Bevar Haversdal ældrecenter

Kommentarer

#4

Jeg skriver under fordi jeg er fra Haverslev og afløser på plejehjemmet

Laura Kaspersen (Aalborg, 2021-01-08)

#6

Jeg skriver under, da man ikke kan blive ved med at lukke ældrecentre i de små byer, hvor de ældre borgere føler sig trykke og glade.
De skal ikke flyttes rundt på i så sen en alder.
Det er forkasteligt!
Der må kunne spares og omrokeres andre steder.

Tania Hansen (Haverslev, 2021-01-08)

#11

Jeg selv bliver gammel engang og ønsker ikke centralisering!

Lisbet Jensen (Nørager, 2021-01-08)

#19

Jeg skriver under, fordi jeg arbejder på plejehjemmet og jeg elsker at arbejde der

Karoline Kaspersen (Nørager, 2021-01-08)

#24

Haversdal skal bevares

Julie Giversen (Nørager, 2021-01-08)

#26

Jeg kommer ofte på besøg på Havresdal. Gerne flere gange om ugen. Det er et dejligt sted med godt personale. Det er et trygt og godt sted at være.

Det betyder alt for min nabo, som bor der, at hun fik en plads netop i Haverslev. Hun er født her og hendes største ønske er at få lov at dø her. Det betyder for alverden for hende, at hun har fået lov til at blive i hendes fødeby.

Min svigerfar nåede desværre ikke at bo der så længe, men han fik en god sidste tid med oplevelser og rigtig god pleje. En stor tak til personalet. Han var glad for at blive i Haverslev og kendte flere af de andre beboere.

Det betyder så MEGET for de ældre, at de kan genkende steder de har været, og stadig få lov til at følge med i hvad der sker, når de ruller/går en tur i byen.

Vi har mulighed for at komme meget oftere på besøg end, hvis vi skulle kører.

Jeg har et godt samarbejde med personalet.

Børn i byen inklusiv mine egne, har besøgt plejehjemmet med børnehave og skole, og har været meget glade for oplevelserne og lært meget.

Byen vil ikke være den samme, og det vil være et tab, at denne sidste endestation ikke fandtes.

Lise Sørensen (Haverslev, Nørager, 2021-01-08)

#30

Rebild kommune må stoppe med og forringe de ældres livskvalitet, og vil med lukning nu depotere dem til andre byer, skam jer 😡

Steen Kristensen (Haverslev, 2021-01-08)

#33

Synes det er vigtigt at bevare ældreboliger og ældrecenter tæt på borgernes hjemegn hvor de har deres tilknytning

Anita Svendsen (Støvring, 2021-01-08)

#35

Haverslev borgere skal blive her i Haverslev

Ella Kristensen (Haverslev , 2021-01-08)

#36

Haversdal er en vigtig del af samfundet i Haverslev, som skal bevares for byen og dens udvikling.

Claudia Garante (Haverslev , 2021-01-08)

#38

Jeg synes det er vigtigt med et ældrecenter. Det giver faktisk børnene i byen en glæde. Jeg er endnu ikke kommet til at have købt egen bolig men hvis ældrecenteret bliver nedlagt vil jeg nok overveje en anden byen og denne bliver uden for rebild kommune da det så bliver bedst mening for mine interesser

Nanna Nielsen (Haverslev , 2021-01-08)

#46

Alle ældre skal have mulighed for at blive boende i nærmiljø , hvor de fleste har de tætte relationer til familie og venner .
Hvorfor ødelægge de små samfund ved at flytte alt til de større byer i Rebild .

Lene Pedersen (Sønderup , 2021-01-08)

#48

Vi skal bevare Haversdal, fordi det er et godt og trygt sted for ældre.

Jeanne Degn Jensen (Haverslev, 2021-01-08)

#51

Det er vigtig at de ældre ikke tvinges til at forlade byen blot fordi man ældes...

