Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen

Kommentarer

#4

Fordi det er vigtigt at bevare fiskerihavnen og stejlepladsen, det særlige kulturhistoriske miljø findes ingen andre steder. Det er vores kulturarv. Bevar det.

Gitte Sørensen (Valby, 2021-02-04)

#6

Stor modstander af byggeri på Stejlepadsen og Amager Fælled

Inge Andersen (Kæbenhavn, 2021-02-04)

#8

Vi skal passe på de grønne områder, vi har aldrig haft mere brug for dem end nu. De er myldrende fulde af mennesker, der får frisk luft på afstand under lockdown, og nu skal de bygges væk? Nej, det er forkert, det skal stoppes.

Jette Vellet Gnudtzmann (København SV, 2021-02-04)

#9

Stejlepladsen skal forblive en grøn oase ❤

Karin Dreyer (Valby, 2021-02-04)

#11

Det er en farlig byggegrund og københavnere har ret til natur!
Det er politikere der har lavet lort i den! Tør selv, tak!

Gösta Lyager Bergman (Kbh n, 2021-02-04)

#13

Fordi vi har brug for mere natur - ikke mindre!

Morten Sørensen (København S, 2021-02-04)

#25

Fælleden er et fantastisk område jeg bruger næsten dagligt, og hvor ville det være en skam hvis det blev bebygget og dermed ødelægger den dejlige natur og det lille åndehul fælleden i forvejen er I kbh.

Ea Buchholtz (København s, 2021-02-04)

#29

Vi har brug for den smule natur, vi har tilbage, særligt os der dagligt bor midt i storbyen. Vi har brug for hele Amager Fælled og biodiversiteten der er så unik.

Helle Christensen (København , 2021-02-04)

#34

Jeg vil beholde de få grønne åndehuller vi har.

Henriette Roberts (København , 2021-02-04)

#35

Et smerteligt tab af natur og biodiversitet

Ole Christensen (Skodsborg, 2021-02-04)

#36

Natur skal ikke bebygges, den smule vi har tilbage er åndehuller der skal bevares

Camilla Severin (København SV, 2021-02-04)

#38

Nej tak til byggeri på Amager fælled!

Charlotte Hammer (København S, 2021-02-04)

#40

Fordi i en tid hvor klima og biodiversitet er så vigtig ift at træffe de rette valg- er det simpelthen ikke til at forstå hvordan nogen kan vælge at bebygge mere af vores svindende natur

Tine Pedersen (Aalborg sø, 2021-02-04)

#43

Bevar nu de grønne områder. Prøv at se hvor brugt det er..
Jeg er lykkelig over, at jeg i dette Corona kaos har kunne gå nogle gode ture i naturen - og her især på fælleden.
Gå en tur på fælleden, og du møder en masse - gå en tur gennem et bebygget område, og du møder ingen.

Fie Thomsen (2300, 2021-02-04)

#45

Det må simpelthen aldrig blive et spørgsmål om penge, om vigtige (og i udgangspunktet fredede) naturområder skal have lov at overleve.

Cyf Frostholm (København, 2021-02-04)

#49

Der ikke skal bebygges på hverken Lærkesletten eller Stejlepladsen. Vi storbyboere er afhængige af at have adgang til naturoplevelser.
Naturen skal ikke betale for Metrogæld.

Bodil Christensen (København S, 2021-02-04)

#52

Jeg synes at borgerne skal stemme om vi skal bevare lærkesletten, stejlepladsen, selinevej. Det er demokratisk. De grønne og kulturbevaringsværdige områder er under pres. Klimadagsordenen handler også om at bevare grønne og kulturelle områder. Borgere er ikke hørt, hvis 2000 høringssvar ikke giver anledning til en vis bekymring. Derfor lad os stemme om det.

Richard Schalburg (København, 2021-02-04)

#54

Projektet er vanvid

Marie Husum Wagner (ringsted, 2021-02-04)

#55

Jeg har brug for steder som Amager Fælled og Stejlepladsen. Jeg bliver glad af at være der, jeg oplever lettelse, jeg oplever at jeg kan ånde og bare være. Det er som at finde hjem. Det er hvad grønne åndehuller giver. De giver ro og mening. De er uundværlige. Vi har allerede så få af dem og særligt vild natur som Amager Fælled har vi kun under 2% af i Danmark. Vi har så lidt. Naturen har brug for plads. Og vi har brug for naturen. Giv naturen plads. Derudover står vi jo også i en klima- og biodiversitetskrise! Og her kan jeg blive rigtig vred... hvad er det politikerne ikke forstår?! Forstår de ikke, at det skader på os og alle andre arter at fjerne mere natur?! Arter udryddes i rekordfart. Når naturen er fjernet, så kommer den ikke tilbage. Når en art er uddød, så er den uddød. Jeg vil blive ved med at kæmpe for bevarelse af de grønne åndehuller! Vi må tænke globalt og kæmpe lokalt.

