Særlige tilfælde ved gul testscore i national ordblindetest

Kommentarer

#204

Erfaringerne viser, at når elever med dysleksi, får kvalificeret og systematisk lyd-for-lyd læsestøtte tidligt i deres skoleforløb, vil de ofte tilegne sig så tilstrækkelige mange læseforudsætninger, at de bliver gule i den nationale ordblindetest. Stigende faglige udfordringer og manglende systematisk støtte efterlader elever med gul testscore med ringe mulighed for at få samme muligheder som elever med dysleksi.

Mette Grand (København S, 2021-03-10)

#206

Jeg oplever udfordringer dagligt på mit arbejde som lærer- og er ordblindevejleder. De, i gul, har det så svært :( Og det er svært, som lærer, at hjælpe dem.

Louise Eriksen (Viborg, 2021-03-10)

#207

Elever med ordblindhed som er havnet i gul måske et point fra rød kan have massivt brug for de værktøjer der stilles til rådighed for ordblinde både i folkeskolen og i deres videre uddannelsesforløb.

Joan Benzon Larsen (Hvidovre, 2021-03-10)

#208

Elever testet ved andre standardiserede tests end den godkendte bør have lige adgang til de værktøjer, der er til rådighed. De bliver jo ikke mindre ordblinde af at det er en ‘anden’ test, de er testet med...

Annette Ketils (Helsingør, 2021-03-10)

#217

Jeg skriver under fordi at jeg i mit virke som læsevejleder ofte møder elever der er gule og tæt på rød kategori og tydeligvis i andre test viser at de er ordblinde. Elever der i mange år har profiteret af god undervisning, men slet ikke kan følge med deres jævnaldrende og har alle tegn på ordblindhed, men lige nøjagtigt lander på gul men næsten rød. De bliver tabt lidt på gulvet.
I det hele taget er jeg slet ikke fan af den nationale test...man får stort set ikke anden viden end selve diagnosen og lidt rigtighedsprocenter. Andre test giver mig meget mere viden om min elevs styrker og svagheder.
Hvad der giver resultatet i den nationale test er lidt usynlige Er det primært rigtughedsprocenten eller hastigheden der havde den største værdi i udregningen af resultatet?

Louise Heiberg Horvath (Årslev , 2021-03-10)

#219

Min datter er 1 point fra den røde kategori i den nationale ordblindetest. I Elbros ordblindetest og DVO er der dog ingen tvivl om, at hun er ordblind. Jeg mener, det bør være det samlede billede af eleven, der tæller og ikke kun et 20-30 minuts øjebliksbillede i form af den nationale test

Mie Nielsen (Silkeborg , 2021-03-10)

#220

De elever skal selvfølgelig have samme muligheder, som de elever der er testet ordblinde - som at kunne få adgang til Nota.

Birthe Andersen (Løgten , 2021-03-10)

#221

Eleverne i gult område i den digitale ordblindetest bør have de samme muligheder som dem i rødt område. De har de oftest samme vanskeligheder

Mette Jensen (Hejnsvig , 2021-03-10)

#226

Mit barn også er i det gule felt

Ane Remvig (Lyngby, 2021-03-10)

#236

Jeg skriver under fordi, at jeg som læsevejleder oplever, at børn i den gule kategori ofte har lige store vanskeligheder med skriftsproget og læsning som de ordblinde elever, men ikke får de samme muligheder for hjælp.

Kirsten Petersen (Lystrup, 2021-03-10)

#242

Har selv to ordblinde børn. Arbejder som lærer med ordblinde børn i alle afskygninger.

Birgitte Hende (Haarby, 2021-03-10)

#248

Jeg skriver under for, at alle børn med læse og skrivevanskeligheder skal få mulighed for at kompensere for deres vanskeligheder ved at lære at bruge IT. Det er ikke den nemme løsning, for det er vanskeligt at lære og tidskrævende at bruge. Men de skal have muligheden for at kunne hjælpe sig selv.

Louise Egholm (Fredericia, 2021-03-10)

#250

Jeg skriver under fordi min erfaring som læsevejleder er, at elever i gult felt udtrættet og vil kunne øge deres niveau i skolens fagrække, hvis de får læse skrive støtte.