Stinna Larsen (NØRAGER, 2021-01-08)

#52

Jeg skriver under på dette fordi, det er en dejlig arbejdsplads. Skønt plejehjem hvor de ældre bliver taget godt om og får den bedste pleje

Lisa Wittus (Nørager , 2021-01-08)

#61

Fordi jeg syntes det er vigtigt for byen og lokalområdet både at bevare arbejdspladserne og et sted hvor vores ældre kan være i deres nærmiljø istedet for at de skal flyttes længere væk hjemmefra.

Camilla Trads (9610, 2021-01-09)

#63

Derxer brug for dette ældrecenter/plejehjem. Det binder byen sammen. Stop nu det centralicering

Gitte Trads (Tukstrup, 2021-01-09)

#69

I Kommuneplanen fra 2017 er Haverslev udpeget til vækstby, men det er svært at få øje på indsatsen fra kommunen, for at skabe denne vækst. Udstykning af grunde er blevet trukket unødigt i langdrag, salg af erhvervsjord har i flere år været nedprioriteret og nu evt. nedlæggelse af ældrecenteret, der ikke kun får stor betydning for de nuværende og kommende beboere, men også for tab af arbejdspladser, som i sidste ende får betydning for bosætningen.

Anni Hyldgaard (Haverslev, 2021-01-09)

#78

Jeg vægter at de ældre kan forblive i deres lokalsamfund, hvor de har haft deres daglige gang og netværk. Det menneskelig må vægtes højere end økonomi.

Karina Rohde (Haverslev, 9610 Nørager, 2021-01-09)

#83

Jeg syntes det er synd at lukke så godt et plejehjem. Og der kan jo ikke forventes at alle vil bo i Støvring

Regina Buus Jensen (Nørager, 2021-01-09)

#84

vigtigt at bevare de ældrecenter i nærsamfundet der er

åse Larsen (suldrup, 2021-01-09)

#87

Det er vigtig at bevare et velfungerende ældrecenter.
Har selv været pårørende til 2 beboere og har været meget tryg ved plejen.
Det er meget vigtig at forblive i sit nærmiljø når, man ikke længere kan klare sig i eget hjem.

Hanne Svenstrup (Haveralev, 2021-01-09)

#94

Jeg støtter denne underskriftsindsamling fordi, jeg ikke mener, at denne hovedløse nedskæring i landområder, i besparelsens hellige navn, nogensinde har medført nogen besparelse. Det er kun på papiret at disse besparelser findes, for det er jo taknemmeligt. Men lokalområderne rammes hårdt og landsbyer lukkes. Det er for åndsvagt!

Bjarne Kristensen (Nørager, 2021-01-09)

#97

Man støtte og bevare de lokale samfund.

Kirsten m Gindeberg (Øster hornum, 2021-01-09)

#101

Min mor bor der. Jeg ved alle er omkring 90 år og tænker det er skidt at skulle bryde op og flyttes igen i så sen en alder. De har haft det svært nok med alle corona restriktionerne. For min mor spiller nærmiljø og kontakt til min søster i byen særdeles meget for hendes psykiske helbred. Derudover giver det ikke mening at lave flere ældreboliger. Der er i forvejen mig bekendt ledige boliger bagved.

Dorthe Olsen (Århus, 2021-01-09)

#103

Det er et aktiv for Haverslev by

Christel og Tommy Vagn Jensen (Aalborg , 2021-01-09)

#104

Jeg skriver under fordi, jeg er beboer på Haversdal ældrecenter og er meget glad og ualmindelig godt tilfreds med at bo her. jeg ønsker ikke at forlade plejecentreret.

Svend Frederiksen (Haverslev, 2021-01-09)

#106

Det er meget værd at der er plejemuligheder i landets mindre byer, så dem der får brug for at komme på plejehjem kan blive i den by, hvor de måske har levet en menneskealder!

Anne Møller (Blokhus, 2021-01-09)

#107

Jeg syntes det er utrolig vigtigt at plejehjemsbeboer kan være i deres lokale område så de kan bevare kontakt til venner og bekendte.

