Bevar Øster Hornum Ældrecenter

Kommentarer

#1

Hvorfor lukke noget der er godt og ikke giver underskud.

Morten Knudsen (Øster hornum. , 2021-01-07)

#2

En by som Øster Hornum med væsentlig udvikling og yderligere fremtidig potentiale, skal klart kunne tilbyde et fungerende plejehjem.

Peter Tuure (Øster Hornum, 2021-01-08)

#4

At det ville være ærgerligt, da man af de ældre der bor på plejehjemmet har boet i byen altid og kommer væk fra sin omgangskreds. Desuden giver samarbejdet imellem børneuniverset og plejehjemmet stor værdi for både børnene og de ældre.

Morten Sigaard (STØVRING, 2021-01-08)

#13

Det er vigtigt for et lokal samfund at have plads og tilbud til både børn unge og ældre borgere.

Jesper Zeth (Dtøvring, 2021-01-08)

#20

Jeg synes det er vigtigt, at vi ikke centraliserer alt i vores kommune. Tænk at have boet hele sit liv i samme by, men fordi du bliver gammel, så har du ikke længere den mulighed. Det synes jeg er synd. Vi må, på vegne af dem der ikke kan selv, råbe op.

Henriette Godiksen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#21

Det er vigtigt og nødvendigt, at bevare ældrecentret i en by af Ø. Hornums størelse med mange ældre borgere.

Tage Christensen (Ø. Hornum, 2021-01-08)

#28

Jeg skriver under fordi jeg mener at det er meget vigtigt at de ældre der skal på plejehjem kan bevare en tilknytning til den by de kommer fra.

Jan Bisgaard (Øster Hornum, 2021-01-08)

#31

Det er vigtigt for de ældre, som bor på plejecenteret eller i plejeboligerne, at bo tæt på deres nærmiljø. Måske endda kunne se de ting de kender udenfor vinduerne, eller få besøg af gamle venner fra nabolaget, som kan gå derover.

Maria Møller (Støvring , 2021-01-08)

#36

Jeg bor i Kirketerp men har kun både for pårørende og beboere personale hørt positivt om hvor glade de er for at bo komme og arbejde på plejehjemmet Jeg tror ikke altid der spares så meget på store enheder

Lene Jørgensen (Nibe, 2021-01-08)

#37

Værdien i at bevare vores ældre i lokalområdet kan ikke gøres op i økonomi - den generation, der har været med til skabe vores by og det dejlige lokalsamfund vi har i Øster Hornum, skal på værdig og tryg vis blive i vores by! Øster Hornum er for alle generationer! Birkehøj er et dejligt og trygt sted og man mødes af et kompentent personale.

Lena Engholm Bendsen (Nibevej 150, 2021-01-08)

#38

Det vil være et tab for byen, hvis det bliver nedlagt. Her tænker jeg både på de beboer der bor der nu, dem der i fremtiden kommer til det, de lokale arbejdspladser, men ikke mindst det helt unikke samarbejde de har med Øster Hornum Børneunivers til glæde for både børn og ældre.
Begge vores børn har haft fantastiske oplevelser med de ældre både ved besøg på hjemmet eller når de kommer i SFO'en. Disse oplevelser er uvurderlig og kan netop lade sig gøre pga placering.

Håber virkelig ikke, at I nedlægger det. Er også uforståeligt i forhold til at Øster Hornum er en by i vækst og helt unikt sammenhold og et stort opland omkring.

Malene Jørgensen (Veggerby, 2021-01-08)

#41

Vi skal bevare vores ældrecenter. Meget vigtig for byen

Kirsten m Gindeberg (Øster hornum 9530, 2021-01-08)

#42

Fordi jeg syntes at centralisering af kommunens service er gået alt for vidt .
Man burde istedet decentralisere og investere i lokalsamfundene.
Vi har en lille skøn landsby her som med de rigtige investeringer i skole daginstitutioner og ikke mindst offentlig transport ville kunne tiltrække mange nye borger fra bl.a. Aalborg.

Vagn Ole Petersen (Ø.H. Støvring, 2021-01-08)

#43

Det er fantastiskt for alle borgere, ældre som pårørende, at der er mulighed for at bo i byen, tæt på sine nærmeste.