Tina Bols (Vejle, 2021-03-10)

#255

Jeg ofte i min tid som lærer i et resourcecenter på en friskole har oplevet problematikken.

Alice Bang (4000 Roskilde, 2021-03-10)

#260

Jeg skriver under, fordi jeg som læsevejleder flere gange har oplevet, at elever i tydelige ordblindevanskeligheder testes gule i UVM’s tværgående ordblindetest.

Konni Nørlem (Aarhus, 2021-03-10)

#264

Jeg er lærer, og jeg mener, det er så uretfærdigt, at elever med massive stave- og læseudfordringer ikke skal have al den hjælp, de kan få. Det svarer til at give en plastikhammer til en tømrer og bede om at få et hus bygget med kun det værktøj.
Jeg er desuden selv mor til en ordblind, som heldigvis lige røg i det røde område, men hvis han nu "kun" havde været gul...

Vicki Bro (Esbjerg, 2021-03-10)

#266

Jeg skriver under fordi jeg er mor til 2 ordblinde unge mennesker som hver især har kæmpet gennem hele deres folkeskole tid for at få den hjælp og støtte som de har haft behov for.
Og så er jeg kommunalpolitiker og har kæmpet og fortsat kæmper for at få handling bag vores ordblindestrategi.

Kristine Vesterskov Olsen (Kalundborg, 2021-03-10)

#267

Jeg er lærer på mellemtrinnet og oplever ofte de 'gule' elever har stort behov for samme støtte som en 'rød' Det vil give god mening at kunne givexde samme muligheder.

Christina Sibbesen (Klarup , 2021-03-10)

#274

Jeg skriver under fordi, vi skal være bedre til at spotte og hjælpe elever med ordblindhed og fonetiske udfordringer bedre...og også tidligere.
Så vi kan sikre dem ordentlige og lige vilkår for at uddanne dig videre.

Lene Søndergaard (Gørlev, 2021-03-10)

#275

Jeg skriver under fordi elever i gul position står i en virkelig dårlig position. Og hvorfor ikke lade den få hjælp af kompenserende hjælpemidler.

Grete Glerup Knudsen (Bjerringbro, 2021-03-10)

#280

Selvfølgelig skal de elever have samme rettigheder...

Christine Nørrekjær (Silkeborg, 2021-03-10)

#282

Det er vigtigt, at alle børn får adgang til uddannelse og til at være som alle andre.

Helle Svendsen (Silkeborg, 2021-03-10)

#283

Jeg er ved at tage læsevejl.udd og denne problematik vendes ofte. Kunne være rart med en god og fair løsning.

Astrid Brendstrup (Aabenraa , 2021-03-10)

#292

Jeg er 100% enig. Den nationale ordblindetest er ikke grundig nok, og mange ordblinde lander i den gule gruppe.

Liselotte Kulpa (Hillerød, 2021-03-10)

#294

Jeg skriver under fordi, jeg som mormor til en dreng, der trods forældrens kamp for test i folkseskolens 3. klasse, først blev testet ordblind i 5 klasse. Han fik en it-rygsæk men ikke den rigtig hjælp til dens anvendelse.
Drengen fik først reel hjælp til læse- og skrivevanskeligheder, da han kom på special skole i Kolding kommune. Skolen ligger i kommunen men udenfor bygrænsen. Kolding kommune burde skamme sig. Der er så mange flere børn her i kommunen,der har brug for hjælp, at der burde være mulighed for hjælp i det nære miljø, altså på den enkelte skole. Vi kan se hvor meget, det har hjulpet vort barnebarn, at være erkendt ordblind.Så det nederlag, ikke at være med i klassen, er der ingen børn ,der har brug for."Så jer er er ikke dum, men det troede de andre" er en af hans kommentarer.Han er blevet glad for at gå i skole, har fået stor selvtillid og ikke mindst fundet ud af hvordan han tilegner sig viden i mange fag. Skolen/Hjælpen har i den grad hjulpet på hans selvtillid. Han tage glad afsted hver dag. Et opråb. Det burde være en given ting, at alle børn fra 3. klasse får den hjælp de har brug for, så de har samme muligheder i grundskolen, ordblind- talblind eller ej. Muligheden,at der er test af flere børn i 3. klasse, og når børnene med udfordringer er fundet, at der var et lovkrav på, at skolerne får de fornødne ressourser til hjælp. Det burde ikke være afhængig af den enkelte kommunes indstilling. Jeg forstår ikke , at der ikke på alle skoler er læsevejledere og hjælp til talblinde osv. Det burde ikke være den enkelte kommunes identifikationsredskab af ordblindhed, der afgør et barns muligheder i livet. I et så rigt samfund som Danmark er der råd til at tage hånd om disse problemer. Og ikke mindst vil det være en langt billigere løsning, for samfundet, at et menneske kan klare sig selv i livet.
Irene Karlsen,Kolding