Salky Redmond (Suldrup, 2021-01-09)

#108

Vi skal bevare de lokale ældrecenter

Lone Overgaard Pedersen (Øster Hornum , 2021-01-09)

#109

Jeg skriver under fordi det er vigtigt af bevare Haversdal og vores ældre også kan komme ind og bo der. Jo flere der bor der jo bedre sted er det at bo der.

Bodil Johansen (Haverslev, 2021-01-09)

#110

Jeg underskriver fordi jeg er pårørende til beboer på Haversdal. Et dejligt plejehjem med kærlighed og omsorg.
Bevar nu de små plejehjem, hvor der er nærhed og trivsel.

Birgit Nielsen (Gistrup, 2021-01-09)

#114

Jeg skriver under fordi at Haverslev ældrecenter fungerer rigtig godt, og ikke bør lukkes.

Inge Jacobsen (Nørager, 2021-01-09)

#115

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt at have ældrecentre i lokalområdet, og fordi jeg har gode erfaringer derfra.

Vera Haarup (Aarestrup, 2021-01-09)

#117

Det skal bevares det dejlige plejer center....hvad vil de ellers bruge bygningerne til

Annie Nielsen (Haverslev , 2021-01-09)

#121

Allan brixstien

Allan Brixstein (Haverslev, 2021-01-09)

#122

Det er en vigtig del af vores lokalsamfund, og der er jo en god belægning på Haversdal

Torben Nørtoft (Mølhøjvangen , 2021-01-09)

#123

En i min familie har boet der i tre år, han er glad for det.

Karin Nielsen (Gistrup, 2021-01-09)

#124

Det vil da være fuldstændig hovedløst at lukke et plejehjem med fuld belægning,og på ingen måde gavne lokalsamfundet

Hanne Nørtoft (Haverslev, 2021-01-09)

#126

Enhver nedlæggelse af noget i en by i udvikling, som Haverslev er, virker jo som fuldstændig idioti!
Der sidder tydeligvis nogle personer i toppen af kommunalpolitik, der har svært ved at se ud over Støvrings bygrænse..... det kræver måske snart fornyelse på det punkt!

Danni Thyrrestrup (Haverslev , 2021-01-09)

#127

Det vil være et stort tab at lukke et velfungerende ældrecenter, både for beboerne og byens/omegnens ældre, som kommer der og deltager i arrangementer.

Anette Ganmelholm (Ranum, 2021-01-09)

#133

Som ældre ønsker enhver da’ at kunne drage nytte og glæde af den by og det liv man har været med til at skabe i sit eget lokalsamfund, igennem sit lange liv!
Ha’ dog den smule respekt for vore ældre og os selv når vi kommer dertil..
Syntes det er ækelt og jeg vil skamme mig som politikker hvis jeg stemte for dette iskolde forslag... Det virker panisk og simpelthen ikke gennemtænkt!!
Vågn op og find pengene hvor de er, fremfor at lade det gå ud over de gamle!!

Morten Thorup (Haverslev, 2021-01-09)

#134

Det giver liv og arbejdspladser til byen. Det er altid hyggeligt at se frivillige gå ture med de ældre på plejehjemmet.

Simon Jensen (Haverslev, 2021-01-09)

#135

Jeg skriver under, fordi mindre enheder altid har de bedste resultater.

Michael Pedersen (Støvring, 2021-01-09)

#137

Jeg er imod lukning

Thomas petersen (Nørager, 2021-01-10)

#141

Jeg syntes det vil være en skændsel for en by som Haverslev hvis man lukker ældrecentret med den udvikling der er, samtidig vil tanken om at min mor på 82 skulle flytte til en by hun ikke kender hvis hun en dag skulle på plejehjem, her ville hun i det mindste få besøg hver dag da alle hendes børn bor her i byen. Den samme tanke har jeg omkring mig selv når den dag engang kommer, har trods alt boet i byen det meste af mit liv. Tænk jer om og ødelæg ikke de små samfund udenfor Støvring tak.

