Nej til mere larm, CO2 og forurening fra Djurslandsmotorvejen

Kommentarer

#2

Miljø og klima er vigtigt for mig

Gunnar Boye Olesen (Hjortshøj, 2020-11-29)

#3

Jeg er, i sommerhalvåret, i forvejen plaget af støjen fra motorvejen. Desuden er den øgede miljøbelastning ret bekymrende!

Leif Lüdemann (Hjortshøj, 2020-11-29)

#4

I en periode hvor CO2 udledning skal kraftig ned hvis vi skal overholde vores forpligtelser er det vigtigt at holde hastiheden på bilerne ned.

Pierre Lecuelle (Hjortsøj, 2020-11-29)

#7

Jeg bor i Hjortshøj.

Ib Rønn (Hjortshøj, 2020-11-29)

#8

På grund af støj- og miljøforurening

Lilian Steimle (8530 hjortshøj, 2020-11-29)

#9

det giver stress og larm med højere hastighed

grethe hvam (Hjortshøj, 2020-11-29)

#12

Støjen er meget generende

Bodil Dahl Jensen (Hjortshøj, 2020-11-29)

#13

Det er unødvendig at sætte farten op for vinde et par minutter. Mens omkostningerne er totalt uaccetable. Flere ulykker, skader og højere lydniveau.

jette Meinike (Hjortshøj, 2020-11-29)

#14

Unødvendig med øget hastighed

Ronni Laursen (Hjortshøj, 2020-11-29)

#26

Forurening, støjgener og trafikulykker pga. for høj fart skal undgås.

Grethe Thomsen (Hjortshøj , 2020-11-29)

#33

Hensyn til klima og støj

Jeanne Debess (Hjortshøj, 2020-11-30)

#38

Den tid der kan spares ved at sæt farten op til 130 km på denne strækning er uden betydning for nogen, men risikoen for uheld bliver væsenlig større.

Peter Myatt (Hjortshøj, 2020-11-30)

#39

Motorvejen i forvejen larmer. Ingen grund til at genere / forstyrre naturen og os, der er en del af den yderligere.

Anne Marie Sigsgaard (Hjortshøj, 2020-11-30)

#40

Det støjer allerede meget for os der bor tæt på motorvejen. Vi har ikke brug for mere støj!

Jes Lemming (Hjortshøj, 2020-11-30)

#41

På et tidspunkt, hvor man drøfter muligheden for nedbringelse af CO2 og forurening, virker det himmelråbende forkert og fuldstændig tonedøvt at sætte hastigheden på Djurslandmotorvejen op. Ved den ene hånd ikke, hvad den anden gør?

Jens Peder Hesselvig (Hjortshøj, 2020-11-30)

#45

Fordi jeg er imod øget forurening på alle områder.

Lissie Trier (Hjortshøj, 2020-11-30)

#46

Reducere støj og forurening. Støjen er p.t. meget belastende. Der opfordres til en ny støjmåling inden hastigheden øges. Hvad vil en forøgelse af hastigheden betyde støjmæssigt langs hele motorvejen.

Olaf Vestergård Frandsen (Studstrup , 2020-11-30)

#48

Det strider mod miljøplanen om mindre CO2 og støj

Preben Riis (Aarhus , 2020-11-30)

#53

Jeg skriver under, fordi jeg allerede nu er kraftigt generet af støj fra Djurslandsmotorvejen.

Hans Kurt Hansen (Lystrup, 2020-12-01)

#54

Det larmer og er klimabelastende

Lene Drewsen (Hjortshøj, 2020-12-01)

#62

Af miljøhensyn - nej til mere støj og mere luftforurening af hensyn til beboerne i nærheden af motorvejen.

Bente Bergmann (Aarhus, 2020-12-02)

#63

.... øget CO2 + NOx-udledning for at spare eet minut, og herudover øge støjforurening - NEJ TAK!

