FOLKEAFSTEMNING I RANDERS: INFRASTRUKTURPLAN & KLIMABRO

Kommentarer

#213

Jeg bor hvor den skal være ved bækkestien

Jan Thomsen (Randers, 2020-11-09)

#218

Borgerne skak høres

Johnny Andersen (8930 Randers NØ , 2020-11-09)

#220

Det er en tåbelig linje da den vil smadre en forstad kristrup.

Jacob Jørgensen (Randers , 2020-11-09)

#221

Klimabroen er alt for tæt på centrum og får den tiltænkte effekt vedr. infrastrukturen.

Hans Erik Apelgren (8900 Randers C , 2020-11-09)

#222

Østbro er den eneste fornuftige løsning, alt andet skriger til himlen

Henrik Hougaard (Randers, 2020-11-09)

#224

Jeg mener at en bro/tunnel omkring byen vil give mere mening for byen, og øge udviklingen. Det vil forbinde industrien i nordøst bedre med hele Djursland og gøre nord øst byen og de små byer den vej på mere attraktive

Jeppe Nygaard (Randers, 2020-11-09)

#225

Det er den eneste løsning som vil afhjælpe Randers’ infrastruktur
Ingen infrastruktur = stagnation

Jørgen Bach (8930 Randers NØ , 2020-11-09)

#227

Fordi klima broen ikke skal bygges da vi så har to broer i midten Randers,total tåbeligt

Christian Bielefeldt (Randers, 2020-11-09)

#240

Østbroen skulle have været anlagt i starten af 90' erne. Ringboulevarden ved Hadsundvej er klar og syd for fjorden er det nye hængsel også klar. Lad os nu få udvikling.
Vi venter stadig.

Niels Jørgensen (Randers, 2020-11-09)

#244

Jeg mener helt klart at tiden er rendt fra klimabroen og at den ikke på nogen måde vil gøre gavn for trafikken i Randers. Har man et ønske om, at bilerne skal ud af byen, så er det ikke en klimabro man skal satse på, men derimod en østforbindelse over Randers fjord som samtidig vil være til gavn for oplandet.

Lars Kolding (Ø Tørslev, 2020-11-09)

#250

De berørte parter skal høres!.

Minna Ovesen (Randers, 2020-11-10)

#252

Det eneste fornuftige på langt sigt.

Per Nielsen (Randers, 2020-11-10)

#255

En østbro/miljøbro giver langt bedre mening, da den fører trafikken udenom midtbyen.

Maria Brügge-Frandsen (Randers , 2020-11-10)

#257

der er mange tåbelige ting der er lavet i randers
MEN DETTE OVERGÅR DEM ALLE

Christian Jacobsen (Randers NØ, 2020-11-10)

#261

Jeg skriver under fordi, det er så indlysende en bedre løsning for hele byen , når man ser en linieføring et kort.
En klimabro bliver sandsynligvis overflødig når østbroen er etableret . Derfor skal vi have en folkeafstemning

Jens Jensen (Randers, 2020-11-10)

#263

Mener en østbro vil være bedre for både infrastruktur og miljøet, samt for byudviklingen på begge sider af fjorden

Henriette Thorvaldsen (Randers, 2020-11-10)

#264

Jeg finder, at Klimabroen ikke løser den fremtidige infrastukturudfordring, men kun er en lappeløsning, hvorimod Østbroløsningen er fremtidssikret.

Knud Andersen (Randers, 2020-11-10)

#270

Jeg skriver under fordi at borgerne i Randers skal høres ved en folkeafstemning ang. Østbro/Klimabro

Peter Persson (Randers NV, 2020-11-10)

#276

Der bliver alt for meget trafik på Klausholmvej

Poul Verner Jensen (Hjorthede, 2020-11-10)

#280

Jeg skriver under fordi klimabroen ikke løser, blot flytter, trafikale problemer, fra Randersbro , til Kristrup og Dronningborg, hvor Dronningborg Boulevard i forvejen er voldsomt belastet.

John Thompson (Randers NØ, 2020-11-10)

#281

Østbroen er den eneste løsning

Christian Mørup (Randers, 2020-11-10)

#289

Klimabroen ændrer næppe nok på trafiktætheden i centrum, men øger trafiktætheden på bl.a. Udbyhøjvej, Dragonvej og Markedsgade.

Lene Meyer Apelgren (8900 Randers C , 2020-11-10)

#290

trafikken ud af centrum - ordentlig trafikal løsning til det østlige Randers og opland. Forudser trafikel kaos på Udbyhøjvej, Dronningborg boulevard m.m. hvis vi får den klimabro - den afhjælper minimalt i trafikken.

Stine Pilgaard (Randers, 2020-11-10)

#292

Fordi jeg IKKE ønsker en klimabro men en østbro.

Henrik Boel Nielsen (8960 Randers, 2020-11-10)

#305

Jeg mener at det er den rigtige og fremtidssikrede løsning

Per Bilici Sørensen (Randers NØ, 2020-11-10)

#311

Jeg bor selv på Clausholmvej 2, og det får store konsekvenser for os at der skal så mange biler forbi vores hus.
Støj og larm bliver fordoblet, og vejen bliver farligere for vores børn.

Dina Friis (Randers, 2020-11-11)

#315

Fordi østbroen giver en mere langsigtet løsning af hensyn til byudvikling m.m.