Connie Degn (Haverslev, 2021-01-10)

#145

Fordi jeg ønsker at mine forældre tæt på og jeg ønsker de skal blive i det nærmiljø de kender og hvor de altid har boet

Sisse Sass linde (9610 Nørager , 2021-01-10)

#150

Det stadig skal bevares

Heidi Christensen (Nørager, 2021-01-10)

#153

Fordi At Haversdal er en stor del af Haverslev by lige som HCI er.
Og at det er vigtigt at de ældre bliver i deres lokal samfund. Når man ser hvor mange der selv handler i Spar og får en snak og det er en ting mange af dem vil stoppe med hvis de kommer til en by de ikke kender.Der er også en stor fællesskab by og ældre centré i mellem ( Ansigter de kender) Nok er jeg flyttet men mit hjerte banker stadig for De ældre i Haverslev 😊

Ruth Kirkegård (Søndersø , 2021-01-10)

#158

Vi skal have vores ældre i deres nærområde

Inge Nielsen (Haverslev, 2021-01-10)

#159

Det skal bare ikke lukke😢😢

Vita Jespersen (9230 Svenstrup, 2021-01-10)

#160

Jeg er imod lukniing

Jonna ØRSKOV (HAVERSLEV , 2021-01-10)

#163

Det er min arbejdsplads, dejligt sted at arbejde. Gode kollegaer og vi kender hinanden og vores styrker og svagheder , så vi kan yde vores ypperste for alle vores skønne beboere.
Rigtig dejligt plejehjem beboerne er så glade for at være der og der plads til alle med deres forskelligeheder og uanset hvor plejekrævende de er.
De er dybt berørte over at man vil lukke haversdal ældrecenter.
Vi har rigtig mange frivillige fra byen der med til give dem gode oplevelser og de stiller altid op når der er noget. Haversdal venner ikke at forglemme gør rigtig meget laver arrangementer (inden corona).
Mange af vores pensionister i byen vil lige pludselig ikke vide hvad de så skulle sig gang med.

Marianne Ørsnes (9690, 2021-01-10)

#164

Det bedste plejehjem skal ikke nedlægges

Lone Juhl (Aalborg, 2021-01-10)

#168

Fordi jeg kommer fra den by, og vil tilbage til den, når jeg skal nyde mine gamle dage, og da skal det være Haverslev.

Thomas Bisgaard (Oslo, 2021-01-10)

#170

Det er vigtigt at værne om nærmiljø.

Bente Holst (Odense NV , 2021-01-10)

#175

Jeg skriver under, fordi det ikke alene vil have store menneskelige omkostninger at lukke Haversdal Ældrecenter, men også, på langt sigt, vil medvirke til at udsulte byen.

Det er bliver dyrt for for Rebild Kommune at spare her.

Marie Tvergaard (Haverslev, 2021-01-10)

#187

Jeg skriver under fordi jeg arbejder på Haversdal og det ville være så ærgerligt at se mine beboer skulle foflade deres hjem

Manon Lankveld (Nørresundby , 2021-01-10)

#190

Vi skal have lokale ældre boliger og plejehjem hvor de ældre føler tilknytning til.
Vi skal værne om den lokale tilknytning så vi ikke tager alt fra vores ældre medborgere først deres hjem og derefter deres lokal område... stop med alt det centralisering.👊

Danny Rolin (Nørager , 2021-01-10)

#195

Jeg synes at plejehjem skal være lokale. De får nemmere besøg og kan få hjælp fra familie og venner

Sofia Engstrøm (9610 Nørager, 2021-01-11)

#200

jeg underskriver fordi min mor er på Haversdal og er blevet flyttet derovre en gang 011219 og skal nu flyttes igen. sådan kan i ikke tillade jer at behandle vores ældre

vagn hansen (støvring, 2021-01-11)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...