Imod udvidelse af svineproduktion på Havnsøvej 32, 4591 Havnsø-Føllenslev.

Kommentarer

#202

Jeg skriver under fordi jeg har et sommerhus i nærheden - er der halvdelen af året - er bange for lugten

Susan Telling-Petersen (Farum, 2020-11-17)

#204

Jeg underskriver bla fordi det vil medføre et SKRÆMMENDE BILLED FOR OMRÅDET (bygninger)og de medfølgende gener af lugt og lastbil trafik. Der er i de senere år kommet en stigende antal turist besøgende til området, hvad der har gavnet bla Havnsø og vores øer Nekselø og Sejerø. Med et så stort anlæg, vil det ikke være så tiltrækkende at besøge eller bosætte sig i området. Egemark har jord og(bygninger der kan nedrives og erstatte plads til så mange svin) Jette

Jette Geert (Jyderup, 2020-11-18)

#206

Vi har sommerhus i Ravnholt-området - og vil uden tvivl blive voldsomt generet af lugtgener fra en kæmpe svinestald, bygget så tæt på Havnsø og vores hus.

Michael Telling-Petersen (3520, 2020-11-18)

#212

Jeg ikke er interesseret i at der anlægges en stor svinefabrik på Guldager mellem Havnsø og Føllenslev.

Anne Pedersen (Føllenslev, 2020-11-18)

#214

Jeg ønsker ikke en svinefabrik inden for 2 km radius af mit sommerhus

Claus Almstrup (København S, 2020-11-18)

#215

Jeg modsætter mig tilstedeværelsen af den planlagte stordrifts svinestald på Havnsøvej 32 grundet deraf følgende
- lugtgener i vores sommerhusområde
- gener fra trafikstøj i området
- stigning i tung trafik lige forbi Firhøjskolen
- stigning i tung trafik gennem Føllenslevs små snørklede byveje

Tuula Nordbäck (Føllenslev, 2020-11-18)

#225

Vi er plagede af lugtgener allerede nu fra svine producenter samt Stryhns salat fabrik! Ikke flere lugtgener tak!

Dorte Willumsen (Føllenslev, 2020-11-20)

#226

Der er en stærkt sundhedsskadelig stank fra svinefarmene med ammoniak, fenoler, metan, svovlbrinte m.v. Hverken samfund eller skatteborgere skal acceptere at få natur, miljø og befolkningens sundhed og helbred ødelagt af de enorme svinefabrikker og vi skal ikke støtte dyrefabrikkerne økonomisk. Vi skal have bæredygtige produktioner, som tager hensyn til biodiversitet, natur & miljø, vandmiljø og drikkevand, og som gavner folkesundheden.

bente jørgensen (kirke eskilstrup, 2020-11-20)

#228

Havnsø har lige fra jeg var lille været en af mine fristeder( som jeg ved det også er for så mange andre) . Jeg er mere end overbevist om at sådan en stor svineproduktion(og lugt generne) ville skræmme folk væk, fra at nyde den dejlige natur og smukke by. Det ville ødelægge så meget for byen, og for dem der bor der, samt os der kommer der - ærgerligt!

Sonja Rasmussen (Svinninge , 2020-11-20)

#234

En so med dens smågrise er ikke dyr, men produktionsenheder. Skammeligt med den ringe dyrevelfærd på de danske svinefabrikker.

Gert Valentin (Snertinge, 2020-11-20)

#240

Fordi den industrielle svineproduktion mangler respekt for dyr, vores natur og for mennesker.

Birgitte Haxthausen (Hundested, 2020-11-21)

#241

Ikke flere svinefabrikker herude i dette område tak

Nicholas Middleton (Føllenslev, 2020-11-21)

#242

Store svinefabrikker er særdeles miljøforurenene og dyremishandling.

