Imod udvidelse af svineproduktion på Havnsøvej 32, 4591 Havnsø-Føllenslev.

Kommentarer

#3

Jeg er imod udvidelsen af svineproduktionen på Havnsøvej 32 da det allerede er til gene nu i meget mindre målestok end det kommer til at være efter den planlagte udvidelse.

Jeanette Mylner (Føllenslev, 2020-11-08)

#7

Danmark skal ikke være et svine-Danmark.

Kirstine Ruby (Herning , 2020-11-08)

#9

Jeg er generelt imod de store svineproduktioner. Jeg har selv et sommerhus i Havnsø, men skriver primært under for de fastboende i området som skal leve med generne til daglig.

Annelie Jensen (Lyngby , 2020-11-08)

#10

Har sommerhus i Havnsø og er stærk modstander af dyremishandling, hvilket det er, at holde grise på en svinefabrik.

Emma Alberte Reher (Havnsø, 2020-11-08)

#19

Her i Tingerup og omegn lider vi i den grad under svinefabrikkernes plager, så vi må stå sammen.

Karin Pouret-Frydendahl (Hvalsø, 2020-11-08)

#25

Har intet med landbrug at gøre. Er en fabrik og bør placeres i et industriområde, af hensyn til lugtgener, trafik mv.

Lars Christensen (4591, 2020-11-08)

#28

Der er fuldstændig uacceptabelt og uansvarligt at give tilladelse til en storproduktion af svin, så tæt på et stort sommerhusområde. Havnsø, og derved Kalundborg kommune står overfor et stort udviklingspotentiale som med denne tilladelse, vil kunne ødelægge udviklingen, gøre livet surt sommerhusejerne, og skræmme turisterne væk.

Torben Eg Hoffmann

Torben Hoffmann (Havnsø, 2020-11-08)

#34

Jeg er generelt tilhænger af vækst, og jeg kan som sådan set godt forene mig med at der skal udbygges hvis der er et marked for det, men det giver ingen mening at "flytte" produktionen fra Nykøbingvej til Havnsøvej.
Infrastrukturen til Nykøbingvej er meget bedre end hvis trafikken skal forbi en skole og igennem føllenslev by.
Trafiksikkerheden er i forvejen ikke særlig god, og hvis der skal til at køre endnu flere tunge køretøjer igennem byen, vil dette ikke mindst øge støjgener, lugtegener og slidtage på vejene.
Kommunen bruger i forvejen ikke for mange penge på asfaltering og hvad kommer det ikke til at betyde for vejforholdene.

Da vores ejendom ligger som et af de 2 tættest placerede ejendomme, vil det unægteligt betyde større lugtegener og større algevækst på alt fra hustagene til hegn osv.
For ikke at tale om økonomi.... Vores ejendom vil uden tvivl falde med ½ mio i værdi med sådan en svineproduktion så tæt på., og hvem skal betale for det.
Vi har vel allesammen et ønske om, at vores ejendomme med tiden bliver mere værd.

Efter min mening giver det meget bedre mening at udbygge og modernisere på Nykøbingvej hvor der er plads til det.
Byg bare løs og øg omsætningen på Nykøbingvej.
Her er både plads og lette adgangsforhold til lastbiler der skal forsyne med foder og slutteligt hente svinene når de skal til slagtning.

Jørn Lauritzen (Føllenslev, 2020-11-09)

#43

Jeg underskriver fordi jeg ikke synes svineproduktionen skal udvides.

Malou Winkel (Faxe, 2020-11-09)

#45

Pga trafik igennem Føllenslev og omegn. Pga af lugtgener og alge aflejringer på nærliggende bygninger og diverse.

Catharina Pedersen (Havnsø , 2020-11-09)

#47

Jeg har netop købt sommerhus i området og frygter hvad det vil betyde for vores kommende år i området (både i forhold til udlejning og vores egne ophold), hvis vi får lugtgener fra produktionen helt ned det os

Laura Kold (Nørresundby, 2020-11-09)

#48

Fabriksproduktion hører ingen steder hjemme

Jimmy Andreasen (Havnsø, 2020-11-09)

#49

Jeg ønsker ikke en forringelse af værdien af sommerhusområdet ved Havnsø strand, hvor jeg har sommerhus. Jeg ønsker ikke at forring min og min families livskvalitet. Sommerhuset og naturområdet ved Havnsø strand er vores fristed og en naturperle, der bør bevares uden lugtscener.