Ann-Mari Carlsen (Aarhus N, 2020-12-02)

#66

Jeg ønsker absolut ikke mere larm fra motorvejen, det er så slemt og belastende for hele kroppen...

Kirsten Elsebeth Lundorff (Hjortshøj, 2020-12-02)

#69

110 km. er tilstrækkeligt på en så bynær motorvej, der også bruges til lokaltrafik.

Christian Brink Christensen (Hjortshøj, 2020-12-02)

#75

Der er vildt meget støj fra den motorvej og støjen bæres endog over stor afstand.
Ingen grund til mere luftforurening heller.

Vibeke Jeppesen (Lystrup, 2020-12-03)

#81

Det hører ingen steder hjemme at øge forurening markant for at vinde så lidt.

Toni Hansen (Risskov, 2020-12-03)

#84

Mindre støj og mindre CO2

Bjarne Bunde (Aarhus, 2020-12-03)

#86

Højere hastighed øger støjen og er tilmed en miljøbelastning. Den gennemsnitlige hastighed på strækningen udenfor myldretiden, ligger formentlig i nærheden af 120 km/t. Hver dag kan vi se, at en del bilister kører over 125 km/t. Med en forhøjelse af hastighedsgrænsen vil vi antagelig se tophastigheder på over 150 km/t. Vi er i forvejen støjplaget - og det bliver meget værre.

Wolfgang Weissschädel (AARHUS N, 2020-12-04)

#92

Ja tak til mindre støj og forurening

Anne Grethe Rasmussen (Asrhus, 2020-12-05)

#94

Nej til mere støj og CO2-forurening

Steffen Hjøllund (Århus N, 2020-12-05)

#98

Jeg skriver under fordi støjen allerede nu er en daglig gene

Ida Vogel (AARHUS N, 2020-12-05)

#101

Vi har i forvejen meget støj fra motorvejen i Terp

Henning Pleth (Aarhus, 2020-12-05)

#102

Reducere støj og forurening.

Judit Szoleczky (Hjortshøj, 2020-12-05)

#103

Jeg skriver under, fordi vi skal beskytte naturen og alt levende liv.

Katrine Faber (Hjortshøj, 2020-12-05)

#107

Jeg bor i Lystrup

Daniel Mærsk (Lystrup, 2020-12-05)

#108

Generne er langt større end den ubetydelige forkortelse af rejsetiden, som denne hastighedsforøgelse vil medføre.

Claus Rostgaard (Lystrup, 2020-12-05)

#114

Jeg er nabo til motorvejen..

Jan Frederiksen (Hjortshøj, 2020-12-05)

#115

Primæry pga er miljøhensyn, men bor i Lystrup og ønsker heller ikke øjet støjgener

Vibeke Nørlem (Lystrup , 2020-12-06)

#116

Jeg bor tæt ved Djurslandmotorvejen og er allerede generet af det nuværende støjniveau.

Pernille Vibholm (Aarhus N, 2020-12-06)

#119

Bor i Lisbjerg.

Ulrik Vestergaard (Aarhus N, 2020-12-06)

#124

Fordi jeg støtter argumentationen, der i mine øjne er helt berretiget.

Marianne Posselt Lihn (Egå, 2020-12-07)

#128

Jeg bor i Lystrup og kan høre motorvejen. Og jeg kører der ofte selv.

Julie Hvidberg (Lystrup, 2020-12-08)

#129

Vi skal have mindre støj, langt mindre CO2 udledninger fra bilismen, større sikkerhed omkring vejene. Derfor opfordrer jeg alle til at underskrive. mvh Niels Aagaard

Niels Aagaard (Aarhus, 2020-12-09)

#132

Jeg bor i området og der allerede nu er en kraftig lugt af diseludstød ingen.

Ivan Haar (Lystrup, 2020-12-10)

#134

... jeg bor i Lisbjerg og helt generelt fordi der er nok af miljøforurening og støjforurening i verden..