Irene Karlsen (Kolding, 2021-03-10)

#303

Jeg er fuldkommen enig !

Trine Sørensen (4400 Kalundborg, 2021-03-11)

#313

Keg mener alle ordblinde elever har lige rettigheder.

Mette Green (Dannemare, 2021-03-11)

#314

Jeg skriver under fordi alle børn med læse-udfordringer har krav på hjælp og de rette forudsætninger for at kunne klare sig godt

Susanne Aborg (Randers , 2021-03-11)

#316

Min søn er testet ordblind ved andre standardiseret tests end ordblindetesten - da jeg frygter han vil lande i gul ville jeg ønske de ville gælde på lige fod hvis han gjorde. Han går nu i 6. klasse men den manglende / potentielle gule ordblindetest kommer til give ham problemer når han skal videre som han gerne bil.

Ninka Kjeldsen (Gentofte, 2021-03-11)

#317

Det er vigtigt og jeg selv har en ordblind dreng

Anne Langberg (Solrød, 2021-03-11)

#318

Dem der ligger i gul, skal også have hjælp!!

Mette Larsen (Herning, 2021-03-11)

#320

Elever, der testes ordblinde i de andre tests (samt får gult resultat i den nationale ordblindetest), har brug for mere hjælp!

Lise Christensen (Årslev , 2021-03-11)

#321

Ordblindhed er mere nuanceret, end det testen afdækker. Har erfaret at unge og voksne, testet i gult område, ikke kan tilgå den undervisning og de muligheder de har bruge for

Ellen Anne Hansen (Hemmet, 2021-03-11)

#326

Jeg skriver under fordi det er voldsom vigtigt at alle børn bliver mødt der hvor de er, med de hjælpemidler der skal til for at understøtte deres læring, udvikle deres tro på egen kunnen og ikke mindst for at styrke deres selvværd. Der er set alt for mange tilfælde på det modsatte i den danske folkeskole, og for mange af de børn har det haft negativ indvirkning på resten af deres liv!
Jeg er kæmpe fortaler for individuel indsats til alle børn - uanset om man er lidt eller meget ordblind, om man har diagnose eller kommer fra et udfordret hjem! 💪🏻💪🏻💪🏻

Anja Krarup (Bækmarksbro, 2021-03-11)

#327

Jeg skriver under fordi det er vigtigere at understøtte et barns faglige progression, end at fastholde et krav om gul eller rød kategori. Især fordi der så ofte opleves, at de gule elever ER ordblinde.

Anette Rudbeck (Holbæk, 2021-03-11)

#328

Dette er vigtigt for mange børn og unge.
De såkaldte 'gule' elever, står ofte i dilemma om manglende hjælp i og ved undervisningen, og i særdeleshed ift prøvevilkår.
At sætte en skarp grænse, som grænsen mellem rød/gul, er for regid. Forslaget om kombination af test er derfor en god måde at afdække eleverne på bedste vis.

Britta Brigsted (Stouby, 2021-03-11)

#330

Jeg har som læsevejleder, beskæftiget med Ordblindetræning og LST, oplevet frustration over manglende mulighed for at støtte bedst muligt op om de ‘gule’ børn.

Vibeke Noe (Herning, 2021-03-11)

#331

Min søn er ordblind, men jeg syntes alle test skal gælde, så alle kan få glæde af den ekstra støtte.

