Nej tak til havneudvidelse, solcelleanlæg og kæmpe vindmøller på Masnedø.

Kommentarer

#208

Istedet for planløst at ødelægge området, skal placering af industrianlæg vurderes efter virkeligt behov og bedste placeringer på landsplan. Havvindmøller hører til havs, hensynet til borgerne kan ikke ignoreres med sådanne ukoordinerede tiltag. Danmarks Co2 på 0.6 procent at hele verdenens co2 berretiger ikke til at sætte hensyn til andre ud af kraft. En virkelig klimaredning er heller ikke i sigte med dette tiltag.

Tina Daniels (Guldborg, 2021-01-04)

#210

Fordi der er 2 energi øer på vej, og denne form for "grøn energi" handler i mine øjne slet ikke om at skabe grøn energi.

Karina Rasmussen (Eskilstrup, 2021-01-04)

#220

Støj og forurening fra havnen og kæmpe skibe er allerede i dag en voldsom belastning og at man fra politisk side yderligere planlægger 12 fodboldbaners solcellepark, 500 meter fra Campingpladsen/ offentlig badestrand samt 2-5 kæmpehavvindmøller ca 1 km ude fra badestranden er fuldkommen vanvittigt, respektløst og utilgiveligt. De FOLKEVALGTE politikere har taget en hel by som gidsler i deres stræben efter magt/ prestige / grøn omstilling på bekostning af MILJØET og befolkningens rekreative område.

Lis Birgit Hammer (4760 Vordingborg, 2021-01-04)

#223

Jeg ikke finder det rigtigt at sammenblande vindmøller og solceller med havnedrift i et område hvor miljø er afhængig af udsyn til vand er afgørende

John Andersen (Vordingborg, 2021-01-04)

#232

jeg skriver under fordi, jeg syntes ikke der er nogen grund til at ødelægge mere end de har gjort, endvidere sviner det så voldsomt med støv så bilerne og luften er helt grå, det ville også gå ud over fuglelivet

annette luthman (vordingborg, 2021-01-05)

#233

Vordingborg Kommune strækker sig over 62.530 hektar land, hvorpå teknologisk velkendte og gennemtestede landsbaserede solcelleanlæg kan etableres, samt masse af muligheder for Havvindmøller langt fra byerne.
Endnu et havneprojekt med et ringe indtjeningspotentiale, som håndsrækning til en økonomisk presset Havn, på bekostnings af de mange – naboer, turister og miljø.

Uffe Hjorth (Vordingborg, 2021-01-05)

#239

Vi bor i en ejerlejlighed med udsigt til Masnedø.
Det er ikke rimeligt, at vi har købt en dyr lejlighed i et område som af kommunen er planlagt til en eksklusiv udstykning med vandudsigt og så flere år efter, ønsker den kommunale myndighed at ændre status på området.

Elise Dyrløv Olsen (Vordingborg, 2021-01-05)

#241

Vi lider med larm og kunstigt lys hele døgnet rundt, hele året rundt.

Tina Søholm Larsen (Vordingborg , 2021-01-05)

#248

Jeg skriver under fordi
- jeg under ingen omstændigheder ønsket store vindmøller på Vesthavnen eller i vandet langs Ore. Det giver mere støj døgnet rundt og ødelægger ethvert udsyn.
Jeg er faktisk glad for at Vordingborg har fået etableret en erhvervshavn rent økonomisk men det skal være med respekt for omgivelserne og det er de nye planer ikke. Strømmen må skaffes fra allerede planlagte havmølleparker langt fra bymæssige -og sommerhusbebyggelser.

Mette Frank Jungersen (Vordingborg, 2021-01-06)

#252

Jeg har, selvom det fremlagte forslag til lokalplan ikke indeholder forslag om opsætning af vindmøller, valgt at underskrive, da jeg forudser at dette forslag til lokalplan indeholder en skjult dagsorden og kun er det første af flere.
Hvis lokalplanen vedtages med en havneudvidelse mod vest vil det betyde landindvinding som senere vil give mulighed for at etablere vindmøller på land.
Derfor foreslår jeg kommunalbestyrelsen at lade fornuften råde og anlægge den ønskede lagune til flydende solceller syd for etape 4 ved siden af den nye Storstrømsbro, og lade den nuværende stenmole være den fremtidige afgrænsning mod vest.

Jens O Jensen (Ore, Vordingborg, 2021-01-06)

#256

Vindmøller skal ikke stå på land - og slet ikke så høje møller. Ødelæggende for natur, miljø og mennesker.

Erik Morsing (Birkerød, 2021-01-07)

#257

Jeg vil gerne støtte arbejdsgruppen

Inge Nielsen (Vordingborg ø, 2021-01-07)

#270

Ingen vindmøller så man kan se demi havet, længere ud. Solcelleanlæg væk fra bebyggelse.

Susanne Jensen (Fredensborg, 2021-01-08)

#280

DET ER TANKEVÆKKENDE, at når beslutningstagerne i Vordingborg får mulighed for at gøre noget positivt for at forskønne og gøre byen og området mere attraktivt og miljøvenligt, så falder de gang på gang igennem. Eksempler: ’De Italienske Hønsehuse’ på Havnefronten. Bunker-anlægget ’Vandhuset’. Det kuldsejlede ’Borgerservice’ midt i byen. ’Den Røde Plamage’ på Slotstorvet. Det 'Strandede Skibsvrag' ved museet. Og, nu deja-vu med enorme vindmøller på Masnedø. Sund fornuft, æstetik og rettidig omhu har det ind i mellem svært på disse kanter.