Anna Katrin Solsker (Øster Hornum, 2021-01-08)

#53

Vigtigt at de ældre kan bo i øster Hornum

Marianne Rydberg (Øster Hornum Støvring, 2021-01-08)

#54

Jeg syntes det er vigtigt at bevare vores ældre i nær miljøet. Det er vigtigt for byen, de ældres pårørende og for os som arbejder på ældrecentret. Et trygt og rart sted hvor ALLE trives.

Tine Severinsen (Ø.Hornum, 2021-01-08)

#55

Bevar Øster Hornum
Plejecenter

Elly Østergaard (Øster Hornum, 2021-01-08)

#57

Det har stor betydning for byen, og de borgere der har brug hjælp at man har signe kære tæt på. Carsten Madsen tidlige Automekaniker i Østerhornum

Lilli Pind Madsen (Godthåb , 2021-01-08)

#64

I takt med at befolkningen bliver ældre og ældre med deraf følgende større behov for pleje af ældre, virker det som en forkert beslutning at lukke ældrecentret i Øster Hornum. Ubrugelige decentrale løsninger i det offentlige er der nok af.

Poul Svane Fristrup Severinsen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#65

At den by og det samfund vi bor og lover i, idag. Er skabt af dem der sidder på plejehjemmet. Samtidig synes jeg at det er respektløst ikke at tage hensynet omkring netværk og besøg fra andre ældre i byen der kan komme på birkehøj 👎

Tim Mikkelsen (Øster hornum, 2021-01-08)

#66

Kommunalpolitikerne i Rebild Kommune tror de kan klare alt med tilvækst af nye tilflyttere til vores kommune.
Men børnehaver,skoler og ikke mindst ældre pleje og omsorg er nødvendigt at prioritere højt fordi der kommer flere ældre og handicappede som hsr brug for hjælp.
Det er helt uacceptabelt at Kommunalpolitikere nu vil lukke ældrecentret Birkehøj og sende beboerne væk fra deres familie og netværk i byen, Birkehøj som også har været socialt samlingspunkt for ældre aktive borgere i 50 år, skal nu miste den livskvalitet det er at mødes og finde fællesskab med andre
Ældrecentret er uden gæld og belaster på ingen måde kommunens økonomi - i modsætning til andre Ældrecentre i Kommunen
Der er ingen overkapacitet på Birkehøj, så heller ikke det kan retfærdiggøre en lukning

May-Britt Andersen (Øster Hornum , 2021-01-08)

#73

Jeg vil gerne være med til at bevare vores plejehjem Birkehøj da der altid er en masse aktivitet for de ældre og der er fuldt belagt

Lene Kristensen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#76

Fordi plejehjemmet skal bevares

Malene Ørtoft (Svenstrup, 2021-01-08)

#79

Skal ikke lukkes

Henning Svindborg (9530, 2021-01-08)

#80

Jeg skriver under fordi vores ældrecenter er en god arbejdsplads, har et godt samarbejde med byens Børneunivers og er er trygt sted for de ældre.

Mariann Nikolajsen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#81

Jeg kender en del borgere i Øster Hornum fra gamle dage, da jeg selv var en del af lokalsamfundet og ønsker kun det bedste for dem....

Jette Fuglsang (Aabybro, 2021-01-08)

#83

Jeg skriver under, fordi stedet er en del af vores by, børnene på skolen har også glæde af de ældre ind imellem.

Charlotte Meyer (Øster hornum, 2021-01-08)

#85

Min kone Jette Fuglsang er fra Øster Hornum - og jeg kender et par af de ældre i byen og vil gerne støtte bevarelsen af plejecenteret

Kurt Fuglsang (Aabybro, 2021-01-08)

#91

Liv Kofod

Liv Kofod (Øster Hornum , 2021-01-08)

#95

For velfærd i pleje og handicap også er pleje i ens nær område og i trygge rammer. Og hvis vi kan give skattelettelser har vi også råd til at bibeholde alle vores plejehjem

Dan Ditlev Nicolajsen (dannicolajsen@gmail.com, 2021-01-08)

#97

Jeg mener dette er vigtigt for lokalsamfundet

Hans Christian Thisen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#100

Ældrecentret i Øster Hornum er det eneste samlingspunkt for byen ældre og centret benyttes af over 10 foreninger til daglige aktiviteter til glæde og gavn for byen.
Ældrecentret i Øster Hornum har også et tæt samarbejde med Øster Hornum Børneunivers, de ældre glæder sig over børnenes besøg på ældrecentret.

