Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen

Kommentarer

#2804

Fordi jeg har boede på Amager i 20 år før jeg flyttet til Sverige. Den gang brugte jeg Amager fælled meget og ved hvilken perle den er for os der elsker naturen.

Henning Christiansen (Ljungbyhed , 2021-02-05)

#2805

Vi har brug for flere grønne områder - ikke færre.

Lola Baidel (Kbh SV, 2021-02-05)

#2810

Der er så overbebygget i Ørestad. Lad det nu forblive en grøn plet

Hanne Christensen (Kastrup, 2021-02-05)

#2813

Det vigtigt at bevare byens fælles grønne områder

Rune Vistisen (København , 2021-02-05)

#2814

Er imod byggeri

Soren Jensen (København , 2021-02-05)

#2815

Jeg elske Amager Fælled

Finn Poulsen (Dragør, 2021-02-05)

#2817

Vi kan ikke undvære bare en lille del af fællen, bruger den ofte

Lene Nielsen (KASTRUP, 2021-02-05)

#2820

Lad nu naturen også få plads der er rigeligt med nybyggeri, se hele amager Strandvej f.eks. Har kolonihave der ude nyder det natur der er tilbage

Karin Trille Høy (Frederiksberg, 2021-02-05)

#2821

Jeg skriver under fordi naturen på Amager er særegen og et sandt lægemiddel for sjælen, for en rastløs byboer, som elsker at vandre rundt i fælleden. Det er sjældent for en storby at have naturområder, så tæt på byen. Lad os bevare det.

Sarah Staack-Meyer (Frederiksberg, 2021-02-05)

#2823

Jeg er dybt bekymrede over beslutningen om at bygge på Amager Fælled og Stejlepladsen. Begge områder var fredet indtil marts 2019, hvor Folketinget vedtog en lov, der ophævede fredningerne – uden om Fredningsnævnet. Det er aldrig før sket i de godt 100 år, vi har haft naturfredninger i Danmark, at fredninger bliver ophævet ved lov alene for økonomisk vindings skyld.

Jeg har brug for byens naturområder og historiske unikke kulturperler. Natur og kultur er for alle borgere, høj som lav. Det er vores fælles arv.

Derfor ønsker jeg, at vibevare byens åndehuller, vilde natur og fredede dyrearter. Jeg mener, at det er ret og rimeligt at spørge københavnerne. Lad os få en vejledende folkeafstemning: Skal der bygges på Amager Fælled og Stejlepladsen?

Berit Helene Hansen (København S, 2021-02-05)

#2826

Jeg skriver under fordi Amager fælled skal bevares i sin fulde udstrækning. Det er det eneste der giver mening.

Lasse Schelde (København S, 2021-02-05)

#2830

Fælleden og Stejlepladsen skal bevares - helt unik natur og nødvendigt for København.

Käte Jørgensen (Valby, 2021-02-05)

#2832

selvfølgelig skal der ikke bygges flere grønne åndehuller væk.

Tina Grønvold Næss Cathinthed (København K, 2021-02-05)

#2833

Vi skalbevarer de grønne områder vi har tilbage i København

Pia Johansen (København, 2021-02-05)

#2838

Jeg underskriver da jeg syntes det er en skandale at alle taler om at tænke GRØNT med den ene hånd og med den anden nedlægges “det GRØNNE”
Amager er MIN by gennem et langt liv det samme er fælleden.

Heidi Simonsen (Skibby, 2021-02-05)

#2839

Jeg skriver under fordi jeg mener at Amager fælled burde forsætte som naturområde og ikke blive til endnu en boligområde. Især i disse tider som nu med Covid-19, kan man tydeligt mærke og se hvor vigtigt det er at borgerne har naturområder i byen vi kan benytte.

Sonia Glubisz Crifling (København , 2021-02-05)

#2840

Det er så vigtigt med vores grønne områder i alt det beton byggeri der foregår. Vores børns ude arealer og alt dyrelivet SKAL have fred nu og for fremtiden.

Camilla Olsen (København , 2021-02-05)

#2844

At vi ikke vil af med dem sidste natur i København

Kim Nielsen (Kastrup, 2021-02-05)

#2845

Vil bevare vores skønne Amager Fælled som det er og redde dyrenes levesteder.

Christine Jungersted Jørgensen (Kbh S, 2021-02-05)

#2851

Vi har brug for byens grønne lunger.

Peter Rasmussen (København, 2021-02-05)

#2855

Der var en grund til at Amager Fælled var fredet.

Camilla Johansen (København, 2021-02-05)

#2858

Jeg skriver under fordi jeg er født og har boet på Amager og har set hvordan man har ødelagt naturen

Margit Smidt ( , 2021-02-05)

#2860

Bevar kbh åndehuller !

Kirsten Stick (København, 2021-02-05)

#2864

Jeg skriver under, fordi jeg mener at det er forrykt, at de bliver ved med at tage mere og mere af fælleden - på trods at der gang på gang bliver sagt at de har fredet den/resten og ikke vil tage mere.