Mette Levy (Kalundborg , 2021-03-11)

#337

Som lærer og skolefaglig konsulent møder jeg mange også ikke ordblinde børn som har brug for hjælpemidlerne. Alle der har brug for hjælp bør hjælpes også selvom de scorer gul.

Mia Volstrup Petersen (Hellerup, 2021-03-11)

#343

Jeg skriver under fordi det er ganske korrekt det dokumentet beskriver ganske godt. Mange "gule" elever falder igennem med denne praksis

Ella Riisbank (Nykøbing Mors, 2021-03-11)

#344

Som voksenunderviser og tester i OBU regi, er det også min klare oplevelse, at dyslektiske problematikker optræder hos dem, der ligger i det gule felt. Det er en stor frustration hos denne målgruppe, at man ikke kan få hjælp i form af adgang til kompenserende IT og NOTA.

Lis Kidmose (Silkeborg, 2021-03-11)

#345

Jeg skriver under, fordi det er urimeligt, at de unge mennesker ikke hjælpes bedst muligt i forhold til deres udfordringer

Lenni Gottlieb (Frederiksværk, 2021-03-11)

#346

Det er et meget vigtigt element i vejledningen.

Lena Slot Hyllen (Glyngøre , 2021-03-11)

#347

Er lærer, og ser problemet dagligt- at børn med læsevanskeligheder ikke kan lomme på nota

Anne Vestergaard (8320 Mårslet , 2021-03-11)

#351

Jeg har kæmpet med ministeriet for at få dispensationer. Argumenteret med henvisning til sidste ny forskning, men de giver sig ikke en tomme.

Elisabeth Glasius (Kokkedal, 2021-03-11)

#352

Jeg skriver under, fordi jeg mener, vi svigter de børn og unge mennesker, som via andre tests kan dokumenteres som dyslektikere, men hvor det kun er Ordblindetesten resultat der anerkendes.

Litta Ruby-Svendsen (Aulum , 2021-03-11)

#354

Fordi min egen søn er faldet mellem 2 stole testet gul i 6kl. Fik hjælpemidler og på ordblinde efterskole i 8 kl. 9 kl. Alm. Efterskole hvor alle hans hjælpemidler bliver fjernet og for afslag hver gang de søger trods han nu ligger i rød zone

Kathrine Olesen (Viborg , 2021-03-11)

#358

Jeg har selv en søn, der desværre er endt lige præcis på den gule side, med kun ét point fra at ende i rød. Hans fremtidige muligheder er meget små, idet han ikke må benytte hjælpe midler til eksamen og ej heller kan sikres hjælp til uddannelse efter folkeskolen.

Mette Rysz (Næstved, 2021-03-11)

#361

Min søn er ordblind.

Berit Søndergaard (7900, 2021-03-11)

#366

Det er så vigtigt en ændring så vi når ud til endnu flere børn med vanskeligheder

Belinda Gøttler (Sæby, 2021-03-11)

#370

Fordi mit barnebarn ikke fik hjælp i skolen

Sanne Juhl (Middelfart , 2021-03-11)

#374

Jeg skriver under, fordi jeg er læsevejleder og har oplevet en del elever komme i klemme i det gule felt.

Mette Larsen (Skjern, 2021-03-11)

#384

Efter bl.a. 18 års erfaring inden for ordblindeundervisning kan jeg se, at de vanskeligheder, som afsløres af gult område tæt på rød zone kan afdækkes som tydelig og klar ordblindhed af Elbros lister og erfaringer med elevens fejl fra hverdagens arbejde.

Lone Pedersen (Allerød, 2021-03-12)

#386

Jeg skriver under fordi jeg har set eksempler på, at unge og voksne ikke tidligere i skolegangen, har haft adgang til de rette og fornødne hjælpemidler og støttemuligheder

Marianne Degn Grann (Bjerringbro, 2021-03-12)

#397

Jeg skriver under, fordi det giver mening at hjælpe alle børn med ordblinde træk.

Helle Rohde (Herning, 2021-03-12)

#398

Alt andet ville være uretfærdigt.

Ditte Rasmussen (7400 Herning, 2021-03-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...