Mikkel Kappel (Øster Hornum, 2021-01-08)

#101

Ældrecenteret i en by ude på landet er vigtig, for at de ældre kan bevare kontakten til det samfund, de har levet aktivt i i deres yngre år. Venner og bekendte kan stadig komme på besøg, selv om de ingen bil har, og på den måde holde kontakt. Selv om kroppen bliver slidt, behøver hjernen stadig aktivitet.

Birgit Severinsen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#102

Det er komplet meningsløst. Selvom der sikkert allerede ligger et godt tilbud, er det ikke alt, der kan gøres op i penge. Kvalitet er vigtigere når det gælder ældre!

Harry Jensen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#106

Da det er vigtigt at beholde de ældre i byen, og det er et dejligt plejehjem.

Else Marie Nielsen (Øster hornum , 2021-01-08)

#108

Byens børn skal have lov til at blive der hvor de har udviklet samfundet og levet hele deres liv.. også den sidste tid!

Jette Dam Andersen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#109

At jeg mener at "Birkehøj" plejecenter ikke skal lukkes

Tage Dalby Andersen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#110

Jeg skriver under, fordi jeg synes ikke det er fair, at man vil rykke de ældre længere væk fra familien og deres bekendte, som også bor i byen.
Alle mennesker har brug for livsglæde og dette gælder også for de ældre som ikke kan være derhjemme og har brug for hjælp, så besøg fra ægtefælle, børn, børnebørn, venner osv er en vigtig del af deres liv. Og hvis der bliver fjernet disse ældreboliger, så kan det risikeres at de ældre ikke vil få nær så mange besøg, som hvis de blev boende i Øster Hornum. Og hvis der er en ægtefælle indblandet, så ville det også være et tab for dem, fordi de måske ikke vil være en mulighed, at kunne komme til en anden by og besøge sin ægtefælle.
Mange af disse ældre er også opvokset i byen, så det er også en tryghed for dem, at kunne blive her.

Cecilie Foldager Andersen (Øster Hornum , 2021-01-08)

#111

Har en mor der går til genoptræning på birkehøj. Hun er delvis lam i den ene side og intet sprog, efter en operation for en anorisme
Rebild mente hun kunne tage en flex bus til Støvring, hvordan gør man det når man ik kan tale og er delvis lam i den ene side.
Det er total til grin
Så derfor har hun nydt godt af at kunne tage op på birkehøj og træne flere gange om ugen.

Lene Knudsen (Øster Hornum , 2021-01-08)

#112

Øster Hornum ældrecenter et et plejehjem med hjertet det rette sted. Der er altid smil, latter, tryghed og stor faglighed til stede. Det er fyldt med kærlighed og åbenhjertighed for alle og enhver der komme på besøg og hos borgerne der bor på plejehjemmet.

Camilla Grøn (Øster Hornum , 2021-01-08)

#117

Det er uundværligt for vores by, at borgere med behov for en plejehjemsplads kan blive her i vores lokalsamfund !

Pia Andersen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#120

Jeg mener, det er vigtigt med små, lokale plejehjem.

Helle Rolsted (Støvring, 2021-01-08)

#121

Det er vigtigt for byen og byens ældre og handicappede, at de kan blive i byen, hvis/når de ikke kan blive i eget hjem længere. Det er vigtigt, at man kan bevare og opretholde det sociale liv. Også når man er gammel eller begynder at blive svækket.

Søren Søegaard (Hirtshals , 2021-01-08)

#122

Hej jeg har boet mange år i øster hornum og har også vært på birkehøj i praktik dejligt sted

Anette Olsen (Blenstrup, 2021-01-08)

#125

Vi skal bevare et godt ældrecenter, både min mor og far har været der. De var utrolig glade for at være der. Godt personale.

Henrik Buus (Øster Hornum, 2021-01-08)

#129

Hvorfor lukke det ned, bevar det endeligt så de ældre kan blive i lokalområdet.
Det vil være ligesom at lukke de små hyggelige lokalsamfund ned.

Tænk jer om.

Jens Peter Overvad (Aalborg, 2021-01-08)

#133

Min mor bor på Birkehøj...

Jane Ditlev Thomsen (9541 Suldrup , 2021-01-08)

#134

Et must for byen og jeg bliver forhåbenlig gammel her i byen og kan bruge eller bo på Birkehøj.