Marie Naun (Holbæk, 2020-11-21)

#243

Danmark er for lille til de svin vi allerede har. Det er på alle måder på tide at landbruget indser at det er nødvendigt at sadle om.
Miljøet kan ikke bære det.
Dyrevelfærden er under al kritik.
Naboer lider under de voldsomme lugtgener.
MRSA udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Gert Zeiler Nielsen (Holbæk, 2020-11-21)

#244

Henvisning til omdelt skrivelse

Joan Tilsted (Føllenslev, 2020-11-22)

#245

Jeg er imod så stor en produktion af grise så tæt på rekreative område, som Nekseløbugten. Min bekymring går på om den mængde gylle vil sive ned med regnvandet og ud i bugten. Hvad med grundvandet? Hvad med lugtgener, hvad med fluemængden ? og hvad med dyrevelfærden?
Jeg ønsker kvalitetskød, hvor dyrene ikke er produktionsdyr, men husdyr.

Birgit Olsson (København V, 2020-11-22)

#247

Jeg er meget imod den måde at behandle dyr (Svin ) på
Forfærdeligt hvis det kommer så tæt
på mit dejlig sted
Frøgræsvej 3 Føllenslev
Birthe Frølich

Birthe Frølich (Kalundborg, 2020-11-22)

#248

fordi industriel svineproduktion selvfølgelig ikke skal ligge tæt på hverken by eller sommerhuse.

Stig Andreasen (Havnsø/København, 2020-11-22)

#251

Ingelise M. Jørgensen
Arne Petersensvej 15
Havnsø

Ingelise Jørgensen (Føllenslev, 2020-11-23)

#258

Ammoniak spredning ,lugt gener og fluer.

Henning Brimer (Havnsø, 2020-11-23)

#259

Fluer, lugt og ammoniak.

Merete Brimer (Føllenslev, 2020-11-23)

#260

Jeg skriver under blandt andet fordi jeg ikke finder det rimeligt at ligge så stor en svinefarm tæt op af et sommerhusområde da folk netop tager dertil for at få frisk luft og natur

Karsten Østergård Nielsen (Føllenslev, 2020-11-23)

#265

Vi ejer et sommerhus på Egemarken og mener at trafikken skal være udenom Føllenslev. Jeg er bekymret for hvilke lugtgener det vil medføre i sommerhus området mellem Havnsø Parkvej og Strandvejen.

Katja Isabel Haven (Føllenslev, 2020-11-24)

#266

forsvarer miljøet

anker gluud (føllenslev, 2020-11-24)

#269

Grisefabrikker hører den gamle tid til, en tid hvor man også gravede sit giftige affald ned. Den tid er vi for længst ovre.

Jacob Gregersen (Skælskør, 2020-11-25)

#270

Mere natur, minde kødproduktion. Tak.

Marco Bellacci (Munkebo, 2020-11-25)

#273

For at stoppe udnyttelsen af grisene. For Miljøet. For Klimaet.

Liselotte Rotfeld (Karlslunde, 2020-11-25)

#280

Svinefabrik ligger alt for tæt på sommerhusområdet.

Leif Nielsen (Havnsø, 2020-11-26)

#281

Nej tak til flere svinefabrikker

Natasha Herbst (København Ø, 2020-11-26)

#284

STOP udvidelse af svine industri. LUK konventionel svineproduktion - NU

Sys Keller (Præstø, 2020-11-26)

#286

For det første er svineproduktion dyreplageri.

For det andet vil en svineproduktion af den ønskede størrelse have store konsekvenser for både Føllenslev og Havnsø. Området vil utvivlsomt blive langt mindre attraktivt at bosætte sig i, hvilket er skadeligt for både helårsbeboelse og sommerhusejere.

Maja Lærke Klauber (Havnsø, 2020-11-26)

#290

Vi skal skære ned i antal grise i Danmark ikke op. Grisefabrikker kan ikke leve op til god dyrevelfærd. Det er ulækkert at være nabo til, og det er dårligt for både miljø og klima.

Lina Skovbjerg (Rønne, 2020-11-26)

#307

Jeg frygter for naturen i området, samt hvad det gør for beboerne i området.

Sara Stenberg (Hvidovre , 2020-11-27)

#308

Vores rovdrift på naturen og dyremishandling bliver simpelthen nød til at stoppe nu!

Eva-Maria Nielsen (København V, 2020-11-27)

#311

Jeg skriver under, fordi Danmark skal ikke være hele verdens svinefabrik.

