Stop planerne om en grusgrav ved indgangen til Helsinge

Kommentarer

#1

Udover de i underskriftindsamlingen anførte årsager, så har jeg fået oplyst, at den endelig miljøundersøgelse ikke færdige. Hvis vi får denne grusgrav vil mange boligejere tæt på ikke kunne sælge deres huse, og mange længere væk vil miste værdi på deres ejendom ved salg. De vil kunne grave i årevis. Når man graver et område, som er nogen steder 21 meter højere en de omkring liggende boliger, vil der være meget sundhedsfarligt støv i luften. Midt i graveområdet er byzone. Så de vil grave både i byzone og op til byzone. Grusgrave skal ikke ligge ved tæt beboelse.

Maria Falck Stigsby (Helsinge, )

#3

Gener er allerede for store, og skal ikke vokse.

Thonny Birch (Helsinge, )

#4

Jeg vil være tætteste nabo til udvidelse af grusgraven ved Høbjerg, 100m fra mit hus. Konsekvensen er uoverskuelig både menneskelig og økonomisk.

Joana Ramos (Høbjerg , )

#5

Jeg skriver under, fordi det er fuldstændig urimeligt, at man graver så tæt på boligerne i Høbjerg - det er direkte i baghaven. Borgerne i dette område er i forvejen stærkt belastet af den nuværende grusgrav, som har fået yderligere 10 års forlængelse til grusgravning. Det nye område giver så lidt, at det ikke er rimeligt at ødelægge området, som gentagne gange har fået overtrådt gravetilladelsen.
Vi er ikke ligeglade selvom vi ikke bor i nærområdet - vi er borgere i kommunen og skal selvfølgelig stå samme.

Eva Frese (Vejby, )

#8

Det er ganske enkelt urimeligt at borgere der ikke selv har valgt det skal udsættes for så mange gener. Det er urimeligt at lægge en udgravning så tæt op af et beboet område og vil medføre alt for store konsekvenser både støj og støvmæssigt, såvel som økonomisk hvis disse ejendomme bliver usælgelige

Det er ikke rimeligt

Flemming Blixt (Helsinge, )

#11

Jeg flytter til Helsinge i januar ikke så langt fra hvor de vil grave

Camilla Schleimann (Helsinge, )

#17

Jeg vil ikke have den tunge trafik i nærheden af mine børn

Vibeke Klitgaard (Helsinge , )

#18

Jeg underskriver fordi jeg bor i Høbjerg og er allerede idag generet af grusgraven og frygter det værste hvis den udvides.

Mette Ekman (3200 Helsinge, )

#20

Det er fuldstændigt vanvittigt at have en så tung og generende industri i et bynært område. Der må også være en hæftig trafik med støjende og støvnede lastbiler. Det er ikke værdigt for de stakkels mennesker.

Teis Dich Abrahamsen (Gilleleje, )

#24

Det er alt for tæt op af Højbjerg og Helsinge by. Der bør kunne findes områder længere væk fra tæt bebyggelse, hvor generne med støj, støv og meget trafik med store køretøjer ikke generer lige så mange beboere.

Hanne Aagaard Jensen (Helsinge, )

#31

Som beboer i Høbjerg oplever vi allerede store gener fra den eksisterende grusgrav. Derfor kan vi naturligvis IKKE støtte en udvidelse.

Lars Herbst (Helsinge, )

#43

Det går ud over al for mange husejere (inkl mig selv) og samtidig går det jo ud over en af de store indgange til Helsinge og det vil forringe byens ellers rolige placering! Jeg synes da at vi skal værne om naturen og ikke placere en larmende grusgrav lige op ad skoven som vi er mange der bevæger os i.

Malene Møller (Helsinge, )

#45

Udvidelsen vil have overordentligt store menneskelige og økonomiske konsekvenser

Bjørn Falck Jensen (3200 Helsinge, )

#46

Udvidelsen af udgravningsområdet står ikke på mål for at de miljømæssige konsekvenser, de økonomiske konsekvenser for borgerne, og støj-, støv- og æstetiske chikaner for kommunens borgere og besøgende der kommer ad hovedindfaldsvejen til Helsinge. Det bærer præg af en meget kortsigtet løsning, der begrænser en langsigtet og bæredygtig udvikling af Helsinge og Gribskovkommune.

