Bevar naturen ved Årslev Engsø

Kommentarer

#8

Naturen skal bevares og være frirum for alle.

Gabriele Kraul (Århus , 2021-03-06)

#10

Der er mange andre mere velegnede steder til byudvikling. Årslev Engsø er et fantastisk åbent naturområde, som giver oplevelser og sundhed til utallige.

Elisabeth Pedersen (Brabrand, 2021-03-06)

#11

Det vil være en uoprettelig fejl at bygge tæt på Engsøen. Både for søen, dyrelivet, biodiversiteten samt det søen giver til det friluftsliv, der dyrkes omkring søen.

Vibeke Svenningsen (Aarhus, 2021-03-06)

#12

Vi skal bevare engsøen til rekreativt område. Nej tak til byggeri så tæt på😒

Jens Erik Eriksen (Tilst, 2021-03-06)

#18

Der skal ikke byges syd for skibyvej

Bo Åke Sixten Kiander (Brabrand, 2021-03-06)

#19

Det vil være katastrofalt for den enestående natur og det rige dyreliv i og omkring Arslev Engsø, hvis de senest offentliggjorte planer om bebyggelse syd for Skibyvej tæt på søen - og endda potentielt op til 5 - etager bliver gennemført.

Tove Rasmussen Noaparast (Brabrand, 2021-03-06)

#21

Jeg er så enig om at bevare naturen omkring Årslev Engsø

Grethe Eriksen (Årslev, 2021-03-06)

#24

Jeg skriver under, fordi dette unikke bynære Natura 2000 beskyttede område vil miste sin værdi, hvis der bygges helt ned til det fredede område. Aarhus kan fint udvikle sig rundt om dette rekreative åndehul.

Bo Christensen (Brabrand, 2021-03-06)

#25

Jeg skriver under fordi naturen ved Årslev Engsø er unik og ikke skal presses yderligere af bebyggelse tæt på søen.

Peter Holm (Højbjerg, 2021-03-06)

#33

Jeg mener naturen omkring Årslev engsø skal passes på og bevares med de åbne ubeboede nærområder, som også er en del af naturområdet.

Bente Christiansen (8220, 2021-03-06)

#40

Naturen er trængt fra alle sider, området ved Årslev Engsø har en størrelse, som muliggør et varieret dyre- og planteliv, som vi bør værne om

Inger Birgitte Bruhn (Brabrand, 2021-03-06)

#45

Jeg er bekymret for at bebyggelsen tæt på engsøen vil smadre dyrelivet i området og at Aarhusianerne fremover mister dette naturskønne område.

Anna Dorthea Thuesen (8260 Viby J, 2021-03-06)

#47

Jeg skriver under fordi det er vigtigt også at bevare den vilde natur, der er tæt på de store byer, som Aarhus, hvor der er masser af andre retninger, der kan udbygges, uden at ødelægge den helt særlige vilde natur, der jo aldrig kommer tilbage, hvis den bebygges.

Conny Petersen (Aarhus, 2021-03-06)

#48

Årslev Engsø er et bynært åndehul som giver meget mere plads til naturen end ved f.eks. Brabrand sø, hvor der er bebyggelse tæt ved søen. Naturen ved Årslev bør beskyttes og bevares.

Mette Trier Damgaard (Brabrand, 2021-03-06)

#49

Jeg nyder ofte naturen ved Årslev Engsø og vil nødig se den spoleret af (for meget) byggeri

Karsten Jørgensen (Kjellerup, 2021-03-06)

#54

Fordi dette byggeri er en fejltagelse, der ikke kan gøres om.

Jørgen Nielsen (Brabrand, 2021-03-06)

#57

Selvfølgelig skal vi bevare denne skønne natur vi har ved Årslev Engsø. Et fantastisk rekreativt område for hele Aarhus.

Mette Styrbæk (Brabrand, 2021-03-06)

#61

At vi skal dyrke jorden og ikke flere boliger!!!

Susan Nielsen (Aarhus, 2021-03-06)

#69

Det er helt tosset at bygge så tæt på
et af Aarhus’ dejligste bynære naturområder.

Jørgen Kaarup (Aarhus, 2021-03-06)

#72

Vi SKAL bevare naturen og derved vores dyreliv ♥️♥️♥️

Vibeke Bangly (Karrebæksminde , 2021-03-06)

#73

Enig m anne

Kjeld Petersen (Brabrand, 2021-03-06)

#74

NEJ til byggeri på bekostning af naturen, der er alt for lidt plads til rekreation for dyr og mennesker omkring Aarhus!!!

Lone Lysdal Jensen (Tilst, 2021-03-06)

#75

Jeg mener det er vigtigt at bevare det skønne naturområde ved søen, så flest mulige har mulighed for at bruge området rekreativt. Vi skal passe på vores natur.

Lillian Simonsen (Brabrand, 2021-03-06)

#80

Jeg vil bevare de åbne arealer omkring søen

Toke Schou (Brabrand, 2021-03-06)

#81

Naturen skal bevares i dette område.

