Hjælp Bornholms Havvind – en 100% lokalt- og folkeejet kystnær havvindmøllepark!

Kommentarer

#1001

Jeg er tilhænger af vindmøller, og jeg vil gerne have, at Bornholm bliver energineutral.

Birgitte Teglbjærg (København N, 2020-11-03)

#1006

Jeg skriver under, da jeg går rigtig meget ind for miljøet og naturen 🙂

Jakob Georg Kronborg Mazanti (Odense , 2020-11-03)

#1008

Jeg skriver under fordi jeg har fuld tillid til Bornholmernes drømme og dømmekraft. Hvis de siger, at det er en god idé, så bakker jeg op!

Carina Woollhead (Idestrup, 2020-11-03)

#1012

Naturligvis ska den vindmøllepark etableres. Igen en af de sager som er totalt ulogisk. Grøn energi er grøn energi. Så Dan Jørgensen - kom nu ind i kampen her også.

Mette Quottrup (GENTOFTE, 2020-11-03)

#1015

Jeg skriver under fordi jeg hylder den folkeejede model (I/S modellen). Altså den mødel, hvor private borgere på Bornholm får mulighed for at blive medejere af vindmøllerne ved at de tilbydes at kunne købe andele i projektet.

Jimmy Flindt (Kastrup, 2020-11-03)

#1016

Ønsker demokratiske og folkelige vindmølleparker i hele Danmark

Lisbeth Birgersson (Hirtshals, 2020-11-03)

#1018

Jeg skriver under, fordi bureaukratiske forhindringer ikke bør forhindre gode, folkeligt baserede klimaprojekter. De folkelige fællesskaber bør nyde forrang i sådanne tilfælde.

Kurt Wissendorf (Silkeborg, 2020-11-04)

#1021

lokal ejet VE er sagen.

Carsten Sohl (Varde, 2020-11-04)

#1023

Grøn omstilling

Mads Lynge (København S, 2020-11-04)

#1034

Grundlæggende en god tanke

Per Dettlaff (Hasle, 2020-11-05)

#1035

Jeg skriver under, fordi der er tale om et klimaprojekt, der er alt for godt til at blive afvist.

Kirsten Thors (Rønne, 2020-11-05)

#1037

Jeg skriver under fordi jeg synes, at Dan Jørgensen snart skal se at få taget sin opgave som Klima-, energi- og forsyningsminister, alvorligt. Det ligner ikke noget, at han spænder ben for et så positivt projekt.
Der er tale om rent magtmisbrug fra hans side.

Kurt Nielsen (Odense, 2020-11-06)

#1038

Dan Jørgensen & Co: tænk stort, for en gangs skyld. Det her er jo en enestående chance for at vise resten af Danmark, hvordan vindudbygningen kan arrangeres uden folkelige protester. Få dog den finger ud og skub på en gunstig trend, det er vist indenfor dine beføjelser. Det vil også give din regering nogle gode points på kontoen / medvind på cykelstien at imødekomme bornholmerne her.

FINN SANDER (Haderslev, 2020-11-06)

#1045

Fordi jeg er glad for grøn energi.

Henriette Schwamborn (Rønne, 2020-11-07)

#1052

Jeg underskriver fordi vores eneste chance som art er at få skiftet vores fossil afhængighed ud med bæredygtig energi.

Daniel Larsen (Glostrup, 2020-11-08)

#1055

Den store folkelige deltagelse.

Tommy Eskildsen (Holmegaard, 2020-11-09)

#1059

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at bevare folkelig opbakning og engagement i energiproduktionen fra vindmøller

Peggy Friis (5500, 2020-11-09)

#1061

Dan lyt til borgernes ønsker lokalt og vær ikke stopklods når vi ønsker klimaløsninger. Husk det er ministeren og ikke borgerne, der kommer på valg.

Beatrice Nielsen (Tisvilde, 2020-11-09)

#1071

Det er en god idé. Og jeg vil gerne støtte op om det. 👍

Jacob Volqvartzen (3700 Rønne , 2020-11-15)

#1076

Folkeejet vind er godt på mindst to måder: Det hjælper på håndteringen af klimaudfordringerne og det giver engagement, ansvar og viden til folk der normalt ikke går så meget op i samfundsforhold...

Henning Lindberg (Silkeborg, 2020-11-19)

#1077

Det lokale ejerskab og den medfølgende opbakning er essentielt for at løse klima- og bæredygtighedsproblematikken. Dette projekt er en solstrålehistorie og kan vise vejen for utallige lignende projekter rundt om i Danmark. Støt borgernes eget initiativ, alt andet er skandaløst.