Niels Bangild (Vordingborg, 2021-01-09)

#281

Ingen kæmpemøller

Lars Ekstrøm (Vordingborg, 2021-01-09)

#300

Jeg ønsker absolut ikke kæmpe vindmøller opsættes på Vordingborg Vesthavn - de skal langt væk fra beboelse.

Rikke Frank Jensen (Vordingborg, 2021-01-11)

#304

Fordi jeg er husejer på volmersgade, og synes på inden måder at der skal bygges vindmøller, vi har været udsat for nok!

Nathalie Norsk Nielsen (Vordingborg , 2021-01-11)

#305

Vi har hørt på nok støj de sidste mange år fra brobyggeriet, kæmpet med banedanmark, sætningsskader på ejendom, mm. Min den gang nyfødte datter kæmpede med søvn mangel, ingen tænkte på os i nærområdet!! NU MÅ DET STOPPE! NEJ TIL VILDMØLLER OG STØJ. Fra Volmersgade 33

Emil Nielsen (Vordingborg , 2021-01-11)

#308

Jeg skriver under, da jeg er enig i, at kæmpe vindmøller hører til på havet langt fra beboelse og ikke ved/på Masnedø. Den planlagte lokalplan med den påtænkt havneudbygning på Masnedø med kæmpe solcelle anlæg ovennævnte vindmøller m.m. er ikke foreneligt med de omkringliggende rekreative områder ved Ore strand og på Masnedø.

Marianne Roed (Vordingborg, 2021-01-11)

#312

Jeg skriver under fordi vi i familien har sommerhus dér hvor kæmpe-vindmøllerne skal opsættes, og de vil være til kæmpe gene for alle!

Ninna Hammer (København, 2021-01-12)

#319

Jeg bor 500m derfra (fugleflugtslinje)
støj fra vindmøller
dårlig udsigt
prisfald på hus
solceller for tæt på land

Morten Rasmussen (Vordingborg, 2021-01-13)

#324

Jeg er modstander vindmøller og solceller på Masnedø

Ivy Bro (Vordingborg , 2021-01-13)

#326

Jeg er imod solceller og vindmølle på Masnedø

John Bro (Vordingborg, 2021-01-13)

#327

Syntes det er en rigtig dårlig ide !!

Michael Testrup (vordingborg, 2021-01-14)

#334

Det er en ekstremt dårlig ide at opføre kæmpevindmøller her i området

Jane Tingvold (Vordingborg, 2021-01-15)

#344

Modstander af placeringen af dette anlæg

Kenneth Andersen (Vordingbor, 2021-01-18)

#350

Primært er der for mange støjgener i forvejen fra havnen samt det vil ødelægge det smukke udsyn fra ore strand området. Jeg ønsker IKKE vindmøller eller solcelleanlæg opført.

Lone Skov (Vordingborg, 2021-01-19)

#355

Der er i forvejen meget støj og larm fra havnen og området. Man lusker et større industriområde ind til skade for freden og roen i og ved folks hjem. Det er et eksklusivt område med beboelse som den planlagte havneområde, vindmøller og solcellepark vil føre til drastiske prisfald, hvor især de beboere, der har etableret sig de sidste 20 år gør teknisk insolvente og stavnsbundne.
Nej tak til Havvindmøller og solcelleparker.

Flemming Jul Nielsen (Vordingborg, 2021-01-19)

#360

Det er fuldkommen urimeligt at lave sådan et anlæg så tæt på beboelse

Rikke Schram (Vordingborg , 2021-01-20)

#363

Jeg vil ikke have mere havneudvidelse og støj derfra.

Annie Nielsen (Vordingborg, 2021-01-21)

#378

Vil være ødelæggende for området

Jan Vestergren (Vordingborg, 2021-01-24)

#387

Dét vil ødelægge vores dejlige strand Det er rigelig med al den støj fra havnen

SUSANNE CHRISTIANSEN (Vordingborg , 2021-01-28)

#390

Solceller, kæmpe vindmøller og stor industrihavn hører ikke til i områder, hvor de er til gene for beboere og det smukke strandområde ved Ore Strand.

Marianne Boding (Vordingborg, 2021-02-01)

#391

Jeg nyder naturen i området og vil ikke have det forringet, som følge af dette byggeri.

Morten Johansen (Vordingborg , 2021-02-04)

#395

Min datter og jeg har sommerhus på Ore
Strand (Snerlevej 5) og vi ønsker ikke
området ødelagt.

Tenna Malberg (2860 Søborg, 2021-02-09)

#396

Nok er nok, hvis vi skal redde noget af de stumper dansk natur der er tilbage, kan det ikke nytte, at man kan opfører alle mulig anlæ på disse områder. At det har noget med grøn energi at gøre, er INGEN formildende omstændighed. Skal have vi have grøn energi på bekostning af den smule natur vi har? Det er sikkert dyrere at opføre lang fra land; og det skal så være naturen der skal betale for det..? IGEN? Naturen blvier næsten altid taberen, når der er økonomi inde i billedet. Det skal stoppe.

Peter Bo Sørensen (Ballerup, 2021-02-10)

#400

Vindmøller hører til langt ude på havet

Marit L Nielsen (Ore, Vordingborg, 2021-03-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...