Jeppe Berghuis (Brabrand, 2021-03-06)

#83

Vi skal bevare hvert eneste stykke smukke natur, der snart er tilbage.

Naturen kommer IKKE igen!!!!

Charlotte Hougaard (Brabrand, 2021-03-06)

#88

For at bevare Århus' åndehul, dyreliv og natur. Bebyggelse med mod søen vil forstyrre det hele.

Bastian Bangly (Viby J, 2021-03-06)

#89

Jeg mener vi bør bevare det unikke natur vi stadig har.

Jeppe Nikolajsen (Årslev, 2021-03-06)

#91

Det giver god mening

Bea Pedersen (Århus n, 2021-03-06)

#97

Bevarelse af søen for menneskene - fugle ne og insekterne er vigtig for alt!!!!!!

Lis Birgit Kristensen (8381 tilst , 2021-03-06)

#100

Det er totalt overgreb på en fantastisk natur, der lige har været med i et stort EU projekt i efteråret.
Desuden er det slet ikke nødvendigt at ødelægge noget natur der har været passet på i så mange år og hvor Fællesgartneriet har passet og plejet store arealer de seneste fem år efter økologiske principper.
Dette er hverken klima venligt eller bæredygtigt, tvært i mod 🌺

Lena Agger (Aarhus, 2021-03-06)

#101

Vi skal bevare disse grønne pletter tæt på Århus og det er en unik å dal

Lisbeth Brøndum Nielsen (Århus , 2021-03-06)

#103

Bevar det grønne områder og dyreliv, omkring søen.

Randi Sønderskov Pedersen (8220, 2021-03-06)

#114

Brabrand er et skønt sted pga naturen. Så lad være med at ødelægge naturen og Brabrand. Vi har nok høje og tætbebyggede områder.

Julia Stacey (Brabrand, 2021-03-07)

#115

En naturperle som giver så meget værdi for mig

Jette Mortensen (Brabrand , 2021-03-07)

#118

Vil bevare naturen til glæde for alle

Anders Tække (Aarhus C , 2021-03-07)

#119

Er opvokset i området, og nyder altid området når jeg er på besøg

Line Pallesen (Fur, 2021-03-07)

#122

Det er vigtigt at vi bevarer området som en natur lomme så vi kan bevare det rige fugle og dyreliv der findes i området. Det er uerstatteligt og vi skal værne om det

Lufas Gravel (Brabrand , 2021-03-07)

#124

Det er et skønt naturområder med mange dyr arter. Ræve, spætten, gæs, fugle, sommerfugle, osv. Og jeg mener vi skal bevare og passe på deres levesteder så andre i fremtiden også kan nyde at se på disse.

Elsa Olsen (Viby J , 2021-03-07)

#125

Vi har brug natur og frisk luft. Lad os få lov til at bevare naturen som den er!

Helle Kayerød (Brabrand , 2021-03-07)

#128

Naturen er en central del af at have valgt området som bosted.

Anna Nebel (Brabrand, 2021-03-07)

#129

Det er et smukt naturområde som giver ro og glæde

Marianne Houmøller (Brabrand , 2021-03-07)

#141

Det vil ødelægge naturen og omgivelserne med et sådant byggeri.

Erik Krese (8220 Brabrand, 2021-03-07)

#145

Jeg elsker naturen ved Engsøen , og synes det er vigtigt at bevare den natur, og bevare de åndehuller der er i og omkring Aarhus.

Hanne Tøfting Stefansen (Brabrand, 2021-03-07)

#147

Jeg kommer jævnligt derud og ser fugle

Karsten Haug (Aarhus , 2021-03-07)

#149

Naturen skal bevares, og ikke ødelægges af boliger, vi har en unik natur omkring Årslev engsø og den må vi ikke ødelægge for evigt, der skalære nogle fristeder til oplevelser.

John Armstrong (Brabrand , 2021-03-07)

#150

Vi bygger alt for meget natur væk. Engsø området er et af de skønneste steder i Danmark.

Margit Gravgaard ( Brabrand, 2021-03-07)

#151

Vi bor tæt på Engsøen og nyder at gå tur i vores smukke område. Området ved Engsøen er en rekreativ perle, som tiltrækker folk fra hele Aarhus og har samtidig også et spændende og varieret dyre og planteliv. Aarhus og Brabrand skal byudvikles. Ingen tvivl om det, men lad os værne om de få naturmæssige perler vi har i vores by. Dem får vi ikke igen, hvis vi først bygger dem til. Træf langsigtede beslutninger til gavn for natur og borgere i Aarhusområdet.