Elias Borgmann (København K, 2020-11-19)

#1083

Fordi vi alle må gøre vores til at Danmarks klimamål opnås.

Gitte Wille (København, 2020-12-13)

#1084

Det er vigtigt, at have et bredt og lokalt ejerskab af vores fælles energiforsyning

Simon Bolwig (Roskilde, 2021-01-14)

#1085

Det er vigtigt at give den grønne omstilling så åbne muligheder - som muligt! Det går ikke at vi holder tilbage. Frigiv arealreservationen og udbyd frit!

Caroline White (Nexø, 2021-01-27)

#1086

Det er vigtigt, at befolkningen føler - og har - ejerskab i den grønne omstilling. Alle de klager, der har været, om at "få forstyrret udsigten" eller "der er ly på møllen", forsvinder, når det er folks eget initiativ.
Det modarbejder processen ikke at godkende opførelsen af Bornholms Havvinds projekt.

Thomas Olsen (Rødovre, 2021-02-04)

#1087

Den grønne omstilling haster meget.

Henrik Pedersen (Odense, 2021-02-18)

#1092

Grøn udvikling i Danmark har altid stået stærkt ift international udvikling, fordi meget af det er foregået af mindre initiativrige grupper og enkeltpersoner. Det er blandt andet grunden til vi er med i front i vindmølle industrien i dag. Dette skal og bør fortsætte, så derfor ser jeg alt mulig grund til, at en gruppe mennesker på Bornholm kan udvikle et koncept for lokalt forankret energiudvikling.

Emil-Sebastian Juul-Pedersen (Gudhjem, 2021-03-01)

#1093

Jeg synes vores klimaminister bør tage imod en håndsrækning, da det jo ser ud til at han kommer i tidsnød med sin meget ambitiøse plan om omstilling til grøn energi.

David Nestved (AAKIRKEBY, 2021-03-01)

#1096

Projektet er vigtigt

Suzanne Ringsted (Rønne, 2021-03-04)

#1097

Jeg ønsker at tilpasse vores omgivelser til det liv vi godt vil leve. Vi er nødt til at gøre noget andet end det vi gør nu- og desværre er der endnu ikke opfundet usynlige tiltag...

Tania Karlshøj-Nielsen (Østermarie, 2021-03-19)

#1107

Vi skal have lokalt forankret vindenergi på havet.

Preben Jørgensen (Hasle, 2022-02-24)

#1112

Fordi alle initiativer der støtter den grønne omstilling skal iværksættes hurtigst muligt. Her er der endda tale om et projekt hvor borgere og virksomheder går forrest.

Lena Hillgaard (Højbjerg, 2022-02-28)

#1115

Jeg var med i den første vindmølle på Nørremark, det var en god ide allerede dengang.

Britta Averhoff (3730 Nexø, 2022-03-13)

#1116

Det er en god måde, at få strøm på.

Kirsten Andersen (Nexø, 2022-03-13)

#1124

Fordi det er det rigtige at gøre

Cornelia Lipsius (Rønne, 2022-09-19)

#1131

arbejder og har sommerhus på øen og gerne vil støtte og deltage/investere i projektet

Lotte Clevin (Rønne, 2022-11-19)

#1132

Som sommerhusejer på Nordbornholm vil jeg gerne medvirke til etableringen af en folkeejet grøn energiforsyning på øen.

Erik Ravn Nielsen (Sandvig-Allinge, 2022-11-19)

#1138

Jeg støtter projektet og håber at kunne deltage som andelshaver, selvom jeg bor i Gentofte.

Stig Øye (Gentofte, 2022-11-20)

#1139

Fremtiden bør og skal være grøn!

Jeanne Cordua (Åkirkeby, 2022-11-20)

#1148

Jeg skriver under, fordi jeg mener, det er vigtigt, at vi så hurtigt som muligt får skabt mere havvind, og fordi jeg ønsker, at det skal være lokalt forankret. Er andelshaver i Middelgrunden allerede. Og har fritidshus på Bornholm.

Erik Nicolai Brink Larsen (Jyllinge, 2022-11-21)

#1150

Vi har brug for et lokalt og folkeejet intiativ - ikke mindst i denne tid!

Ole Christensen (Olsker, 2022-11-21)

#1155

Jeg skriver under, fordi jeg støtter alle grønne initiativer.