Linh Le (København , 2021-02-04)

#56

Mere natur

Mads Kastebo (København s, 2021-02-04)

#62

København har brug for flere grønne områder ikke færre

Ulla Liberg (Vanløse, 2021-02-04)

#63

Fordi det grundliggende princip om at affrede et i øvrigt fredet område udelukkende af økonomiske årsager helt og aldeles udhuler dansk fredningslovgivning. Hvis der bebygges, og affredningen dermed bibeholdes, vil det danne præcedens for at enhver skov, strandstrækning, mark og eng i en vilkårlig kommune kan bebygges ud fra en argumentation om at kommunen mangler penge.

Martin Sillesen (København, 2021-02-04)

#64

Jeg mener at det er vigtigt at bevare så meget natur i kommunen som muligt. Der bygges alle steder og dermed vil befolkningstallet stige og behovet for områder med natur vil blive større. Det er vigtigt som borger at kunne opleve naturområder i kommunen. Den natur som er nu kommer aldrig tilbage når først der er bygget. Fred nu områderne for borgernes skyld og for fremtidens københavnere.
Natur er vigtigere nu end mere beton, så balancen i byen opretholdes med skønne åndehuller.
Bevar Amager fælled og stejlepladsen

Lisbeth Weijers (København V, 2021-02-04)

#67

Jeg er imod affredning af naturen i København

Ditte Mørck (Brønshøj, 2021-02-04)

#68

Amager fælled er blevet et stykke natur trods den er født af en losseplads. Dette grønne åndehul er med til at gøre byen attraktiv at bo i. Det meste nybyggeri er så tæt. Disse åndehuller er essentielle og skal bevares. De kommer ikke igen og kan ikke erstattes med andre lappeløsninger og kunstige naturparker.

Nanna Hylleholt Sillesen (København S, 2021-02-04)

#69

Vi skal død og pine bevarer denne grønne plet til vores efterkommere. I øvrigt er der kun een anden storby i verden der har et naturområde så tæt på byen som her, nemlig i Australien

Birte Pedersen (Christianshavn, 2021-02-04)

#72

Fordi naturen på Amager Fælled er fantastisk og vi skal passe på det der er tilbage. For os selv , dyrelivet og moder jord.

Mira Ingemann (København S, 2021-02-04)

#79

At man i et forsøg på at gøre byen større og mere tilgængelig, ødelægger en del af byens kvaliteter.

Freja Kjer Nemming (København S, 2021-02-04)

#80

Vi har alt for meget beton og asfalt i København.

Poul Simonsen (København Ø, 2021-02-04)

#84

Fordi vi har brug for naturen mere end nogensinde, samt at de er en svinestreg at affrede natur for ussel mammom.

Michael Sandfeld (København SV, 2021-02-04)

#86

København bliver mere og mere tilbygget og der bliver mindre natur per indbygger. Naturen på amager fælled er unik og adskiller fra byparkernes græsplæner. Den har rekreativ værdi, men det er værd at bemærke at den også har værdi i sig selv. Natur er nemlig ikke skabt til ære for os mennesker.

Signe Mathiassen (Copenhagen, 2021-02-04)

#89

jeg skriver, fordi den sidste vilde natur i København, skal friholdes for byggeri. Den skal fredes, til gavn for natur og mennesker. nu og i fremtiden.

Lillian Nielsen (Lyngby, 2021-02-04)

#91

Jeg bor i fiskerhavnen og flyttede hertil på grund af det unikke miljø og elsker de grønne åndehuller i København

Heidi Kristiansen (København SV, 2021-02-04)

#98

Vi har brug for rekreative områder i en travl og stresset hverdag. Bevar Amager Fælled 🙏

Trine Kamp Larsen (København , 2021-02-04)

#99

Jeg skriver under fordi, at vi i København hungrer efter grønne områder og Amager Fælled er helt klart min ynglingsplet i København og jeg bruger den rigtig tit. Det er simpelthen så modstridende at diskutere mere natur og grønne områder i København og Danmark for så at planlægge bebyggelse på Fælleden. Vi står midt i en kæmpe klimakrise og alle eksperter taler om, hvor vigtigt det er at skåne naturen og endda øge procentdelen, og alligevel påstår politikerne i kommunen, at pengene for metrogælden ikke kan findes et andet sted. Selvfølgelig kan de det! Og det behøver ikke at bestå af mere bebyggelse, som vi i forvejen har alt for meget af i København.
Det ville virkelig gøre mig ondt at se Amager Fælled blive endnu mere bebygget, det mener jeg ikke, at vi som københavnere er tjent med. Derudover er der i en måling et kæmpe flertal for at droppe byggeriet - borgerne burde i et demokrati også have en stemme!