Søren Peter Jonstrup (Brabrand, 2021-03-07)

#158

Jeg skriver inder da jeg syndes at naturen mangler steder hvor vores smukke dyreliv kan bevares

Margit Jensen (Brabrand, 2021-03-07)

#160

Naturen skal bevares, hele stykker syd for Skibyvej skal ikke bebygges mere end det er

Jette Krese (Brabrand, 2021-03-07)

#162

Jeg ønsker at bevare naturens diversitet og roen til mangfoldigheden i planter og dyr v Årslev engsø. Den er jeg bange for vil være truet af den planlagte bebyggelse.

Annette Spicker (Brabrand, 2021-03-07)

#167

Vi skal have mere natur i Danmark - ikke mindre.

Birthe Sørensen (Brabrand, 2021-03-07)

#171

Vi skal bevare naturen i Århus kommune

Jan Ahrendt (Brabrand, 2021-03-07)

#173

Det er af uvurderlig betydning, at vi bevarer naturen i bynære områder, og at dyreliv kan udfolde sig frit i området omkring Aarslev Engsø og Brabrand Søen.

Julie Laursen (Brabrand, 2021-03-07)

#174

. det kan ikke være rigtig at en smukke området ved søen skal laves om til boliger. der skal også være plads til vores fauna dyr
kommunen er nødt til at tage sig sammen. De har allerede ødelagt Århus centrum. De skulle ikke få få lov til at området ved Årslev Engsø

Michelle Braganza (Århus V , 2021-03-07)

#176

Det naturområde betyder noget særligt for min familie.

Anne Jonstrup (Herlev, 2021-03-07)

#177

Vi siger, at naturen og klima tilpasning er vigtig. Gør det så her.

Barbara Dunn (Århus , 2021-03-07)

#179

Jeg mener, at vi skal bevare naturen i Årslev-området, da natur og dyreliv vil blive ødelagt af mere bebyggelse og massiv trafik i området.

Kirsten Styrbech (Brabrand, 2021-03-07)

#180

De bynære naturarealer omkring Århus er under pres. Genetableringen af Årslev Engsø var tænkt som en støtte til genopretning og udvikling af plante- og dyrelivet i området og med mulighed for udvidelse af de rekreative områder til glæde for alle århusianere. Jeg vil derfor opfordre til, at arealerne omkring engsøen bevares som et sammenhængende naturområde uden forstyrrende boligbyggeri.

Trine Toft Jensen (Brabrand, 2021-03-07)

#182

Vi skal bevare den skønne natur i Årslev enge , hvis det overhovedet er muligt

Bent Nielsen (Brabrand , 2021-03-07)

#186

Projektet vil ødelægge hele naturoplevelsen ved søen - det unikke er den åbne natur omkring engsøen og boliger i god afstand. Endvidere er infrastrukturen ikke på plads i projektet. Skibbyvej vil blive meget trafikeret og formentlig miste sit landsbypræg. Dvs yderligere støj i naturen. Lad byen udvikle sig mellem Skibbyvej og Silkeborgvej.

Susanne Borgbjerg (8270 Højbjerg, 2021-03-07)

#188

Det er vigtigt med bynære åndehuller.

Morten Nielsen (Risskov, 2021-03-07)

#192

Jeg ønsker at bevarer den natur vi er omgivet af (bor i Aarslev)

Lene Grøn-Christensen (Brabrand, 2021-03-07)

#193

Jeg ønsker at naturen omkring Årslev Engsø bevares og at der ikke bygges højt tæt på søen som foreslået af ark. firma LYTT på vegne af borgere langs Skibbyvej.

Henriette Linde (Brabrand , 2021-03-07)

#195

Det ubebyggede område er den buffer der muliggør den derefter ultimative natur og fred, som er søen.
Fjernes den buffer, er det som at dække halvdelen af søen til. Fred kræver plads, og de omkringliggende områders kvalitet er netop, at der ikke er andet.
Det er essensen af hvad vi elsker og har brug for, ved engsøen.
Afstå fra den evige idé om vækst, kære mennesker. Stop!

Jonas Kriegbaum (Brabrand , 2021-03-07)

#196

Det helt enestående område ved Årslev Engsø naturligvis skal bevare sin biodiversitet.

Lene Ethelberg Jensen (Brabrand, 2021-03-07)

#197

Vi har brug for at bevare åbne og vide naturområder som et pusterum og rekreation vores travle hverdag. Den igangværende hæmningsløse fortætning i midtbyen er i forvejen skammeligt nok for Aarhus - helt forfærdeligt at tænke på, at også kostbare naturområder skulle blive skamferet for kortsigtede økonomiske måls skyld.

Regina Lamscheck-Nielsen (Brabrand, 2021-03-07)

#198

Jeg ønsker at bevare naturen og området ved årslev engsø, som det er. Det er synd, når de grønne oaser ødelægges fordi der skal bygges bygges bygges. Respekter nu naturen og lad nogle af områderne være.

Sanne Labich (Brabrand, 2021-03-07)

#200

Der må være andre områder op mod silkeborgvej der kan bebygges, så naturen kan bevares.
Til glæde for nuværende og kommende brugere.

John Nielsen (Brabrand, 2021-03-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...