Jens Møller (Helsinge, )

#47

Urimeligheden i at der skal udvindes i en lille by som vores, hvor vi kæmper for at få flere til at flytte hertil, hvor der er lys og frisk luft og skøn natur.

Charlotte Leit (Helsinge , )

#50

Jeg ønsker at bakke om ønskerne for at beskytte dels vores borgere i de udsatte områder og dels for at beskytte de by-nære zoner. Så må grusgravene flytte længere ud på landet. Jeg ved godt, at man kun kan grave dér hvor gruset er. Men det nytter heller ikke at lægge disse støjende og generende anlæg så tæt på de små landsbyer og derved ødelægge livet for borgerne der i 20-30 år frem i tiden. Høbjerg Hegn er efterhånden en skamplet at glo på, når man kører forbi. Det skaber store åbne ar i det unikke landskab, der ligger i vores område. Så NEJ TAK herfra. Hvad med at genbruge grus? Kigger man på det? Mvh Eva

Eva Pahus (Helsinge, )

#55

Der bør ikke ligge en grusgrav så tæt op af en by...

Lene Møller (Helsinge, )

#68

Jeg skriver under fordi det påvirker så mange borgeres nære hverdag og kulturelle hverdag i Helsinge. Til påvirke bosætningen i Helsinge by og omegn og vil være til gene for et stort boligområde og ikke mindst trafikken på Hillerød forlængelsen.

Sara Glahn (Helsinge, )

#81

Jeg ønsker ikke at det er det første man ser når man kommer ind i Helsinge

Berit Kaslund (Helsinge, )

#83

Er meget i mod en udvidelse. Larm, svineri og miljøbelastning ligeledes forhindring af natur og dyreliv.

Christina Søndergaard (Helsinge, )

#90

Miljø betyder mere end økonomi

Jette Kingod (København, )

#93

Det er en miljøkatastrofe og grusgraven allerede er til gene for os, der bor tæt på. Det vil derfor forringe værdien af vores gård og planer om at lave et retreatsted i naturen

Natasja Kingod (Helsinge, )

#98

Der er rigeligt støj og trafik i Annisse Nord uden yderligere graver i.

Tina Rasmussen (Annisse Nord, )

#106

Halsnæs Kommune vil blive mindre attraktivt for tilflyttere, hvis der oprettes grusgrave - støvgener etc. Desuden har jeg selv et dejligt sommerhus i Evetofte.

Agnete Jessen (Nygårdterrasserne 221E, )

#112

Vi bor på Pinusvej

Jane Sschjerning (Helsinge, )

#115

Vi bor på Pinusvej

Ib Schjerning (Helsinge, )

#119

Jeg syntes at det vil være trist for Helsinge og omkringliggende byen som vil blive belastet på mange måder eksempelvis på følgende måder:
- natur skønne områder bliver ødelagt
- Tung trafik i form af lastbiler vil belaste de i forvejen trængte veje.
- støv gener for tætliggende huse
- støj gener for tætliggende huse
- folk bliver stavnsbundet, da huse vil være svære at sælge uden store tab
- osv

Lars Skovly (Helsinge, Annisse Nord, )

#124

det er en rigtig dårlig ide at grave !

bente banemann (helsinge, )

#126

Jeg bor i Annisse Nord og ønsker ikke tung trafik og gener fra støv og støj omkring institutioner og skole.

Kristian Kørup (Helsinge, )

#127

Fordi jeg bor på Høbjergvej og de gener vi i forvejen har fra eksisterende grusgrav vil blive endnu værre...

Tine Herbst (3200 Helsinge , )

#129

Jeg synes, man bør værne om biodiversiteten og kulturhistoriske værdier.