Simone Green (København, 2021-02-04)

#103

Det er vigtigt at bevare bynær natur til glæde og gavn for borgerne i København og omegn.

Julie Lassen (København S, 2021-02-04)

#106

Vores natur er vigtig, for den fysiske og psykiske sundhed, det er københavns lunge, bliver den endnu mindre, ender vi med ikke at kunne trække vejret til sidst.

linda jensen (københavn, 2021-02-04)

#112

Vi skal passe på den begrænsede natur vi har , og specielt på de dyrearter der bliver presset væk , vi bliver flere borgere i Kbh , så selv uden byggeriet bliver naturen presset

Carsten Rasmussen (København , 2021-02-04)

#114

Det er et ufatteligt overgreb på lokalbefolkningen og naturen at by gge på Amager Fælled og Stejlepladsen, og formalistisk opfattelse af demokrati, som er en bananrepublik værdig. Især SFs himmelråbende hykleri er en vederstyggelighed, som med al tydelighed viser at når den grønne udvikling koster troskaben til S og de store byggeentreprenører og kapitalfonde, vil SF altid vælge det grønne fra. RIP.

Søren Hvalkof (København, 2021-02-04)

#115

Jeg skriver under fordi jeg absolut ønsker at bevare Amagerfælled

Caroline Fornæs Ingwersen (Kgs . Lyngby , 2021-02-04)

#117

Amager Fælled er et andehul for de andre væsener end os mennesker. Så giv dem plads til at leve
Jón Arnar

Jón Arnar Grétarsson (København, 2021-02-04)

#118

Der skal ikke bygges mere på Amager Fælled, for det vil gå ud over dyrelivet.

Peter Duckert (Brønshøj, 2021-02-04)

#121

Natur skal der være mere af, ikke mindre!

Anja Jensen (København S, 2021-02-04)

#122

Det er vigtigt at bevare naturen og biodiversiteten, og der er SÅ mange ledige boliger her ved Sluseholmen/Teglholmen. Hvorfor bygge flere??

Ida Wernberg (Kbh.SV, 2021-02-04)

#125

Jeg skriver under fordi at politikerne burde tænke mere i at bevare og forbedre de grønne områder og levesteder for insekter og dyr. De burde fokusere mere på at kunne sige : "se her alle sammen! Dette har jeg været med til at bevare, passe på og forbedre ", og ikke et eller andet ligegyldigt byggeri, der kunne være placeret alle mulig andre steder hvor byens huse og bygninger trænger til en kærlig hånd i forvejen. Blot for at kunne fremhæve dem selv som "skaber" af noget der kan bygges alle andre steder. Vi burde alle værne om vores meget sparsomme natur i dette land.
Mvh

Anders Hansen (Hvidovre, 2021-02-04)

#126

Der skal ikke bygges på Amager fælled

Doris Stormgaard (København , 2021-02-04)

#129

Borgerrepræsentationen ikke repræsenterer naturen og borgerne!

Marianne San Roman (Kbh S, 2021-02-04)

#132

Stop byggeri planerne på Stejlepladsen og Amager Fælled nu!
Pas på vores få grønne områder.

Helle Wandel (København sv, 2021-02-04)

#138

Enhver københavner har brug for fri natur og enhver salamander har brug for et sted at bo.

Knud Josefsen (København K, 2021-02-04)

#146

Jeg er meget bekymret for den beslutning der blev taget i dag.

Oliver Wilstrup (København S, 2021-02-04)

#148

Fordi, der ikke skal bygges på flere natur grunde. Skal det bygges må i rive gammel industri ned i den anden ende af kbh eller bygge i vejret. Nok er nok, vi har brug for naturen og København og corvid19 har vist, hvor vigtig den er, hvis man ikke vidste det i forvejen.

Mia Nordstrand (København , 2021-02-04)

#149

Bevare naturen og levesteder som det er

Mette lykke nielsen (København, 2021-02-04)

#151

København har ALT for lidt grønne områder og Amager fælled er et unikt område som vi aldrig får igen hvis det bebygges med beton som mange andre naturområder!