Kåre Christiansen (Frederiksberg C, 2020-11-09)

#54

Mine svigerforældre har sommerhus på tjørnemarken, og vi bruger det tit og ofte.. Vi ville være SÅ kede af at blive generet af diverse gener fra svinefabrikken

Tinna Hedam Kristiansen (Nyborg, 2020-11-09)

#68

Helt håbløst med et benspænd for en lille bys positive udvikling med en kæmpe svinefarm 1,5 fra centrum
Den gør intet godt for miljøet/naturen.

Allan Witsolt (Havnsø, 2020-11-09)

#69

Jeg tilbringer meget af min tid hos min søster og svoger som er naboer til godsejeren

Mette Steen Petersen (2400, 2020-11-09)

#76

Absolut grundet mere tung trafik mega belastede for beboerne i Føllenslev og skolen, samt sommerhus livet og turister.

Søren Reisz (Greve, 2020-11-09)

#78

Jeg vil ikke være med til at den skal placeres der !!

Danny Dalbjerg (Føllenslev, 2020-11-09)

#79

Familien har sommerhus ved Havnsø Strand og ser en stor riciko for lugtgener, såfremt placeringen for svineproduktionen bliver på Guldager. Herudover er der de trafikale forhold der ikke vil være optimale for Føllenslev.

Lone Gjelstrup (4050, 2020-11-09)

#84

Jeg er sommerhusejer i området - og finder det ikke hensigtsmæssigt for den tunge trafik - modsat alternativet

Pia Tegen Nielsen (Helsingør, 2020-11-09)

#92

Fordi vi skal til at blive nogen som passer på jorden og ikke ødelægger den mere
plus vi behandler dem af lort og det ikke ok

Jeppe Rahr (København, 2020-11-09)

#93

Jeg er enig med at der bør være en bedre placering på Egemarke, så trafikken ikke skal gennem Føllenslev.

Christian Haven (Føllenslev, 2020-11-09)

#98

Det er fuldstændig afgørende

Christian Dresing (Højbjerg, 2020-11-09)

#100

Jeg har sommerhus på Strandgårdsvej. Det ligger meget tæt på evt lugtgener - desuden er det min opfattelse, at det liv og den turisme, der er ved at blive opbygget i Havnsø vil få meget sværere vilkår med en kæmpe fabrikssvineproduktion så tæt på.

Iben Niegaard (Havnsø, 2020-11-09)

#109

Uhensigtsmæssig placering til stor gene for mange mennesker

David Vinther (Havnsø, 2020-11-09)

#112

Jeg skriver under fordi at jeg, som faglært landmand og tidligere har arbejdet med slagtesvin, ikke kan se en god ide med at der bliver lavet ny svinestald på Guldager. Det er bedre på egemarke.

Rasmus Rasmussen (Føllenslev, 2020-11-09)

#114

Jeg er grundlæggende imod konventionel landbrug herunder store dyreproduktioner /svinefabrikker, pga af dyreetiske principper, klimabelastning og lokalt; øget trafik, samt miljø og lugtforurening i en lille havneby omkranset af sommerhuse og helårshuse, og som pt står foran en større udvikling til glæde for lokalbefolkningen. Dette liv, kan man frygte vil ødelægges ved den tænkte placering!!

Stine Lux (Herlev, 2020-11-09)

#117

Jeg skriver under fordi der sker en forøgelse af tung trafik gennem Føllenslev by. Ca.400 kørsler med tunge lastbiler om året. Dvs en øget trykbelastning på vejene gennem den lille Føllenslev by på 400x10000kg= 4.000.000 kg per år. Samt udstødning og støj. Der er også langt færre beboere i lugtkonsekvenszonen.

Louise Lindegaard (Føllenslev, 2020-11-09)

#118

Jeg skriver under fordi jeg bor i det røde felt..

Mie Neel (Eskebjerg, 2020-11-09)

#122

Jeg skriver under da jeg for det første er bekymret for denne fabriksagtige sammenstuvning af dyr, der kan skabe spredning af sygdomme (her tænker jeg bl.a. på mink) og for det andet fordi jeg som formand for Kulturhus Gimle og medejer af sommerhus i Havnsø gerne så at tung trafik og lugtgener ikke bliver lagt så tæt på Føllenslev og Havnsø.

inge Tofte-Hansen (Frederiksberg C, 2020-11-10)

#124

Jeg har svær Astma svært med at trække vejret ved lugtgener det er rigeligt at der er lugt gener fra bio gas og rensening anlægget .