Siff Camilla Kingod (Græsted, )

#131

Jeg skriver her med under på at det ikke bliver gjort vi skal bevare vores natur der er ikke meget tilbage.. STOP DET STOP DET::

michael munch (helsinge, )

#133

B1 Ammendrup Udvidelsen ville ødelægge Bavnehøj, som er et vartegn med enestående landskabelige værdier ved indkørslen til Helsinge. Hensyn til bevarelsen af landskabelige værdier er et krav i Råstoflovens §3, men dette er ikke nævnt i miljøvurderingen af Udvidelsen. Desuden ville Udvidelsen have meget væsentlige miljømæssige og trafikale konsekvenser i et område, der i forvejen lider under den stigende belastning fra Kildevej.

Jens Lorentzen (HELSINGE, )

#136

Det er uanstændigt at lægge så belastende industri så tæt på beboelse

Michael Hughes (Helsinge, )

#140

Godt gået, at I bruger tid og kræfter på dette. Det skal stoppe, der tænkes igen kun på penge, ikke mennesker i Gribskov. Hvis det bliver gennemført, finder politikerne sikkert ud af at lave et aktieselskab og forer deres egne lommer, som de gjorde med vandværket.
Vi bliver ikke ved at bo her, de gør for mange dårlige ting og ikke nok gode. Passer ikke engang de helt basale kommunale opgaver.

Jeanett Kjer (Helsinge, )

#142

Skæmmende.

Ole Aaquist Johansen (Helsinge, )

#146

Underskriver som nærmeste nabo, der kommer til at dele skel med området for den foreslåede udvidelse af grusgraven. At projektet overhovedet er kommet igennem første fase trods de mange velfunderede indsigelser fra Høbjergs beboere er pseudodemokrati på højeste plan! Med miljø- og sundhedsmæssige risici og økonomiske konsekvenser, som ingen endnu kender omfanget af.

Marie Louise Qvist (Helsinge, )

#150

Stop vanviddet nu!

Kirsten Qvist (Hørsholm, )

#158

Som nær ven til en beboer oplevet jeg de kvaler der er ved at bo så tæt på grusgrav. Det ønsket jeg ikke for nogrn.

Lone Elin Vestergaard (Helsingør, )

#159

Jeg ønsker ikke mere støj end der i forvejen er, samt ønsker jeg ikke en værdiforringelse af min ejendom pga af dette. Og ud fra hvad jeg kan forstå skal grus graven lukkes ned som planlagt og ikke udvides.

Brian Gregersen (Helsinge, )

#162

Nabo til foreslået udvidelse.
Ønske de fredede områder bevares.
Støj og støv gener kan ikke accepteres.

Michael Poulsen (Helsinge, )

#168

Jeg bor lige ved området

Anne Lysgaard (Helsinge, )

#170

Er ikke interesseret i de støjgener og den øget trafik en udvidelse vil give.

Vibeke Hansen (Helsinge, )

#171

Jeg bor tæt på og kan fuldt ud tilslutte mig de argumenter, som flere og især Eva Frese og Maria Falck Stigsby beskriver. Det er i forvejen umuligt at komme ud på Kildevejen i myldretiden, når man skal ud fra Frederiksborgvej. Det burde forbydes at lægge sådan et projekt så tæt på store boligområder.

Anne Rhiger (Helsinge, )

#172

Jeg bor tæt på og kan fuldt ud tilslutte mig de argumenter, som flere og især Eva Frese og Maria Falck Stigsby beskriver. Det er i forvejen umuligt at komme ud på Kildevejen i myldretiden, når man skal ud fra Frederiksborgvej. Det burde forbydes at lægge sådan et projekt så tæt på store boligområder.

Lars Rhiger (Helsinge, )

#178

fordi min kollega bor i helsinge og hvis det gennemføres stavsbindes han til sit hus som vil være usælgeligt.

susanne pedersen (hillerød, )

#179

på grund af vi i mange år har haft
støjproblemer samt sætningskader på vores hus
samt alt for høj fart gennen høbjergvej

kim clemen (helsinge, )

#189

Udvidelsen vil være til urimelig stor gene for borgerne i Høbjerg

Birgitte Gram (Helsinge, )Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...