Marie Højlund (Aarhus N, 2020-12-12)

#135

Jeg skriver under fordi jeg direkte bliver påvirket af den larm.

Jean Nygaard (Lisbjerg, 2020-12-12)

#142

Alle de logiske argumenter i indsigelsen

John Overgaard (8530 Hjortshøj, 2020-12-12)

#143

Det er en tåbelig ide, der intet godt gør.

Karin Sonne (Århus , 2020-12-12)

#146

Jeg bor tæt på motorvejen i Skødstrup og er i forvejen plaget af støjen fra motorvejen. Ifølge vejdirektoratet er støjen målt til at være 58-63 decibel. Det er mere end rigeligt.

Rita Dandanell (Skødstrup, 2020-12-12)

#150

Jeg bor ikke området men bruger Djurslandsmotorvejen ud til den rekreative natur
på Djursland. Coronakrisen har vist hvor smuk naturen bliver med mindre klimabelastning og energiforbrug og larm. Derfor mit nej.

Lisbet Nielsen (8220 Brabrand, 2020-12-12)

#152

Vi er allerede generet af en del støj i Lisbjerg og hvem ønsker mere forurening.

Lyng Grann (8200 Aarhus N, Lisbjerg , 2020-12-13)

#158

Jeg skriver under, fordi der i forvejen er en tydelig Lars, fra motorvejen nær vores bebyggelse. Hvorfor skal den larm øges og genere bebyggelser, for en tvivlsom og farlig trafik-gevinst.

Ken Offersen (Skødstrup, 2020-12-13)

#160

Jeg skriver under fordi jeg er imod øget støj og forurening fra djurslandsmotorvej

Kai-Ove Hansen på (Egå, 2020-12-14)

#162

Ikke mere larm, ikke mere forurening og afbrænding af fossile brændstoffer

Birgitte Rames (8200, 2020-12-14)

#163

Jeg skriver under fordi en øget hastighed giver anledning til en øget luftforurening. Det er til skade for menneskers sundhed, miljø og ikke mindst natur. Desuden er jeg bekymret for trafiksikkerheden, da der allerede er voldsomme opbremsninger ved flere afkørsler.

Winnie Heltborg (Lystrup, 2020-12-14)

#167

Jeg ønsker at passe på vores klima og kan ikke se ideen i, at vi skal køre 130 km/t i stedet for 110 km/t på motorvejen fra Lisbjerg til Løgten, som jo i øvrigt også er en motorvej rundt om en by (Aarhus).

Britta Kastbjerg Larsen (Egå, 2020-12-14)

#172

Højere hastighed øger CO2 udledningen -helt ude af takt med klimamålene! Hæver støjbelastning og partikelforurening derforuden. Farten bør sænkes på alle veje.

Anne Grethe Hansen (Højbjerg, 2020-12-15)

#174

Pga. støj, forurening, sikkerhed.

birgit jensen (Risskov, 2020-12-15)

#175

Det er helt galt at skrue op for hastigheden NOGEN STEDER.
I stedet burde man sætte max ned til 100 km/h. Det vil kunne ses i Danmarks CO2 regnskab og i ulykkesstatistikkerne

Kurt Søe (Mårslet, 2020-12-15)

#183

Jeg ønsker generelt hastigheden sat ned på mortorvejene. Mest pga klimakrisen.

Birgitte Saviera (Aarhus C, 2020-12-17)

#188

Vi er allerede generet af det nuværende støjniveau.
Der burde etableres støjværn på hele strækningen.

Charles Søndergaard (Lisbjerg, 2020-12-17)

#192

Motorlarm giver fysiske problemer. Højere hastighed er større klimabelastning. Tidsgevinsten på forholdsvis korte strækninger står ikke i forhold, til et øget pres på billisterne.

Anni Thuesen (Trige, 2021-01-02)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...