Conny Dons (Havnsø, 2020-11-10)

#127

Jeg er bange for at jeg vil blive berørt ang lugt. Og så alt den trafik kørsel det vil komme.

Agnethe Satterup (Føllenslev, 2020-11-10)

#130

Sommerhus i Havnsø ligger relativt tæt på den foreslåede lokation (Havnsøvej 32)

Brian Lauritzen (Søborg, 2020-11-10)

#138

Anlægget vil være til gene for beboerne i området, vejene er ikke gearet til tung trafik, og området er især om sommeren fuld af legende børn. Det er desuden uklogt at gøre omådet yderligere udkantsagtigt, hvilket lugt- og trafikgener vil bidragge til.

Inge Nielsen (Regstrup, 2020-11-10)

#139

Lugt og trafikgener er for store i forhold til placering på Havnsøvej 32.
Lugtgenerne vurderes at omfatte en meget stort sommerhusområde.
Med baggrund i dette støttes den alternative placering på Egemarke.

Anders Bo Hansen (Havnsø/Starreklinte Strand, 2020-11-10)

#140

Har svært med at få luft på grund af koll

Heinz Būttner (Havnsø, 2020-11-10)

#142

Selv i vores sommerhusområde Lynghus Nor har vi gyllelugt når vinden er i øst. Det kan kun blive værre hvis der skal produceres 20000 svin på Guldager.

Allan Andersen (Havnsø, 2020-11-10)

#143

Flere grunde men vigtigst er, at:
- kommende klimaplan, landbruget skal nedsætte co2 udledning ikke øge den
- dyrevelfærd, øget opmærksomhed og ansvarlighed overfor de umælende dyrs vilkår; vi skriver 2020/21
- svineinfluenza mv., sammenstuvning af mange dyr giver øget risiko for udvikling af sygdomstyper vi ikke kan bekæmpe.

Er derfor grundlæggende imod denne produktionsform.

Er derudover selvfølgelig ængstelig for, at den planlagte udvidelse med reelt 66% på adressen, vil få negative konsekvenser for et naturskønt område i udvikling.

Pia Aamo (København + Havnsø, 2020-11-10)

#145

netop dette faktum, f.s.v. angår :
Alternativ placering kan være Egemarke på Nykøbingvej 57.
Vejnettet er bedre, den tunge trafik skal ikke ned gennem Føllenslev, og der er langt færre husstande i lugtkonsekvenszonen.

er i den grad årsagen til min anke og protest
i håbet om min underskrift vil kunne modvirke til , en kommende "svinesti"
kan nægtes eller etableres i vort nærområde.
uagtet dette vil kunne ske på adressen :
Nykøbingvej 57. !!!

såfremt der er et behov for hjælp , deltager jeg gerne personligt i dette forsatte vigtige arbejde.

de venligste hilsner
Erling Ringvei
Egemarken 25
4591 Føllenslev
tlf. 20223239

Erling Ringvei (Føllenslev, 2020-11-10)

#148

Fordi jeg er træt af alle de sving og er imod alle udvidelser af svinestalde

Mark William Jensen (Føllenslev , 2020-11-11)

#152

Der er bedre muligheder for at ejeren, at have sin produktion på nuværende sted.
Projektet vil have negativ indflydelse på udviklingen og bosættelse i Havnsø.

Søren Dam (Havnsø, 2020-11-12)

#156

Jeg skriver under, fordi jeg er helt enig i det Arendse Plesner har skrevet på Miljøforeningens vegne, og at jeg absolut ikke ønsker en svinefabrik liggende i vores nærområde.

Bente Marie Munk (Havnsø, 2020-11-12)

#157

Fordi jeg er helt enig i at en anden placering kun kan være bedre, også for Føllenslev borgerne der i forvejen har meget tung trafik,
Jette Toft, Havnsø

Jette Toft (Føllenslev, 2020-11-13)

#158

Vi har sommerhus op mod Havnsø Parkvej og frygter lugtgener og tung trafik

Lisbeth Bagger (Greve, 2020-11-14)

#160

Har sommerhus i området inde i "cirklen".

Tina Rathjen Frederiksen (Havnsø, 2020-11-14)

#164

Jeg er fastboende i Havnsø og er med i diverse lokalforeninger, som arbejder på at fremme kultur og natur i vores lokalsamfund, så vi kan tiltrækker turister, tilflyttere og naturelskere.
En svinefabrik så tæt på Havnsø vil absolut ødelægge og nedprioritere vores smukke omgivelser.