Sophia Nox (Løkken, 2020-11-27)

#314

Søren Holm

Søren Holm (Hvidovre, 2020-11-27)

#317

Ethvert levende individ har ret til et liv i frihed. Vi har brug for udfasning af hensyn til naturen, klimaet, biodiversiteten og folkesundheden.

Marianne Thornberg (Gilleleje, 2020-11-27)

#318

Svineproduktionen er i forvejen alt for massiv, og koster dyrt på vores klima og helbred. Det er forrykt man vil udvide en produktion, der er så skadelig for vores miljø!

Michala Rasmussen (Skibby, 2020-11-27)

#325

Det er uetisk - det hele.

Hella Schulin (Egå, 2020-11-28)

#326

Vi skal beskytte dyr, miljø, natur, klima og sundhed!

Martin Odgaard (Aarhus n , 2020-11-28)

#328

Jeg skriver under, fordi jeg finder udnyttelse og tingsliggørelse af grise dybt uetisk. Desuden vil jeg gerne forhindre de store miljømæssige omkostninger, der er forbundet med denne type bedrifter.

Jakob Berg Bredahl (København, 2020-11-28)

#329

Der skal ikke flere dyrefabrikker i Danmark hvor grise spærres inde og mishandles systematisk. Svinelandbruget er en beskidt forretning der kun overlever på statsstøtte. Kineserne er forøvrigt i gang med at producere deres eget grisekød så selvfølgelig vil en udvidelse Danmark være dybt godnat.

Camilla Sørensen (Helsinge , 2020-11-28)

#346

Fordi vi skal ikke have svinefarme 🤔

Karen Schmidt (Tarm , 2020-11-28)

#347

Jeg er imod dyremishandling og kødspisning. Og Danmark skal ikke være en svinefabrik.

Leif Iversen (Holbæk, 2020-11-28)

#348

Jeg skriver under fordi jeg er i mod udvidelse af den konventionelle svineproduktion i hele Danmark.

Annette Lund (Vesløs, 2020-11-28)

#355

Der er for mange svinefabrikker i Danmark. Dyremishandling og ødelæggelse af naturen.

Jannr Christiansen (Toreby , 2020-11-29)

#356

Svinefarmen kommer til at ligge urimelig tæt på vores sommerhus i grundejerforeningen HavnsøPark, og vil på den måde være til gene for rigtig mange sommerhusejere både hvad angår lugt gener og gener fra tung lastvognstrafik.

Frank Beck Jensen (Føllenslev, 2020-11-29)

#359

Stop nu for pokker den her organiserede form for dyremishandling. Det er uetisk, modbydeligt og fuldstændig i strid med al sund fornuft

Jane Lucas (København, 2020-11-29)

#360

Jeg er imod den fortsatte syge masse produktion af levende dyr.

Drude Plannthin (Hellerup, 2020-11-29)

#362

DK skal ophøre med at være en svinefabrik.

Uffe Ildvedsen (Usserød, 2020-11-30)

#363

Det er dyrplageri

Vivianne Bertelsen (Leura, 2020-11-30)

#383

Vi skal afvikle husdyr landbrug

Casper Hudlebusch (Rønne, 2020-12-03)

#384

Ikke flere bur grise

Lene Stenstrup (Sakskøbing , 2020-12-03)

#391

Ligger for tæt på sommerhus område og der kommer alt for meget tung trafik igennem føllenslev placér den ved egemark ud til Nykøbingvej så er der plads til trafikken.

Michael mathiesen (Havnsø, 2020-12-12)

#394

Jeg er imod konventionelt landbrug og generelt dyrehold.

Kasper Tornbo (Regstrup, 2020-12-12)

#396

Jeg er imod svinefarme. Det er ikke dyrenes tarv

Anette Skov (Holeby, 2020-12-12)

#397

Vi har ikke brug for svinefabrikker dette vanvid skal stoppes

Majbrit Dam (Fredericia, 2020-12-12)

#398

Jeg underskriver fordi det ikke er den vej DK skal gå. Vi skal ikke pine flere dyr eller mennesker, med mere industriel svineproduktion...

Birte Bentzen (Herlev, 2020-12-12)

#400

Dyremishandling skal stoppes nu!

Anne Otto (Rødbyhavn , 2020-12-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...