Rikhard Ingvarsson (Glostrup, 2021-02-05)

#2872

Jeg er imod affredning UDEN om Fredningsnævnet.
Vi har brug for sammenhængende grønne områder.

Jette Worm (København, 2021-02-05)

#2876

Politikerne ikke kan finde ud af og gøre det rigtige.

Dorte Lis Hansen (København, 2021-02-05)

#2879

Jeg skriver under fordi der ikke skal bygges flere boliger på Amager Fælled. Hverken på lærkesletten, Strandengen (eller på stejlepladsen). Vi skal værne om denne bynære biotop som sikrer os frisk luft, sjældne arter, fuglerigdom og mulighed for at lufte sindet i en hektisk hverdag.

Kathrine Vorting (København, 2021-02-05)

#2883

Jeg underskriver, fordi der ikke skal bygges på fredede områder på Fælleden. Der står mange lejligheder tomme i Ørestaden syd, så der er ikke brug for flere dyre lejligheder.

Lizzie Bejstrup Nielsen (København S, 2021-02-05)

#2885

De nedlægger et unikt stykke natur og kultur

Hartvig Kempf (Kbh, 2021-02-05)

#2886

Jeg skriver under fordi jeg synes vi stadig skal have natur i københavn.

Line Rasmussen (København sv, 2021-02-05)

#2889

Fordi det er vigtigt at bevare den smule natur vi har tilbage. Amager er ikke hvad det har været. Der er efterhånden blevet bygget så mange grimme beton klodser. Vores store græsplæne på greisvej har i også ødelagt. Nu er nok.. nok! Lad os for guds skyld bevare vores skønne amager fælled.

Tina Maria Hansen (København S, 2021-02-05)

#2893

Jeg bruger fælleden - og det er vi mange der gør. Her det sidste halve år under corona er der sket en kraftig stigning af besøgende - med stor bredder i alder, køn, nationalitet etc. Lad os passe på det fælles gode vi har for både mennesker og natur.

Helle Lausen (København , 2021-02-05)

#2896

Det er så vigtigtigt at bevare de grønne åndehuller, både for os mennesker men også for at bevare den biodiversitet der er nu.

Maria Stine Enghoff (København, 2021-02-05)

#2897

Der skal ikke bygges noget som helst på de sidste grønne rester af Amager fælled.

Lars Lundquist (København S, 2021-02-05)

#2898

vigtigt at bevare natur- og alternative kulturområder i Kbh.

Harald Havsteen-Mikkelsen (Kbh. v, 2021-02-05)

#2899

Jeg skriver under, fordi jeg håber, det vil hjælpe med til at bevare de truede områder på Amager Fælled. Vi må gøre, hvad vi kan nu!

Tine Bagh (København SV, 2021-02-05)

#2901

Jeg skriver under fordi jeg elsker naturen og synes politikerne burde gøre som de siger. Der er nok steder man kan bygge huse på. Mere af det grønne i og omkring København. Bevar levesteder til de dyr der er der og håbe på der kommer flere.

Dorit Korell (Kopenhagen, 2021-02-05)

#2903

Fordi jeg er meget imod at bygge på tidligere fredede områder, som bruges flittigt som naturens åndehul i storbyen.

Sofie Holck (København k, 2021-02-05)

#2905

Det er slet ikke i orden, at alle grønne åndehuller i København bliver bebygget. Især ikke, når det drejer sig om identitetsløst og ghetto agtigt byggeri, som Københavns Kommune eksellere i! Grimt, grimt og grimt uden grønne områder!

Karina Vestergaard (København, 2021-02-05)

#2914

København skal bevare grønne områder!

Lone Ann Disch (København , 2021-02-05)

#2915

Jeg synes vores sidste grønne områder skal bevares. Vi har plastret hele Amager Strand området, hele Bryggen til med boliger, boliger og atter boliger. Vi kan ikke trække vejret mere og bliver i den grad overbefolket her på vores skønne ø. Stop nu jer selv og lad os beholde nogle åndehuller hvor vi kan trække vejret.

Jeanni Hansen (København, 2021-02-05)

#2916

Jeg arbejder lige ved siden af på en folkeskole og nyder og lærer af naturen sammen med børnene. De bor her og har brug for naturen. - Der ud over er det i følge min mening ved at være en betonærken med alt det nye byggeri i Ørestaden - naturen har brug for hjælp og københavnerne fortjener natur. Forureningen er høj og naturen er med til at rense. Se på New York og deres stykke natur de har købt for at genere rent vand. På fælleden generer København ren luft. Bevar det sidste Fælled.

Jytte Olsen (København, 2021-02-05)

#2917

Vi er nødt til at bevare diversiteten i miljøet og der må ikke bygges ved naturarealer især i byer

Sadik Baran (København, 2021-02-05)

#2926

Jeg skriver under fordi det er vigtig at vi bevarer vores natur og dyreliv. Mine børn og jeg elsker at gå rundt og kigge på naturen og dyrene

Sara Saurbrey Bahrt (København s, 2021-02-05)

#2928

Der er bygget så rigeligt med kedeligt og upersonligt betonbyggeri i København. Det spreder sig ondsindet mod naturen og grønne pletter, som der er ALT for få af i KK. Lad de sidste naturområder være. Også København må give sit bidrag til mere natur og mindre CO2 belastning.