Anni Saaby (Øster Hornum, 2021-01-08)

#145

Jeg synes at det er meget nemt at nedlægge plejehjem . Der må være andre muligheder for at løse problemet.

Ivan Sharanich (Støvring, 2021-01-08)

#149

Jeg synes det er vigtig at man bevarer de hyggelige lille plejehjem i lokal område hvor de ældre har boet og har deres omgangskreds

Jytte Christensen (Støvring, 2021-01-08)

#157

Bevar nu det nære, det er mennesker vi har med at gøre. Ældre har brug for hygge og at det sted de er minder om et rigtigt hjem. Det kan Øster Hornum pleje hjem. Det er hjemmeligt og hyggeligt. Hav nu respekt for de menneskers sidste bolig og lad det ikke blive til opbevaring . Venligst men bestemt.

Ane Nørgaard andersen (9530 Støvring, 2021-01-08)

#162

Vi skal bevare Øster Hornum plejecenter

Lars Lyngby (Øster Hornum, 2021-01-08)

#164

Det er stort tab for lokalsamfundet.

Ole Dalum (Molbjerg , 2021-01-08)

#172

Bevar Øster Hornum Ældrecenter

Rasmus Haslund Andersen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#174

Jeg skriver under fordi at det er min barndomsby og Jeg har forældre og bedsteforældre i byen, som jeg vil sætte STOR pris på at de kunne blive boende i byen, selvom at de skal flytte på plejehjem. Det ville være meget trist hvis de skulle sendes væk fra deres hjemby, f.eks til Støvring hvis de ender på plejehjem.

Ida Tipsmark (Aalborg, 2021-01-08)

#175

Det er vigtig at beholde plejehjemmet, for byen og de ældre beboere , det giver tryghed, at kan bo og få besøg af famiien i nærsamfundet.

Rita Kofod (Støvring, 2021-01-08)

#177

Pårørende til beboer på Birkehøj

Birthe Søbygge (Nibe , 2021-01-08)

#178

Der er dårlige busforbindelser, så det er svært at besøge pårørende andre steder. Det er en tryghed at blive i nærmijøet.

Lena Bjerregaard (Øster hornum, 2021-01-08)

#181

Alle ved jo godt at det er det lokale der betyder noget for folk og enhver politiker ved jo også at når man først er endt på plejehjem betyder det ufattelig meget at ens venner kan kommer på besøg, ens venner i den alder har ofte ingen transport muligheder,, så kære politiker tag jer dog sammen og lad øster Hornum beholde sit plejehjem, alt andet vil være uværdigt
Mvh. Finn nørlem

Finn Finn nørlem (Støvring , 2021-01-08)

#184

Vi har brug for birkehøj.

Jess Winther (Øster Hornum, 2021-01-08)

#187

Det skal være sådan at de ældre på plejehjemmet kan få et besøg af andre udenfor plejecentret, selvom at vedkommende ikke har bil at køre i. Hvis nogle er til klub møde, lige kan sige goddag til beboere på plejecentret. Hvis de ældre kommer på andre plejecentre i modsatte ende af kommunen, vil de ikke få meget besøg, pga transporten

Jens Christian Henriksen (Øster Hornum, 2021-01-08)

#191

Øster Hornum plejehjem ikke skal lukkes!

Marianne Lindahl (Støvring , 2021-01-08)

#194

Jeg vil gerne støtte op om Birkehøj

Karina Jørgensen (Støvring, 2021-01-08)

#198

Siden jeg var helt lille har jeg altid haft et forhold til Birkehøj. Min mor arbejder der så jeg har hvert andet år holdt juleaften sammen med de ældre, men også igennem skole og FDF har jeg haft stor glæde af at komme på besøg på Birkehøj. Selvom det er et ældrecenter som i jeres optik ikke er så vigtigt for en lille by, så er det rigtig vigtig for hele byen, og især de ældre. Som pensionist i øh vil der ikke være mange muligheder hvis i vælger at lukke Birkehøj. Jeg vil til hver en tid kæmpe for Birkehøj!❤️

Louise Klemmensen (Aalborg, 2021-01-08)

#200

Fordi der selvfølgelig skal være et lokalt hjem for beboerne,som kommer fra området.

Tina Klemmensen (Kolding, 2021-01-08)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...