolfeld (Kbh v, 2021-05-05)

#166

Fordi det vil ødelægge "Rusland", være skæmmede for alle.

Elisabeth Flensmark (Helsinge, 2021-05-05)

#167

Jeg kommer i lokalområdet, som fugle og naturelsker. Og der skal ikke bygges højt så tæt på vigtig natur

Kirsten Læssøe (Gilleleje, 2021-05-05)

#168

Jeg skriver under fordi det vil være en æstetisk og arkitektonisk katastrofe at placere et hotel af den størrelse samt det udseende i det område. Det bryder med logisk sans, med naturhensyn og med hensyn til andre beboere i nærområdet. Det vil være Dronningmølles øjebæ nr. et.
Byråds medlemmerne har truffet en forhastet uovervejet og forkert beslutning på alt for spinkelt et grundlag.
Det lugter langt væk af en misforståelse eller penge under bordet.

Lene Paulsen (København, 2021-05-05)

#175

Jeg skriver under, fordi min mor bor i Dronningmølle, og jeg derfor kommer i området regelmæssigt. Jeg synes, det ville være synd for områdets natur og charme at bygge et 4 etagers hotel der.

Nana Laursen (København NV, 2021-05-06)

#176

naturen skal ikke ødelægges

hansen uffe (Helsinge, 2021-05-06)

#177

Jeg skriver under, fordi jeg er imod opførelsen af strand/badehotellet på campinggrunden.

Niels Knap (Skovlunde, 2021-05-06)

#178

Jeg skriver under fordi det skæmmer området

Else Paulsen (2740 Skovlunde, 2021-05-06)

#182

Jeg skriver under fordi Dronningmølle et 4 etagers hotel vil ødelægge det unikke og bevaringsværdige Rusland.

Christina Sylvest (Elme Alle 15, 2021-05-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...