Helle Lind (Rønne, 2021-02-05)

#2929

Naturen kan ikke tale for sig selv. Vi har drevet rigeligt rovdrift på den i forvejen. Vi skal bevare åndehullerne for planterne, fuglene, insekterne og menneskene.

Lise Hansen (Bisserup, 2021-02-05)

#2934

Syntes at vi bør passe bedre på vores natur, og ikke kun se på hvor mange kr. der kan komme i kassen!!

Ole Durafour (Helsingør, 2021-02-05)

#2943

Vi har brug for natur tæt på byen. Vi går allerede rundt oveni hinanden på de få naturarealer, der er.

Tina Hansen (København V, 2021-02-05)

#2947

Der er nogle partier, der kalder sig grønne, lige indtil det drejer sig om profit. Soc, SF, De Radikale bryster sig især af at være grønne, hvorfor affreder de så Lærkesletten og Stejlepladsen? Det finder vi os ikke i.

Birtr Pedersen (Kbh, 2021-02-05)

#2950

Nej, der skal ikke bygges på Amager Fælled og Stejlepladsen, fordi:
- Der skal være plads til vildtnatur i København.
- København (og Danmark) er forpligtiget til at bevare sjældne og truede planter & dyrearter.
- København bør statuere et eksempel på at man godt kan udvikle en by, uden at det koster på naturen.
- Vores folkevalgte politikere bør vise i handling at de er i tune med borgernes holdninger og behov.
- Vores generation har ansvaret for at bevare og styrke biodiversitet, så de kommende generationer kan opleve den skønne natur vi selv har haft glæde af.
- Kommunens fælles arv skal ikke privatiseres.

Bevar Amager Fælled og Stejlepladsen!

Radmila M. Rasmussen (København S, 2021-02-05)

#2953

Fordi, jeg er københavner

Jacob Mortensen (København, 2021-02-05)

#2954

Da det er vigtigt at vi bevarer vores natur, og specielt med dette stykke som har så meget at byde på af natur og liv. Men det er også vigtigt at vi har et grønt sted/område hvor vi kan føle frihed - ingen stress, det er der brug for.
Og så skal der bare ikke bygges mere på Amager, er godt træt af al det der skyder op på denne ellers så skønne ø.

Tanja Saurbrey Bahrt (København S, 2021-02-05)

#2957

At det er så vigtigt at vi bevarer vores grønne oaser som ubebyggede grønne oaser i København

Sirus Aghajari (København S, 2021-02-05)

#2961

Det er så vigtigt med grønne åndehuller!

Elizabeth Bramsen (København S, 2021-02-05)

#2965

Jeg mener vi skal bevare den natur der er tilbage i København

Anna Doris Mølholm Sørensen (København S, 2021-02-05)

#2971

Det er et dejligt område for os der bor i København giver det stor værdi af ha' noget natur tæt på, det gør at man som en god skatte betaler bliver i Københavns kommune og ikke flytter fra byen

Maja Rønne (København n, 2021-02-05)

#2972

Amager Fælled er byens eneste rigtige åndehul!

Selena Broge (København NV, 2021-02-05)

#2975

Amager Fælled er et åndehul som udover at huse ufattelig mange dyrearter er et utrolig vigtigt sted at have i en storby. Er kommet der i snart 40 år og elsker at komme der.

Lars Grønberg (KØBENHAVN Ø, 2021-02-05)

#2977

Vi skal bevarer naturen.

Shiva Ghanimati (KØBENHAVN , 2021-02-05)

#2978

Det bekymrer mig at den bynære natur forsvinder.

Rikke Kousgasrd (København , 2021-02-05)

#2980

Vi skal have natur i København.

Benedikte Ejderskov (København ø, 2021-02-05)

#2984

Jeg skriver under her fordi vi står overfor den 6. Masseudryddelse og har ikke et minuet at spilde- redde hvad reddes kan

Tine Lönborg (København V , 2021-02-05)

#2986

Forkert at ophæve fredningsaftaler for at bygge

Anette Hansen (KØBENHAVN , 2021-02-05)

#2987

Jeg elsker fælleden, og naturen
Trist vi københavnere snart intet grønt eller natur har tilbage

Gitte Rasmussen (København S, 2021-02-05)

#2988

For at bevare denne vidunderlige mulighed for at gå i fantastisk natur. Ikke alt skal klistres til med boliger

Vibeke Andersen (København sv, 2021-02-05)

#2991

Jeg skriver fordi jeg er imod at man nu nedlægger et fantastisk naturområde.

Haldis Møller (København, 2021-02-05)

#2994

FordiKøbenhavn efterhånden ligner en jysk provinsby, og ikke den storby med åndehuller, industri, arbejdspladser og rige såvel som mindre rige beboere, som den burde.

Jørgen Jensen (Valby, 2021-02-05)

#3000

Området er unikt m.h.t. dyr der g planter. Der er nok af kommende betonslumbyggeri i København.

Vivianne Tjeder (København, 2021-02-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...