Jeannet Bertelsen (København N, 2021-02-04)

#155

Det er et retorisk spørgsmål ikke sandt? Fælleden er vigtig. Og metrogælden er stadigvæk et problem bagefter et evt byggeri. By og Havn bygger for penge de ikke har

Mikkel Halvorsen (København, 2021-02-04)

#160

Jeg skriver under fordi, vi skal passe på vores natur! I København har vi næsten intet rigtig natur tilbage.

Da min kæreste flyttede fra Silkeborg (en by omringet af natur) over til mig i København, der savnede han den grønne natur. Jeg vidste ham hurtig Amager fælled og siden da er det blevet til ufatteligt mange hyggelige og fredelige gå ture på Amager fælled.

Amalia Lund (København, 2021-02-04)

#162

Fordi vi skal have mere natur omkring os

Naja Olsen (København, 2021-02-04)

#165

Det strider mod al sund fornuft, ansvarlighed og ordentlighed at bygge vores kostbare naturområder væk. Det er himmelråbende at vores folkevalgte politikere ser hånligt på folkets stemmer. Det bliver jeres - og vores - største fallit!

Rikke Kruse (København , 2021-02-04)

#168

Bevar og fred resten af Amager Fælled og Stejlepladsen. Til stor gavn for natur og mennesker.
Hvorfor tilstræbe at etablere NYE grønne områder PÅ BEKOSTNING af det eksisterende, hvor mennesker trives.

Marianne Christiansen (Søborg, 2021-02-04)

#169

Fordi vi skal bevare de sidste grønne områder vi har tilbage i København!

Line Lund Hansen (København , 2021-02-04)

#170

Jeg ønsker at bevare naturen og de fredede arter

Malina Fredmark (Kastrup, 2021-02-04)

#174

Jeg skriver under fordi jeg IKKE synes der skal bygges på Amager Fælled.

Søren Christoffersen (København S, 2021-02-04)

#175

Nej til ødelæggelse af byens natur - en vigtig oase for bioversitet, dyreliv og menneskelig åndelighed. Der skal ikke bebygges på Lærkesletten eller nogle andre steder på Amager Fælled. Nok er nok! Vil du klima så er det nej tak til byggeri! Fredning er fredning!

Kathrine Emilie With (København, 2021-02-04)

#177

Uhørt at vores Kommune og politikere vil fjerne mere natur til boliger, og belaste den mindre Amager Fælled med flere mennesker.

Hvorfor skal København pr. definition have flere indbyggere?

Brug lidt at den milliardopsparing som Københavns kommune har i, til at dække for metroen.

Jan Laugesen (KØBENHAVN S, 2021-02-04)

#184

København kan ikke miste flere grønne områder og begge områderne er unikke for fugleliv og for padder.

Ida Engelund KlemmenSen (København, 2021-02-04)

#185

Vi skal bevare de grønne og vilde områder i byen! - og dertil
Er det ikke forsvarligt at bygge på forurenede områder, hvor naturen og en masse specielle og unikke dyre arter, trods alt, trives!

Sahra da Silva (København K, 2021-02-04)

#190

Amagerfælled betyder især utroligt meget for mig og alle mine venner der bor i nærheden. I 17 år har jeg været stolt af at bo ved siden af denne oase

Tina Alston (København, 2021-02-04)

#193

Jeg skriver under fordi jeg mener at Kbh absolut ikke har brug for mere beton og boliger som almindelige københavnere alligevel ikke har råd til at bo i. Vi har derimod brug for at beholde vores grønne områder så vi kan ånde og vores flora og fauna har brug for det samme.
Kbh kommune har rigeligt råd til at betale cityringen - det er ikke naturen der skal betale for det.

Pernille Dietzmann Jacobsen (Kbh, 2021-02-04)

#194

Jeg er så pisse træt over Københavns kommunes byudviklingspolitik

Hanne Bierring (København, 2021-02-04)

#197

Vi skal bevare byens åndehuller, vilde natur og fredede dyrearter.

Anja Elfving (København S, 2021-02-04)

#199

Jeg skriver under, fordi bynær natur og originale kulturelle og sociale er en mangelvare. Rekreative områder skal bevares sammen med unikke dyr og planter. En udemokratisk lynaffredning har fundet sted for at skaffe det uigennemsigtige By og Havn penge. Men skatteydernes offentlige jord skal ikke sælges til højestbydende for at betale Metrogæld. Investorerne siger tak ved at bygge boliger for de velstillede i op til 5-6 etager på Lærkesletten og Stejlepladsen. Også de få almene boliger bliver ubetalelige for jævne folk. Og miljøet er dømt til ødelæggelse. Drop byggeplanerne!

Arne Lennartz Lennartz (København , 2021-02-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...