Christine Truelsen (4591 Føllenslev, 2020-11-14)

#165

Det er forkert at placere en så stor svinefabrik i en lille landsby. Samtidig er der ikke dyrevelfærd i disse store svinefabrikker.

Niels Erik Danielsen (Høng, 2020-11-15)

#166

Vi har sommerhus beliggende Tjørnestien 6, 4591 Føllenslev, som vi frygter vil blive berørt af gener fra et så stort produktionsanlæg i form af lugt og tung trafik. Når nu ansøger også ejer Nykøbingvej 57 vil det være naturligt at ligge produktionen her, da det så ikke berører så mange. Ud over at genere os nuværende ejere af sommerhusene (ikke at forglemme de fastboende i Havnsø By) risikerer placering på Havnsøvej 32, at sætte udviklingen i stå og skræmme nytilflyttere og sommerhuskøbere væk

Per Møller Jensen (2670 Greve, 2020-11-15)

#171

I DK produceres (for) mange svin. Det er ødelæggende for mennesker, vores miljø og natur. De mennesker, der har bosat sig i landområder ses som andenrangs borgere, da det forventes af dem at de udholder langt flere gener end byboer. Det er ikke rimeligt. Derudover er der mistanke om at det er sundhedsrisko ved at bo tæt på en svinefabrik.

Anette Wiemann (Middelfart, 2020-11-15)

#176

Jeg skriver under denne underskriftindsamling fordi jeg kommer utrolig meget i området-min kæreste bor der, og jeg er hos ham de fleste af ugens dage. Jeg synes det er utrolig dårlig idé at støtte dette-området er utrolig plaget i forhold til lugtgener Fra biogasanlægget, der virkelig er en stor plage. Området har ikke den fornødne kapacitet.

Inger Just (København ø, 2020-11-16)

#177

Vi skriver under fordi vi er forfærdede over den store miljøbelastning, som de voldsomme mængder sammenstuvede svin udgør for kyst- og vandmiljøet. Tillige er der en risiko med hensyn til spredning af virus og bakterier jfv problemet med mink. Vi har i forvejen store problemer med MRSA.

Jørgen Lundemann (Holbæk, 2020-11-16)

#182

Det er for tæt på Havnsø. Vi er allerede udsat
for lugtgener fra varmeværket Snertinge, Føllenslev.

kirsten gyrup (Føllenslev, 2020-11-17)

#183

Jeg skriver under, ikke fordi jeg mener at udviddelsen blot skal flyttes, men fordi jeg principielt er i mod svineproduktion. Det er sgu ikke i orden at holde så mange svin ud fra de pladskrav, der gør sig gældende nu i Fødevareministeriets bekendtgørelse om om "beskyttelse af svin". Der er selvmodsigelserne mellem pladskrav og formål i bekendtgørelsen. Man skulle hellere se på, hvordan man kan hjælpe dyr og mennesker med at omlægge til bæredygtigt landbrug med tungt vejende etisk hensyn til dyrene, frem for tungtvejende hensyn til økonomien. Fremtiden er vegansk.

Anne Sørensen (tølløse, 2020-11-17)

#184

Jeg skriver under fordi jeg ved, at det vil skabe meget større gener for mennesker og natur i nærområdet end svineproducenten beskriver.

Søren Sørensen (Føllenslev, 2020-11-17)

#185

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er for tæt på bebyggelse, dyrenes velfærd, ammniak nedfald, Vesterlyngs særlig miljø. Den ekstra trafik gennem Føllenslev .

Helene Birch (Havnsø, 2020-11-17)

#187

At det er forkert at man vælger at placer en 20000 svinefabrik tæt på en havneby i udvikling. Der kommer en masse tung trafik igennem de små landsbyer og det vil forurene mere end på nuværende tidspunkt CO2 vil blive væsentligt højre en det er nu. Der vil komme en masse mere gylle som skal ud på markerne som belaster naturen endnu mere end den er i forvejen. Alle snakker om at nedsætte CO2 men gør man det ved at øge en produktion fra 6500+6500 til 20000 på et og samme sted. Så nej tak stop det

Frank Ole Larsen (Havnsø , 2020-11-17)

#193

Jeg er modstander af at der placeres en svinefarm der der vil være til stor gene med den ekstra tunge trafik bla.
Vi lider i forvejen under alle de lastbiler der køre gennem byen.

Maria Bjerringfelt (Føllenslev , 2020-11-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...