Helhedsplan for Risskov - nej til "Øjenlægens Hus"

Kommentarer

#5

Jeg er for udvikling, men stærk modstander af fortætning i Risskov, og modstander af uensartethed i kommunens sagsbehandling i byggesager

Bent Hjorth (Risskov, 2021-03-24)

#6

Hvis byrådet tillader denne voldsomme overskridelse, vil det danne præcedens for mange flere fortætninger langs Ndr. Strandvej. Inden for kort til kan det være Danske Bank, glarmesteren, farvehandleren etc. Det skal stoppes, og vi skal have en helhedplan for Risskov, som vi udvikler i fællesskab. Vi skal kunne stole på de lokalplaner der laves, ellers opstår en demokratisk træthed!

Øjvind Serup (Risskov, 2021-03-24)

#8

Der skal ikke ændres på bebyggelsesgraden i et område som dette - Max 45% er passende og bør ikke fraviges

Bente Bergmann (Aarhus, 2021-03-24)

#9

Støtter op om gvf

Karen Morgenstjerne (Risskov, 2021-03-24)

#12

Jeg skriver under, fordi de mange store byggerier er i færd med at ændre hele bydelens karakter.

Peter Lykke-Olesen (Risskov, 2021-03-24)

#13

Det skal være slut med at kommunen hopper fra tue til tue på en glidebane af dispensationer og laver lokalplaner for en matrikel af gangen. Vi ønsker en troværdig acceptabel helhedsplan, som man kan stole på

Flemming Munch (Risskov, 2021-03-24)

#21

Jeg skriver under fordi Århus kommune har meget svært ved at overholde egne retningslinier for specielt byggematadorer til ulempe for os som bor i området.

Anne Birthe dørup Olesen (Risskov, 2021-03-24)

#22

Jeg også savner en helhedsplan for Risskov og at fortætningen er gået for vidt

Morten Bisgaard (8240, 2021-03-24)

#39

Jeg skriver under igen, fordi jeg er fuldstændig enig med GVF. Jeg forstår ikke, hvordan byrådet kan sidder stemmer fra byens borgere overhørig gang på gang. Hvem gavner deres planer - ikke altid byen og borgerne.

Hanne Marie Foldberg (8240, 2021-03-24)

#52

Lokalplaner skal følges

Hans Christian Elgaard (Risskov, 2021-03-24)

#53

Etage-byggeri hører ikke hjemme på Ndr. Strandvejen. Stop det!

Rikke Tindal (Risskov, 2021-03-24)

#58

Der er rigeligt etage byggeri i Aarhus og Riiskov,

Jan Gerding (Aarhus, 2021-03-24)

#62

Bygherrer betyder alt for meget i Aarhus. Det er borgernes by. Ikke bygherrernes

Lisbeth Staehr (Aarhus c, 2021-03-24)

#68

Vi skal kunne stole på Kommunens lokalplaner. Vi skal have tillid til Kommunen. Nej til fortætning og ja til, at hvert kvarter i Aarhus sin egen identitet. Der er rigelig plads til virksomheder og boliger uden for Ringvejen mod syd, vest og nordvest.

Freddy Wisler (Aarhus V, 2021-03-24)

#71

Man kan ikke bare ændre planer der er vedtaget, når folk køber og handler ud fra at det der er besluttet ........

MICHAEL HVIID (Risskov, 2021-03-24)

#72

Det går for vidt! Aarhus Kommune skal lytte til borgerne og overholde aftaler. Dialog om helhedsplan, der gør vores område attraktivt og moderne er vejen frem. Stort NEJ til overdimensioneret byggeri derfor også et Rungende NEJ til projekt Øjenlægens hus, som det er på tegnebrættet lige nu. Opfodring til Århus byråd om at stemme nej til forslaget.

Tayo Andreasen (Aarhus, 2021-03-24)

#94

Jeg støtter GVF

Søren Kirkegaard (Risskov, 2021-03-24)

#98

Det er vigtigt for mig at Risskov udvikles i pagt og i respekt for området historie og særlige karakter som beskrevet i Aarhus kommunes områdeplan. Den beskriver bla. a. Risskov som et område med villaer med store haver og høje træer.
Det lever lokalplanforslaget ikke op til dertil kommer at de aftaler og indsigelser vi gennem grundejerforeningen GVF har indgået og fremført overfor kommunen er holdt og blevet respekteret.

Jens Folkersen (Risskov, Aarhus, 2021-03-24)

#99

Jeg er modstander af det voldsomt fortættede byggeri, der fortsætter flere steder i Risskov området. Desuden at visse bygherrer tilsyneladende favoritiseres i ansøgningsprocesserne hos kommunen.

Anna Lyhne (Risskov, 2021-03-24)

#102

Jeg sanktionerer GVF's krav om en HELHEDSPLAN FOR RISSKOV, idet det skal stoppe med Aarhus byråds helt generelle extreme og egenrådige fortsatte byfortætning; - og vi skal have det in mente ved vor stemmeafgivelse ved det kommende kommunalvalg den 16.11.21 !

Peter Hulgaard (Risskov, 2021-03-24)

#103

Jeg skriver under fordi vi også i Viby J er ramt af systematisk tilsidesættelse af en gældende lokalplan og på nærmeste hold har oplevet Rådmandens dispensations-tryllestav.
Det til trods for at rådmanden havde lovet os naboer til et ulovligt opført byggeri ( kollegiet på Skanderborgvej 223 ), at det ikke var den slags udviklere man ville have i Aarhus.
( Vi sagde ovenikøbet naivt Tak til ham. )

Niels Smed (Viby J, 2021-03-24)

#104

Jeg ønsker som beboer i området en samlet plan. Som een gang for alle fastlægger rammerne for de talrige ny- og ombygninger. Det er ikke fair overfor beboere, kommunens tekniske afdeling eller for flertallet af bygherrerne at der skal foretages en individuel behandling af byggesager som er helt indlysende langt udenfor de rammer som på demokratisk vis blev vedtaget så sent som i 2018. Og som på uforståelig vis finder vej igennem kommunens dispensations- eller lokalplanssystem.