Hanne Bærentsen (Havndal, 2020-11-11)

#316

Helt vildt plan byrådet har gang i, den bro /tunnel skal flyttes østpå. og starte på Hadsundvej i rundkørslen hvor der er lavet plads til en fortsættelse øst om byen.

Ole Thomsen (Randers SØ, 2020-11-11)

#318

Jeg bor i Kristrup, og vil blive meget berørt af klimabroen

Lars Jørgensen (Randers, 2020-11-11)

#319

Jeg er helt afgjort imod en klimabro og for en østbro.

Thorben Møller (Randers SØ, 2020-11-11)

#320

Jeg er imod en klimabro og for en østbro.

Anette Holmgren Møller (Randers, 2020-11-11)

#321

Det giver langt mere mening med en østbro frem for en klimabro., som forsat vil lede trafikken ind i Randers by, fremfor udenom.

Martin Bugge (Stevnstrup, 2020-11-11)

#324

På grund af sund fornuft! ganske enkelt

Peter Møller (Randers, 2020-11-11)

#325

Fordi en østbro er den bedste løsning for miljø og natur.

Henrik Yde (Randers, 2020-11-11)

#327

Afstemning er den rette vej

Kjeld Veien (Randers NØ, 2020-11-11)

#330

Jeg skriver under fordi det vil være den største fejl et byråd nogle sinde har lavet ikke at tænke en langsigtet og holdbar løsning ved at lave en østbro

Henrik Bugge (Randers NØ , 2020-11-11)

#331

Traffinke. Kommer til at glide meget nemmere, hvis broen hænger sammen med Ringvejen

Eva Eriksen (Mejlby, 2020-11-11)

#333

Jeg mener ikke det er den optimale løsning der er truffet. Den løsning der pt er accepteret (kun af politiker) er sket bag lukkede døre og uden at tage højde for skoleveje og villa kvarteret.

Kenneth Hansen (Randers , 2020-11-11)

#335

Jeg skriver under for at få en folkeafstemning

Jan Krossing (Randers, 2020-11-11)

#336

Ønsker ingen gennemkørsel i Kristrup af tæt trafik. Ødelæg ikke min bydel🙏

Jette Fried (Randers, 2020-11-11)

#343

Klimabroen er et katastrofalt valg for byen. Både for trafikken og ikke mindst for alle de nye som gamle bebyggelser som den vil påvirke.

Ole Lindahl (Randers, 2020-11-11)

#344

Det er bedre med en østbro uden om Randers øst

Peder Bak (Assentoft, 2020-11-11)

#347

Jeg skriver under fordi klimabroen vil belaste Udbyhøjvej for hårdt

Søren Nielsen (Randers NØ, 2020-11-11)

#352

Jeg bor i Kristrup og ikke ønsker mere trafik.

Anja Abildgaard (Randers, 2020-11-11)

#354

Fordi infrastruktur planen går igennem mine børns rute til skole

Ole Pjengaard (Randers SØ, 2020-11-11)

#363

Jeg er enig i Jeres fremlægning og synspunkter

John Sørensen (8930 Randers NØ, 2020-11-12)

#365

Fordi biler skal udenom byen i stedet for gennem byen

Aage Fynbo Rasmussen (Randers, 2020-11-12)

#367

Jeg skriver under fordi Østbroen/forbindelsen klart er det bedst alternativ på kort, såvel som lang sigt..
Klimabroen har ingen gang på jord, og vil bestemt ikke løse alverden..
Østbroen/forbindelse er fremtiden.

Steffen Drud Meineche (Randers, 2020-11-12)

#382

Jeg gør det for det første pga støj og atter mere støj. Og af sikkerhed skolebørn mm. Endvidere kan der man ikke undgå flere biler på Vennelystvej skolegade og andre nærliggende veje. Så i min optik er det fuldstændig forrykt. Man overser en del borgers meninger mm.

Kent Hellner (Randers, 2020-11-13)

#387

Jeg skriver under fordi, det ingen mening giver - hverken miljømæssigt eller byudviklingsmæssigt - at lede tung og meget forurenende trafik gennem et veletableret kvarter med megen udviklingspotentiale.
Randers er cykelby og ønsker at passe på svage trafikanter. Hvorfor skal bydelen pludselig have mange, mange lastbiler igennem hvert døgn?
Der findes andre løsninger, som både gavner miljøet, klimaet og borgerne i Randers.

Lisbeth Vingborg Jensen (8960, 2020-11-13)

#390

Det giver ingen mening at føre en klima bro igennem Kristrup .

Kirsten Petersen (Randers SØ, 2020-11-13)

#391

Støtter sagen

Anne Marie Kjeldsen (Randers NØ, 2020-11-14)

#393

Jeg er SÅ ked af at Randers endnu engang laver en hovsa-løsning der skader byen og dens indbyggere. Vi trænger til at der bliver lyttet til os Randersborgere!

Jane Nielsen (Randers SV, 2020-11-14)

#395

Jeg mener en østbro omkring Tjærby/Assentoft med forbindelse til rundkørsel på Hadsundvej over markerne ved Dronningborg vil tjene byen, borgerne og erhvervslivet bedre i Randers kommune.

Betina Sommer (Udbyhøj Nord, 2020-11-14)

#397

Jeg er beboer nord for Randers

Henriette Alberg (Havndal, 2020-11-14)

#400

Klimabroen flytter blot trafikproppen ud på udbyhøjvej istedet for Randersbro
Østbro vil løfte hele nø området

Jacob Grøn (Harridslev , 2020-11-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...