John Pedersen (Dyssegaard , 2022-11-23)

#1157

Den grønne omstilling går for langsom hvis den kun kommer oppefra.

Michael Lauridsen (Nexø, 2022-11-23)

#1159

Jeg ejer et sommerhus på Holsteroddevej 18 3720.

Mogens Kongstad (Værløse, 2022-11-24)

#1160

Fordi jeg har sommerhus på Bornholm og støtter klimakampen.

Bente Østerberg (Værløse, 2022-11-24)

#1163

Vil høre mere om dette gode projekt

Flemming Noe (Gudhjem, 2022-11-29)

#1164

Der skal ske noget nu!

Mette Hansen (Hellerup, 2022-12-02)

#1167

Jeg støtter jeres fremragende initiativ og er meget interesseret i at købe 4 anparter i havvindmølleparken.

Mogens Larsen (Allinge , 2022-12-18)

#1171

Folkeligt engagement til en grøn omstilling, så kan det ikke blive bedre.

Niels Sonne (Åkerkeby, 2023-01-03)

#1172

Det er af stor betydning at vi bliver selvforsynet og forhåbentlig kan få billigere el.

Kirsten Olsen (Allinge, 2023-01-23)

#1173

Jeg vil gerne støtte sagen om at Bornholmerne skal kunne eje deres egen energi produktion og havvind er en god idé.

Knud Madsen (Rønne, 2023-02-05)

#1174

Det er vigtigt at sikre lokal folkelig opbakning til vedvarende energiløsninger.

Anders Aakerlund (København ø, 2023-02-05)

#1175

Det nuværende regerings projekt ikke kommer Bornholmerne tilgode og det er groteskt

Frank Klitgaard (Nexø, 2023-02-06)

#1178

Jeg vil gerne støtte et godt initiativt.

Henning Lund-Hansen (Nexø, 2023-02-11)

#1181

Billig strøm og være klimavenlig

Torben Stenz (Allinge, 2023-02-16)

#1182

Grøn energi er fremtiden vi har brug for.

Malene Schultz-Jørgensen (Hellerup, 2023-02-21)

#1183

Jeg er interesseret i at høre mere om at være medinvestor i havvind projektet som virksomhed.

Nanna Balsby (Gudhjem, 2023-04-15)

#1184

jeg støtter projektet

Begitta Blahaut (Valby, 2023-06-15)

#1186

Jeg skriver fordi vindenergi er godt

Susy Mikkelsen (2870 dyssegård, 2023-06-15)

#1187

Godt med folkeejede havvindmølleparker

Thomas johannesen (Gudhjem, 2023-06-15)

#1189

Almindelige borgere, der skal se på møllerne skal have mulighed for medejerskab og dermed nyde godt af indtægterne.

Nikolaj Nilou (Rudkøbing, 2023-06-15)

#1190

Intet burde stå i vejen for et så flot, folkeligt initiativ. Tværtimod burde ideen om privat medejerskab fremmes - også andre steder i landet.

Tom Valentin (Holstebro, 2023-06-15)

#1191

Det er vigtigt at komme i gang hurtigt. Alt andet er direkte pinligt.

Knud Krogsgaard Jensen (Marstal, 2023-06-16)

#1192

Godt projekt.

Erling Nielsen (Rønne, 2023-06-16)

#1194

Vindenergi er bedst, støtte til folkeligt initiativ.

Judith Pedersen (2870 Dyssegård, 2023-06-18)

#1195

Borgerejede, demokratiske handlinger er essentielle i fremtidens klimalandskab. Ejerskab driver forandring

Mette Lauridsen (Brønshøj, 2023-06-19)

#1197

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er meget vigtigt at borgerne er med i projektet, og kan være med til at eje det og have indflydelse. Sådan burde alle vindmølleprojekter være opbygget.

Ebba Charlotte Rye (Eskebjerg, 2023-06-20)

#1198

Det er et af danmarkshistoriens mest omfattende projekter. Et soleklart eksempel på den unikke Grundtvigske rygrad, hvor befolkningen ønsker at tage ansvar for udviklingen.

Bjørn Stauning (Frederikssund, 2023-10-01)

#1199

Jeg har fulgt projektet og deres nyhedsbreve, og er trist over at der er så mange bump på vejen, så håber min underskrift kan gøre nytte. Vi bor på en ø, og der skal klima-handling til - nu.

Neeto Andersen (Gudhjem, 2023-10-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...