Poul Krarup Jensen (Risskv, 2021-03-24)

#106

Det er vigtigt, at planlovene ikke fuldstændigt gennemhulles af dispensationer, og at man som borger kan stole på en vis forudsigelighed i kommunens lige behandling af borgerne i samme område.

Randi Vinther (8240 Risskov, 2021-03-24)

#108

Ikke mere fortætning i Risskov - Ndr. Strandvejs profil ift. bygningshøjder og afstande til vejkant skal ikke ændres...

Mikkel Christoffersen (Risskov, 2021-03-24)

#114

Enig grundejerforeningen

Christian Sønderby (Avnbølvej 1, 2021-03-25)

#118

Ja tak til én helhedsplan for HELE Risskov.

Annette Kjær (Risskov , 2021-03-25)

#120

Vi må stoppe tendensen til ikke at bygge efter vedtagne planer samt den manglende lydhørhed over for de beboere, som skal leve med et resultat, som ikke respekterer områdets særkende. Vi skal gå imod en fortætning, som ikke gavner andre end bygherren, der ofte ikke selv skal leve med resultatet.

Hans Jacob Skadhede (Risskov, 2021-03-25)

#122

Jeg går ind for at passe på Risskov og undlade fortættet byggeri på grundene. Mest af alt går jeg ind for at Aarhus Kommune overholder planloven og respekterer høringssvar.

Pia Skadhede (Risskov, 2021-03-25)

#135

Man skal kunne regne med, at kommunen overholder lokalplaner, og at kommunen har en interesse i udarbejdelse af helhedsplaner, så Århus ikke bliver en "tilfældighedernes byggeplads" styret af tilfældige investorer.

Miam Margrete Nygaard (Aarhus N, 2021-03-25)

#139

Alt for højt byggeri, vil medføre visuelle, skygge og trafikmæssige problemer for de omkringboende og faktisk også for dem, der kommer til at bo i det.

Vibeke Mikkelsen (Risskov, 2021-03-25)

#141

Jeg mener helt klart, at vi skal undgå urimelig fortætning af området omkring Ndr. Strandvej

Claus Monfeldt Hansen (8240 Risskov, 2021-03-25)

#145

Selvfølgelig skal der udarbejdes en helhedsplan, før der laves en lokalplan, alt andet er mangel på respekt over for borgerne.

Karen Christensen (Viby J, 2021-03-25)

#153

Støt op om dette forslag..i morgen er det dig, der får et 6 etages byggeri som nabo!!

Nina Posin (Egå, 2021-03-25)

#154

100% enig med GVF

Helle Guldmann (Risskov, 2021-03-25)

#160

Jeg skriver under, fordi jeg vil arbejde for at undgå en fortætning af byggeriet i Risskov, som er et attraktivt villakvarter, der gerne skal vedblive med at være det. Kommunen bør overholde lokalplanen for området og give os en helhedsplan.

Birthe Svendsen (Risskov, 2021-03-25)

#165

Der bliver nødt til at være en samlet plan for højt byggeri, hvis det skal være attraktivt både for beboere og naboer. Hvis man først tillader er højt byggeri vil det skabe præcedens for det næste. Hvis der mangler huse/lejligheder må man lave en samlet plan med grønne områder og stisystemer og ikke kaste et høj byggeri ind på hver enkelte tomme byggegrund

Line Mølgaard Eg (Risskov, 2021-03-25)

#173

Jeg ønsker at lokalplanen respekteres og at store nybyggerier begrænses med respekt for området og lokalplanen.

Tanja Towns (Risskov, 2021-03-25)

#178

Enig med grundejerforeningens opgørelse

Nanna Sachse Larsen (Risskov, 2021-03-25)

#182

Vi skal sikre,, det fantastiske område vi har i dag i Risskov, hvor der ikke gives tilladelse til så markante overskridelse af bebyggelses procenter og højder. Denne markante fortætning er ikke ønskværdig.

mvh.
Christina

Christina Vestergaard (Risskov, 2021-03-25)

#184

Ønsker overholdelse af lokalplan og helhedsplan uden overdimensionerede huse.

Erik Danielsen (risskov, 2021-03-25)

#185

Kommunen skal leve op til det de lover og der skal lave Helhedsplaner for Risskov og resten af bydelene.

Jonas Andersen (Århus, 2021-03-25)

#188

Jeg mener, at det er vigtig for vores område, at der bliver lavet en helhedsplan, så det er borgerne i Risskov, som sammen kan være med til at beslutte, hvordan vores by skal udvikle sig. Der er en tendens til, at der sker ændringer i lokalplanen alt for ofte, uden at der tages hensyn til borgerne, og de indsigelser de kommer med.
En helhedsplan er det eneste rigtig.

Sidsel Plovmand Kerstens (Risskov, 2021-03-25)

#191

Byrådet er ved at dræbe Risskov med 20.000 nye beboere - stik i mod kommuneplanen 2017 der kræver en helhedsplan

Esben Agerbo (Risskov, 2021-03-25)

#198

Fordi vi er trætte at store kæmpe begyggelser uden hverken grønt eller skjult parkering

Anja Bjerregaard (Risskov, 2021-03-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...